929fb9ab63f7de0312dc2c9972553117f44b251b
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS RAPPS
3 * FILE: \base\applications\rapps\lang\sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly
6 */
7 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 IDR_MAINMENU MENU
10 BEGIN
11 POPUP "&Arkiv"
12 BEGIN
13 MENUITEM "&Inställningar", ID_SETTINGS
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "A&vsluta", ID_EXIT
16 END
17 POPUP "&Program"
18 BEGIN
19 MENUITEM "&Installera", ID_INSTALL
20 MENUITEM "&Avinstallera",ID_UNINSTALL
21 MENUITEM "&Ändra", ID_MODIFY
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "&Ta bort från Registret", ID_REGREMOVE
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "&Uppdatere", ID_REFRESH
26 END
27 POPUP "Hjälp"
28 BEGIN
29 MENUITEM "Hjälp", ID_HELP, GRAYED
30 MENUITEM "Om...", ID_ABOUT
31 END
32 END
33
34 IDR_LINKMENU MENU
35 BEGIN
36 POPUP "popup"
37 BEGIN
38 MENUITEM "&Öppne länk i webläsare", ID_OPEN_LINK
39 MENUITEM "&Kopier länk till urklipp", ID_COPY_LINK
40 END
41 END
42
43 IDR_APPLICATIONMENU MENU
44 BEGIN
45 POPUP "popup"
46 BEGIN
47 MENUITEM "&Installera", ID_INSTALL
48 MENUITEM "&Avinstallera", ID_UNINSTALL
49 MENUITEM "&Ändre", ID_MODIFY
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "&Ta bort från Registret", ID_REGREMOVE
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "&Uppdatera", ID_REFRESH
54 END
55 END
56
57 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 144
58 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
59 CAPTION "Inställningar"
60 FONT 8, "MS Shell Dlg"
61 BEGIN
62 GROUPBOX "Allmänna", -1, 4, 2, 240, 61
63 AUTOCHECKBOX "&Spara fönster position", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
64 AUTOCHECKBOX "&Uppdatera listan med tillgängliga program vid start", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
65 AUTOCHECKBOX "&Logga ur installation och borttagning program", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
66
67 GROUPBOX "Nerladding", -1, 4, 65, 240, 51
68 LTEXT "Mapp för nerladdningar:", -1, 16, 75, 100, 9
69 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
70 PUSHBUTTON "&Välj", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
71 AUTOCHECKBOX "&Ta bort programms installerare efter installation", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
72
73 PUSHBUTTON "Förinställd", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
74 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
75 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
76 END
77
78 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 216, 97
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 CAPTION "Programinstallation"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
84
85 AUTORADIOBUTTON "&Installera från disk (CD or DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
86 AUTORADIOBUTTON "&Ladda ner och installera", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
87
88 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
89 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
90 END
91
92 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 220, 76
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
94 CAPTION "Ladda ner..."
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
98 LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
99 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
100 END
101
102 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
103 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
104 CAPTION "Om"
105 FONT 8, "MS Shell Dlg"
106 BEGIN
107 LTEXT "ReactOS Programhanterare\nCopyright (C) 2009\nav Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
108 PUSHBUTTON "Stäng", IDOK, 133, 46, 50, 14
109 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
110 END
111
112 STRINGTABLE DISCARDABLE
113 BEGIN
114 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Installera"
115 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Avinstallera"
116 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Redigera"
117 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Inställingar"
118 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Uppdatera"
119 IDS_TOOLTIP_EXIT "Avsluta"
120 END
121
122 STRINGTABLE DISCARDABLE
123 BEGIN
124 IDS_APP_NAME "Namn"
125 IDS_APP_INST_VERSION "Version"
126 IDS_APP_DESCRIPTION "Beskrivning"
127 END
128
129 STRINGTABLE DISCARDABLE
130 BEGIN
131 IDS_INFO_VERSION "\nVersion: "
132 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nBeskrivning: "
133 IDS_INFO_PUBLISHER "\nUtgivare: "
134 IDS_INFO_HELPLINK "\nHjälplänk: "
135 IDS_INFO_HELPPHONE "\nHjälptelefon: "
136 IDS_INFO_README "\nLäs mig: "
137 IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrerad ägare: "
138 IDS_INFO_PRODUCTID "\nProdukt ID: "
139 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
140 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nUppdaterinsinformation: "
141 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformation om: "
142 IDS_INFO_COMMENTS "\nKommentarer: "
143 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nInstallationsplacering: "
144 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nInstallationskälla: "
145 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nAvinstallationssträng: "
146 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÄndra sökväg: "
147 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nInstallationsdatum: "
148 END
149
150 STRINGTABLE DISCARDABLE
151 BEGIN
152 IDS_AINFO_VERSION "\nVersion: "
153 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nBeskrivning: "
154 IDS_AINFO_SIZE "\nStorlek: "
155 IDS_AINFO_URLSITE "\nHemsida: "
156 IDS_AINFO_LICENCE "\nLicens: "
157 END
158
159 STRINGTABLE DISCARDABLE
160 BEGIN
161 IDS_CAT_AUDIO "Audio"
162 IDS_CAT_DEVEL "Utveckling"
163 IDS_CAT_DRIVERS "Drivrutiner"
164 IDS_CAT_EDU "Edutainment"
165 IDS_CAT_ENGINEER "Engineering"
166 IDS_CAT_FINANCE "Finans"
167 IDS_CAT_GAMES "Spel & kul"
168 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafik"
169 IDS_CAT_INTERNET "Internet & Nätverk"
170 IDS_CAT_LIBS "Bibliotek"
171 IDS_CAT_OFFICE "Kontor"
172 IDS_CAT_OTHER "Annat"
173 IDS_CAT_SCIENCE "Vetenskap"
174 IDS_CAT_TOOLS "Verktyg"
175 IDS_CAT_VIDEO "Video"
176 END
177
178 STRINGTABLE DISCARDABLE
179 BEGIN
180 IDS_APPTITLE "ReactOS programhanterare"
181 IDS_SEARCH_TEXT "Sök..."
182 IDS_INSTALL "Installera"
183 IDS_UNINSTALL "Avinstallera"
184 IDS_MODIFY "Ändra"
185 IDS_APPS_COUNT "Programantal: %d"
186 IDS_WELCOME_TITLE "Välkommen till ReactOS programhanterare!\n\n"
187 IDS_WELCOME_TEXT "Välj en kategori till vänstre, och sedan ett program för att installera eller avinstallera.\nReactOS Web sida: "
188 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
189 IDS_INSTALLED "Installerat"
190 IDS_AVAILABLEFORINST "Tillgängliga for installation"
191 IDS_UPDATES "Uppdateringar"
192 IDS_APPLICATIONS "Program"
193 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Välj en mapp som kommer att användas för nerladdning av program:"
194 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Du har specificrat en obefintlig mapp!"
195 IDS_USER_NOT_ADMIN "Du måste vara administratör för att starta ""ReactOS programhanterare""!"
196 IDS_APP_REG_REMOVE "Är du säker på att du vill ta bort data det installerade programmets data från registret?"
197 IDS_INFORMATION "Information"
198 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Det gick ej att ta bort programmets data från registret!"
199 END