373c1d59bfc3ceaca129cefb81bc136f3381051c
[reactos.git] / base / applications / sndvol32 / lang / hu-HU.rc
1 /* Copyright 2005 Robert Horvath - Hungarian translation - talley at cubeclub.hu */
2
3 LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDM_MAINMENU MENU
6 BEGIN
7 POPUP "&Beállítások"
8 BEGIN
9 MENUITEM "&Tulajdonságok", IDC_PROPERTIES
10 MENUITEM "&Részletes beállítások", IDC_ADVANCED_CONTROLS
11 MENUITEM SEPARATOR
12 MENUITEM "&Kilépés", IDC_EXIT
13 END
14 POPUP "&Súgó"
15 BEGIN
16 MENUITEM "Súgó &témák", IDC_HELP_TOPICS
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "&Névjegy ...", IDC_ABOUT
19 END
20 END
21
22 STRINGTABLE
23 BEGIN
24 IDS_SNDVOL32 "Hangerõ szabályozó"
25 IDS_NOMIXERDEVICES "Nincsenek elérhetõ keverõ eszközök. A program kilép."
26 END
27
28 IDD_PREFERENCES DIALOGEX 0, 0, 224, 250
29 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
30 CAPTION "Tulajdonságok"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg"
32 BEGIN
33 LTEXT "&Keverõ eszköz:", -1, 7, 8, 48, 9
34 COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55, 8, 162, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
35 GROUPBOX "Hangerõ szabályozás:", -1, 7, 25, 211, 77
36 PUSHBUTTON "&Lejátszás", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
37 PUSHBUTTON "&Felvétel", IDC_RECORDING, 13, 61, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
38 PUSHBUTTON "&Egyéb:", IDC_OTHER, 13, 80, 42, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
39 COMBOBOX IDC_LINE, 55, 80, 155, 50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
40 LTEXT "Show the following volume controls:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
41 CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
42 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 226, 50, 14
43 PUSHBUTTON "Mégse", IDCANCEL, 168, 226, 50, 14
44 END
45
46 IDD_VOLUME_CTRL DIALOG 0, 0, 90, 150
47 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 LTEXT "Master", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 100, 15
51 CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 30, 82, 1
52 LTEXT "Balance", -1, 4, 35, 80, 42
53 LTEXT "Volume", -1, 4, 100, 77, 108
54 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 55, 85, 30
55 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 115, 30, 70
56 CHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 4, 190, 90, 12, BS_AUTOCHECKBOX
57 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 130, 7, 1, 200
58 END