[CLT2012]
[reactos.git] / base / applications / sndvol32 / lang / hu-HU.rc
1 /*
2 * Copyright 2005 Robert Horvath - Hungarian translation - talley at cubeclub.hu
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
6
7 IDM_MAINMENU MENU DISCARDABLE
8 BEGIN
9 POPUP "&Beállítások"
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Tulajdonságok", IDC_PROPERTIES
12 MENUITEM "&Részletes beállítások", IDC_ADVANCED_CONTROLS
13 MENUITEM SEPARATOR
14 MENUITEM "&Kilépés", IDC_EXIT
15 END
16 POPUP "&Súgó"
17 BEGIN
18 MENUITEM "Súgó &témák", IDC_HELP_TOPICS
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "&Névjegy ...", IDC_ABOUT
21 END
22 END
23
24 STRINGTABLE DISCARDABLE
25 BEGIN
26 IDS_SNDVOL32 "Hangerõ szabályozó"
27 IDS_NOMIXERDEVICES "Nincsenek elérhetõ keverõ eszközök. A program kilép."
28 END
29
30 IDD_PREFERENCES DIALOGEX 0, 0, 224, 250
31 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
32 CAPTION "Tulajdonságok"
33 FONT 8, "MS Shell Dlg"
34 BEGIN
35 LTEXT "&Keverõ eszköz:", -1, 7,8,48,9
36 COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55,8,162,80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
37 GROUPBOX "Hangerõ szabályozás:", -1, 7,25,211,77
38 PUSHBUTTON "&Lejátszás", IDC_PLAYBACK, 13,43,47,8, BS_AUTORADIOBUTTON
39 PUSHBUTTON "&Felvétel", IDC_RECORDING, 13,61,47,8, BS_AUTORADIOBUTTON
40 PUSHBUTTON "&Egyéb:", IDC_OTHER, 13,80,42,8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
41 COMBOBOX IDC_LINE, 55,80,155,50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
42 LTEXT "Show the following volume controls:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
43 CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
44
45 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114,226,50,14
46 PUSHBUTTON "Mégse", IDCANCEL, 168,226,50,14
47 END
48
49 IDD_VOLUME_CTRL DIALOG 0, 0, 90, 150
50 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
51 FONT 8, "MS Shell Dlg"
52 BEGIN
53 LTEXT "Master", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 100, 15
54 CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 30, 82, 1
55 LTEXT "Balance", -1, 4, 35, 80, 42
56 LTEXT "Volume", -1, 4, 100, 77, 108
57 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 55, 85, 30
58 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 115, 30, 70
59 CHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 4, 190, 90, 12, BS_AUTOCHECKBOX
60 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 130, 7, 1, 200
61 END