c4827bb9875e968440c732f29ecc00c8685c8498
[reactos.git] / base / applications / sndvol32 / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by TestamenT
3 * testament@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Update by Caemyr - Olaf Siejka (Apr, 2011)
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDM_MAINMENU MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Opcje"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Właściwości", IDM_PROPERTIES
16 MENUITEM "&Tryb zaawansowany", IDM_ADVANCED_CONTROLS
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "Zakoń&cz", IDM_EXIT
19 END
20 POPUP "Pomo&c"
21 BEGIN
22 MENUITEM "&Tematy pomocy", IDM_HELP_TOPICS
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "&Regulacja głośności - informacje", IDM_ABOUT
25 END
26 END
27
28 STRINGTABLE
29 BEGIN
30 IDS_SNDVOL32 "Regulacja głośności"
31 IDS_NOMIXERDEVICES "Nie jest dostępne żadne aktywne urządzenie miksujące! Program zostanie zamknięty."
32 END
33
34 IDD_PREFERENCES DIALOGEX 0, 0, 224, 250
35 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
36 CAPTION "Właściwości"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 LTEXT "Urządzenie &miksujące:", -1, 7, 8, 98, 9
40 COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 85, 8, 133, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
41 GROUPBOX "Ustawianie głośności", -1, 7, 25, 211, 77
42 AUTORADIOBUTTON "&Odtwarzanie", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 67, 8
43 AUTORADIOBUTTON "&Nagrywanie", IDC_RECORDING, 13, 61, 67, 8
44 AUTORADIOBUTTON "&Inne", IDC_OTHER, 13, 80, 42, 8, WS_DISABLED
45 COMBOBOX IDC_LINE, 55, 80, 155, 50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
46 LTEXT "Pokaż następujące kontrolki głośności:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
47 CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
48 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 226, 50, 14
49 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 168, 226, 50, 14
50 END
51
52 IDD_NORMAL_MASTER DIALOG 0, 0, 90, 138
53 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 BEGIN
56 LTEXT "Kanał główny", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 78, 8
57 CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 19, 82, 1
58 LTEXT "Balans", -1, 4, 25, 80, 8
59 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 35, 40, 17
60 LTEXT "Głośność", -1, 4, 58, 80, 8
61 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 67, 30, 56
62 AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 123, 55, 12
63 PUSHBUTTON "&Advanced", IDC_LINE_ADVANCED, 4, 138, 80, 14, WS_TABSTOP
64 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 90, 1, 1, 137
65 END
66
67 IDD_NORMAL_LINE DIALOG 0, 0, 70, 138
68 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
69 FONT 8, "MS Shell Dlg"
70 BEGIN
71 LTEXT "Line", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 60, 8
72 CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 19, 72, 1
73 LTEXT "Balans", -1, 4, 25, 60, 8
74 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 35, 40, 17
75 LTEXT "Głośność", -1, 4, 58, 60, 8
76 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 67, 30, 56
77 AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 123, 55, 12
78 PUSHBUTTON "&Advanced", IDC_LINE_ADVANCED, 7, 138, 55, 14, WS_TABSTOP
79 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 70, 25, 1, 113
80 END
81
82 IDD_SMALL_MASTER DIALOG 0, 0, 45, 100
83 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 CTEXT "Kanał główny", IDC_LINE_NAME, 3, 3, 39, 8
87 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 2, 12, 39, 18
88 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 8, 30, 30, 50
89 AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 1, 85, 44, 10
90 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 45, 1, 1, 100
91 END
92
93 IDD_SMALL_LINE DIALOG 0, 0, 42, 100
94 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 CTEXT "Line", IDC_LINE_NAME, 3, 3, 39, 8
98 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 2, 12, 39, 18
99 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 8, 30, 30, 50
100 AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 1, 85, 41, 10
101 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 42, 1, 1, 100
102 END
103
104 IDD_TRAY_MASTER DIALOGEX 0, 0, 50, 80
105 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP
106 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
107 FONT 8, "MS Shell Dlg"
108 BEGIN
109 CTEXT "Głośność", -1, 0, 4, 50, 8
110 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 16, 15, 20, 50
111 AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 70, 44, 8
112 END
113
114 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 255, 140
115 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
116 CAPTION "Advanced Controls for Volume Control"
117 FONT 8, "MS Shell Dlg"
118 BEGIN
119 CONTROL IDI_MAINAPP, -1, "static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 7, 32, 32
120 LTEXT "These settings can be used to make fine adjustments to your audio.", -1, 44, 7, 200, 32
121 GROUPBOX "Tone Controls", IDC_ADV_TONE_CONTROLS, 7, 33, 240, 80
122 LTEXT "These settings control how the tone of your audio sounds.", -1, 17, 48, 200, 14
123 LTEXT "&Bass:", -1, 17, 62, 50, 8
124 LTEXT "Low", IDC_ADV_BASS_LOW, 77, 62, 20, 8
125 LTEXT "High", IDC_ADV_BASS_HIGH, 182, 62, 20, 8
126 CONTROL "", IDC_ADV_BASS_SLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 97, 62, 80, 20
127 LTEXT "&Treble:", -1, 17, 90, 50, 8
128 LTEXT "Low", IDC_ADV_TREBLE_LOW, 77, 90, 20, 8
129 LTEXT "High", IDC_ADV_TREBLE_HIGH, 182, 90, 20, 8
130 CONTROL "", IDC_ADV_TREBLE_SLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 97, 90, 80, 20
131 GROUPBOX "Other Controls", IDC_ADV_OTHER_CONTROLS, 7, 119, 240, 66
132 LTEXT "These settings make other changes to how your audio sounds. See your hardware documentation for details.", IDC_ADV_OTHER_TEXT, 17, 135, 220, 28
133 AUTOCHECKBOX "&1 ", IDC_ADV_OTHER_CHECK1, 17, 159, 220, 14
134 AUTOCHECKBOX "&2 ", IDC_ADV_OTHER_CHECK2, 17, 174, 220, 14
135 DEFPUSHBUTTON "Close", IDOK, 197, 120, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
136 END