3b58c81f6ae9ca851c0d98b3a4363ba596f54e50
[reactos.git] / base / applications / sndvol32 / lang / sv-SE.rc
1 /* Swedish translation by David Nordenberg, Jaix Bly */
2
3 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDM_MAINMENU MENU
6 BEGIN
7 POPUP "&Alternativ"
8 BEGIN
9 MENUITEM "&Inställningar", IDC_PROPERTIES
10 MENUITEM "A&vancerade kontroller", IDC_ADVANCED_CONTROLS
11 MENUITEM SEPARATOR
12 MENUITEM "&Avsluta", IDC_EXIT
13 END
14 POPUP "&Hjälp"
15 BEGIN
16 MENUITEM "&Hjälpavsnitt", IDC_HELP_TOPICS
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "&Om ...", IDC_ABOUT
19 END
20 END
21
22 STRINGTABLE
23 BEGIN
24 IDS_SNDVOL32 "Volymkontroll"
25 IDS_NOMIXERDEVICES "Det finns inga ljudmixningsenheter tillgängliga! Programmet kommer nu att avslutas."
26 END
27
28 IDD_PREFERENCES DIALOGEX 0, 0, 224, 250
29 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
30 CAPTION "Inställningar"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg"
32 BEGIN
33 LTEXT "&Mixerenhet:", -1, 7, 8, 48, 9
34 COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55, 8, 162, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
35 GROUPBOX "Justera volymen för:", -1, 7, 25, 211, 77
36 PUSHBUTTON "&Uppspelning", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
37 PUSHBUTTON "&Inspelning", IDC_RECORDING, 13, 61, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
38 PUSHBUTTON "&Andra:", IDC_OTHER, 13, 80, 42, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
39 COMBOBOX IDC_LINE, 55, 80, 155, 50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
40 LTEXT "Visa följander volymekontroller:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
41 CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
42 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 226, 50, 14
43 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 168, 226, 50, 14
44 END
45
46 IDD_VOLUME_CTRL DIALOG 0, 0, 90, 150
47 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 LTEXT "Huvud", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 100, 15
51 CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 30, 82, 1
52 LTEXT "Balanse", -1, 4, 35, 80, 42
53 LTEXT "Volyme", -1, 4, 100, 77, 108
54 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 55, 85, 30
55 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 115, 30, 70
56 CHECKBOX "&Tyst", IDC_LINE_SWITCH, 4, 190, 90, 12, BS_AUTOCHECKBOX
57 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 130, 7, 1, 200
58 END
59
60 IDD_SMALL_MASTER DIALOG 0, 0, 45, 100
61 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
62 FONT 8, "MS Shell Dlg"
63 BEGIN
64 CTEXT "Huvud", IDC_LINE_NAME, 3, 3, 39, 8
65 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 2, 12, 39, 18
66 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 8, 30, 30, 50
67 AUTOCHECKBOX "&Tyst", IDC_LINE_SWITCH, 1, 85, 44, 10
68 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 45, 1, 1, 100
69 END
70
71 IDD_TRAY_CTRL DIALOGEX 0, 0, 50, 80
72 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP
73 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
74 FONT 8, "MS Shell Dlg"
75 BEGIN
76 CTEXT "Volyme", -1, 0, 4, 50, 8
77 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 16, 15, 20, 50
78 AUTOCHECKBOX "&Tyst", IDC_LINE_SWITCH, 4, 70, 44, 8
79 END