* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / setup / reactos / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_STARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "ReactOS installering"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Velkommen til ReactOS installering veiviseren.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 220, 24
9 LTEXT "Du kan ennå ikke installere ReactOS direkte fra denne CD-en! Vennligst start datamaskinen på nytt og start fra denne platen for å installere ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
10 LTEXT "Trykk på Fullført for å avslutte installeringen.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
11 END
12
13 IDD_LANGSELPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "ReactOS installering"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 CONTROL "IDB_LOGO", IDB_ROSLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
19 CONTROL "Installering språk:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 109, 106, 11
20 CONTROL "", IDC_LANGUAGES, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 107, 176, 142
21 CONTROL "Tastatur eller inndataspråk:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
22 CONTROL "", IDC_KEYLAYOUT, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 141, 176, 81
23 LTEXT "Trykk på Neste for å velge installering type.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
24 END
25
26 IDD_TYPEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
27 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
28 CAPTION "ReactOS installering"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg"
30 BEGIN
31 CONTROL "Installeringsvalg", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
32 CONTROL "Installere ReactOS", IDC_INSTALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 20, 15, 277, 10
33 CONTROL "Reparere eller oppdatere en installert ReactOS", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 20, 30, 277, 10
34 LTEXT "Trykk på Neste for installere enhetene.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
35 END
36
37 IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
38 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
39 CAPTION "ReactOS installering"
40 FONT 8, "MS Shell Dlg"
41 BEGIN
42 CONTROL "Enhetsinnstillinger", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
43 LTEXT "Datamaskin:", IDC_STATIC, 20,15, 80, 10
44 CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 15, 150, 80
45 LTEXT "Skjerm:", IDC_STATIC, 20,35, 80, 10
46 CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 35, 150, 80
47 LTEXT "Tastatur:", IDC_STATIC, 20,55, 80, 10
48 CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 55, 150, 80
49 LTEXT "Trykk på Neste for å installere enhetene.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
50 END
51
52 IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
53 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
54 CAPTION "ReactOS installering"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg"
56 BEGIN
57 CONTROL "ReactOS partisjon installasjon", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,1,298,176
58 LISTBOX IDC_PARTITION, 20,12,278,142,LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL
59 PUSHBUTTON "&Opprett", IDC_PARTCREATE, 20,155,50,15
60 PUSHBUTTON "&Slett", IDC_PARTDELETE, 76,155,50,15
61 PUSHBUTTON "S&tasjon", IDC_DEVICEDRIVER, 162,155,50,15, WS_DISABLED
62 PUSHBUTTON "&Avansert valg...", IDC_PARTMOREOPTS, 218,155,80,15
63 LTEXT "Trykk på Neste for å starte installasjon prosessen.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
64 END
65
66 IDD_PARTITION DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 145, 90
67 STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
68 CAPTION "Opprett partisjon"
69 FONT 8, "MS Shell Dlg"
70 BEGIN
71 CONTROL "",IDC_UPDOWN1,"msctls_updown32", WS_VISIBLE,104,22,9,13
72 CONTROL "Opprett og formater partisjon",IDC_STATIC,"Button",BS_GROUPBOX,7,5,129,57
73 LTEXT "Størrelse:",IDC_STATIC, 13,24,27,9
74 EDITTEXT IDC_PARTSIZE,52,23,53,13, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
75 LTEXT "GB",IDC_UNIT, 117,24,14,9
76 LTEXT "Filsystem:",IDC_STATIC,13,46,35,9
77 CONTROL "",IDC_FSTYPE,"ComboBox",WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|CBS_DROPDOWNLIST,52,42,79,50
78 PUSHBUTTON "&OK",IDOK,35,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
79 PUSHBUTTON "&Avbryt",IDCANCEL,87,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
80 END
81
82 IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 305, 116
83 STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
84 CAPTION "Avansert partisjon innstillinger"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 CONTROL "Installasjon mappe", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,1,298,30
88 EDITTEXT IDC_PATH, 10,11,278,13, WS_VISIBLE
89
90 CONTROL "Oppstartslaster installasjon", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,36,298,52
91
92 CONTROL "Installer oppstartslaster på harddiskens (MBR og VBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,46,278,11
93 CONTROL "Installer oppstartslaster på harddiskens (bare VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,57,278,11
94 CONTROL "Ikke installer oppstartslaster", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 10,68,278,11
95 PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 180,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
96 PUSHBUTTON "&Avbryt", IDCANCEL, 240,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
97 END
98
99 IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
100 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
101 CAPTION "ReactOS installering"
102 FONT 8, "MS Shell Dlg"
103 BEGIN
104 CONTROL "Installasjon oppsumering", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
105 LTEXT "Trykk på Neste for å starte installasjon prosessen.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
106 END
107
108 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
110 CAPTION "ReactOS installering"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 CONTROL "Installasjon handling", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
114 LTEXT "Installer filer...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
115 LTEXT "test.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
116 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32",
117 PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
118 END
119
120 IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
121 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
122 CAPTION "Fullfører ReactOS installering"
123 FONT 8, "MS Shell Dlg"
124 BEGIN
125 CONTROL "Fullfører første steget av ReactOS installering", IDC_FINISHTITLE, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
126 LTEXT "Du har nå fullført første steget av ReactOS installering.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
127
128 LTEXT "Når du trykker Fullført, vil din datamaskin starte på nytt.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
129 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
130 LTEXT "Hvis du fortsatt har CD platen i stasjon, fjern denne. For å starte din datamaskin på nytt, trykk på Fullført.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
131 END
132
133 STRINGTABLE
134 BEGIN
135 IDS_LANGTITLE "Språkvalg"
136 IDS_LANGSUBTITLE "Velg språk for installering og til ferdig system."
137 IDS_TYPETITLE "Velkommen til ReactOS installering"
138 IDS_TYPESUBTITLE "Velg installering type."
139 IDS_DEVICETITLE "Installer grunnleggende enheter"
140 IDS_DEVICESUBTITLE "Velg innstillingene til skjermen og tastaturet."
141 IDS_DRIVETITLE "Valg av installasjon partisjon og system mappe"
142 IDS_DRIVESUBTITLE "Forbrede installasjon partisjon, system mappe og oppstartslaster."
143 IDS_PROCESSTITLE "Forbrede partisjon, kopiere filer og installere system"
144 IDS_PROCESSSUBTITLE "Opprett og formater partisjon, kopier filer, installere og sett opp oppstartlaster"
145 IDS_RESTARTTITLE "Første steget av installering er fullført"
146 IDS_RESTARTSUBTITLE "Første steget av installering har blitt fullført, start på nytt for å fortsette til andre steget"
147 IDS_SUMMARYTITLE "Installasjon oppsumering"
148 IDS_SUMMARYSUBTITLE "Sjekk listen av installasjon egenskapene før du fortsetter installasjon av enhetene"
149 IDS_ABORTSETUP "ReactOS er ikke fullstendig installert på datamaskinen. Hvis du avslutter nå, trenger du å kjøre installeringen på nytt for å installere Reactos. Vil du virkelig avslutte?"
150 IDS_ABORTSETUP2 "Avbryt installasjonen?"
151 END
152 /* EOF */