a38da327cd1e7cc5eef7c657fa0af7b2ff2bfb04
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / cs-CZ.h
1 /* FILE: setup/usetup/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * THANKS TO: preston for bugfix advice at line 842
4 * UPDATED: 2011-03-31
5 */
6
7 #pragma once
8
9 MUI_LAYOUTS csCZLayouts[] =
10 {
11 { L"0405", L"00000405" },
12 { L"0405", L"00010405" },
13 { L"0409", L"00000409" },
14 { NULL, NULL }
15 };
16
17 static MUI_ENTRY csCZLanguagePageEntries[] =
18 {
19 {
20 4,
21 3,
22 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
23 TEXT_STYLE_UNDERLINE
24 },
25 {
26 6,
27 8,
28 "VìbØr jazyka",
29 TEXT_STYLE_NORMAL
30 },
31 {
32 8,
33 10,
34 "\x07 Pros¡m zvolte jazyk, kterì bude bØhem instalace pou§it.",
35 TEXT_STYLE_NORMAL
36 },
37 {
38 8,
39 11,
40 " Pot\82 stisknØte ENTER.",
41 TEXT_STYLE_NORMAL
42 },
43 {
44 8,
45 13,
46 "\x07 Tento jazyk bude vìchoz¡m jazykem v nainstalovan\82m syst\82mu.",
47 TEXT_STYLE_NORMAL
48 },
49 {
50 0,
51 0,
52 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
53 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
54 },
55 {
56 0,
57 0,
58 NULL,
59 0
60 }
61 };
62
63 static MUI_ENTRY csCZWelcomePageEntries[] =
64 {
65 {
66 4,
67 3,
68 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
69 TEXT_STYLE_UNDERLINE
70 },
71 {
72 6,
73 8,
74 "V¡tejte v instalaci ReactOS",
75 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
76 },
77 {
78 6,
79 11,
80 "Tato \9f st instalace nakop¡ruje opera\9fn¡ syst\82m ReactOS do vaçeho",
81 TEXT_STYLE_NORMAL
82 },
83 {
84 6,
85 12,
86 "po\9f¡ta\9fe a pýiprav¡ druhou \9f st instalace.",
87 TEXT_STYLE_NORMAL
88 },
89 {
90 8,
91 15,
92 "\x07 Stisknut¡m kl vesy ENTER zah j¡te instalaci ReactOS.",
93 TEXT_STYLE_NORMAL
94 },
95 {
96 8,
97 17,
98 "\x07 Stisknut¡m R zah j¡te opravu nebo aktualizaci ReactOS.",
99 TEXT_STYLE_NORMAL
100 },
101 {
102 8,
103 19,
104 "\x07 Stiskut¡m L zobraz¡te Licen\9fn¡ podm¡nky ReactOS.",
105 TEXT_STYLE_NORMAL
106 },
107 {
108 8,
109 21,
110 "\x07 Stisknut¡m F3 ukon\9f¡te instalaci ReactOS.",
111 TEXT_STYLE_NORMAL
112 },
113 {
114 6,
115 23,
116 "V¡ce informac¡ o ReactOS naleznete na adrese:",
117 TEXT_STYLE_NORMAL
118 },
119 {
120 6,
121 24,
122 "http://www.reactos.org",
123 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
124 },
125 {
126 0,
127 0,
128 "ENTER = Pokra\9fovat R = Opravit L = Licence F3 = Ukon\9fit",
129 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
130 },
131 {
132 0,
133 0,
134 NULL,
135 0
136 }
137 };
138
139 static MUI_ENTRY csCZIntroPageEntries[] =
140 {
141 {
142 4,
143 3,
144 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
145 TEXT_STYLE_UNDERLINE
146 },
147 {
148 6,
149 8,
150 "Instalace ReactOS je v ran\82 vìvojov\82 f zi. Zat¡m nejsou podporov ny",
151 TEXT_STYLE_NORMAL
152 },
153 {
154 6,
155 9,
156 "vçechny funkce plnØ pou§iteln\82 instala\9fn¡ aplikace.",
157 TEXT_STYLE_NORMAL
158 },
159 {
160 6,
161 12,
162 "Plat¡ n sleduj¡c¡ omezen¡:",
163 TEXT_STYLE_NORMAL
164 },
165 {
166 8,
167 13,
168 "- Instalace nedok §e zpracovat v¡ce ne§ jeden prim rn¡ odd¡l na disku.",
169 TEXT_STYLE_NORMAL
170 },
171 {
172 8,
173 14,
174 "- Instalace nedok §e vymazat prim rn¡ odd¡l z disku,",
175 TEXT_STYLE_NORMAL
176 },
177 {
178 8,
179 15,
180 " pokud na tomto disku existuj¡ rozç¡ýen\82 odd¡ly.",
181 TEXT_STYLE_NORMAL
182 },
183 {
184 8,
185 16,
186 "- Instalace nedok §e vymazat prvn¡ rozç¡ýenì odd¡l z disku,",
187 TEXT_STYLE_NORMAL
188 },
189 {
190 8,
191 17,
192 " pokud na tomto disku existuj¡ dalç¡ rozç¡ýen\82 odd¡ly.",
193 TEXT_STYLE_NORMAL
194 },
195 {
196 8,
197 18,
198 "- Instalace podporuje pouze souborovì syst\82m FAT.",
199 TEXT_STYLE_NORMAL
200 },
201 {
202 8,
203 19,
204 "- Kontroly souborovìch syst\82m\85 zat¡m nejsou implementov ny.",
205 TEXT_STYLE_NORMAL
206 },
207 {
208 8,
209 23,
210 "\x07 Stisknut¡m kl vesy ENTER zah j¡te instalaci ReactOS.",
211 TEXT_STYLE_NORMAL
212 },
213 {
214 8,
215 25,
216 "\x07 Stisknut¡m F3 ukon\9f¡te instalaci ReactOS.",
217 TEXT_STYLE_NORMAL
218 },
219 {
220 0,
221 0,
222 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
223 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
224 },
225 {
226 0,
227 0,
228 NULL,
229 0
230 }
231 };
232
233 static MUI_ENTRY csCZLicensePageEntries[] =
234 {
235 {
236 4,
237 3,
238 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
239 TEXT_STYLE_UNDERLINE
240 },
241 {
242 6,
243 6,
244 "Licence:",
245 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
246 },
247 {
248 8,
249 8,
250 "The ReactOS System is licensed under the terms of the",
251 TEXT_STYLE_NORMAL
252 },
253 {
254 8,
255 9,
256 "GNU GPL with parts containing code from other compatible",
257 TEXT_STYLE_NORMAL
258 },
259 {
260 8,
261 10,
262 "licenses such as the X11 or BSD and GNU LGPL licenses.",
263 TEXT_STYLE_NORMAL
264 },
265 {
266 8,
267 11,
268 "All software that is part of the ReactOS system is",
269 TEXT_STYLE_NORMAL
270 },
271 {
272 8,
273 12,
274 "therefore released under the GNU GPL as well as maintaining",
275 TEXT_STYLE_NORMAL
276 },
277 {
278 8,
279 13,
280 "the original license.",
281 TEXT_STYLE_NORMAL
282 },
283 {
284 8,
285 15,
286 "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
287 TEXT_STYLE_NORMAL
288 },
289 {
290 8,
291 16,
292 "save applicable local and international law. The licensing of",
293 TEXT_STYLE_NORMAL
294 },
295 {
296 8,
297 17,
298 "ReactOS only covers distribution to third parties.",
299 TEXT_STYLE_NORMAL
300 },
301 {
302 8,
303 18,
304 "If for some reason you did not receive a copy of the",
305 TEXT_STYLE_NORMAL
306 },
307 {
308 8,
309 19,
310 "GNU General Public License with ReactOS please visit",
311 TEXT_STYLE_NORMAL
312 },
313 {
314 8,
315 20,
316 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
317 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
318 },
319 {
320 8,
321 22,
322 "Z ruka:",
323 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
324 },
325 {
326 8,
327 24,
328 "This is free software; see the source for copying conditions.",
329 TEXT_STYLE_NORMAL
330 },
331 {
332 8,
333 25,
334 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
335 TEXT_STYLE_NORMAL
336 },
337 {
338 8,
339 26,
340 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
341 TEXT_STYLE_NORMAL
342 },
343 {
344 0,
345 0,
346 "ENTER = ZpØt",
347 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
348 },
349 {
350 0,
351 0,
352 NULL,
353 0
354 }
355 };
356
357 static MUI_ENTRY csCZDevicePageEntries[] =
358 {
359 {
360 4,
361 3,
362 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
363 TEXT_STYLE_UNDERLINE
364 },
365 {
366 6,
367 8,
368 "N sleduj¡c¡ seznam zobrazuje sou\9fasn\82 nastaven¡ zaý¡zen¡.",
369 TEXT_STYLE_NORMAL
370 },
371 {
372 24,
373 11,
374 "Po\9f¡ta\9f:",
375 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
376 },
377 {
378 24,
379 12,
380 "Obrazovka:",
381 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
382 },
383 {
384 24,
385 13,
386 "Kl vesnice:",
387 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
388 },
389 {
390 24,
391 14,
392 "Rozlo§en¡ kl ves:",
393 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
394 },
395 {
396 24,
397 16,
398 "Pýijmout:",
399 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
400 },
401 {
402 25,
403 16, "Pýijmout toto nastaven¡ zaý¡zen¡",
404 TEXT_STYLE_NORMAL
405 },
406 {
407 6,
408 19,
409 "Nastaven¡ hardwaru lze zmØnit stiskem kl vesy ENTER na ý dku",
410 TEXT_STYLE_NORMAL
411 },
412 {
413 6,
414 20,
415 "zvolen\82m çipkami nahoru a dol\85. Pot\82 lze zvolit jin\82 nastaven¡.",
416 TEXT_STYLE_NORMAL
417 },
418 {
419 6,
420 21,
421 " ",
422 TEXT_STYLE_NORMAL
423 },
424 {
425 6,
426 23,
427 "Jakmile budou vçechna nastaven¡ v poý dku, ozna\9fte \"Pýijmout toto",
428 TEXT_STYLE_NORMAL
429 },
430 {
431 6,
432 24,
433 "nastaven¡ zaý¡zen¡\" a stisknØte ENTER.",
434 TEXT_STYLE_NORMAL
435 },
436 {
437 0,
438 0,
439 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
440 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
441 },
442 {
443 0,
444 0,
445 NULL,
446 0
447 }
448 };
449
450 static MUI_ENTRY csCZRepairPageEntries[] =
451 {
452 {
453 4,
454 3,
455 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
456 TEXT_STYLE_UNDERLINE
457 },
458 {
459 6,
460 8,
461 "Instalace ReactOS je v ran\82 vìvojov\82 f zi. Zat¡m nejsou",
462 TEXT_STYLE_NORMAL
463 },
464 {
465 6,
466 9,
467 "podporov ny vçechny funkce plnØ pou§iteln\82 instala\9fn¡ aplikace.",
468 TEXT_STYLE_NORMAL
469 },
470 {
471 6,
472 12,
473 "Opravn\82 funkce zat¡m nejsou implementov ny.",
474 TEXT_STYLE_NORMAL
475 },
476 {
477 8,
478 15,
479 "\x07 Stisknut¡m U zah j¡te Update syst\82mu.",
480 TEXT_STYLE_NORMAL
481 },
482 {
483 8,
484 17,
485 "\x07 Stisknut¡m R spust¡te Konzoli obnoven¡.",
486 TEXT_STYLE_NORMAL
487 },
488 {
489 8,
490 19,
491 "\x07 Stisknut¡m ESC se vr t¡te na hlavn¡ str nku.",
492 TEXT_STYLE_NORMAL
493 },
494 {
495 8,
496 21,
497 "\x07 Stisknut¡m kl vesy ENTER restartujete po\9f¡ta\9f.",
498 TEXT_STYLE_NORMAL
499 },
500 {
501 0,
502 0,
503 "ESC = Hlavn¡ str nka U = Aktualizovat R = Z chrana ENTER = Restartovat",
504 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
505 },
506 {
507 0,
508 0,
509 NULL,
510 0
511 }
512 };
513 static MUI_ENTRY csCZComputerPageEntries[] =
514 {
515 {
516 4,
517 3,
518 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
519 TEXT_STYLE_UNDERLINE
520 },
521 {
522 6,
523 8,
524 "Chcete zmØnit typ po\9f¡ta\9fe, kterì bude nainstalov n.",
525 TEXT_STYLE_NORMAL
526 },
527 {
528 8,
529 10,
530 "\x07 Po§adovanì typ po\9f¡ta\9fe zvolte pomoc¡ çipek nahoru a dol\85.",
531 TEXT_STYLE_NORMAL
532 },
533 {
534 8,
535 11,
536 " Pot\82 stisknØte ENTER.",
537 TEXT_STYLE_NORMAL
538 },
539 {
540 8,
541 13,
542 "\x07 Stisknut¡m ESC se vr t¡te na pýedchoz¡ str nku bez zmØny typu",
543 TEXT_STYLE_NORMAL
544 },
545 {
546 8,
547 14,
548 " po\9f¡ta\9fe.",
549 TEXT_STYLE_NORMAL
550 },
551 {
552 0,
553 0,
554 "ENTER = Pokra\9fovat ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit",
555 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
556 },
557 {
558 0,
559 0,
560 NULL,
561 0
562 }
563 };
564
565 static MUI_ENTRY csCZFlushPageEntries[] =
566 {
567 {
568 4,
569 3,
570 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
571 TEXT_STYLE_UNDERLINE
572 },
573 {
574 10,
575 6,
576 "Syst\82m se nyn¡ ujiç\9cuje, §e vçechna data budou ulo§ena na disk.",
577 TEXT_STYLE_NORMAL
578 },
579 {
580 10,
581 8,
582 "Toto m\85§e trvat nØkolik minut.",
583 TEXT_STYLE_NORMAL
584 },
585 {
586 10,
587 9,
588 "Po dokon\9fen¡ bude po\9f¡ta\9f automaticky zrestartov n.",
589 TEXT_STYLE_NORMAL
590 },
591 {
592 0,
593 0,
594 "Uvolåuji cache",
595 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
596 },
597 {
598 0,
599 0,
600 NULL,
601 0
602 }
603 };
604
605 static MUI_ENTRY csCZQuitPageEntries[] =
606 {
607 {
608 4,
609 3,
610 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
611 TEXT_STYLE_UNDERLINE
612 },
613 {
614 10,
615 6,
616 "ReactOS nen¡ kompletnØ nainstalov n",
617 TEXT_STYLE_NORMAL
618 },
619 {
620 10,
621 8,
622 "VyjmØte disketu z jednotky A:",
623 TEXT_STYLE_NORMAL
624 },
625 {
626 10,
627 9,
628 "a vçechny CD-ROM z CD mechanik.",
629 TEXT_STYLE_NORMAL
630 },
631 {
632 10,
633 11,
634 "Stisknut¡m kl vesy ENTER restartujete po\9f¡ta\9f.",
635 TEXT_STYLE_NORMAL
636 },
637 {
638 0,
639 0,
640 " ¬ekejte, pros¡m...",
641 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
642 },
643 {
644 0,
645 0,
646 NULL,
647 0
648 }
649 };
650
651 static MUI_ENTRY csCZDisplayPageEntries[] =
652 {
653 {
654 4,
655 3,
656 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
657 TEXT_STYLE_UNDERLINE
658 },
659 {
660 6,
661 8,
662 "Chcete zmØnit typ obrazovky, kter  bude nainstalov na.",
663 TEXT_STYLE_NORMAL
664 },
665 { 8,
666 10,
667 "\x07 Po§adovanì typ obrazovky zvolte pomoc¡ çipek nahoru a dol\85.",
668 TEXT_STYLE_NORMAL
669 },
670 {
671 8,
672 11,
673 " Pot\82 stisknØte ENTER.",
674 TEXT_STYLE_NORMAL
675 },
676 {
677 8,
678 13,
679 "\x07 Stisknut¡m ESC se vr t¡te na pýedchoz¡ str nku bez zmØny typu",
680 TEXT_STYLE_NORMAL
681 },
682 {
683 8,
684 14,
685 " obrazovky.",
686 TEXT_STYLE_NORMAL
687 },
688 {
689 0,
690 0,
691 "ENTER = Pokra\9fovat ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit",
692 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
693 },
694 {
695 0,
696 0,
697 NULL,
698 0
699 }
700 };
701
702 static MUI_ENTRY csCZSuccessPageEntries[] =
703 {
704 {
705 4,
706 3,
707 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
708 TEXT_STYLE_UNDERLINE
709 },
710 {
711 10,
712 6,
713 "Z kladn¡ sou\9f sti ReactOS byly £spØçnØ nainstalov ny.",
714 TEXT_STYLE_NORMAL
715 },
716 {
717 10,
718 8,
719 "VyjmØte disketu z jednotky A:",
720 TEXT_STYLE_NORMAL
721 },
722 {
723 10,
724 9,
725 "a vçechny CD-ROM z CD mechanik.",
726 TEXT_STYLE_NORMAL
727 },
728 {
729 10,
730 11,
731 "Stisknut¡m kl vesy ENTER restartujete po\9f¡ta\9f.",
732 TEXT_STYLE_NORMAL
733 },
734 {
735 0,
736 0,
737 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f",
738 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
739 },
740 {
741 0,
742 0,
743 NULL,
744 0
745 }
746 };
747
748 static MUI_ENTRY csCZBootPageEntries[] =
749 {
750 {
751 4,
752 3,
753 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
754 TEXT_STYLE_UNDERLINE
755 },
756 {
757 6,
758 8,
759 "Instala\9fn¡ aplikace nedok §e nainstalovat zavadØ\9f na tento",
760 TEXT_STYLE_NORMAL
761 },
762 {
763 6,
764 9,
765 "disk",
766 TEXT_STYLE_NORMAL
767 },
768 {
769 6,
770 13,
771 "Vlo§te naform tovanou disketu do jednotky A:",
772 TEXT_STYLE_NORMAL
773 },
774 {
775 6,
776 14,
777 "a stisknØte ENTER.",
778 TEXT_STYLE_NORMAL,
779 },
780 {
781 0,
782 0,
783 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
784 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
785 },
786 {
787 0,
788 0,
789 NULL,
790 0
791 }
792
793 };
794
795 static MUI_ENTRY csCZSelectPartitionEntries[] =
796 {
797 {
798 4,
799 3,
800 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
801 TEXT_STYLE_UNDERLINE
802 },
803 {
804 6,
805 8,
806 "Na n sleduj¡c¡m seznamu jsou existuj¡c¡ odd¡ly a nevyu§it\82",
807 TEXT_STYLE_NORMAL
808 },
809 {
810 6,
811 9,
812 "m¡sto pro nov\82 odd¡ly.",
813 TEXT_STYLE_NORMAL
814 },
815 {
816 8,
817 11,
818 "\x07 Vyberte polo§ku v seznamu pomoc¡ çipek nahoru a dol\85.",
819 TEXT_STYLE_NORMAL
820 },
821 {
822 8,
823 13,
824 "\x07 Stisknut¡m kl vesy ENTER nainstalujete ReactOS na zvolenì odd¡l.",
825 TEXT_STYLE_NORMAL
826 },
827 {
828 8,
829 15,
830 "\x07 Stisknut¡m C umo§n¡te vytvoýen¡ nov\82ho odd¡lu.",
831 TEXT_STYLE_NORMAL
832 },
833 {
834 8,
835 17,
836 "\x07 Stisknut¡m D umo§n¡te smaz n¡ existuj¡c¡ho odd¡lu.",
837 TEXT_STYLE_NORMAL
838 },
839 {
840 0,
841 0,
842 "Cekejte, prosim...", //MUSI ZUSTAT BEZ DIAKRITIKY!
843 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
844 },
845 {
846 0,
847 0,
848 NULL,
849 0
850 }
851 };
852
853 static MUI_ENTRY csCZFormatPartitionEntries[] =
854 {
855 {
856 4,
857 3,
858 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
859 TEXT_STYLE_UNDERLINE
860 },
861 {
862 6,
863 8,
864 "Form tov n¡ odd¡lu",
865 TEXT_STYLE_NORMAL
866 },
867 {
868 6,
869 10,
870 "Tento odd¡l bude nyn¡ zform tov n. Stisknut¡m kl vesy ENTER za\9fnete.",
871 TEXT_STYLE_NORMAL
872 },
873 {
874 0,
875 0,
876 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
877 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
878 },
879 {
880 0,
881 0,
882 NULL,
883 TEXT_STYLE_NORMAL
884 }
885 };
886
887 static MUI_ENTRY csCZInstallDirectoryEntries[] =
888 {
889 {
890 4,
891 3,
892 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
893 TEXT_STYLE_UNDERLINE
894 },
895 {
896 6,
897 8,
898 "Instalace nyn¡ na zvolenì odd¡l nakop¡ruje soubory ReactOS.",
899 TEXT_STYLE_NORMAL
900 },
901 {
902 6,
903 9,
904 "Zvolte adres ý, kam bude ReactOS nainstalov n:",
905 TEXT_STYLE_NORMAL
906 },
907 {
908 6,
909 14,
910 "Chcete-li zmØnit navrhnutì adres ý, stisknut¡m kl vesy BACKSPACE",
911 TEXT_STYLE_NORMAL
912 },
913 {
914 6,
915 15,
916 "vyma§te text cesty a pot\82 zapiçte cestu, do kter\82 chcete ReactOS",
917 TEXT_STYLE_NORMAL
918 },
919 {
920 6,
921 16,
922 "nainstalovat.",
923 TEXT_STYLE_NORMAL
924 },
925 {
926 0,
927 0,
928 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
929 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
930 },
931 {
932 0,
933 0,
934 NULL,
935 0
936 }
937 };
938
939 static MUI_ENTRY csCZFileCopyEntries[] =
940 {
941 {
942 4,
943 3,
944 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
945 TEXT_STYLE_UNDERLINE
946 },
947 {
948 0,
949 12,
950 "¬ekejte, pros¡m, instalace nyn¡ kop¡ruje soubory do zvolen\82ho adres ýe.",
951 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
952 },
953 {
954 0,
955 13,
956 " ",
957 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
958 },
959 {
960 0,
961 14,
962 "Toto m\85§e trvat nØkolik minut.",
963 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
964 },
965 {
966 49,
967 0,
968 "\xB3 ¬ekejte, pros¡m... ",
969 TEXT_TYPE_STATUS
970 },
971 {
972 0,
973 0,
974 NULL,
975 0
976 }
977 };
978
979 static MUI_ENTRY csCZBootLoaderEntries[] =
980 {
981 {
982 4,
983 3,
984 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
985 TEXT_STYLE_UNDERLINE
986 },
987 {
988 6,
989 8,
990 "Instalace nyn¡ nainstaluje zavadØ\9f.",
991 TEXT_STYLE_NORMAL
992 },
993 {
994 8,
995 12,
996 "Nainstalovat zavadØ\9f na pevnì disk (MBR a VBR).",
997 TEXT_STYLE_NORMAL
998 },
999 {
1000 8,
1001 13,
1002 "Nainstalovat zavadØ\9f na pevnì disk (pouze VBR).",
1003 TEXT_STYLE_NORMAL
1004 },
1005 {
1006 8,
1007 14,
1008 "Nainstalovat zavad؟ na disketu.",
1009 TEXT_STYLE_NORMAL
1010 },
1011 {
1012 8,
1013 15,
1014 "Pýesko\9fit instalaci zavadØ\9fe.",
1015 TEXT_STYLE_NORMAL
1016 },
1017 {
1018 0,
1019 0,
1020 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
1021 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1022 },
1023 {
1024 0,
1025 0,
1026 NULL,
1027 0
1028 }
1029 };
1030
1031 static MUI_ENTRY csCZKeyboardSettingsEntries[] =
1032 {
1033 {
1034 4,
1035 3,
1036 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1037 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1038 },
1039 {
1040 6,
1041 8,
1042 "Chcete zmØnit typ kl vesnice, kter  bude nainstalov na.",
1043 TEXT_STYLE_NORMAL
1044 },
1045 {
1046 8,
1047 10,
1048 "\x07 Po§adovanì typ kl vesnice zvolte pomoc¡ çipek nahoru a dol\85.",
1049 TEXT_STYLE_NORMAL
1050 },
1051 {
1052 8,
1053 11,
1054 " Pot\82 stisknØte ENTER.",
1055 TEXT_STYLE_NORMAL
1056 },
1057 {
1058 8,
1059 13,
1060 "\x07 Stisknut¡m ESC se vr t¡te na pýedchoz¡ str nku bez zmØny typu",
1061 TEXT_STYLE_NORMAL
1062 },
1063 {
1064 8,
1065 14,
1066 " kl vesnice.",
1067 TEXT_STYLE_NORMAL
1068 },
1069 {
1070 0,
1071 0,
1072 "ENTER = Pokra\9fovat ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit",
1073 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1074 },
1075 {
1076 0,
1077 0,
1078 NULL,
1079 0
1080 }
1081 };
1082
1083 static MUI_ENTRY csCZLayoutSettingsEntries[] =
1084 {
1085 {
1086 4,
1087 3,
1088 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1089 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1090 },
1091 {
1092 6,
1093 8,
1094 "Pros¡m zvolte rozlo§en¡, kter\82 bude implicitnØ nainstalov no.",
1095 TEXT_STYLE_NORMAL
1096 },
1097 {
1098 8,
1099 10,
1100 "\x07 Po§adovan\82 rozlo§en¡ kl ves zvolte pomoc¡ çipek nahoru a dol\85.",
1101 TEXT_STYLE_NORMAL
1102 },
1103 {
1104 8,
1105 11,
1106 " Pot\82 stisknØte ENTER.",
1107 TEXT_STYLE_NORMAL
1108 },
1109 {
1110 8,
1111 13,
1112 "\x07 Stisknut¡m ESC se vr t¡te na pýedchoz¡ str nku bez zmØny rozlo§en¡",
1113 TEXT_STYLE_NORMAL
1114 },
1115 {
1116 8,
1117 14,
1118 " kl ves.",
1119 TEXT_STYLE_NORMAL
1120 },
1121 {
1122 0,
1123 0,
1124 "ENTER = Pokra\9fovat ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit",
1125 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1126 },
1127 {
1128 0,
1129 0,
1130 NULL,
1131 0
1132 },
1133
1134 };
1135
1136 static MUI_ENTRY csCZPrepareCopyEntries[] =
1137 {
1138 {
1139 4,
1140 3,
1141 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1142 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1143 },
1144 {
1145 6,
1146 8,
1147 "Instalace pýiprav¡ po\9f¡ta\9f na kop¡rov n¡ soubor\85 ReactOS.",
1148 TEXT_STYLE_NORMAL
1149 },
1150 {
1151 0,
1152 0,
1153 "Sestavuji seznam soubor\85 ke zkop¡rov n¡...",
1154 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1155 },
1156 {
1157 0,
1158 0,
1159 NULL,
1160 0
1161 },
1162
1163 };
1164
1165 static MUI_ENTRY csCZSelectFSEntries[] =
1166 {
1167 {
1168 4,
1169 3,
1170 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1171 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1172 },
1173 {
1174 6,
1175 17,
1176 "Zvolte souborovì syst\82m z n sleduj¡c¡ho seznamu.",
1177 0
1178 },
1179 {
1180 8,
1181 19,
1182 "\x07 Souborovì syst\82m zvol¡te çipkami nahoru a dol\85.",
1183 0
1184 },
1185 {
1186 8,
1187 21,
1188 "\x07 Stisknut¡m kl vesy ENTER zform tujete odd¡l.",
1189 0
1190 },
1191 {
1192 8,
1193 23,
1194 "\x07 Stisknut¡m ESC se vr t¡te na vìbØr odd¡lu.",
1195 0
1196 },
1197 {
1198 0,
1199 0,
1200 "ENTER = Pokra\9fovat ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit",
1201 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1202 },
1203
1204 {
1205 0,
1206 0,
1207 NULL,
1208 0
1209 }
1210 };
1211
1212 static MUI_ENTRY csCZDeletePartitionEntries[] =
1213 {
1214 {
1215 4,
1216 3,
1217 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1218 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1219 },
1220 {
1221 6,
1222 8,
1223 "Zvolili jste odstranØn¡ odd¡lu",
1224 TEXT_STYLE_NORMAL
1225 },
1226 {
1227 8,
1228 18,
1229 "\x07 Stisknut¡m D odstran¡te odd¡l.",
1230 TEXT_STYLE_NORMAL
1231 },
1232 {
1233 11,
1234 19,
1235 "POZOR: Vçechna data na tomto odd¡lu budou ztracena!",
1236 TEXT_STYLE_NORMAL
1237 },
1238 {
1239 8,
1240 21,
1241 "\x07 Stisknut¡m ESC zruç¡te akci.",
1242 TEXT_STYLE_NORMAL
1243 },
1244 {
1245 0,
1246 0,
1247 "D = Odstranit odd¡l ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit",
1248 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1249 },
1250 {
1251 0,
1252 0,
1253 NULL,
1254 0
1255 }
1256 };
1257
1258 static MUI_ENTRY csCZRegistryEntries[] =
1259 {
1260 {
1261 4,
1262 3,
1263 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1264 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1265 },
1266 {
1267 6,
1268 8,
1269 "Instalace aktualizuje nastaven¡ syst\82mu.",
1270 TEXT_STYLE_NORMAL
1271 },
1272 {
1273 0,
1274 0,
1275 "Vytv ý¡m registry...",
1276 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1277 },
1278 {
1279 0,
1280 0,
1281 NULL,
1282 0
1283 },
1284
1285 };
1286
1287 MUI_ERROR csCZErrorEntries[] =
1288 {
1289 {
1290 //ERROR_NOT_INSTALLED
1291 "ReactOS nen¡ ve vaçem po\9f¡ta\9fi kompletnØ nainstalov n.\n"
1292 "Pokud nyn¡ instalaci ukon\9f¡te, budete ji muset pro\n"
1293 "nainstalov n¡ ReactOS spustit znovu.\n"
1294 "\n"
1295 " \x07 Stisknut¡m kl vesy ENTER budete pokra\9fovat v instalaci.\n"
1296 " \x07 Stisknut¡m F3 ukon\9f¡te instalaci.",
1297 "F3 = Ukon\9fit ENTER = Pokra\9fovat"
1298 },
1299 {
1300 //ERROR_NO_HDD
1301 "Instalace nedok zala naj¡t harddisk.\n",
1302 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1303 },
1304 {
1305 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1306 "Instalace nedok zala naj¡t svou zdrojovou mechaniku.\n",
1307 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1308 },
1309 {
1310 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1311 "Nepodaýilo se na\9f¡st soubor TXTSETUP.SIF.\n",
1312 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1313 },
1314 {
1315 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1316 "Soubor TXTSETUP.SIF je poçkozen.\n",
1317 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1318 },
1319 {
1320 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1321 "Soubor TXTSETUP.SIF je neplatnØ podepsanì.\n",
1322 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1323 },
1324 {
1325 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1326 "Instalace nedok zala z¡skat informace o syst\82movìch disc¡ch.\n",
1327 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1328 },
1329 {
1330 //ERROR_WRITE_BOOT,
1331 "Nepodaýilo se nainstalovat FAT zavadØ\9f na syst\82movì odd¡l.",
1332 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1333 },
1334 {
1335 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1336 "Nepodaýilo se na\9f¡st seznam typ\85 po\9f¡ta\9fe.\n",
1337 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1338 },
1339 {
1340 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1341 "Nepodaýilo se na\9f¡st seznam nastaven¡ obrazovek.\n",
1342 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1343 },
1344 {
1345 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1346 "Nepodaýilo se na\9f¡st seznam typ\85 kl vesnic.\n",
1347 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1348 },
1349 {
1350 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1351 "Nepodaýilo se na\9f¡st seznam rozlo§en¡ kl ves.\n",
1352 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1353 },
1354 {
1355 //ERROR_WARN_PARTITION,
1356 "Instalace zjistila, §e alespoå jeden pevnì disk obsahuje\n"
1357 "nekompatibiln¡ tabulku odd¡l\85, kter  nem\85§e bìt spr vnØ zpracov na!\n"
1358 "\n"
1359 "Vytv ýen¡ nebo odstraåov n¡ odd¡l\85 m\85§e tuto tabulku odd¡l\85 zni\9fit.\n"
1360 "\n"
1361 " \x07 Stisknut¡m F3 ukon\9f¡te instalaci.\n"
1362 " \x07 Stisknut¡m ENTER budete pokra\9fovat v instalaci.",
1363 "F3= Ukon\9fit ENTER = Pokra\9fovat"
1364 },
1365 {
1366 //ERROR_NEW_PARTITION,
1367 "Nelze vytvoýit novì odd¡l uvnitý ji§\n"
1368 "existuj¡c¡ho odd¡lu!\n"
1369 "\n"
1370 " * Pokra\9fujte stisknut¡m libovoln\82 kl vesy.",
1371 NULL
1372 },
1373 {
1374 //ERROR_DELETE_SPACE,
1375 "Nelze vymazat m¡sto na disku, kter\82 nepatý¡ § dn\82mu odd¡lu!\n"
1376 "\n"
1377 " * Pokra\9fujte stisknut¡m libovoln\82 kl vesy.",
1378 NULL
1379 },
1380 {
1381 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1382 "Nepodaýilo se nainstalovat FAT zavadØ\9f na syst\82movì odd¡l.",
1383 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1384 },
1385 {
1386 //ERROR_NO_FLOPPY,
1387 "V jednotce A: nen¡ disketa.",
1388 "ENTER = Pokra\9fovat"
1389 },
1390 {
1391 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1392 "Nepodaýilo se aktualizovat nastaven¡ rozlo§en¡ kl ves.",
1393 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1394 },
1395 {
1396 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1397 "Nepodaýilo se aktualizovat nastaven¡ zobrazen¡ registru.", //display registry settings
1398 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1399 },
1400 {
1401 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1402 "Nepodaýilo se naimportovat soubor registru.",
1403 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1404 },
1405 {
1406 //ERROR_FIND_REGISTRY
1407 "Nepodaýilo se nal\82zt datov\82 soubory registru.",
1408 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1409 },
1410 {
1411 //ERROR_CREATE_HIVE,
1412 "Nepodaýilo se zalo§it registr.",
1413 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1414 },
1415 {
1416 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1417 "Nepodaýilo se inicializovat registry.",
1418 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1419 },
1420 {
1421 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1422 "V archivu nen¡ platnì soubor inf.\n",
1423 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1424 },
1425 {
1426 //ERROR_CABINET_MISSING,
1427 "Archiv nebyl nalezen.\n",
1428 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1429 },
1430 {
1431 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1432 "Archiv neobsahuje instala\9fn¡ skript.\n",
1433 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1434 },
1435 {
1436 //ERROR_COPY_QUEUE,
1437 "Nepodaýilo se otevý¡t frontu kop¡rov n¡.\n",
1438 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1439 },
1440 {
1441 //ERROR_CREATE_DIR,
1442 "Nepodaýilo se vytvoýit instala\9fn¡ adres ýe.",
1443 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1444 },
1445 {
1446 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1447 "Nepodaýilo se nal\82zt sekci 'Directories' v souboru\n"
1448 "TXTSETUP.SIF.\n",
1449 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1450 },
1451 {
1452 //ERROR_CABINET_SECTION,
1453 "Nepodaýilo se nal\82zt sekci 'Directories' v archivu.\n"
1454 "\n",
1455 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1456 },
1457 {
1458 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1459 "Nepodaýilo se vytvoýit instala\9fn¡ adres ý.",
1460 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1461 },
1462 {
1463 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1464 "Nepodaýilo se nal\82zt sekci 'SetupData' v souboru\n"
1465 "TXTSETUP.SIF.\n",
1466 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1467 },
1468 {
1469 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1470 "Nepodaýilo se zapsat tabulky odd¡l\85.\n"
1471 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1472 },
1473 {
1474 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1475 "Nepodaýilo se pýidat k¢dovou str nku do registru.\n"
1476 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1477 },
1478 {
1479 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1480 "Nepodaýilo se nastavit m¡stn¡ nastaven¡.\n"
1481 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1482 },
1483 {
1484 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1485 "Nepodaýilo se pýidat rozlo§en¡ kl vesnice do registru.\n"
1486 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1487 },
1488 {
1489 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1490 "Nepodaýilo se nastavit geo id.\n"
1491 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1492 },
1493 {
1494 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1495 "Na zvolen\82m odd¡lu nen¡ dost voln\82ho m¡sta.\n"
1496 " * Pokra\9fujte stisknut¡m libovoln\82 kl vesy.",
1497 NULL
1498 },
1499 {
1500 NULL,
1501 NULL
1502 }
1503 };
1504
1505
1506 MUI_PAGE csCZPages[] =
1507 {
1508 {
1509 LANGUAGE_PAGE,
1510 csCZLanguagePageEntries
1511 },
1512 {
1513 START_PAGE,
1514 csCZWelcomePageEntries
1515 },
1516 {
1517 INSTALL_INTRO_PAGE,
1518 csCZIntroPageEntries
1519 },
1520 {
1521 LICENSE_PAGE,
1522 csCZLicensePageEntries
1523 },
1524 {
1525 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1526 csCZDevicePageEntries
1527 },
1528 {
1529 REPAIR_INTRO_PAGE,
1530 csCZRepairPageEntries
1531 },
1532 {
1533 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1534 csCZComputerPageEntries
1535 },
1536 {
1537 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1538 csCZDisplayPageEntries
1539 },
1540 {
1541 FLUSH_PAGE,
1542 csCZFlushPageEntries
1543 },
1544 {
1545 SELECT_PARTITION_PAGE,
1546 csCZSelectPartitionEntries
1547 },
1548 {
1549 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1550 csCZSelectFSEntries
1551 },
1552 {
1553 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1554 csCZFormatPartitionEntries
1555 },
1556 {
1557 DELETE_PARTITION_PAGE,
1558 csCZDeletePartitionEntries
1559 },
1560 {
1561 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1562 csCZInstallDirectoryEntries
1563 },
1564 {
1565 PREPARE_COPY_PAGE,
1566 csCZPrepareCopyEntries
1567 },
1568 {
1569 FILE_COPY_PAGE,
1570 csCZFileCopyEntries
1571 },
1572 {
1573 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1574 csCZKeyboardSettingsEntries
1575 },
1576 {
1577 BOOT_LOADER_PAGE,
1578 csCZBootLoaderEntries
1579 },
1580 {
1581 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1582 csCZLayoutSettingsEntries
1583 },
1584 {
1585 QUIT_PAGE,
1586 csCZQuitPageEntries
1587 },
1588 {
1589 SUCCESS_PAGE,
1590 csCZSuccessPageEntries
1591 },
1592 {
1593 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1594 csCZBootPageEntries
1595 },
1596 {
1597 REGISTRY_PAGE,
1598 csCZRegistryEntries
1599 },
1600 {
1601 -1,
1602 NULL
1603 }
1604 };
1605
1606 MUI_STRING csCZStrings[] =
1607 {
1608 {STRING_PLEASEWAIT,
1609 " ¬ekejte, pros¡m..."},
1610 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1611 " ENTER = Instalovat C = Vytvoýit odd¡l F3 = Ukon\9fit"},
1612 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1613 " ENTER = Instalovat D = Odstranit odd¡l F3 = Ukon\9fit"},
1614 {STRING_PARTITIONSIZE,
1615 "Velikost nov\82ho odd¡lu:"},
1616 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1617 "Zvolili jste vytvoýen¡ nov\82ho odd¡lu na"},
1618 {STRING_HDDSIZE,
1619 "Zadejte velikost nov\82ho odd¡lu v megabajtech."},
1620 {STRING_CREATEPARTITION,
1621 " ENTER = Vytvoýit odd¡l ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit"},
1622 {STRING_PARTFORMAT,
1623 "Tento odd¡l bude zform tov n."},
1624 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1625 "Zvolili jste instalaci ReactOS na novì nebo nezform tovanì odd¡l."},
1626 {STRING_INSTALLONPART,
1627 "Instalace nakop¡ruje ReactOS na odd¡l"},
1628 {STRING_CHECKINGPART,
1629 "Instalace nyn¡ kontroluje zvolenì odd¡l."},
1630 {STRING_QUITCONTINUE,
1631 "F3= Ukon\9fit ENTER = Pokra\9fovat"},
1632 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1633 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"},
1634 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1635 "Nepodaýilo se naj¡t sekci '%S' v souboru\n TXTSETUP.SIF.\n"},
1636 {STRING_COPYING,
1637 " Kop¡ruji soubor: %S"},
1638 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1639 "Instalace kop¡ruje soubory..."},
1640 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1641 " Aktualizuji registr..."},
1642 {STRING_IMPORTFILE,
1643 " Importuji %S..."},
1644 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1645 " Aktualizuji nastaven¡ zobrazen¡ registru..."}, //display registry settings
1646 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1647 " Aktualizuji m¡stn¡ nastaven¡..."},
1648 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1649 " Aktualizuji nastaven¡ rozlo§en¡ kl ves..."},
1650 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1651 " Pýid v m do registru informaci o znakov\82 str nce..."},
1652 {STRING_DONE,
1653 " Hotovo..."},
1654 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1655 " ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"},
1656 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1657 "Nelze otevý¡t konzoli\n\n"},
1658 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1659 "NejbاnØjç¡ pý¡\9finou je pou§¡v n¡ USB kl vesnice\n"},
1660 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1661 "USB kl vesnice zat¡m nejsou plnØ podporov ny\n"},
1662 {STRING_FORMATTINGDISK,
1663 "Instalace form tuje disk"},
1664 {STRING_CHECKINGDISK,
1665 "Instalace kontroluje disk"},
1666 {STRING_FORMATDISK1,
1667 " Zform tovat odd¡l na souborovì syst\82m %S (rychle) "},
1668 {STRING_FORMATDISK2,
1669 " Zform tovat odd¡l na souborovì syst\82m %S "},
1670 {STRING_KEEPFORMAT,
1671 " Ponechat sou\9fasnì souborovì syst\82m (bez zmØny) "},
1672 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1673 "%I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1674 {STRING_HDDINFOUNK1,
1675 "%I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1676 {STRING_HDDINFOUNK2,
1677 " %c%c Typ %lu %I64u %s"},
1678 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1679 "na %I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1680 {STRING_HDDINFOUNK3,
1681 "na %I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1682 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1683 "Harddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1684 {STRING_HDDINFOUNK4,
1685 "%c%c Typ %lu %I64u %s"},
1686 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1687 "na harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1688 {STRING_HDDINFOUNK5,
1689 "%c%c Typ %-3u %6lu %s"},
1690 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1691 "%6lu %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) na %S"},
1692 {STRING_HDDINFOUNK6,
1693 "%6lu %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
1694 {STRING_NEWPARTITION,
1695 "Instalace vytvoýila novì odd¡l na"},
1696 {STRING_UNPSPACE,
1697 " M¡sto bez odd¡l\85 %6lu %s"},
1698 {STRING_MAXSIZE,
1699 "MB (max. %lu MB)"},
1700 {STRING_UNFORMATTED,
1701 "Novì (Nenaform tovanì)"},
1702 {STRING_FORMATUNUSED,
1703 "Nepou§itì"},
1704 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1705 "Nezn mì"},
1706 {STRING_KB,
1707 "KB"},
1708 {STRING_MB,
1709 "MB"},
1710 {STRING_GB,
1711 "GB"},
1712 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1713 "Pýid v m rozlo§en¡ kl ves"},
1714 {0, 0}
1715 };