Create the AHCI branch for Aman's work
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / da-DK.h
1 #pragma once
2
3 MUI_LAYOUTS daDKLayouts[] =
4 {
5 { L"0406", L"00000406" },
6 { NULL, NULL }
7 };
8
9 static MUI_ENTRY daDKLanguagePageEntries[] =
10 {
11 {
12 4,
13 3,
14 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
15 TEXT_STYLE_UNDERLINE
16 },
17 {
18 6,
19 8,
20 "Valg af sprog",
21 TEXT_STYLE_NORMAL
22 },
23 {
24 8,
25 10,
26 "\x07 V\91lg det sprog du \9bnsker der skal bruges under installationen.",
27 TEXT_STYLE_NORMAL
28 },
29 {
30 8,
31 11,
32 " Og tryk derefter p\86 ENTER.",
33 TEXT_STYLE_NORMAL
34 },
35 {
36 8,
37 13,
38 "\x07 Dette vil ogs\86 blive standardsproget p\86 det endelige system.",
39 TEXT_STYLE_NORMAL
40 },
41 {
42 0,
43 0,
44 "ENTER = Forts\91t F3 = Afslut",
45 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
46 },
47 {
48 0,
49 0,
50 NULL,
51 0
52 }
53 };
54
55 static MUI_ENTRY daDKWelcomePageEntries[] =
56 {
57 {
58 4,
59 3,
60 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
61 TEXT_STYLE_UNDERLINE
62 },
63 {
64 6,
65 8,
66 "Velkommen til ReactOS installationen",
67 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
68 },
69 {
70 6,
71 11,
72 "Denne del af installationen vil kopiere ReactOS opreativsystemet",
73 TEXT_STYLE_NORMAL
74 },
75 {
76 6,
77 12,
78 "til din computer og klarg\9bre den til anden del af installationsprocessen.",
79 TEXT_STYLE_NORMAL
80 },
81 {
82 8,
83 15,
84 "\x07 Tryk p\86 ENTER for at installere ReactOS.",
85 TEXT_STYLE_NORMAL
86 },
87 {
88 8,
89 17,
90 "\x07 Tryk p\86 R reparere eller opdatere ReactOS.",
91 TEXT_STYLE_NORMAL
92 },
93 {
94 8,
95 19,
96 "\x07 Tryk p\86 L for at f\86 vist ReactOS licensbetingelser og vilk\86r.",
97 TEXT_STYLE_NORMAL
98 },
99 {
100 8,
101 21,
102 "\x07 Tryk p\86 F3 for at afslutte uden at installere ReactOS.",
103 TEXT_STYLE_NORMAL
104 },
105 {
106 6,
107 23,
108 "For at f\86 mere infomation om ReactOS, g\86 ind p\86:",
109 TEXT_STYLE_NORMAL
110 },
111 {
112 6,
113 24,
114 "http://www.reactos.org",
115 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
116 },
117 {
118 0,
119 0,
120 "ENTER = Forts\91t R = Reparer L = Licens F3 = Afslut",
121 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
122 },
123 {
124 0,
125 0,
126 NULL,
127 0
128 }
129 };
130
131 static MUI_ENTRY daDKIntroPageEntries[] =
132 {
133 {
134 4,
135 3,
136 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
137 TEXT_STYLE_UNDERLINE
138 },
139 {
140 6,
141 8,
142 "ReactOS installationen er i en tilelig udviklingsfase. Derfor",
143 TEXT_STYLE_NORMAL
144 },
145 {
146 6,
147 9,
148 "underst\9btter den ikke alle funtionerne i et fult brugbart",
149 TEXT_STYLE_NORMAL
150 },
151 {
152 6,
153 10,
154 "installationsprogram.",
155 TEXT_STYLE_NORMAL
156 },
157 {
158 6,
159 12,
160 "Der er f\9blgende begr\91ndsninger:",
161 TEXT_STYLE_NORMAL
162 },
163 {
164 8,
165 13,
166 "- Installationen underst\9btter kun FAT-filsystmet.",
167 TEXT_STYLE_NORMAL
168 },
169 {
170 8,
171 14,
172 "- Tjek af filsystem er endnu ikke implementeret.",
173 TEXT_STYLE_NORMAL
174 },
175 {
176 8,
177 23,
178 "\x07 Tryk p\86 ENTER for at installere ReactOS.",
179 TEXT_STYLE_NORMAL
180 },
181 {
182 8,
183 25,
184 "\x07 Tryk p\86 F3 for at afslutte uden at installere ReactOS.",
185 TEXT_STYLE_NORMAL
186 },
187 {
188 0,
189 0,
190 "ENTER = Forts\91t F3 = Afslut",
191 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
192 },
193 {
194 0,
195 0,
196 NULL,
197 0
198 }
199 };
200
201 static MUI_ENTRY daDKLicensePageEntries[] =
202 {
203 {
204 4,
205 3,
206 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
207 TEXT_STYLE_UNDERLINE
208 },
209 {
210 6,
211 6,
212 "Licensbetingelser:",
213 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
214 },
215 {
216 8,
217 8,
218 "ReactOS systemet er licenseret under betingelserne beskrevet i",
219 TEXT_STYLE_NORMAL
220 },
221 {
222 8,
223 9,
224 "GNU GPL. Noget kode er fra andre kompatible licenser",
225 TEXT_STYLE_NORMAL
226 },
227 {
228 8,
229 10,
230 "s\86 som X11 eller BSD og GNU GPL licenserne.",
231 TEXT_STYLE_NORMAL
232 },
233 {
234 8,
235 11,
236 "Alt software som er en del af ReactOS systemet er",
237 TEXT_STYLE_NORMAL
238 },
239 {
240 8,
241 12,
242 "derfor udgivet under GNU GPL licensen og den oprindelige",
243 TEXT_STYLE_NORMAL
244 },
245 {
246 8,
247 13,
248 "licens er ligeledes vedligeholdt.",
249 TEXT_STYLE_NORMAL
250 },
251 {
252 8,
253 15,
254 "Denne software bliver IKKE leveret med garanti eller begr\91ndsninger af",
255 TEXT_STYLE_NORMAL
256 },
257 {
258 8,
259 16,
260 "brugen heraf. Dog kun i det udstr\91k international og lokal lov tillader.",
261 TEXT_STYLE_NORMAL
262 },
263 {
264 8,
265 17,
266 "ReactOS d\91kker kun distribution til tredjeparter",
267 TEXT_STYLE_NORMAL
268 },
269 {
270 8,
271 18,
272 "Hvis du af en eller anden grund ikke har modtaget en kopi",
273 TEXT_STYLE_NORMAL
274 },
275 {
276 8,
277 19,
278 "af GNU General Public Licensen sammen med ReactOS, bes\9bg siden",
279 TEXT_STYLE_NORMAL
280 },
281 {
282 8,
283 20,
284 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
285 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
286 },
287 {
288 8,
289 22,
290 "Garanti:",
291 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
292 },
293 {
294 8,
295 24,
296 "Dette er gratis software; se kildekoen for betingelser for kopiering.",
297 TEXT_STYLE_NORMAL
298 },
299 {
300 8,
301 25,
302 "Der er absolut IGNEN geranti; ikke engang for SALGSBARHEDEN eller",
303 TEXT_STYLE_NORMAL
304 },
305 {
306 8,
307 26,
308 "om ReactOS KAN BRUGES TIL NOGET BESTEMT.",
309 TEXT_STYLE_NORMAL
310 },
311 {
312 0,
313 0,
314 "ENTER = Tilbage",
315 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
316 },
317 {
318 0,
319 0,
320 NULL,
321 0
322 }
323 };
324
325 static MUI_ENTRY daDKDevicePageEntries[] =
326 {
327 {
328 4,
329 3,
330 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
331 TEXT_STYLE_UNDERLINE
332 },
333 {
334 6,
335 8,
336 "Listen her under viser de nuv\91rende enhedsindstillinger.",
337 TEXT_STYLE_NORMAL
338 },
339 {
340 24,
341 11,
342 "Computer:",
343 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
344 },
345 {
346 24,
347 12,
348 "Sk\91rm:",
349 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
350 },
351 {
352 24,
353 13,
354 "Tastatur:",
355 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
356 },
357 {
358 24,
359 14,
360 "Tastaturlayout:",
361 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
362 },
363 {
364 24,
365 16,
366 "Accepter:",
367 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
368 },
369 {
370 25,
371 16, "Accepter disse enhedsindstillinger",
372 TEXT_STYLE_NORMAL
373 },
374 {
375 6,
376 19,
377 "Du kan \91ndre i hardwareindstillingerne ved at trykke p\86 OP",
378 TEXT_STYLE_NORMAL
379 },
380 {
381 6,
382 20,
383 "eller NED for at v\91lge et element. Derefer tryk p\86 ENTER",
384 TEXT_STYLE_NORMAL
385 },
386 {
387 6,
388 21,
389 "for at v\91lge andre indstillinger.",
390 TEXT_STYLE_NORMAL
391 },
392 {
393 6,
394 23,
395 "N\86r alle indstillingerne er korrekte, v\91lg",
396 TEXT_STYLE_NORMAL
397 },
398 {
399 6,
400 24,
401 "\"Accepter disse enhedsindstillinger\" og tryk derefter p\86 ENTER.",
402 TEXT_STYLE_NORMAL
403 },
404 {
405 0,
406 0,
407 "ENTER = Forts\91t F3 = Afslut",
408 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
409 },
410 {
411 0,
412 0,
413 NULL,
414 0
415 }
416 };
417
418 static MUI_ENTRY daDKRepairPageEntries[] =
419 {
420 {
421 4,
422 3,
423 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
424 TEXT_STYLE_UNDERLINE
425 },
426 {
427 6,
428 8,
429 "ReactOS installationen er i en tilelig udviklingsfase. Derfor",
430 TEXT_STYLE_NORMAL
431 },
432 {
433 6,
434 9,
435 "underst\9btter den ikke alle funtionerne i et fult brugbart",
436 TEXT_STYLE_NORMAL
437 },
438 {
439 6,
440 10,
441 "installationsprogram.",
442 TEXT_STYLE_NORMAL
443 },
444 {
445 6,
446 12,
447 "Funktionerne til reperation er endnu ikke blevet implementeret.",
448 TEXT_STYLE_NORMAL
449 },
450 {
451 8,
452 15,
453 "\x07 Tryk p\86 U for opdatere OS'et.",
454 TEXT_STYLE_NORMAL
455 },
456 {
457 8,
458 17,
459 "\x07 Tryk p\86 R for at starte gendannelskonsollen.",
460 TEXT_STYLE_NORMAL
461 },
462 {
463 8,
464 19,
465 "\x07 Tryk p\86 ESC for at vende tilbage til hovedsk\91rmen.",
466 TEXT_STYLE_NORMAL
467 },
468 {
469 8,
470 21,
471 "\x07 Tryk p\86 ENTER for at genstart din computer.",
472 TEXT_STYLE_NORMAL
473 },
474 {
475 0,
476 0,
477 "ESC = Hovedsk\91rm U = Opdater R = Gendan ENTER = Genstart",
478 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
479 },
480 {
481 0,
482 0,
483 NULL,
484 0
485 }
486 };
487 static MUI_ENTRY daDKComputerPageEntries[] =
488 {
489 {
490 4,
491 3,
492 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
493 TEXT_STYLE_UNDERLINE
494 },
495 {
496 6,
497 8,
498 "Du vil \91ndre hvilken type computer der skal installeres.",
499 TEXT_STYLE_NORMAL
500 },
501 {
502 8,
503 10,
504 "\x07 Tryk p\86 OP eller NED for at v\91lge den \9bnskede type computer.",
505 TEXT_STYLE_NORMAL
506 },
507 {
508 8,
509 11,
510 " Tryk derefter p\86 ENTER.",
511 TEXT_STYLE_NORMAL
512 },
513 {
514 8,
515 13,
516 "\x07 Tryk p\86 ESC for at vende tilbage til det forrige sk\91rmbillede",
517 TEXT_STYLE_NORMAL
518 },
519 {
520 8,
521 14,
522 " uden at \91ndre computertypen.",
523 TEXT_STYLE_NORMAL
524 },
525 {
526 0,
527 0,
528 "ENTER = Forts\91t ESC = Annuller F3 = Afslut",
529 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
530 },
531 {
532 0,
533 0,
534 NULL,
535 0
536 }
537 };
538
539 static MUI_ENTRY daDKFlushPageEntries[] =
540 {
541 {
542 4,
543 3,
544 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
545 TEXT_STYLE_UNDERLINE
546 },
547 {
548 10,
549 6,
550 "Systemet tjekker i \9bjeblikket om alt er blevet kopieret til din disk",
551 TEXT_STYLE_NORMAL
552 },
553 {
554 10,
555 8,
556 "Dette tager et \9bjeblik",
557 TEXT_STYLE_NORMAL
558 },
559 {
560 10,
561 9,
562 "N\86r det er udf\9brt genstarter din computer automatisk.",
563 TEXT_STYLE_NORMAL
564 },
565 {
566 0,
567 0,
568 "Fjerner midlertidige filer",
569 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
570 },
571 {
572 0,
573 0,
574 NULL,
575 0
576 }
577 };
578
579 static MUI_ENTRY daDKQuitPageEntries[] =
580 {
581 {
582 4,
583 3,
584 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
585 TEXT_STYLE_UNDERLINE
586 },
587 {
588 10,
589 6,
590 "ReactOS er ikke blevet helt installeret",
591 TEXT_STYLE_NORMAL
592 },
593 {
594 10,
595 8,
596 "Fjern eventuelle disketter fra drev A: og",
597 TEXT_STYLE_NORMAL
598 },
599 {
600 10,
601 9,
602 "alle CD-ROMmer fra CD-Drev.",
603 TEXT_STYLE_NORMAL
604 },
605 {
606 10,
607 11,
608 "Tryk p\86 ENTER for at genstarte din computer.",
609 TEXT_STYLE_NORMAL
610 },
611 {
612 0,
613 0,
614 "Vent...",
615 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
616 },
617 {
618 0,
619 0,
620 NULL,
621 0
622 }
623 };
624
625 static MUI_ENTRY daDKDisplayPageEntries[] =
626 {
627 {
628 4,
629 3,
630 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
631 TEXT_STYLE_UNDERLINE
632 },
633 {
634 6,
635 8,
636 "Du vil \91ndre hvilken sk\91rm der skal installeres.",
637 TEXT_STYLE_NORMAL
638 },
639 {
640 8,
641 10,
642 "\x07 Tryk p\86 OP eller NED for at v\91lge den \9bnskede sk\91rm.",
643 TEXT_STYLE_NORMAL
644 },
645 {
646 8,
647 11,
648 " Tryk derefter p\86 ENTER.",
649 TEXT_STYLE_NORMAL
650 },
651 {
652 8,
653 13,
654 "\x07 Tryk p\86 ESC for at vende tilbage til det forrige sk\91rmbillede",
655 TEXT_STYLE_NORMAL
656 },
657 {
658 8,
659 14,
660 " uden at \91ndre sk\91rmen.",
661 TEXT_STYLE_NORMAL
662 },
663 {
664 0,
665 0,
666 "ENTER = Forts\91t ESC = Annuller F3 = Afslut",
667 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
668 },
669 {
670 0,
671 0,
672 NULL,
673 0
674 }
675 };
676
677 static MUI_ENTRY daDKSuccessPageEntries[] =
678 {
679 {
680 4,
681 3,
682 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
683 TEXT_STYLE_UNDERLINE
684 },
685 {
686 10,
687 6,
688 "De grundl\91ggende komponenter i ReactOS blev installeret med success.",
689 TEXT_STYLE_NORMAL
690 },
691 {
692 10,
693 8,
694 "Fjern eventuelle disketter fra drev A: og",
695 TEXT_STYLE_NORMAL
696 },
697 {
698 10,
699 9,
700 "alle CD-ROMmer fra CD-Drev.",
701 TEXT_STYLE_NORMAL
702 },
703 {
704 10,
705 11,
706 "Tryk p\86 ENTER for at genstarte din computer.",
707 TEXT_STYLE_NORMAL
708 },
709 {
710 10,
711 11,
712 "Tryk p\86 ENTER for at genstarte din comouter.",
713 TEXT_STYLE_NORMAL
714 },
715 {
716 0,
717 0,
718 "ENTER = Genstart",
719 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
720 },
721 {
722 0,
723 0,
724 NULL,
725 0
726 }
727 };
728
729 static MUI_ENTRY daDKBootPageEntries[] =
730 {
731 {
732 4,
733 3,
734 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
735 TEXT_STYLE_UNDERLINE
736 },
737 {
738 6,
739 8,
740 "Installationen kan ikke installere opstartsl\91seren p\86",
741 TEXT_STYLE_NORMAL
742 },
743 {
744 6,
745 9,
746 "din computers hardisk",
747 TEXT_STYLE_NORMAL
748 },
749 {
750 6,
751 13,
752 "S\91t en formateret diskette i drev A: og",
753 TEXT_STYLE_NORMAL
754 },
755 {
756 6,
757 14,
758 "tryk p\86 ENTER.",
759 TEXT_STYLE_NORMAL,
760 },
761 {
762 0,
763 0,
764 "ENTER = Forts\91t F3 = Afslut",
765 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
766 },
767 {
768 0,
769 0,
770 NULL,
771 0
772 }
773
774 };
775
776 static MUI_ENTRY daDKSelectPartitionEntries[] =
777 {
778 {
779 4,
780 3,
781 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
782 TEXT_STYLE_UNDERLINE
783 },
784 {
785 6,
786 8,
787 "Listen her under viser eksisterende partitioner og ubrugt",
788 TEXT_STYLE_NORMAL
789 },
790 {
791 6,
792 9,
793 "diskplads til nye partitioner.",
794 TEXT_STYLE_NORMAL
795 },
796 {
797 8,
798 11,
799 "\x07 Tryk p\86 OP eller NED for at v\91lge et element i listen.",
800 TEXT_STYLE_NORMAL
801 },
802 {
803 8,
804 13,
805 "\x07 Tryk p\86 ENTER for at installere ReactOS til den valgte patition.",
806 TEXT_STYLE_NORMAL
807 },
808 {
809 8,
810 15,
811 "\x07 Tryk p\86 P for at lave en ny prim\91r partition.",
812 TEXT_STYLE_NORMAL
813 },
814 {
815 8,
816 17,
817 "\x07 Tryk p\86 E for at lave en ny udviddet partition.",
818 TEXT_STYLE_NORMAL
819 },
820 {
821 8,
822 19,
823 "\x07 Tryk p\86 L for at lave en ny logisk partition.",
824 TEXT_STYLE_NORMAL
825 },
826 {
827 8,
828 21,
829 "\x07 Tryk p\86 D for at slette en eksisterende partition.",
830 TEXT_STYLE_NORMAL
831 },
832 {
833 0,
834 0,
835 "Vent...",
836 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
837 },
838 {
839 0,
840 0,
841 NULL,
842 0
843 }
844 };
845
846 static MUI_ENTRY daDKConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
847 {
848 {
849 4,
850 3,
851 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
852 TEXT_STYLE_UNDERLINE
853 },
854 {
855 6,
856 8,
857 "Du har bedt installationen om at slette systempartitionen.",
858 TEXT_STYLE_NORMAL
859 },
860 {
861 6,
862 10,
863 "Systempartitioner kan indeholde programmer til diagnosdisering, hardware,",
864 TEXT_STYLE_NORMAL
865 },
866 {
867 6,
868 11,
869 "oprativsystem (s\86 som ReactOS) eller styreprogrammer til hardware.",
870 TEXT_STYLE_NORMAL
871 },
872 {
873 6,
874 14,
875 "Slet kun systempartitioner hvis du er sikker p\86 at der ikke er s\86danne",
876 TEXT_STYLE_NORMAL
877 },
878 {
879 6,
880 15,
881 "progammer p\86 partitionen, hvis du er sikker p\86 at du vil slette dem.",
882 TEXT_STYLE_NORMAL
883 },
884 {
885 6,
886 16,
887 "Hvis du sletter partitionen, kan du m\86ske ikke starte din computer",
888 TEXT_STYLE_NORMAL
889 },
890 {
891 6,
892 17,
893 "fra din harddisk f\9br at du har gennemf\9brt installatonen af ReactOS.",
894 TEXT_STYLE_NORMAL
895 },
896 {
897 8,
898 20,
899 "\x07 Tryk p\86 ENTER for at slette systempartitionen. Du vil blive bedt",
900 TEXT_STYLE_NORMAL
901 },
902 {
903 8,
904 21,
905 " om at bekr\91fte sletningen af partitionen.",
906 TEXT_STYLE_NORMAL
907 },
908 {
909 8,
910 24,
911 "\x07 Tryk p\86 ESC for at vende tilbage til forrige sk\91rmbillede.",
912 TEXT_STYLE_NORMAL
913 },
914 {
915 8,
916 25,
917 " Partitionen vil ikke blive slettet.",
918 TEXT_STYLE_NORMAL
919 },
920 {
921 0,
922 0,
923 "ENTER = Forts\91t ESC = Annuller",
924 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
925 },
926 {
927 0,
928 0,
929 NULL,
930 0
931 }
932 };
933
934
935 static MUI_ENTRY daDKFormatPartitionEntries[] =
936 {
937 {
938 4,
939 3,
940 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
941 TEXT_STYLE_UNDERLINE
942 },
943 {
944 6,
945 8,
946 "Formater partition",
947 TEXT_STYLE_NORMAL
948 },
949 {
950 6,
951 10,
952 "Installationen vil nu formatere partitionen.",
953 TEXT_STYLE_NORMAL
954 },
955 {
956 6,
957 11,
958 "Tryk p\86 ENTER for at forts\91tte.",
959 TEXT_STYLE_NORMAL
960 },
961 {
962 0,
963 0,
964 "ENTER = Forts\91t F3 = Afslut",
965 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
966 },
967 {
968 0,
969 0,
970 NULL,
971 TEXT_STYLE_NORMAL
972 }
973 };
974
975 static MUI_ENTRY daDKInstallDirectoryEntries[] =
976 {
977 {
978 4,
979 3,
980 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
981 TEXT_STYLE_UNDERLINE
982 },
983 {
984 6,
985 8,
986 "Installationen vil installere filer p\86 den valgte partition.",
987 TEXT_STYLE_NORMAL
988 },
989 {
990 6,
991 9,
992 "V\91lg den mappe hvor du \9bnsker ReactOS skal installeres:",
993 TEXT_STYLE_NORMAL
994 },
995 {
996 6,
997 14,
998 "For at \91ndre den forsl\86ede mappe, tryk p\86 TILABE for at slette",
999 TEXT_STYLE_NORMAL
1000 },
1001 {
1002 6,
1003 15,
1004 "det der st\86r og derefter skriv den mappe du \9bnsker",
1005 TEXT_STYLE_NORMAL
1006 },
1007 {
1008 6,
1009 16,
1010 "ReactOS skal installeres til.",
1011 TEXT_STYLE_NORMAL
1012 },
1013 {
1014 0,
1015 0,
1016 "ENTER = Forts\91t F3 = Afslut",
1017 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1018 },
1019 {
1020 0,
1021 0,
1022 NULL,
1023 0
1024 }
1025 };
1026
1027 static MUI_ENTRY daDKFileCopyEntries[] =
1028 {
1029 {
1030 4,
1031 3,
1032 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
1033 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1034 },
1035 {
1036 0,
1037 12,
1038 "Vent mens ReactOS installationen kopiere filer til din",
1039 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1040 },
1041 {
1042 0,
1043 13,
1044 "ReactOS-installationsmappe.",
1045 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1046 },
1047 {
1048 0,
1049 14,
1050 "Dette kan tage flerere minutter at udf\9bre.",
1051 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1052 },
1053 {
1054 50,
1055 0,
1056 "\xB3 Vent... ",
1057 TEXT_TYPE_STATUS
1058 },
1059 {
1060 0,
1061 0,
1062 NULL,
1063 0
1064 }
1065 };
1066
1067 static MUI_ENTRY daDKBootLoaderEntries[] =
1068 {
1069 {
1070 4,
1071 3,
1072 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
1073 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1074 },
1075 {
1076 6,
1077 8,
1078 "Installatione af opstartsl\91ser",
1079 TEXT_STYLE_NORMAL
1080 },
1081 {
1082 8,
1083 12,
1084 "Installer opstartsl\91seren p\86 harddisken (MBR og VBR).",
1085 TEXT_STYLE_NORMAL
1086 },
1087 {
1088 8,
1089 13,
1090 "Installer opstarsl\91steren p\86 harddisken (kun VBR).",
1091 TEXT_STYLE_NORMAL
1092 },
1093 {
1094 8,
1095 14,
1096 "Installer opstartl\91seren p\86 en diskette.",
1097 TEXT_STYLE_NORMAL
1098 },
1099 {
1100 8,
1101 15,
1102 "Spring installation af opstartl\91seren over.",
1103 TEXT_STYLE_NORMAL
1104 },
1105 {
1106 0,
1107 0,
1108 "ENTER = Forts\91t F3 = Afslut",
1109 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1110 },
1111 {
1112 0,
1113 0,
1114 NULL,
1115 0
1116 }
1117 };
1118
1119 static MUI_ENTRY daDKKeyboardSettingsEntries[] =
1120 {
1121 {
1122 4,
1123 3,
1124 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
1125 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1126 },
1127 {
1128 6,
1129 8,
1130 "Du vil \91ndre hvilken type tastatur der skal installeres.",
1131 TEXT_STYLE_NORMAL
1132 },
1133 {
1134 8,
1135 10,
1136 "\x07 Tryk p\86 OP eller NED for at v\91lge den \9bnskede type tastatur.",
1137 TEXT_STYLE_NORMAL
1138 },
1139 {
1140 8,
1141 11,
1142 " Tryk derefter p\86 ENTER.",
1143 TEXT_STYLE_NORMAL
1144 },
1145 {
1146 8,
1147 13,
1148 "\x07 Tryk p\86 ESC for at vende tilbage til det forrige sk\91rmbillede",
1149 TEXT_STYLE_NORMAL
1150 },
1151 {
1152 8,
1153 14,
1154 " uden at \91ndre tastaturtypen.",
1155 TEXT_STYLE_NORMAL
1156 },
1157 {
1158 0,
1159 0,
1160 "ENTER = Forts\91t ESC = Annuller F3 = Afslut",
1161 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1162 },
1163 {
1164 0,
1165 0,
1166 NULL,
1167 0
1168 }
1169 };
1170
1171 static MUI_ENTRY daDKLayoutSettingsEntries[] =
1172 {
1173 {
1174 4,
1175 3,
1176 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
1177 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1178 },
1179 {
1180 6,
1181 8,
1182 "Du vil \91ndre hvilket tastaturlayout der skal bruges som standard.",
1183 TEXT_STYLE_NORMAL
1184 },
1185 {
1186 8,
1187 10,
1188 "\x07 Tryk p\86 OP eller NED for at v\91lge det \9bnskede tastaturlayout.",
1189 TEXT_STYLE_NORMAL
1190 },
1191 {
1192 8,
1193 11,
1194 " Tryk derefter p\86 ENTER.",
1195 TEXT_STYLE_NORMAL
1196 },
1197 {
1198 8,
1199 13,
1200 "\x07 Tryk p\86 ESC for at vende tilbage til det forrige sk\91rmbillede",
1201 TEXT_STYLE_NORMAL
1202 },
1203 {
1204 8,
1205 14,
1206 " uden at \91ndre tastaturlayoutet.",
1207 TEXT_STYLE_NORMAL
1208 },
1209 {
1210 0,
1211 0,
1212 "ENTER = Forts\91t ESC = Annuller F3 = Afslut",
1213 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1214 },
1215 {
1216 0,
1217 0,
1218 NULL,
1219 0
1220 },
1221
1222 };
1223
1224 static MUI_ENTRY daDKPrepareCopyEntries[] =
1225 {
1226 {
1227 4,
1228 3,
1229 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
1230 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1231 },
1232 {
1233 6,
1234 8,
1235 "Installationen g\9br din computer klar til at kopiere ReactOS filerne. ",
1236 TEXT_STYLE_NORMAL
1237 },
1238 {
1239 0,
1240 0,
1241 "Opbygger listen med filer der skal kopieres...",
1242 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1243 },
1244 {
1245 0,
1246 0,
1247 NULL,
1248 0
1249 },
1250
1251 };
1252
1253 static MUI_ENTRY daDKSelectFSEntries[] =
1254 {
1255 {
1256 4,
1257 3,
1258 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
1259 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1260 },
1261 {
1262 6,
1263 17,
1264 "V\91lg et filsystem fra listen her under:",
1265 0
1266 },
1267 {
1268 8,
1269 19,
1270 "\x07 Tryk p\86 OP eller NED for at v\91lge et filsystem.",
1271 0
1272 },
1273 {
1274 8,
1275 21,
1276 "\x07 Tryk p\86 ENTER for at formatere partitionen som valgte filsystem.",
1277 0
1278 },
1279 {
1280 8,
1281 23,
1282 "\x07 Tryk p\86 ESC for at v\91lge en anden partition.",
1283 0
1284 },
1285 {
1286 0,
1287 0,
1288 "ENTER = Forts\91t ESC = Annuller F3 = Afslut",
1289 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1290 },
1291
1292 {
1293 0,
1294 0,
1295 NULL,
1296 0
1297 }
1298 };
1299
1300 static MUI_ENTRY daDKDeletePartitionEntries[] =
1301 {
1302 {
1303 4,
1304 3,
1305 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
1306 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1307 },
1308 {
1309 6,
1310 8,
1311 "Du har valgt at slette partitionen",
1312 TEXT_STYLE_NORMAL
1313 },
1314 {
1315 8,
1316 18,
1317 "\x07 Tryk p\86 D for at slette partitionen.",
1318 TEXT_STYLE_NORMAL
1319 },
1320 {
1321 11,
1322 19,
1323 "ADVARSELL Alle data p\86 partitionen vil g\86 tabt!",
1324 TEXT_STYLE_NORMAL
1325 },
1326 {
1327 8,
1328 21,
1329 "\x07 Tryk p\86 ESC for at annulere.",
1330 TEXT_STYLE_NORMAL
1331 },
1332 {
1333 0,
1334 0,
1335 "D = Slet partition ESC = Annuller F3 = Afslut",
1336 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1337 },
1338 {
1339 0,
1340 0,
1341 NULL,
1342 0
1343 }
1344 };
1345
1346 static MUI_ENTRY daDKRegistryEntries[] =
1347 {
1348 {
1349 4,
1350 3,
1351 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
1352 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1353 },
1354 {
1355 6,
1356 8,
1357 "Installationen opdatere systemkonfigurationen. ",
1358 TEXT_STYLE_NORMAL
1359 },
1360 {
1361 0,
1362 0,
1363 "Laver registreringsdatabasen...",
1364 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1365 },
1366 {
1367 0,
1368 0,
1369 NULL,
1370 0
1371 },
1372
1373 };
1374
1375 MUI_ERROR daDKErrorEntries[] =
1376 {
1377 {
1378 // NOT_AN_ERROR
1379 "Success\n"
1380 },
1381 {
1382 //ERROR_NOT_INSTALLED
1383 "ReactOS er endnu ikke f\91rdiginstalleret p\86\n"
1384 "din computer. Hvis du afslutter installationen nu skal\n"
1385 "du k\9brer installationen igen for at installere ReactOS.\n"
1386 "\n"
1387 " \x07 Tryk p\86 ENTER for at forts\91tte installationen.\n"
1388 " \x07 Tryk p\86 F3 afslutte installationen.",
1389 "F3 = Afslut ENTER = Forts\91t"
1390 },
1391 {
1392 //ERROR_NO_HDD
1393 "Installationen kunne ikke finde en harddisk.\n",
1394 "ENTER = Genstart"
1395 },
1396 {
1397 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1398 "Installationen kunne ikke finde dets kildedrev.\n",
1399 "ENTER = Genstart"
1400 },
1401 {
1402 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1403 "Installationen kunne ikke indl\91st TXTSETUP.SIF.\n",
1404 "ENTER = Genstart"
1405 },
1406 {
1407 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1408 "Installationen fasdt en \9bdelagt TXTSETUP.SIF.\n",
1409 "ENTER = Genstart"
1410 },
1411 {
1412 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1413 "Installationen fandt en ubrugbar signatur i TXTSETUP.SIF.\n",
1414 "ENTER = Genstart"
1415 },
1416 {
1417 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1418 "Installationen kunne ikke hente information fra registreringsdatabasen.\n",
1419 "ENTER = Genstart"
1420 },
1421 {
1422 //ERROR_WRITE_BOOT,
1423 "Installationen kunne ikke installere FAT-startkode p\86 systempartitionen.",
1424 "ENTER = Genstart"
1425 },
1426 {
1427 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1428 "Installationen kunne ikke indl\91se listen over computertyper.\n",
1429 "ENTER = Genstart"
1430 },
1431 {
1432 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1433 "Installationen kunne ikke indl\91ste listen over sk\91rmindstillinger.\n",
1434 "ENTER = Genstart"
1435 },
1436 {
1437 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1438 "Installationen kunne ikke indl\91se listen over tastaturtyper.\n",
1439 "ENTER = Genstart"
1440 },
1441 {
1442 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1443 "Installationen kunne ikke indl\91se listen over tastaturlayouts.\n",
1444 "ENTER = Genstart"
1445 },
1446 {
1447 //ERROR_WARN_PARTITION,
1448 "Installationen fandt ud af at midst en harddisk indeholder en\n"
1449 "indkompatibel partitionstabel og kan ikke h\86ndteeres korrekt!\n"
1450 "\n"
1451 "Oprettelse eller sletning af partitionen kan \9bdel\91gge partiotnstabellen.\n"
1452 "\n"
1453 " \x07 Tryk p\86 F3 for at afslutte installationen.\n"
1454 " \x07 Tryk p\86 ENTER for at forts\91tte.",
1455 "F3 = Afslut ENTER = Forts\91t"
1456 },
1457 {
1458 //ERROR_NEW_PARTITION,
1459 "Du kan ikke lave en partitionstabel\n"
1460 "inde i en allerede eksisterende partition!\n"
1461 "\n"
1462 " * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte.",
1463 NULL
1464 },
1465 {
1466 //ERROR_DELETE_SPACE,
1467 "Du kan ikke slette upartitionernet diskplads!\n"
1468 "\n"
1469 " * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte.",
1470 NULL
1471 },
1472 {
1473 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1474 "Installationen kunne ikke installere FAT-startkode p\86 systempartitionen.",
1475 "ENTER = Genstart"
1476 },
1477 {
1478 //ERROR_NO_FLOPPY,
1479 "Der er ingen diskette i drev A:.",
1480 "ENTER = Forts\91t"
1481 },
1482 {
1483 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1484 "Installationen kunne ikke opdatere indstillingene for tastaturlayout.",
1485 "ENTER = Genstart"
1486 },
1487 {
1488 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1489 "Installationen kunne ikke opdatere indstillingerne for sk\91rmregistrereing",
1490 "ENTER = Genstart"
1491 },
1492 {
1493 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1494 "Installationen kunne ikke importere registreringsdatabasen.",
1495 "ENTER = Genstart"
1496 },
1497 {
1498 //ERROR_FIND_REGISTRY
1499 "Installationen kunne ikke finde filerne til registreringsdatabasen.",
1500 "ENTER = Genstart"
1501 },
1502 {
1503 //ERROR_CREATE_HIVE,
1504 "Installationen kunne ikke lave registreringsdatabasen.",
1505 "ENTER = Genstart"
1506 },
1507 {
1508 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1509 "Installationen kunne ikke indl\91e registreringsdatabasen.",
1510 "ENTER = Genstart"
1511 },
1512 {
1513 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1514 "Cabinet-filen indeholder ingen brugbar inf-fil.\n",
1515 "ENTER = Genstart"
1516 },
1517 {
1518 //ERROR_CABINET_MISSING,
1519 "Cabinet-filen blev ikke fundet.\n",
1520 "ENTER = Genstart"
1521 },
1522 {
1523 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1524 "Cabinet-filen har ingen installationsscript.\n",
1525 "ENTER = Genstart"
1526 },
1527 {
1528 //ERROR_COPY_QUEUE,
1529 "Installationen kunne ikke \86bne filkopieringsk\9ben.\n",
1530 "ENTER = Genstart"
1531 },
1532 {
1533 //ERROR_CREATE_DIR,
1534 "Installationen kunne ikke lave installationsmapperne.",
1535 "ENTER = Genstart"
1536 },
1537 {
1538 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1539 "Installationen kunne ikke finde 'Directories'-sektionen\n"
1540 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1541 "ENTER = Genstart"
1542 },
1543 {
1544 //ERROR_CABINET_SECTION,
1545 "Installationen kunne ikke finde 'Directories'-sektionen\n"
1546 "i cabinet-filen.\n",
1547 "ENTER = Genstart"
1548 },
1549 {
1550 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1551 "Installationen kunne ikke lave installationsmappen.",
1552 "ENTER = Genstart"
1553 },
1554 {
1555 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1556 "Installationen kunne ikkde finde 'SetupData'-sektionen\n"
1557 "i TXTSETUP.SIF.\n",
1558 "ENTER = Genstart"
1559 },
1560 {
1561 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1562 "Installationen kunne ikke skrive partitionstabllerne.\n"
1563 "ENTER = Genstart"
1564 },
1565 {
1566 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1567 "Installationen kunne ikke tilf\9bje en tegntabel til registreringsdatabasen.\n"
1568 "ENTER = Genstart"
1569 },
1570 {
1571 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1572 "Installationen kunne ikke s\91tte systemsproget.\n"
1573 "ENTER = Genstart"
1574 },
1575 {
1576 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1577 "Installationen kunne ikke tilf\9bje tastaturlayouts til registrereingsdatabasen.\n"
1578 "ENTER = Genstart"
1579 },
1580 {
1581 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1582 "Installationen kunne ikke s\91tte geo id'et.\n"
1583 "ENTER = Genstart"
1584 },
1585 {
1586 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1587 "Ubrugligt mappenavn.\n"
1588 "\n"
1589 " * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte."
1590 },
1591 {
1592 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1593 "Den valgte partition er ikke stor nok til at installere ReactOS.\n"
1594 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1595 "installationspartitionen skal mindst have %lu MB ledig.\n"
1596 "\n"
1597 " * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte.",
1598 NULL
1599 },
1600 {
1601 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1602 "Du kan ikke lave en ny prim\91r eller udviddet partition i\n"
1603 "partitionstabellen p\86 denne disk da den er fuld..\n"
1604 "\n"
1605 " * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte."
1606 },
1607 {
1608 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1609 "Du kan ikke lave mere end en udviddet partition per disk.\n"
1610 "\n"
1611 " * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte."
1612 },
1613 {
1614 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1615 "Installationen kan ikke formatere partitionen:\n"
1616 " %S\n"
1617 "\n"
1618 "ENTER = Genstart"
1619 },
1620 {
1621 NULL,
1622 NULL
1623 }
1624 };
1625
1626 MUI_PAGE daDKPages[] =
1627 {
1628 {
1629 LANGUAGE_PAGE,
1630 daDKLanguagePageEntries
1631 },
1632 {
1633 START_PAGE,
1634 daDKWelcomePageEntries
1635 },
1636 {
1637 INSTALL_INTRO_PAGE,
1638 daDKIntroPageEntries
1639 },
1640 {
1641 LICENSE_PAGE,
1642 daDKLicensePageEntries
1643 },
1644 {
1645 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1646 daDKDevicePageEntries
1647 },
1648 {
1649 REPAIR_INTRO_PAGE,
1650 daDKRepairPageEntries
1651 },
1652 {
1653 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1654 daDKComputerPageEntries
1655 },
1656 {
1657 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1658 daDKDisplayPageEntries
1659 },
1660 {
1661 FLUSH_PAGE,
1662 daDKFlushPageEntries
1663 },
1664 {
1665 SELECT_PARTITION_PAGE,
1666 daDKSelectPartitionEntries
1667 },
1668 {
1669 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1670 daDKConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1671 },
1672 {
1673 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1674 daDKSelectFSEntries
1675 },
1676 {
1677 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1678 daDKFormatPartitionEntries
1679 },
1680 {
1681 DELETE_PARTITION_PAGE,
1682 daDKDeletePartitionEntries
1683 },
1684 {
1685 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1686 daDKInstallDirectoryEntries
1687 },
1688 {
1689 PREPARE_COPY_PAGE,
1690 daDKPrepareCopyEntries
1691 },
1692 {
1693 FILE_COPY_PAGE,
1694 daDKFileCopyEntries
1695 },
1696 {
1697 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1698 daDKKeyboardSettingsEntries
1699 },
1700 {
1701 BOOT_LOADER_PAGE,
1702 daDKBootLoaderEntries
1703 },
1704 {
1705 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1706 daDKLayoutSettingsEntries
1707 },
1708 {
1709 QUIT_PAGE,
1710 daDKQuitPageEntries
1711 },
1712 {
1713 SUCCESS_PAGE,
1714 daDKSuccessPageEntries
1715 },
1716 {
1717 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1718 daDKBootPageEntries
1719 },
1720 {
1721 REGISTRY_PAGE,
1722 daDKRegistryEntries
1723 },
1724 {
1725 -1,
1726 NULL
1727 }
1728 };
1729
1730 MUI_STRING daDKStrings[] =
1731 {
1732 {STRING_PLEASEWAIT,
1733 " Vent..."},
1734 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1735 " ENTER = installer P = Lav prim\91r E = Lav udviddet F3 = Afslut"},
1736 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1737 " ENTER = installer L = Lav logisk partition F3 = Afslut"},
1738 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1739 " ENTER = installer D = Slet partition F3 = Afslut"},
1740 {STRING_DELETEPARTITION,
1741 " D = Slet partition F3 = Afslut"},
1742 {STRING_PARTITIONSIZE,
1743 "St\9brrelse p\86 den nye partition:"},
1744 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1745 "Du har valge at lave en ny prim\91r partition p\86"},
1746 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1747 "Du har valgt at lave en ny udviddet partition p\86"},
1748 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1749 "Du har valge at lave en ny logisk partition p\86"},
1750 {STRING_HDDSIZE,
1751 "Indtast st\9brrelsen p\86 den nye partition i megabytes."},
1752 {STRING_CREATEPARTITION,
1753 " ENTER = Lav partition ESC = Annuller F3 = Afslut"},
1754 {STRING_PARTFORMAT,
1755 "Denne partition vil blive formateret som det n\91ste."},
1756 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1757 "Du har valgt at installere ReactOS til en ny eller uformateret partition."},
1758 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1759 "Systempartitionen er endnu ikke blevet formateret."},
1760 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1761 "Den nye partition er endnu ikke blevet formateret."},
1762 {STRING_INSTALLONPART,
1763 "Installationen installere ReactOS p\86 partitionen"},
1764 {STRING_CHECKINGPART,
1765 "Installationen tjekker den valgte partition."},
1766 {STRING_CONTINUE,
1767 "ENTER = Forts\91t"},
1768 {STRING_QUITCONTINUE,
1769 "F3 = Afslut ENTER = Forts\91t"},
1770 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1771 "ENTER = Genstart"},
1772 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1773 "Installationen kunne ikke finde '%S'-sektionen\ni TXTSETUP.SIF.\n"},
1774 {STRING_COPYING,
1775 " Kopiere filen: %S"},
1776 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1777 "Installationen kopiere filer..."},
1778 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1779 " Opdatere registreringsdatabasen..."},
1780 {STRING_IMPORTFILE,
1781 " Importere %S..."},
1782 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1783 " Opdatere indstillinger for registrering af sk\91rm..."},
1784 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1785 " Opdatere indstillinger for sprog..."},
1786 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1787 " Opdatere indstillinger for tastaturlauout..."},
1788 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1789 " Tilf\9bjrer tegntabelsinfomation til registrerinsdatabasen..."},
1790 {STRING_DONE,
1791 " Udf\9brt..."},
1792 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1793 " ENTER = Genstart"},
1794 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1795 "Kunne ikke \86bne konsollen\r\n\r\n"},
1796 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1797 "Dette skykdes ofte at du bruger et USB-tastatur\r\n"},
1798 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1799 "USB-tastatuere er endnu ikke fuldt underst\9bttet\r\n"},
1800 {STRING_FORMATTINGDISK,
1801 "Installationen formatere din disk"},
1802 {STRING_CHECKINGDISK,
1803 "Installationen tjekker din disk"},
1804 {STRING_FORMATDISK1,
1805 " Formater partitionen som %S-filesystemet (hurtigformatering) "},
1806 {STRING_FORMATDISK2,
1807 " Formater partitionen som %S-filesystemet "},
1808 {STRING_KEEPFORMAT,
1809 " Behold nuv\91rende filsystem (ingen \91ndringer) "},
1810 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1811 "%I64u %s harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) p\86 %wZ."},
1812 {STRING_HDDINFOUNK1,
1813 "%I64u %s harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1814 {STRING_HDDINFOUNK2,
1815 " %c%c type 0x%02X %I64u %s"},
1816 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1817 "p\86 %I64u %s harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) p\86 %wZ."},
1818 {STRING_HDDINFOUNK3,
1819 "p\86 %I64u %s harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1820 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1821 "Harddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1822 {STRING_HDDINFOUNK4,
1823 "%c%c type 0x%02X %I64u %s"},
1824 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1825 "p\86 harddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1826 {STRING_HDDINFOUNK5,
1827 "%c%c %c %stype %-3u%s %6lu %s"},
1828 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1829 "%6lu %s harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) p\86 %S"},
1830 {STRING_HDDINFOUNK6,
1831 "%6lu %s harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
1832 {STRING_NEWPARTITION,
1833 "Installationen har lavet en ny partition p\86"},
1834 {STRING_UNPSPACE,
1835 " %sUpartitioneret plads%s %6lu %s"},
1836 {STRING_MAXSIZE,
1837 "MB (maks %lu MB)"},
1838 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1839 "Udviddet partition"},
1840 {STRING_UNFORMATTED,
1841 "Ny (uformateret)"},
1842 {STRING_FORMATUNUSED,
1843 "Ubrugt"},
1844 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1845 "Ukendt"},
1846 {STRING_KB,
1847 "KB"},
1848 {STRING_MB,
1849 "MB"},
1850 {STRING_GB,
1851 "GB"},
1852 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1853 "Tilf\9bjer tastaturlayouts"},
1854 {0, 0}
1855 };