- Merge from trunk up to r45543
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / nl-NL.h
1 #ifndef LANG_NL_NL_H__
2 #define LANG_NL_NL_H__
3
4 MUI_LAYOUTS nlNLLayouts[] =
5 {
6 { L"0413", L"00020409" },
7 { L"0413", L"00000413" },
8 { L"0409", L"00000409" },
9 { NULL, NULL }
10 };
11
12 static MUI_ENTRY nlNLLanguagePageEntries[] =
13 {
14 {
15 4,
16 3,
17 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
18 TEXT_STYLE_UNDERLINE
19 },
20 {
21 6,
22 8,
23 "Taalkeuze",
24 TEXT_STYLE_NORMAL
25 },
26 {
27 8,
28 10,
29 "\x07 Kies de taal die U voor de installatie wilt gebruiken.",
30 TEXT_STYLE_NORMAL
31 },
32 {
33 8,
34 11,
35 " Druk daarna op ENTER.",
36 TEXT_STYLE_NORMAL
37 },
38 {
39 8,
40 13,
41 "\x07 Deze taal wordt later als standaard taal door het systeem gebruikt.",
42 TEXT_STYLE_NORMAL
43 },
44 {
45 0,
46 0,
47 "ENTER=Doorgaan F3=Afsluiten",
48 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
49 },
50 {
51 0,
52 0,
53 NULL,
54 0
55 }
56 };
57
58 static MUI_ENTRY nlNLWelcomePageEntries[] =
59 {
60 {
61 4,
62 3,
63 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
64 TEXT_STYLE_UNDERLINE
65 },
66 {
67 6,
68 8,
69 "Welkom bij ReactOS Setup",
70 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
71 },
72 {
73 6,
74 11,
75 "Dit gedeelte van Setup kopieeert het ReactOS besturingssysteem naar",
76 TEXT_STYLE_NORMAL
77 },
78 {
79 6,
80 12,
81 "uw computer en bereidt het tweede deel van setup voor.",
82 TEXT_STYLE_NORMAL
83 },
84 {
85 8,
86 15,
87 "\x07 Druk op ENTER om ReactOS te installeren.",
88 TEXT_STYLE_NORMAL
89 },
90 {
91 8,
92 17,
93 "\x07 Druk op R om ReactOS te repareren of bij te werken.",
94 TEXT_STYLE_NORMAL
95 },
96 {
97 8,
98 19,
99 "\x07 Druk op L om de ReactOS Licensieovereenkomst te bekijken.",
100 TEXT_STYLE_NORMAL
101 },
102 {
103 8,
104 21,
105 "\x07 Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder Reactos te",
106 TEXT_STYLE_NORMAL
107 },
108 {
109 8,
110 22,
111 " installeren.",
112 TEXT_STYLE_NORMAL
113 },
114 {
115 6,
116 24,
117 "Voor meer informatie over ReactOS bezoekt u:",
118 TEXT_STYLE_NORMAL
119 },
120 {
121 6,
122 25,
123 "http://www.reactos.org",
124 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
125 },
126 {
127 0,
128 0,
129 "ENTER=Doorgaan R=Herstellen L = Licensie F3=Afsluiten",
130 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
131 },
132 {
133 0,
134 0,
135 NULL,
136 0
137 }
138 };
139
140 static MUI_ENTRY nlNLIntroPageEntries[] =
141 {
142 {
143 4,
144 3,
145 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
146 TEXT_STYLE_UNDERLINE
147 },
148 {
149 6,
150 8,
151 "ReactOS Setup is nog in een vroege ontwikkelingsfase.",
152 TEXT_STYLE_NORMAL
153 },
154 {
155 6,
156 9,
157 "Het ondersteunt nog niet alle functies van een volledig",
158 TEXT_STYLE_NORMAL
159 },
160 {
161 6,
162 10,
163 "setup programma.",
164 TEXT_STYLE_NORMAL
165 },
166 {
167 6,
168 12,
169 "De volgende beperkingen zijn van toepassing:",
170 TEXT_STYLE_NORMAL
171 },
172 {
173 8,
174 13,
175 "- Setup kan niet meer dan 1 primaire partitie per harde schijf aan.",
176 TEXT_STYLE_NORMAL
177 },
178 {
179 8,
180 14,
181 "- Setup kan geen primaire partitie van een schijf verwijderen",
182 TEXT_STYLE_NORMAL
183 },
184 {
185 8,
186 15,
187 " zo lang er nog uitgebreide partities bestaan op deze schijf.",
188 TEXT_STYLE_NORMAL
189 },
190 {
191 8,
192 16,
193 "- Setup kan de eerste uitgebreide partitie van een schijf niet",
194 TEXT_STYLE_NORMAL
195 },
196 {
197 8,
198 17,
199 " verwijderen zolang er nog andere uitgebreide partities",
200 TEXT_STYLE_NORMAL
201 },
202 {
203 8,
204 18,
205 " op deze schijf bestaan.",
206 TEXT_STYLE_NORMAL
207 },
208 {
209 8,
210 19,
211 "- Setup ondersteunt alleen FAT bestandssystemen.",
212 TEXT_STYLE_NORMAL
213 },
214 {
215 8,
216 20,
217 "- Bestandssysteemcontrole is nog niet geimplementeerd.",
218 TEXT_STYLE_NORMAL
219 },
220 {
221 8,
222 23,
223 "\x07 Druk op ENTER om ReactOS te installeren.",
224 TEXT_STYLE_NORMAL
225 },
226 {
227 8,
228 25,
229 "\x07 Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder Reactos te",
230 TEXT_STYLE_NORMAL
231 },
232 {
233 8,
234 26,
235 " installeren.",
236 TEXT_STYLE_NORMAL
237 },
238 {
239 0,
240 0,
241 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
242 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
243 },
244 {
245 0,
246 0,
247 NULL,
248 0
249 }
250 };
251
252 static MUI_ENTRY nlNLLicensePageEntries[] =
253 {
254 {
255 4,
256 3,
257 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
258 TEXT_STYLE_UNDERLINE
259 },
260 {
261 6,
262 6,
263 "Licensie:",
264 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
265 },
266 {
267 8,
268 8,
269 "The ReactOS System is licensed under the terms of the",
270 TEXT_STYLE_NORMAL
271 },
272 {
273 8,
274 9,
275 "GNU GPL with parts containing code from other compatible",
276 TEXT_STYLE_NORMAL
277 },
278 {
279 8,
280 10,
281 "licenses such as the X11 or BSD and GNU LGPL licenses.",
282 TEXT_STYLE_NORMAL
283 },
284 {
285 8,
286 11,
287 "All software that is part of the ReactOS system is",
288 TEXT_STYLE_NORMAL
289 },
290 {
291 8,
292 12,
293 "therefore released under the GNU GPL as well as maintaining",
294 TEXT_STYLE_NORMAL
295 },
296 {
297 8,
298 13,
299 "the original license.",
300 TEXT_STYLE_NORMAL
301 },
302 {
303 8,
304 15,
305 "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
306 TEXT_STYLE_NORMAL
307 },
308 {
309 8,
310 16,
311 "save applicable local and international law. The licensing of",
312 TEXT_STYLE_NORMAL
313 },
314 {
315 8,
316 17,
317 "ReactOS only covers distribution to third parties.",
318 TEXT_STYLE_NORMAL
319 },
320 {
321 8,
322 18,
323 "If for some reason you did not receive a copy of the",
324 TEXT_STYLE_NORMAL
325 },
326 {
327 8,
328 19,
329 "GNU General Public License with ReactOS please visit",
330 TEXT_STYLE_NORMAL
331 },
332 {
333 8,
334 20,
335 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
336 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
337 },
338 {
339 8,
340 22,
341 "Warranty:",
342 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
343 },
344 {
345 8,
346 24,
347 "This is free software; see the source for copying conditions.",
348 TEXT_STYLE_NORMAL
349 },
350 {
351 8,
352 25,
353 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
354 TEXT_STYLE_NORMAL
355 },
356 {
357 8,
358 26,
359 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
360 TEXT_STYLE_NORMAL
361 },
362 {
363 0,
364 0,
365 "ENTER = Ga terug",
366 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
367 },
368 {
369 0,
370 0,
371 NULL,
372 0
373 }
374 };
375
376 static MUI_ENTRY nlNLDevicePageEntries[] =
377 {
378 {
379 4,
380 3,
381 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
382 TEXT_STYLE_UNDERLINE
383 },
384 {
385 6,
386 8,
387 "Onderstaande lijst bevat de huidige apparaatinstellingen.",
388 TEXT_STYLE_NORMAL
389 },
390 {
391 24,
392 11,
393 "Computer:",
394 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
395 },
396 {
397 24,
398 12,
399 "Beeldscherm:",
400 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
401 },
402 {
403 24,
404 13,
405 "Toetsenbord:",
406 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
407 },
408 {
409 24,
410 14,
411 "Toetsenbord indeling:",
412 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
413 },
414 {
415 24,
416 16,
417 "Accepteren:",
418 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
419 },
420 {
421 25,
422 16, "Accepteren van apparaatinstellingen",
423 TEXT_STYLE_NORMAL
424 },
425 {
426 6,
427 19,
428 "Selecteer een apparaatinstelling door middel van de pijltjestoetsen",
429 TEXT_STYLE_NORMAL
430 },
431 {
432 6,
433 20,
434 "Druk daarna op de ENTER toets om de instelling aan te passen",
435 TEXT_STYLE_NORMAL
436 },
437 {
438 6,
439 23,
440 "Als alle instellingen juist zijn, selecteer ",
441 TEXT_STYLE_NORMAL
442 },
443 {
444 6,
445 24,
446 "\"Accepteren van apparaatinstellingen\" en druk op ENTER.",
447 TEXT_STYLE_NORMAL
448 },
449 {
450 0,
451 0,
452 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
453 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
454 },
455 {
456 0,
457 0,
458 NULL,
459 0
460 }
461 };
462
463 static MUI_ENTRY nlNLRepairPageEntries[] =
464 {
465 {
466 4,
467 3,
468 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
469 TEXT_STYLE_UNDERLINE
470 },
471 {
472 6,
473 8,
474 "ReactOS Setup is nog in een vroege ontwikkelingsfase",
475 TEXT_STYLE_NORMAL
476 },
477 {
478 6,
479 9,
480 "Het ondersteunt nog niet alle functies van een volledig",
481 TEXT_STYLE_NORMAL
482 },
483 {
484 6,
485 10,
486 "setup programma.",
487 TEXT_STYLE_NORMAL
488 },
489 {
490 6,
491 12,
492 "De herstel functies zijn nog niet geimplementeerd.",
493 TEXT_STYLE_NORMAL
494 },
495 {
496 8,
497 15,
498 "\x07 Druk op U om Reactos bij te werken.",
499 TEXT_STYLE_NORMAL
500 },
501 {
502 8,
503 17,
504 "\x07 Druk op R voor de Herstelconsole.",
505 TEXT_STYLE_NORMAL
506 },
507 {
508 8,
509 19,
510 "\x07 Druk op ESC om terug naar het hoofdscherm te gaan.",
511 TEXT_STYLE_NORMAL
512 },
513 {
514 8,
515 21,
516 "\x07 Druk op ENTER om de computer opnieuw op te starten.",
517 TEXT_STYLE_NORMAL
518 },
519 {
520 0,
521 0,
522 "ESC = Hoofdscherm U = Bijwerken R = Herstelconsole ENTER = Reboot",
523 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
524 },
525 {
526 0,
527 0,
528 NULL,
529 0
530 }
531 };
532 static MUI_ENTRY nlNLComputerPageEntries[] =
533 {
534 {
535 4,
536 3,
537 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
538 TEXT_STYLE_UNDERLINE
539 },
540 {
541 6,
542 8,
543 "U wilt het te installeren computer type instellen.",
544 TEXT_STYLE_NORMAL
545 },
546 {
547 8,
548 10,
549 "\x07 Selecteer het gewenste computer type met behulp van de",
550 TEXT_STYLE_NORMAL
551 },
552 {
553 8,
554 11,
555 " pijltjestoetsen en Druk daarna op ENTER.",
556 TEXT_STYLE_NORMAL
557 },
558 {
559 8,
560 13,
561 "\x07 Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
562 TEXT_STYLE_NORMAL
563 },
564 {
565 8,
566 14,
567 " zonder het computer type te wijzigen.",
568 TEXT_STYLE_NORMAL
569 },
570 {
571 0,
572 0,
573 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
574 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
575 },
576 {
577 0,
578 0,
579 NULL,
580 0
581 }
582 };
583
584 static MUI_ENTRY nlNLFlushPageEntries[] =
585 {
586 {
587 4,
588 3,
589 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
590 TEXT_STYLE_UNDERLINE
591 },
592 {
593 10,
594 6,
595 "Het systeem is alle gegegevens naar schijf aan het wegschrijven.",
596 TEXT_STYLE_NORMAL
597 },
598 {
599 10,
600 8,
601 "Dit kan enige minuten duren",
602 TEXT_STYLE_NORMAL
603 },
604 {
605 10,
606 9,
607 "Wanneer gereed, zal uw computer automatisch opnieuw opstarten",
608 TEXT_STYLE_NORMAL
609 },
610 {
611 0,
612 0,
613 "Cache wordt geleegd",
614 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
615 },
616 {
617 0,
618 0,
619 NULL,
620 0
621 }
622 };
623
624 static MUI_ENTRY nlNLQuitPageEntries[] =
625 {
626 {
627 4,
628 3,
629 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
630 TEXT_STYLE_UNDERLINE
631 },
632 {
633 10,
634 6,
635 "ReactOS is niet volledig geinstalleerd",
636 TEXT_STYLE_NORMAL
637 },
638 {
639 10,
640 8,
641 "Verwijder de floppy disk uit Station A: en",
642 TEXT_STYLE_NORMAL
643 },
644 {
645 10,
646 9,
647 "alle CD-ROMs uit de CD-Stations.",
648 TEXT_STYLE_NORMAL
649 },
650 {
651 10,
652 11,
653 "Druk op ENTER om uw computer opnieuw op te starten.",
654 TEXT_STYLE_NORMAL
655 },
656 {
657 0,
658 0,
659 "Een ogenblik geduld ...",
660 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
661 },
662 {
663 0,
664 0,
665 NULL,
666 0
667 }
668 };
669
670 static MUI_ENTRY nlNLDisplayPageEntries[] =
671 {
672 {
673 4,
674 3,
675 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
676 TEXT_STYLE_UNDERLINE
677 },
678 {
679 6,
680 8,
681 "U wilt het te installeren beeldscherm type instellen.",
682 TEXT_STYLE_NORMAL
683 },
684 {
685 8,
686 10,
687 "\x07 Selecteer het gewenste beeldscherm type met behulp van de",
688 TEXT_STYLE_NORMAL
689 },
690 {
691 8,
692 11,
693 " pijltjestoetsen en Druk daarna op ENTER.",
694 TEXT_STYLE_NORMAL
695 },
696 {
697 8,
698 13,
699 "\x07 Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
700 TEXT_STYLE_NORMAL
701 },
702 {
703 8,
704 14,
705 " zonder het beeldscherm type te wijzigen.",
706 TEXT_STYLE_NORMAL
707 },
708 {
709 0,
710 0,
711 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
712 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
713 },
714 {
715 0,
716 0,
717 NULL,
718 0
719 }
720 };
721
722 static MUI_ENTRY nlNLSuccessPageEntries[] =
723 {
724 {
725 4,
726 3,
727 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
728 TEXT_STYLE_UNDERLINE
729 },
730 {
731 10,
732 6,
733 "De basisonderdelen van ReactOS zijn succesvol geinstalleerd.",
734 TEXT_STYLE_NORMAL
735 },
736 {
737 10,
738 8,
739 "Verwijder de floppy disk uit Station A: en",
740 TEXT_STYLE_NORMAL
741 },
742 {
743 10,
744 9,
745 "alle CD-ROMs uit de CD-Stations.",
746 TEXT_STYLE_NORMAL
747 },
748 {
749 10,
750 11,
751 "Druk op ENTER om uw computer opnieuw op te starten.",
752 TEXT_STYLE_NORMAL
753 },
754 {
755 0,
756 0,
757 "ENTER = Opnieuw op starten",
758 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
759 },
760 {
761 0,
762 0,
763 NULL,
764 0
765 }
766 };
767
768 static MUI_ENTRY nlNLBootPageEntries[] =
769 {
770 {
771 4,
772 3,
773 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
774 TEXT_STYLE_UNDERLINE
775 },
776 {
777 6,
778 8,
779 "Setup kan de bootloader niet op de harde schijf van uw computer",
780 TEXT_STYLE_NORMAL
781 },
782 {
783 6,
784 9,
785 "installeren",
786 TEXT_STYLE_NORMAL
787 },
788 {
789 6,
790 13,
791 "Voer een geformatteerde floppy disk in Station A: en",
792 TEXT_STYLE_NORMAL
793 },
794 {
795 6,
796 14,
797 "Druk op ENTER.",
798 TEXT_STYLE_NORMAL,
799 },
800 {
801 0,
802 0,
803 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
804 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
805 },
806 {
807 0,
808 0,
809 NULL,
810 0
811 }
812
813 };
814
815 static MUI_ENTRY nlNLSelectPartitionEntries[] =
816 {
817 {
818 4,
819 3,
820 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
821 TEXT_STYLE_UNDERLINE
822 },
823 {
824 6,
825 8,
826 "Onderstaande lijst bevat de huidige partities en ongebruikte",
827 TEXT_STYLE_NORMAL
828 },
829 {
830 6,
831 9,
832 "ruimte voor nieuwe partities.",
833 TEXT_STYLE_NORMAL
834 },
835 {
836 8,
837 11,
838 "\x07 Selecteer een partitie door middel van de pijltjestoetsen.",
839 TEXT_STYLE_NORMAL
840 },
841 {
842 8,
843 13,
844 "\x07 Druk op ENTER om ReactOS te installeren op de geselecteerde partitie.",
845 TEXT_STYLE_NORMAL
846 },
847 {
848 8,
849 15,
850 "\x07 Druk op C om een nieuwe partitie aan te maken.",
851 TEXT_STYLE_NORMAL
852 },
853 {
854 8,
855 17,
856 "\x07 Druk op D om een bestaande partitie te verwijderen.",
857 TEXT_STYLE_NORMAL
858 },
859 {
860 0,
861 0,
862 "Een ogenblik geduld ...",
863 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
864 },
865 {
866 0,
867 0,
868 NULL,
869 0
870 }
871 };
872
873 static MUI_ENTRY nlNLFormatPartitionEntries[] =
874 {
875 {
876 4,
877 3,
878 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
879 TEXT_STYLE_UNDERLINE
880 },
881 {
882 6,
883 8,
884 "Partitie formatteren",
885 TEXT_STYLE_NORMAL
886 },
887 {
888 6,
889 10,
890 "Setup gaat nu de partitie formatteren. Druk op ENTER om door te gaan.",
891 TEXT_STYLE_NORMAL
892 },
893 {
894 0,
895 0,
896 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
897 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
898 },
899 {
900 0,
901 0,
902 NULL,
903 TEXT_STYLE_NORMAL
904 }
905 };
906
907 static MUI_ENTRY nlNLInstallDirectoryEntries[] =
908 {
909 {
910 4,
911 3,
912 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
913 TEXT_STYLE_UNDERLINE
914 },
915 {
916 6,
917 8,
918 "Setup installeert ReactOS bestanden op de geselecteerde partitie.",
919 TEXT_STYLE_NORMAL
920 },
921 {
922 6,
923 9,
924 "kies een directory waar ReactOS geinstalleerd moet worden:",
925 TEXT_STYLE_NORMAL
926 },
927 {
928 6,
929 14,
930 "Om de voorgestelde directory te wijzigen: druk op BACKSPACE om",
931 TEXT_STYLE_NORMAL
932 },
933 {
934 6,
935 15,
936 "karakters te verwijderen en voer dan de directory in waar u ReactOS",
937 TEXT_STYLE_NORMAL
938 },
939 {
940 6,
941 16,
942 "wilt installeren.",
943 TEXT_STYLE_NORMAL
944 },
945 {
946 0,
947 0,
948 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
949 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
950 },
951 {
952 0,
953 0,
954 NULL,
955 0
956 }
957 };
958
959 static MUI_ENTRY nlNLFileCopyEntries[] =
960 {
961 {
962 4,
963 3,
964 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
965 TEXT_STYLE_UNDERLINE
966 },
967 {
968 0,
969 12,
970 "Wacht u terwijl ReactOS Setup bestanden kopieeert naar",
971 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
972 },
973 {
974 0,
975 13,
976 "uw ReactOS installatie folder.",
977 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
978 },
979 {
980 0,
981 14,
982 "Dit kan enkele minuten duren.",
983 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
984 },
985 {
986 50,
987 0,
988 "\xB3 Een ogenblik geduld ...",
989 TEXT_TYPE_STATUS
990 },
991 {
992 0,
993 0,
994 NULL,
995 0
996 }
997 };
998
999 static MUI_ENTRY nlNLBootLoaderEntries[] =
1000 {
1001 {
1002 4,
1003 3,
1004 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1005 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1006 },
1007 {
1008 6,
1009 8,
1010 "Setup installeert de bootloader",
1011 TEXT_STYLE_NORMAL
1012 },
1013 {
1014 8,
1015 12,
1016 "Installeer de bootloader op de harde schijf (bootsector).",
1017 TEXT_STYLE_NORMAL
1018 },
1019 {
1020 8,
1021 13,
1022 "Installeer de bootloader op een floppy disk.",
1023 TEXT_STYLE_NORMAL
1024 },
1025 {
1026 8,
1027 14,
1028 "Installeren bootloader overslaan.",
1029 TEXT_STYLE_NORMAL
1030 },
1031 {
1032 0,
1033 0,
1034 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
1035 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1036 },
1037 {
1038 0,
1039 0,
1040 NULL,
1041 0
1042 }
1043 };
1044
1045 static MUI_ENTRY nlNLkeyboardSettingsEntries[] =
1046 {
1047 {
1048 4,
1049 3,
1050 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1051 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1052 },
1053 {
1054 6,
1055 8,
1056 "U wilt het te installeren toetsenbord type instellen.",
1057 TEXT_STYLE_NORMAL
1058 },
1059 {
1060 8,
1061 10,
1062 "\x07 Selecteer het gewenste toetsenbord type met behulp van de",
1063 TEXT_STYLE_NORMAL
1064 },
1065 {
1066 8,
1067 11,
1068 " pijltjestoetsen en druk daarna op ENTER.",
1069 TEXT_STYLE_NORMAL
1070 },
1071 {
1072 8,
1073 13,
1074 "\x07 Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
1075 TEXT_STYLE_NORMAL
1076 },
1077 {
1078 8,
1079 14,
1080 " zonder het toetsenbord type te wijzigen.",
1081 TEXT_STYLE_NORMAL
1082 },
1083 {
1084 0,
1085 0,
1086 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
1087 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1088 },
1089 {
1090 0,
1091 0,
1092 NULL,
1093 0
1094 }
1095 };
1096
1097 static MUI_ENTRY nlNLLayoutSettingsEntries[] =
1098 {
1099 {
1100 4,
1101 3,
1102 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1103 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1104 },
1105 {
1106 6,
1107 8,
1108 "U wilt de te installeren standaard indeling instellen.",
1109 TEXT_STYLE_NORMAL
1110 },
1111 {
1112 8,
1113 10,
1114 "\x07 Selecteer de gewenste standaard indeling met behulp van de",
1115 TEXT_STYLE_NORMAL
1116 },
1117 {
1118 8,
1119 11,
1120 " pijltjestoetsen en Druk daarna op ENTER.",
1121 TEXT_STYLE_NORMAL
1122 },
1123 {
1124 8,
1125 13,
1126 "\x07 Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
1127 TEXT_STYLE_NORMAL
1128 },
1129 {
1130 8,
1131 14,
1132 " zonder de standaard indeling te wijzigen.",
1133 TEXT_STYLE_NORMAL
1134 },
1135 {
1136 0,
1137 0,
1138 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
1139 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1140 },
1141 {
1142 0,
1143 0,
1144 NULL,
1145 0
1146 },
1147
1148 };
1149
1150 static MUI_ENTRY nlNLPrepareCopyEntries[] =
1151 {
1152 {
1153 4,
1154 3,
1155 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1156 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1157 },
1158 {
1159 6,
1160 8,
1161 "Setup bereidt uw computer voor op het kopieeren van ReactOS bestanden.",
1162 TEXT_STYLE_NORMAL
1163 },
1164 {
1165 0,
1166 0,
1167 "Aanmaken van de lijst van te kopieeren bestanden...",
1168 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1169 },
1170 {
1171 0,
1172 0,
1173 NULL,
1174 0
1175 },
1176
1177 };
1178
1179 static MUI_ENTRY nlNLSelectFSEntries[] =
1180 {
1181 {
1182 4,
1183 3,
1184 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1185 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1186 },
1187 {
1188 6,
1189 17,
1190 "Selecteer een bestandssysteem uit onderstaande lijst.",
1191 0
1192 },
1193 {
1194 8,
1195 19,
1196 "\x07 Gebruik de pijltjestoetsen om een bestandssysteem te selecteren.",
1197 0
1198 },
1199 {
1200 8,
1201 21,
1202 "\x07 Druk op ENTER om de partitie te formatteren.",
1203 0
1204 },
1205 {
1206 8,
1207 23,
1208 "\x07 Druk op ESC om een andere partitie te selecteren.",
1209 0
1210 },
1211 {
1212 0,
1213 0,
1214 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
1215 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1216 },
1217
1218 {
1219 0,
1220 0,
1221 NULL,
1222 0
1223 }
1224 };
1225
1226 static MUI_ENTRY nlNLDeletePartitionEntries[] =
1227 {
1228 {
1229 4,
1230 3,
1231 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1232 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1233 },
1234 {
1235 6,
1236 8,
1237 "U wilt de partitie verwijderen",
1238 TEXT_STYLE_NORMAL
1239 },
1240 {
1241 8,
1242 18,
1243 "\x07 Druk op D om de partitie te verwijderen.",
1244 TEXT_STYLE_NORMAL
1245 },
1246 {
1247 11,
1248 19,
1249 "WAARSCHUWING: Alle gegevens op deze partitie worden gewist!",
1250 TEXT_STYLE_NORMAL
1251 },
1252 {
1253 8,
1254 21,
1255 "\x07 Druk op ESC om te annuleren.",
1256 TEXT_STYLE_NORMAL
1257 },
1258 {
1259 0,
1260 0,
1261 "D = Delete Partitie ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
1262 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1263 },
1264 {
1265 0,
1266 0,
1267 NULL,
1268 0
1269 }
1270 };
1271
1272 static MUI_ENTRY nlNLRegistryEntries[] =
1273 {
1274 {
1275 4,
1276 3,
1277 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1278 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1279 },
1280 {
1281 6,
1282 8,
1283 "Setup is de systeemconfiguratie aan het bijwerken. ",
1284 TEXT_STYLE_NORMAL
1285 },
1286 {
1287 0,
1288 0,
1289 "Registry hives aanmaken...",
1290 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1291 },
1292 {
1293 0,
1294 0,
1295 NULL,
1296 0
1297 },
1298
1299 };
1300
1301 MUI_ERROR nlNLErrorEntries[] =
1302 {
1303 {
1304 //ERROR_NOT_INSTALLED
1305 "ReactOS is niet geheel geinstalleerd op uw\n"
1306 "computer. Als u Setup nu afsluit moet u\n"
1307 "Setup opnieuw starten om ReactOS te installeren.\n"
1308 "\n"
1309 " \x07 Druk op ENTER om door te gaan met Setup.\n"
1310 " \x07 Druk op F3 om Setup af te sluiten.",
1311 "F3 = Afsluiten ENTER = Doorgaan"
1312 },
1313 {
1314 //ERROR_NO_HDD
1315 "Setup kan geen harde schijf vinden.\n",
1316 "ENTER = Reboot computer"
1317 },
1318 {
1319 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1320 "Setup kan zijn station met bronbestanden niet vinden.\n",
1321 "ENTER = Reboot computer"
1322 },
1323 {
1324 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1325 "Setup kan het bestand TXTSETUP.SIF niet laden.\n",
1326 "ENTER = Reboot computer"
1327 },
1328 {
1329 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1330 "Setup heeft een ongeldig TXTSETUP.SIF gevonden.\n",
1331 "ENTER = Reboot computer"
1332 },
1333 {
1334 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1335 "Setup heeft een ongeldige signatuur in TXTSETUP.SIF gevonden.\n",
1336 "ENTER = Reboot computer"
1337 },
1338 {
1339 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1340 "Setup kan de systeem drive informatie niet laden.\n",
1341 "ENTER = Reboot computer"
1342 },
1343 {
1344 //ERROR_WRITE_BOOT,
1345 "Setup kan de FAT bootcode op de system partitie niet installeren.",
1346 "ENTER = Reboot computer"
1347 },
1348 {
1349 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1350 "Setup kan de computer type lijst niet laden.\n",
1351 "ENTER = Reboot computer"
1352 },
1353 {
1354 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1355 "Setup kan de beeldscherm instellingen lijst niet laden.\n",
1356 "ENTER = Reboot computer"
1357 },
1358 {
1359 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1360 "Setup kan de toetsenbord type lijst niet laden.\n",
1361 "ENTER = Reboot computer"
1362 },
1363 {
1364 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1365 "Setup kan de toetsenbord indeling lijst niet laden.\n",
1366 "ENTER = Reboot computer"
1367 },
1368 {
1369 //ERROR_WARN_PARTITION,
1370 "Setup ontdekte dat ten minste 1 harde schijf een niet compatibel\n"
1371 "partitietabel bevat dat niet goed wordt ondersteund!\n"
1372 "\n"
1373 "Aanmaken of verwijderen van partities kan de partitie tabel\n"
1374 "vernietigen.\n"
1375 "\n"
1376 " \x07 Druk op F3 om Setup af te sluiten.\n"
1377 " \x07 Druk op ENTER om door te gaan.",
1378 "F3= Afsluiten ENTER = Doorgaan"
1379 },
1380 {
1381 //ERROR_NEW_PARTITION,
1382 "U kunt geen nieuwe partitie aanmaken binnen\n"
1383 "een reeds bestaande partitie!\n"
1384 "\n"
1385 " * Druk op een willekeurige toets om door te gaan.",
1386 NULL
1387 },
1388 {
1389 //ERROR_DELETE_SPACE,
1390 "U kunt ongebruikte schijfruimte voor partities niet verwijderen!\n"
1391 "\n"
1392 " * Druk op een willekeurige toets om door te gaan.",
1393 NULL
1394 },
1395 {
1396 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1397 "Setup kan de FAT bootcode op de systeem partitie niet installeren.",
1398 "ENTER = Reboot computer"
1399 },
1400 {
1401 //ERROR_NO_FLOPPY,
1402 "Geen schijf in station A:.",
1403 "ENTER = Doorgaan"
1404 },
1405 {
1406 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1407 "Setup kan de toetsbord indeling instellingen niet bijwerken.",
1408 "ENTER = Reboot computer"
1409 },
1410 {
1411 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1412 "Setup kan de beeldscherm registry instellingen niet bijwerken.",
1413 "ENTER = Reboot computer"
1414 },
1415 {
1416 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1417 "Setup kan een hive bestand niet importeren.",
1418 "ENTER = Reboot computer"
1419 },
1420 {
1421 //ERROR_FIND_REGISTRY
1422 "Setup kan de registry data bestanden niet vinden.",
1423 "ENTER = Reboot computer"
1424 },
1425 {
1426 //ERROR_CREATE_HIVE,
1427 "Setup kan de registry hives niet aanmaken.",
1428 "ENTER = Reboot computer"
1429 },
1430 {
1431 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1432 "Setup kan de registry niet initialiseren.",
1433 "ENTER = Reboot computer"
1434 },
1435 {
1436 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1437 "Cabinet has no valid inf file.\n",
1438 "ENTER = Reboot computer"
1439 },
1440 {
1441 //ERROR_CABINET_MISSING,
1442 "Cabinet bestand niet gevonden.\n",
1443 "ENTER = Reboot computer"
1444 },
1445 {
1446 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1447 "Cabinet bestand heeft geen setup script.\n",
1448 "ENTER = Reboot computer"
1449 },
1450 {
1451 //ERROR_COPY_QUEUE,
1452 "Setup kan de ljst met te kopieeren bestanden niet vinden.\n",
1453 "ENTER = Reboot computer"
1454 },
1455 {
1456 //ERROR_CREATE_DIR,
1457 "Setup kan de installatie directories niet aanmaken.",
1458 "ENTER = Reboot computer"
1459 },
1460 {
1461 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1462 "Setup kan de 'Directories' sectie niet vinden\n"
1463 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1464 "ENTER = Reboot computer"
1465 },
1466 {
1467 //ERROR_CABINET_SECTION,
1468 "Setup kan de 'Directories' sectie niet vinden\n"
1469 "in het cabinet bestand.\n",
1470 "ENTER = Reboot computer"
1471 },
1472 {
1473 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1474 "Setup kan de installatie directory niet aanmaken.",
1475 "ENTER = Reboot computer"
1476 },
1477 {
1478 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1479 "Setup kan de 'SetupData' sectie niet vinden\n"
1480 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1481 "ENTER = Reboot computer"
1482 },
1483 {
1484 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1485 "Setup kan de partitietabellen niet schrijven.\n"
1486 "ENTER = Reboot computer"
1487 },
1488 {
1489 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1490 "Setup kan de codepagina niet toevoegen aan de registry.\n"
1491 "ENTER = Reboot computer"
1492 },
1493 {
1494 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1495 "Setup kan de systeemtaal niet instellen.\n"
1496 "ENTER = Reboot computer"
1497 },
1498 {
1499 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1500 "Setup kan de toetsenbord indelingen niet toevoegen aan de registry.\n"
1501 "ENTER = Reboot computer"
1502 },
1503 {
1504 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1505 "Setup kan de geografische positie niet instellen.\n"
1506 "ENTER = Reboot computer"
1507 },
1508 {
1509 NULL,
1510 NULL
1511 }
1512 };
1513
1514
1515 MUI_PAGE nlNLPages[] =
1516 {
1517 {
1518 LANGUAGE_PAGE,
1519 nlNLLanguagePageEntries
1520 },
1521 {
1522 START_PAGE,
1523 nlNLWelcomePageEntries
1524 },
1525 {
1526 INSTALL_INTRO_PAGE,
1527 nlNLIntroPageEntries
1528 },
1529 {
1530 LICENSE_PAGE,
1531 nlNLLicensePageEntries
1532 },
1533 {
1534 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1535 nlNLDevicePageEntries
1536 },
1537 {
1538 REPAIR_INTRO_PAGE,
1539 nlNLRepairPageEntries
1540 },
1541 {
1542 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1543 nlNLComputerPageEntries
1544 },
1545 {
1546 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1547 nlNLDisplayPageEntries
1548 },
1549 {
1550 FLUSH_PAGE,
1551 nlNLFlushPageEntries
1552 },
1553 {
1554 SELECT_PARTITION_PAGE,
1555 nlNLSelectPartitionEntries
1556 },
1557 {
1558 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1559 nlNLSelectFSEntries
1560 },
1561 {
1562 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1563 nlNLFormatPartitionEntries
1564 },
1565 {
1566 DELETE_PARTITION_PAGE,
1567 nlNLDeletePartitionEntries
1568 },
1569 {
1570 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1571 nlNLInstallDirectoryEntries
1572 },
1573 {
1574 PREPARE_COPY_PAGE,
1575 nlNLPrepareCopyEntries
1576 },
1577 {
1578 FILE_COPY_PAGE,
1579 nlNLFileCopyEntries
1580 },
1581 {
1582 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1583 nlNLkeyboardSettingsEntries
1584 },
1585 {
1586 BOOT_LOADER_PAGE,
1587 nlNLBootLoaderEntries
1588 },
1589 {
1590 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1591 nlNLLayoutSettingsEntries
1592 },
1593 {
1594 QUIT_PAGE,
1595 nlNLQuitPageEntries
1596 },
1597 {
1598 SUCCESS_PAGE,
1599 nlNLSuccessPageEntries
1600 },
1601 {
1602 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1603 nlNLBootPageEntries
1604 },
1605 {
1606 REGISTRY_PAGE,
1607 nlNLRegistryEntries
1608 },
1609 {
1610 -1,
1611 NULL
1612 }
1613 };
1614
1615 MUI_STRING nlNLStrings[] =
1616 {
1617 {STRING_PLEASEWAIT,
1618 " Een ogenblik geduld..."},
1619 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1620 " ENTER = Installeren C = Partitie aanmaken F3 = Afsluiten"},
1621 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1622 " ENTER = Installeren D = Partitie verwijderen F3 = Afsluiten"},
1623 {STRING_PARTITIONSIZE,
1624 "Grotte nieuwe partitie:"},
1625 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1626 "U wilt een nieuwe partitie aanmaken op"},
1627 {STRING_HDDSIZE,
1628 "Voert u de grootte van de nieuwe partitie in in megabytes."},
1629 {STRING_CREATEPARTITION,
1630 " ENTER = Partitie Aanmaken ESC = Annuleren F3 = Afsluiten"},
1631 {STRING_PARTFORMAT,
1632 "Deze partitie zal vervolgens geformatteerd worden."},
1633 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1634 "U wilt ReactOS installeren op een nieuwe of ongeformatteerde partitie."},
1635 {STRING_INSTALLONPART,
1636 "Setup installeert ReactOS op Partitie"},
1637 {STRING_CHECKINGPART,
1638 "Setup controleert nu de geselecteerde partitie."},
1639 {STRING_QUITCONTINUE,
1640 "F3= Afsluiten ENTER = Doorgaan"},
1641 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1642 "ENTER = Reboot computer"},
1643 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1644 "Setup kan de '%S' sectie niet vinden\nin TXTSETUP.SIF.\n"},
1645 {STRING_COPYING,
1646 "\xB3 Kopieeren bestand: %S"},
1647 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1648 "Setup is bestand aan het kopieeren..."},
1649 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1650 " Bijwerken registry hives..."},
1651 {STRING_IMPORTFILE,
1652 " Importeren %S..."},
1653 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1654 " Bijwerken registry instellingen beeldscherm..."},
1655 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1656 " Bijwerken systeemtaal instellingen..."},
1657 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1658 " Bijwerken toetsboard indeling..."},
1659 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1660 " Toevoegen informatie codepagina aan registry..."},
1661 {STRING_DONE,
1662 " Voltooid..."},
1663 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1664 " ENTER = Reboot computer"},
1665 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1666 "Kan console niet openen\n\n"},
1667 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1668 "De meest voorkomende oorzaak is het gebruik van een USB toetsenbord\n"},
1669 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1670 "USB toetsenborden worden nog niet volledig ondersteund\n"},
1671 {STRING_FORMATTINGDISK,
1672 "Setup is de harde schijf aan het formatteren"},
1673 {STRING_CHECKINGDISK,
1674 "Setup is de harde schijf aan het controleren"},
1675 {STRING_FORMATDISK1,
1676 " Formatteer partition als %S bestandssysteem (snel) "},
1677 {STRING_FORMATDISK2,
1678 " Formatteer partition als %S bestandssysteem "},
1679 {STRING_KEEPFORMAT,
1680 " Behoud huidig bestandssysteem (geen wijzigingen) "},
1681 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1682 "%I64u %s Schijf %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) op %wZ."},
1683 {STRING_HDDINFOUNK1,
1684 "%I64u %s Schijf %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1685 {STRING_HDDINFOUNK2,
1686 " %c%c Type %lu %I64u %s"},
1687 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1688 "op %I64u %s Schijf %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) op %wZ."},
1689 {STRING_HDDINFOUNK3,
1690 "op %I64u %s Schijf %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1691 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1692 "Schijf %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1693 {STRING_HDDINFOUNK4,
1694 "%c%c Type %lu %I64u %s"},
1695 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1696 "op Schijf %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1697 {STRING_HDDINFOUNK5,
1698 "%c%c Type %-3u %6lu %s"},
1699 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1700 "%6lu %s Schijf %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) op %S"},
1701 {STRING_HDDINFOUNK6,
1702 "%6lu %s Schijf %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
1703 {STRING_NEWPARTITION,
1704 "Setup heeft een nieuwe partitie aangemaakt op"},
1705 {STRING_UNPSPACE,
1706 " Niet gepartitioneerde ruimte %6lu %s"},
1707 {STRING_MAXSIZE,
1708 "MB (max. %lu MB)"},
1709 {STRING_UNFORMATTED,
1710 "Nieuw (Ongeformatteerd)"},
1711 {STRING_FORMATUNUSED,
1712 "Ongebruikt"},
1713 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1714 "Onbekend"},
1715 {STRING_KB,
1716 "KB"},
1717 {STRING_MB,
1718 "MB"},
1719 {STRING_GB,
1720 "GB"},
1721 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1722 "Toevoegen toetsenbord indelingen"},
1723 {0, 0}
1724 };
1725
1726
1727 #endif