ada57e46e3d011603288348cc873f97797e3d1f7
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / nl-NL.h
1 /*
2 De gebruikte codepagina is 850.
3 stip = \x07
4 e-aigu = \x82
5 e-trema = \x89
6 i-trema = \x8B
7 */
8
9 #pragma once
10
11 MUI_LAYOUTS nlNLLayouts[] =
12 {
13 { L"0413", L"00020409" },
14 { L"0413", L"00000413" },
15 { L"0409", L"00000409" },
16 { NULL, NULL }
17 };
18
19 static MUI_ENTRY nlNLLanguagePageEntries[] =
20 {
21 {
22 4,
23 3,
24 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
25 TEXT_STYLE_UNDERLINE
26 },
27 {
28 6,
29 8,
30 "Taalkeuze",
31 TEXT_STYLE_NORMAL
32 },
33 {
34 8,
35 10,
36 "\x07 Kies de taal die u voor de installatie wilt gebruiken.",
37 TEXT_STYLE_NORMAL
38 },
39 {
40 8,
41 11,
42 " Druk daarna op ENTER.",
43 TEXT_STYLE_NORMAL
44 },
45 {
46 8,
47 13,
48 "\x07 Deze taal wordt later als standaard taal door het systeem gebruikt.",
49 TEXT_STYLE_NORMAL
50 },
51 {
52 0,
53 0,
54 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
55 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
56 },
57 {
58 0,
59 0,
60 NULL,
61 0
62 }
63 };
64
65 static MUI_ENTRY nlNLWelcomePageEntries[] =
66 {
67 {
68 4,
69 3,
70 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
71 TEXT_STYLE_UNDERLINE
72 },
73 {
74 6,
75 8,
76 "Welkom bij ReactOS Setup",
77 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
78 },
79 {
80 6,
81 11,
82 "Dit deel van de installatie kopieert ReactOS naar uw computer",
83 TEXT_STYLE_NORMAL
84 },
85 {
86 6,
87 12,
88 "en bereidt het tweede deel voor.",
89 TEXT_STYLE_NORMAL
90 },
91 {
92 8,
93 15,
94 "\x07 Druk op ENTER om ReactOS te installeren.",
95 TEXT_STYLE_NORMAL
96 },
97 {
98 8,
99 17,
100 "\x07 Druk op R om ReactOS te repareren of bij te werken.",
101 TEXT_STYLE_NORMAL
102 },
103 {
104 8,
105 19,
106 "\x07 Druk op L om de ReactOS licentieovereenkomst te bekijken.",
107 TEXT_STYLE_NORMAL
108 },
109 {
110 8,
111 21,
112 "\x07 Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder ReactOS te",
113 TEXT_STYLE_NORMAL
114 },
115 {
116 8,
117 22,
118 " installeren.",
119 TEXT_STYLE_NORMAL
120 },
121 {
122 6,
123 24,
124 "Voor meer informatie over ReactOS bezoekt u:",
125 TEXT_STYLE_NORMAL
126 },
127 {
128 6,
129 25,
130 "http://www.reactos.org",
131 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
132 },
133 {
134 0,
135 0,
136 "ENTER = Doorgaan R = Herstellen L = Licentie F3 = Afsluiten",
137 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
138 },
139 {
140 0,
141 0,
142 NULL,
143 0
144 }
145 };
146
147 static MUI_ENTRY nlNLIntroPageEntries[] =
148 {
149 {
150 4,
151 3,
152 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
153 TEXT_STYLE_UNDERLINE
154 },
155 {
156 6,
157 8,
158 "ReactOS Setup is nog in een vroege ontwikkelingsfase.",
159 TEXT_STYLE_NORMAL
160 },
161 {
162 6,
163 9,
164 "Het ondersteunt nog niet alle functies van een volledig",
165 TEXT_STYLE_NORMAL
166 },
167 {
168 6,
169 10,
170 "setup programma.",
171 TEXT_STYLE_NORMAL
172 },
173 {
174 6,
175 12,
176 "De volgende beperkingen zijn van toepassing:",
177 TEXT_STYLE_NORMAL
178 },
179 {
180 8,
181 13,
182 "\x07 Setup ondersteunt alleen FAT bestandssystemen.",
183 TEXT_STYLE_NORMAL
184 },
185 {
186 8,
187 14,
188 "\x07 Bestandssysteemcontrole is nog niet ge\x8Bmplementeerd.",
189 TEXT_STYLE_NORMAL
190 },
191 {
192 8,
193 23,
194 "\x07 Druk op ENTER om ReactOS te installeren.",
195 TEXT_STYLE_NORMAL
196 },
197 {
198 8,
199 25,
200 "\x07 Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder ReactOS te",
201 TEXT_STYLE_NORMAL
202 },
203 {
204 8,
205 26,
206 " installeren.",
207 TEXT_STYLE_NORMAL
208 },
209 {
210 0,
211 0,
212 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
213 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
214 },
215 {
216 0,
217 0,
218 NULL,
219 0
220 }
221 };
222
223 static MUI_ENTRY nlNLLicensePageEntries[] =
224 {
225 {
226 4,
227 3,
228 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
229 TEXT_STYLE_UNDERLINE
230 },
231 {
232 6,
233 6,
234 "Licentie:",
235 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
236 },
237 {
238 8,
239 8,
240 "The ReactOS System is licensed under the terms of the",
241 TEXT_STYLE_NORMAL
242 },
243 {
244 8,
245 9,
246 "GNU GPL with parts containing code from other compatible",
247 TEXT_STYLE_NORMAL
248 },
249 {
250 8,
251 10,
252 "licenses such as the X11 or BSD and GNU LGPL licenses.",
253 TEXT_STYLE_NORMAL
254 },
255 {
256 8,
257 11,
258 "All software that is part of the ReactOS system is",
259 TEXT_STYLE_NORMAL
260 },
261 {
262 8,
263 12,
264 "therefore released under the GNU GPL as well as maintaining",
265 TEXT_STYLE_NORMAL
266 },
267 {
268 8,
269 13,
270 "the original license.",
271 TEXT_STYLE_NORMAL
272 },
273 {
274 8,
275 15,
276 "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
277 TEXT_STYLE_NORMAL
278 },
279 {
280 8,
281 16,
282 "save applicable local and international law. The licensing of",
283 TEXT_STYLE_NORMAL
284 },
285 {
286 8,
287 17,
288 "ReactOS only covers distribution to third parties.",
289 TEXT_STYLE_NORMAL
290 },
291 {
292 8,
293 18,
294 "If for some reason you did not receive a copy of the",
295 TEXT_STYLE_NORMAL
296 },
297 {
298 8,
299 19,
300 "GNU General Public License with ReactOS please visit",
301 TEXT_STYLE_NORMAL
302 },
303 {
304 8,
305 20,
306 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
307 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
308 },
309 {
310 8,
311 22,
312 "Warranty:",
313 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
314 },
315 {
316 8,
317 24,
318 "This is free software; see the source for copying conditions.",
319 TEXT_STYLE_NORMAL
320 },
321 {
322 8,
323 25,
324 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
325 TEXT_STYLE_NORMAL
326 },
327 {
328 8,
329 26,
330 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
331 TEXT_STYLE_NORMAL
332 },
333 {
334 0,
335 0,
336 "ENTER = Ga terug",
337 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
338 },
339 {
340 0,
341 0,
342 NULL,
343 0
344 }
345 };
346
347 static MUI_ENTRY nlNLDevicePageEntries[] =
348 {
349 {
350 4,
351 3,
352 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
353 TEXT_STYLE_UNDERLINE
354 },
355 {
356 6,
357 8,
358 "Onderstaande lijst bevat de huidige apparaatinstellingen.",
359 TEXT_STYLE_NORMAL
360 },
361 {
362 24,
363 11,
364 "Computer:",
365 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
366 },
367 {
368 24,
369 12,
370 "Beeldscherm:",
371 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
372 },
373 {
374 24,
375 13,
376 "Toetsenbord:",
377 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
378 },
379 {
380 24,
381 14,
382 "Toetsenbord indeling:",
383 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
384 },
385 {
386 24,
387 16,
388 "Accepteren:",
389 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
390 },
391 {
392 25,
393 16, "Accepteren van apparaatinstellingen",
394 TEXT_STYLE_NORMAL
395 },
396 {
397 6,
398 19,
399 "Selecteer een apparaatinstelling door middel van de pijltjestoetsen.",
400 TEXT_STYLE_NORMAL
401 },
402 {
403 6,
404 20,
405 "Druk daarna op de ENTER toets om de instelling aan te passen.",
406 TEXT_STYLE_NORMAL
407 },
408 {
409 6,
410 23,
411 "Als alle instellingen juist zijn, selecteer ",
412 TEXT_STYLE_NORMAL
413 },
414 {
415 6,
416 24,
417 "\"Accepteren van apparaatinstellingen\" en druk op ENTER.",
418 TEXT_STYLE_NORMAL
419 },
420 {
421 0,
422 0,
423 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
424 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
425 },
426 {
427 0,
428 0,
429 NULL,
430 0
431 }
432 };
433
434 static MUI_ENTRY nlNLRepairPageEntries[] =
435 {
436 {
437 4,
438 3,
439 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
440 TEXT_STYLE_UNDERLINE
441 },
442 {
443 6,
444 8,
445 "ReactOS Setup is nog in een vroege ontwikkelingsfase",
446 TEXT_STYLE_NORMAL
447 },
448 {
449 6,
450 9,
451 "Het ondersteunt nog niet alle functies van een volledig",
452 TEXT_STYLE_NORMAL
453 },
454 {
455 6,
456 10,
457 "setup programma.",
458 TEXT_STYLE_NORMAL
459 },
460 {
461 6,
462 12,
463 "De herstelfuncties zijn nog niet ge\x8Bmplementeerd.",
464 TEXT_STYLE_NORMAL
465 },
466 {
467 8,
468 15,
469 "\x07 Druk op U om ReactOS bij te werken.",
470 TEXT_STYLE_NORMAL
471 },
472 {
473 8,
474 17,
475 "\x07 Druk op R voor de Herstelconsole.",
476 TEXT_STYLE_NORMAL
477 },
478 {
479 8,
480 19,
481 "\x07 Druk op ESC om terug naar het hoofdscherm te gaan.",
482 TEXT_STYLE_NORMAL
483 },
484 {
485 8,
486 21,
487 "\x07 Druk op ENTER om de computer opnieuw op te starten.",
488 TEXT_STYLE_NORMAL
489 },
490 {
491 0,
492 0,
493 "ESC = Hoofdscherm U = Bijwerken R = Herstelconsole ENTER = Reboot",
494 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
495 },
496 {
497 0,
498 0,
499 NULL,
500 0
501 }
502 };
503
504 static MUI_ENTRY nlNLComputerPageEntries[] =
505 {
506 {
507 4,
508 3,
509 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
510 TEXT_STYLE_UNDERLINE
511 },
512 {
513 6,
514 8,
515 "U wilt het te installeren computertype instellen.",
516 TEXT_STYLE_NORMAL
517 },
518 {
519 8,
520 10,
521 "\x07 Selecteer het gewenste computertype met behulp van de",
522 TEXT_STYLE_NORMAL
523 },
524 {
525 8,
526 11,
527 " pijltjestoetsen en druk daarna op ENTER.",
528 TEXT_STYLE_NORMAL
529 },
530 {
531 8,
532 13,
533 "\x07 Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
534 TEXT_STYLE_NORMAL
535 },
536 {
537 8,
538 14,
539 " zonder het computertype te wijzigen.",
540 TEXT_STYLE_NORMAL
541 },
542 {
543 0,
544 0,
545 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
546 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
547 },
548 {
549 0,
550 0,
551 NULL,
552 0
553 }
554 };
555
556 static MUI_ENTRY nlNLFlushPageEntries[] =
557 {
558 {
559 4,
560 3,
561 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
562 TEXT_STYLE_UNDERLINE
563 },
564 {
565 10,
566 6,
567 "Het systeem is alle gegegevens naar de schijf aan het wegschrijven.",
568 TEXT_STYLE_NORMAL
569 },
570 {
571 10,
572 8,
573 "Dit kan enige minuten duren.",
574 TEXT_STYLE_NORMAL
575 },
576 {
577 10,
578 9,
579 "Wanneer gereed, zal uw computer automatisch opnieuw opstarten.",
580 TEXT_STYLE_NORMAL
581 },
582 {
583 0,
584 0,
585 "Cache wordt geleegd.",
586 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
587 },
588 {
589 0,
590 0,
591 NULL,
592 0
593 }
594 };
595
596 static MUI_ENTRY nlNLQuitPageEntries[] =
597 {
598 {
599 4,
600 3,
601 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
602 TEXT_STYLE_UNDERLINE
603 },
604 {
605 10,
606 6,
607 "ReactOS is niet volledig ge\x8Bnstalleerd.",
608 TEXT_STYLE_NORMAL
609 },
610 {
611 10,
612 8,
613 "Verwijder de diskette uit station A: en",
614 TEXT_STYLE_NORMAL
615 },
616 {
617 10,
618 9,
619 "alle cd-rom's uit de cd-stations.",
620 TEXT_STYLE_NORMAL
621 },
622 {
623 10,
624 11,
625 "Druk op ENTER om uw computer opnieuw op te starten.",
626 TEXT_STYLE_NORMAL
627 },
628 {
629 0,
630 0,
631 "Een ogenblik geduld...",
632 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
633 },
634 {
635 0,
636 0,
637 NULL,
638 0
639 }
640 };
641
642 static MUI_ENTRY nlNLDisplayPageEntries[] =
643 {
644 {
645 4,
646 3,
647 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
648 TEXT_STYLE_UNDERLINE
649 },
650 {
651 6,
652 8,
653 "U wilt het te installeren beeldschermtype instellen.",
654 TEXT_STYLE_NORMAL
655 },
656 {
657 8,
658 10,
659 "\x07 Selecteer het gewenste beeldschermtype met behulp van de",
660 TEXT_STYLE_NORMAL
661 },
662 {
663 8,
664 11,
665 " pijltjestoetsen en druk daarna op ENTER.",
666 TEXT_STYLE_NORMAL
667 },
668 {
669 8,
670 13,
671 "\x07 Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan.",
672 TEXT_STYLE_NORMAL
673 },
674 {
675 8,
676 14,
677 " zonder het beeldschermtype te wijzigen.",
678 TEXT_STYLE_NORMAL
679 },
680 {
681 0,
682 0,
683 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
684 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
685 },
686 {
687 0,
688 0,
689 NULL,
690 0
691 }
692 };
693
694 static MUI_ENTRY nlNLSuccessPageEntries[] =
695 {
696 {
697 4,
698 3,
699 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
700 TEXT_STYLE_UNDERLINE
701 },
702 {
703 10,
704 6,
705 "De basisonderdelen van ReactOS zijn succesvol ge\x8Bnstalleerd.",
706 TEXT_STYLE_NORMAL
707 },
708 {
709 10,
710 8,
711 "Verwijder de diskette uit station A: en",
712 TEXT_STYLE_NORMAL
713 },
714 {
715 10,
716 9,
717 "alle cd-rom's uit de cd-stations.",
718 TEXT_STYLE_NORMAL
719 },
720 {
721 10,
722 11,
723 "Druk op ENTER om uw computer opnieuw op te starten.",
724 TEXT_STYLE_NORMAL
725 },
726 {
727 0,
728 0,
729 "ENTER = Opnieuw opstarten",
730 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
731 },
732 {
733 0,
734 0,
735 NULL,
736 0
737 }
738 };
739
740 static MUI_ENTRY nlNLBootPageEntries[] =
741 {
742 {
743 4,
744 3,
745 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
746 TEXT_STYLE_UNDERLINE
747 },
748 {
749 6,
750 8,
751 "Setup kan de bootloader niet op de vaste schijf van uw computer",
752 TEXT_STYLE_NORMAL
753 },
754 {
755 6,
756 9,
757 "installeren",
758 TEXT_STYLE_NORMAL
759 },
760 {
761 6,
762 13,
763 "Voer een geformatteerde diskette in station A: in en",
764 TEXT_STYLE_NORMAL
765 },
766 {
767 6,
768 14,
769 "druk op ENTER.",
770 TEXT_STYLE_NORMAL,
771 },
772 {
773 0,
774 0,
775 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
776 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
777 },
778 {
779 0,
780 0,
781 NULL,
782 0
783 }
784
785 };
786
787 static MUI_ENTRY nlNLSelectPartitionEntries[] =
788 {
789 {
790 4,
791 3,
792 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
793 TEXT_STYLE_UNDERLINE
794 },
795 {
796 6,
797 8,
798 "Onderstaande lijst bevat de huidige partities en ongebruikte",
799 TEXT_STYLE_NORMAL
800 },
801 {
802 6,
803 9,
804 "ruimte voor nieuwe partities.",
805 TEXT_STYLE_NORMAL
806 },
807 {
808 8,
809 11,
810 "\x07 Selecteer een partitie door middel van de pijltjestoetsen.",
811 TEXT_STYLE_NORMAL
812 },
813 {
814 8,
815 13,
816 "\x07 Druk op ENTER om ReactOS te installeren op de geselecteerde partitie.",
817 TEXT_STYLE_NORMAL
818 },
819 {
820 8,
821 15,
822 "\x07 Press P to create a primary partition.",
823 // "\x07 Druk op C om een nieuwe partitie aan te maken.",
824 TEXT_STYLE_NORMAL
825 },
826 {
827 8,
828 17,
829 "\x07 Press E to create an extended partition.",
830 TEXT_STYLE_NORMAL
831 },
832 {
833 8,
834 19,
835 "\x07 Press L to create a logical partition.",
836 TEXT_STYLE_NORMAL
837 },
838 {
839 8,
840 21,
841 "\x07 Druk op D om een bestaande partitie te verwijderen.",
842 TEXT_STYLE_NORMAL
843 },
844 {
845 0,
846 0,
847 "Een ogenblik geduld...",
848 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
849 },
850 {
851 0,
852 0,
853 NULL,
854 0
855 }
856 };
857
858 static MUI_ENTRY nlNLConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
859 {
860 {
861 4,
862 3,
863 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
864 TEXT_STYLE_UNDERLINE
865 },
866 {
867 6,
868 8,
869 "You have chosen to delete the system partition.",
870 TEXT_STYLE_NORMAL
871 },
872 {
873 6,
874 10,
875 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
876 TEXT_STYLE_NORMAL
877 },
878 {
879 6,
880 11,
881 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
882 TEXT_STYLE_NORMAL
883 },
884 {
885 6,
886 12,
887 "programs provided by the hardware manufacturer.",
888 TEXT_STYLE_NORMAL
889 },
890 {
891 6,
892 14,
893 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
894 TEXT_STYLE_NORMAL
895 },
896 {
897 6,
898 15,
899 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
900 TEXT_STYLE_NORMAL
901 },
902 {
903 6,
904 16,
905 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
906 TEXT_STYLE_NORMAL
907 },
908 {
909 6,
910 17,
911 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
912 TEXT_STYLE_NORMAL
913 },
914 {
915 8,
916 20,
917 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
918 TEXT_STYLE_NORMAL
919 },
920 {
921 8,
922 21,
923 " to confirm the deletion of the partition again later.",
924 TEXT_STYLE_NORMAL
925 },
926 {
927 8,
928 24,
929 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
930 TEXT_STYLE_NORMAL
931 },
932 {
933 8,
934 25,
935 " not be deleted.",
936 TEXT_STYLE_NORMAL
937 },
938 {
939 0,
940 0,
941 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
942 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
943 },
944 {
945 0,
946 0,
947 NULL,
948 0
949 }
950 };
951
952 static MUI_ENTRY nlNLFormatPartitionEntries[] =
953 {
954 {
955 4,
956 3,
957 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
958 TEXT_STYLE_UNDERLINE
959 },
960 {
961 6,
962 8,
963 "Partitie formatteren",
964 TEXT_STYLE_NORMAL
965 },
966 {
967 6,
968 10,
969 "Setup gaat nu de partitie formatteren. Druk op ENTER om door te gaan.",
970 TEXT_STYLE_NORMAL
971 },
972 {
973 0,
974 0,
975 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
976 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
977 },
978 {
979 0,
980 0,
981 NULL,
982 TEXT_STYLE_NORMAL
983 }
984 };
985
986 static MUI_ENTRY nlNLInstallDirectoryEntries[] =
987 {
988 {
989 4,
990 3,
991 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
992 TEXT_STYLE_UNDERLINE
993 },
994 {
995 6,
996 8,
997 "Setup installeert ReactOS bestanden op de geselecteerde partitie.",
998 TEXT_STYLE_NORMAL
999 },
1000 {
1001 6,
1002 9,
1003 "Geef een pad op waar ReactOS ge\x8Bnstalleerd moet worden:",
1004 TEXT_STYLE_NORMAL
1005 },
1006 {
1007 6,
1008 14,
1009 "Om het voorgestelde pad te wijzigen: druk op BACKSPACE om",
1010 TEXT_STYLE_NORMAL
1011 },
1012 {
1013 6,
1014 15,
1015 "karakters te verwijderen en voer dan in waar u ReactOS",
1016 TEXT_STYLE_NORMAL
1017 },
1018 {
1019 6,
1020 16,
1021 "wilt installeren.",
1022 TEXT_STYLE_NORMAL
1023 },
1024 {
1025 0,
1026 0,
1027 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
1028 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1029 },
1030 {
1031 0,
1032 0,
1033 NULL,
1034 0
1035 }
1036 };
1037
1038 static MUI_ENTRY nlNLFileCopyEntries[] =
1039 {
1040 {
1041 4,
1042 3,
1043 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1044 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1045 },
1046 {
1047 0,
1048 12,
1049 "Bezig met het kopi\x89ren van bestanden naar uw ReactOS installatiemap.",
1050 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1051 },
1052 {
1053 0,
1054 13,
1055 "Even geduld alstublieft.",
1056 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1057 },
1058 {
1059 0,
1060 14,
1061 "Dit kan enkele minuten duren.",
1062 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1063 },
1064 {
1065 50,
1066 0,
1067 "\xB3 Een ogenblik geduld ...",
1068 TEXT_TYPE_STATUS
1069 },
1070 {
1071 0,
1072 0,
1073 NULL,
1074 0
1075 }
1076 };
1077
1078 static MUI_ENTRY nlNLBootLoaderEntries[] =
1079 {
1080 {
1081 4,
1082 3,
1083 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1084 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1085 },
1086 {
1087 6,
1088 8,
1089 "Setup installeert de bootloader.",
1090 TEXT_STYLE_NORMAL
1091 },
1092 {
1093 8,
1094 12,
1095 "Op vaste schijf installeren (MBR en VBR).",
1096 TEXT_STYLE_NORMAL
1097 },
1098 {
1099 8,
1100 13,
1101 "Op vaste schijf installeren (enkel VBR).",
1102 TEXT_STYLE_NORMAL
1103 },
1104 {
1105 8,
1106 14,
1107 "Op een diskette installeren.",
1108 TEXT_STYLE_NORMAL
1109 },
1110 {
1111 8,
1112 15,
1113 "Installeren bootloader overslaan.",
1114 TEXT_STYLE_NORMAL
1115 },
1116 {
1117 0,
1118 0,
1119 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
1120 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1121 },
1122 {
1123 0,
1124 0,
1125 NULL,
1126 0
1127 }
1128 };
1129
1130 static MUI_ENTRY nlNLkeyboardSettingsEntries[] =
1131 {
1132 {
1133 4,
1134 3,
1135 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1136 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1137 },
1138 {
1139 6,
1140 8,
1141 "U wilt het te installeren toetsenbordtype instellen.",
1142 TEXT_STYLE_NORMAL
1143 },
1144 {
1145 8,
1146 10,
1147 "\x07 Selecteer het gewenste toetsenbordtype met behulp van de",
1148 TEXT_STYLE_NORMAL
1149 },
1150 {
1151 8,
1152 11,
1153 " pijltjestoetsen en druk daarna op ENTER.",
1154 TEXT_STYLE_NORMAL
1155 },
1156 {
1157 8,
1158 13,
1159 "\x07 Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
1160 TEXT_STYLE_NORMAL
1161 },
1162 {
1163 8,
1164 14,
1165 " zonder het toetsenbordtype te wijzigen.",
1166 TEXT_STYLE_NORMAL
1167 },
1168 {
1169 0,
1170 0,
1171 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
1172 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1173 },
1174 {
1175 0,
1176 0,
1177 NULL,
1178 0
1179 }
1180 };
1181
1182 static MUI_ENTRY nlNLLayoutSettingsEntries[] =
1183 {
1184 {
1185 4,
1186 3,
1187 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1188 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1189 },
1190 {
1191 6,
1192 8,
1193 "U wilt de te installeren standaard indeling instellen.",
1194 TEXT_STYLE_NORMAL
1195 },
1196 {
1197 8,
1198 10,
1199 "\x07 Selecteer de gewenste standaard indeling met behulp van de",
1200 TEXT_STYLE_NORMAL
1201 },
1202 {
1203 8,
1204 11,
1205 " pijltjestoetsen en druk daarna op ENTER.",
1206 TEXT_STYLE_NORMAL
1207 },
1208 {
1209 8,
1210 13,
1211 "\x07 Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
1212 TEXT_STYLE_NORMAL
1213 },
1214 {
1215 8,
1216 14,
1217 " zonder de standaard indeling te wijzigen.",
1218 TEXT_STYLE_NORMAL
1219 },
1220 {
1221 0,
1222 0,
1223 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
1224 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1225 },
1226 {
1227 0,
1228 0,
1229 NULL,
1230 0
1231 },
1232
1233 };
1234
1235 static MUI_ENTRY nlNLPrepareCopyEntries[] =
1236 {
1237 {
1238 4,
1239 3,
1240 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1241 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1242 },
1243 {
1244 6,
1245 8,
1246 "Setup bereidt uw computer voor op het kopi\x89ren van ReactOS bestanden.",
1247 TEXT_STYLE_NORMAL
1248 },
1249 {
1250 0,
1251 0,
1252 "Aanmaken van de lijst van te kopi\x89ren bestanden...",
1253 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1254 },
1255 {
1256 0,
1257 0,
1258 NULL,
1259 0
1260 },
1261
1262 };
1263
1264 static MUI_ENTRY nlNLSelectFSEntries[] =
1265 {
1266 {
1267 4,
1268 3,
1269 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1270 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1271 },
1272 {
1273 6,
1274 17,
1275 "Selecteer een bestandssysteem uit onderstaande lijst.",
1276 0
1277 },
1278 {
1279 8,
1280 19,
1281 "\x07 Gebruik de pijltjestoetsen om een bestandssysteem te selecteren.",
1282 0
1283 },
1284 {
1285 8,
1286 21,
1287 "\x07 Druk op ENTER om de partitie te formatteren.",
1288 0
1289 },
1290 {
1291 8,
1292 23,
1293 "\x07 Druk op ESC om een andere partitie te selecteren.",
1294 0
1295 },
1296 {
1297 0,
1298 0,
1299 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
1300 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1301 },
1302
1303 {
1304 0,
1305 0,
1306 NULL,
1307 0
1308 }
1309 };
1310
1311 static MUI_ENTRY nlNLDeletePartitionEntries[] =
1312 {
1313 {
1314 4,
1315 3,
1316 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1317 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1318 },
1319 {
1320 6,
1321 8,
1322 "U wilt de partitie verwijderen.",
1323 TEXT_STYLE_NORMAL
1324 },
1325 {
1326 8,
1327 18,
1328 "\x07 Druk op D om de partitie te verwijderen.",
1329 TEXT_STYLE_NORMAL
1330 },
1331 {
1332 11,
1333 19,
1334 "WAARSCHUWING: Alle gegevens op deze partitie worden gewist!",
1335 TEXT_STYLE_NORMAL
1336 },
1337 {
1338 8,
1339 21,
1340 "\x07 Druk op ESC om te annuleren.",
1341 TEXT_STYLE_NORMAL
1342 },
1343 {
1344 0,
1345 0,
1346 "D = Verwijder partitie ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
1347 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1348 },
1349 {
1350 0,
1351 0,
1352 NULL,
1353 0
1354 }
1355 };
1356
1357 static MUI_ENTRY nlNLRegistryEntries[] =
1358 {
1359 {
1360 4,
1361 3,
1362 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1363 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1364 },
1365 {
1366 6,
1367 8,
1368 "Setup is de systeemconfiguratie aan het bijwerken.",
1369 TEXT_STYLE_NORMAL
1370 },
1371 {
1372 0,
1373 0,
1374 /*
1375 Opmerking: de bestanden heten in het Engels hives omdat \x82\x82n van de
1376 NT ontwikkelaars een hekel had aan bijen. Ja echt. Dus in het
1377 Nederlands zouden ze korven moeten heten, maar ik zie de meerwaarde
1378 boven het woord bestand eerlijk gezegd niet.
1379 */
1380 "Registerbestanden aanmaken...",
1381 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1382 },
1383 {
1384 0,
1385 0,
1386 NULL,
1387 0
1388 },
1389
1390 };
1391
1392 MUI_ERROR nlNLErrorEntries[] =
1393 {
1394 {
1395 // NOT_AN_ERROR
1396 "Success\n"
1397 },
1398 {
1399 //ERROR_NOT_INSTALLED
1400 "ReactOS is niet geheel ge\x8Bnstalleerd op uw\n"
1401 "computer. Als u Setup nu afsluit moet u\n"
1402 "Setup opnieuw starten om ReactOS te installeren.\n"
1403 "\n"
1404 " \x07 Druk op ENTER om door te gaan met Setup.\n"
1405 " \x07 Druk op F3 om Setup af te sluiten.",
1406 "F3 = Afsluiten ENTER = Doorgaan"
1407 },
1408 {
1409 //ERROR_NO_HDD
1410 "Setup kan geen vaste schijf vinden.\n",
1411 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1412 },
1413 {
1414 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1415 "Setup kan zijn station met bronbestanden niet vinden.\n",
1416 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1417 },
1418 {
1419 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1420 "Setup kan het bestand TXTSETUP.SIF niet laden.\n",
1421 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1422 },
1423 {
1424 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1425 "Setup heeft een ongeldig TXTSETUP.SIF gevonden.\n",
1426 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1427 },
1428 {
1429 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1430 "Setup heeft een ongeldige signatuur in TXTSETUP.SIF gevonden.\n",
1431 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1432 },
1433 {
1434 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1435 "Setup kan de stationsinformatie niet laden.\n",
1436 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1437 },
1438 {
1439 //ERROR_WRITE_BOOT,
1440 "Setup kan de FAT bootcode op de systeempartitie niet installeren.",
1441 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1442 },
1443 {
1444 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1445 "Setup kan de computertype-lijst niet laden.\n",
1446 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1447 },
1448 {
1449 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1450 "Setup kan de beeldscherminstellingen-lijst niet laden.\n",
1451 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1452 },
1453 {
1454 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1455 "Setup kan de toetsenbordtype-lijst niet laden.\n",
1456 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1457 },
1458 {
1459 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1460 "Setup kan de toetsenbordindeling-lijst niet laden.\n",
1461 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1462 },
1463 {
1464 //ERROR_WARN_PARTITION,
1465 "Setup ontdekte dat ten minste \x82\x82n vaste schijf een niet compatibele\n"
1466 "partitietabel bevat dat niet goed wordt ondersteund!\n"
1467 "\n"
1468 "Aanmaken of verwijderen van partities kan de partitietabel\n"
1469 "vernietigen.\n"
1470 "\n"
1471 " \x07 Druk op F3 om Setup af te sluiten.\n"
1472 " \x07 Druk op ENTER om door te gaan.",
1473 "F3 = Afsluiten ENTER = Doorgaan"
1474 },
1475 {
1476 //ERROR_NEW_PARTITION,
1477 "U kunt geen nieuwe partitie aanmaken binnen\n"
1478 "een reeds bestaande partitie!\n"
1479 "\n"
1480 " * Druk op een willekeurige toets om door te gaan.",
1481 NULL
1482 },
1483 {
1484 //ERROR_DELETE_SPACE,
1485 "U kunt ongebruikte schijfruimte voor partities niet verwijderen!\n"
1486 "\n"
1487 " * Druk op een willekeurige toets om door te gaan.",
1488 NULL
1489 },
1490 {
1491 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1492 "Setup kan de FAT bootcode op de systeempartitie niet installeren.",
1493 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1494 },
1495 {
1496 //ERROR_NO_FLOPPY,
1497 "Geen diskette in station A:.",
1498 "ENTER = Doorgaan"
1499 },
1500 {
1501 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1502 "Setup kan de toetsenbordindeling instellingen niet bijwerken.",
1503 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1504 },
1505 {
1506 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1507 "Setup kan de beeldscherminstellingen niet bijwerken.",
1508 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1509 },
1510 {
1511 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1512 "Setup kan een registerbestand niet importeren.",
1513 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1514 },
1515 {
1516 //ERROR_FIND_REGISTRY
1517 /*
1518 This is about the hives, no?
1519 */
1520 "Setup kan de registerbestanden niet vinden.",
1521 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1522 },
1523 {
1524 //ERROR_CREATE_HIVE,
1525 "Setup kan de registerbestanden niet aanmaken.",
1526 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1527 },
1528 {
1529 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1530 "Setup kan het register niet initialiseren.",
1531 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1532 },
1533 {
1534 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1535 "Cabinet bevat geen geldig .inf bestand.\n",
1536 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1537 },
1538 {
1539 //ERROR_CABINET_MISSING,
1540 "Cabinet bestand niet gevonden.\n",
1541 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1542 },
1543 {
1544 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1545 "Cabinet bestand heeft geen setup script.\n",
1546 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1547 },
1548 {
1549 //ERROR_COPY_QUEUE,
1550 "Setup kan de lijst met te kopi\x89ren bestanden niet vinden.\n",
1551 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1552 },
1553 {
1554 //ERROR_CREATE_DIR,
1555 "Setup kan de installatiemappen niet aanmaken.",
1556 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1557 },
1558 {
1559 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1560 "Setup kan de 'Directories' sectie niet vinden\n"
1561 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1562 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1563 },
1564 {
1565 //ERROR_CABINET_SECTION,
1566 "Setup kan de 'Directories' sectie niet vinden\n"
1567 "in het cabinet bestand.\n",
1568 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1569 },
1570 {
1571 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1572 "Setup kan de installatiemap niet aanmaken.",
1573 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1574 },
1575 {
1576 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1577 "Setup kan de 'SetupData' sectie niet vinden\n"
1578 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1579 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1580 },
1581 {
1582 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1583 "Setup kan de partitietabellen niet schrijven.\n"
1584 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1585 },
1586 {
1587 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1588 "Setup kan de codepagina niet toevoegen aan het register.\n"
1589 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1590 },
1591 {
1592 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1593 "Setup kan de systeemtaal niet instellen.\n"
1594 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1595 },
1596 {
1597 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1598 "Setup kan de toetsenbordindelingen niet toevoegen aan het register.\n"
1599 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1600 },
1601 {
1602 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1603 "Setup kan de geografische positie niet instellen.\n"
1604 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1605 },
1606 {
1607 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1608 "Invalid directory name.\n"
1609 "\n"
1610 " * Press any key to continue."
1611 },
1612 {
1613 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1614 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1615 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1616 "\n"
1617 " * Druk op een toets om door te gaan.",
1618 NULL
1619 },
1620 {
1621 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1622 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1623 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1624 "\n"
1625 " * Press any key to continue."
1626 },
1627 {
1628 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1629 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1630 "\n"
1631 " * Press any key to continue."
1632 },
1633 {
1634 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1635 "Setup is unable to format the partition:\n"
1636 " %S\n"
1637 "\n"
1638 "ENTER = Reboot computer"
1639 },
1640 {
1641 NULL,
1642 NULL
1643 }
1644 };
1645
1646 MUI_PAGE nlNLPages[] =
1647 {
1648 {
1649 LANGUAGE_PAGE,
1650 nlNLLanguagePageEntries
1651 },
1652 {
1653 START_PAGE,
1654 nlNLWelcomePageEntries
1655 },
1656 {
1657 INSTALL_INTRO_PAGE,
1658 nlNLIntroPageEntries
1659 },
1660 {
1661 LICENSE_PAGE,
1662 nlNLLicensePageEntries
1663 },
1664 {
1665 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1666 nlNLDevicePageEntries
1667 },
1668 {
1669 REPAIR_INTRO_PAGE,
1670 nlNLRepairPageEntries
1671 },
1672 {
1673 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1674 nlNLComputerPageEntries
1675 },
1676 {
1677 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1678 nlNLDisplayPageEntries
1679 },
1680 {
1681 FLUSH_PAGE,
1682 nlNLFlushPageEntries
1683 },
1684 {
1685 SELECT_PARTITION_PAGE,
1686 nlNLSelectPartitionEntries
1687 },
1688 {
1689 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1690 nlNLConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1691 },
1692 {
1693 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1694 nlNLSelectFSEntries
1695 },
1696 {
1697 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1698 nlNLFormatPartitionEntries
1699 },
1700 {
1701 DELETE_PARTITION_PAGE,
1702 nlNLDeletePartitionEntries
1703 },
1704 {
1705 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1706 nlNLInstallDirectoryEntries
1707 },
1708 {
1709 PREPARE_COPY_PAGE,
1710 nlNLPrepareCopyEntries
1711 },
1712 {
1713 FILE_COPY_PAGE,
1714 nlNLFileCopyEntries
1715 },
1716 {
1717 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1718 nlNLkeyboardSettingsEntries
1719 },
1720 {
1721 BOOT_LOADER_PAGE,
1722 nlNLBootLoaderEntries
1723 },
1724 {
1725 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1726 nlNLLayoutSettingsEntries
1727 },
1728 {
1729 QUIT_PAGE,
1730 nlNLQuitPageEntries
1731 },
1732 {
1733 SUCCESS_PAGE,
1734 nlNLSuccessPageEntries
1735 },
1736 {
1737 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1738 nlNLBootPageEntries
1739 },
1740 {
1741 REGISTRY_PAGE,
1742 nlNLRegistryEntries
1743 },
1744 {
1745 -1,
1746 NULL
1747 }
1748 };
1749
1750 MUI_STRING nlNLStrings[] =
1751 {
1752 {STRING_PLEASEWAIT,
1753 " Een ogenblik geduld..."},
1754 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1755 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1756 // " ENTER = Installeren C = Partitie aanmaken F3 = Afsluiten"},
1757 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1758 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1759 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1760 " ENTER = Installeren D = Partitie verwijderen F3 = Afsluiten"},
1761 {STRING_DELETEPARTITION,
1762 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1763 {STRING_PARTITIONSIZE,
1764 "Grootte nieuwe partitie:"},
1765 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1766 "You have chosen to create a primary partition on"},
1767 // "U wilt een nieuwe partitie aanmaken op"},
1768 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1769 "You have chosen to create an extended partition on"},
1770 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1771 "You have chosen to create a logical partition on"},
1772 {STRING_HDDSIZE,
1773 "Voert u de grootte van de nieuwe partitie in in megabytes."},
1774 {STRING_CREATEPARTITION,
1775 " ENTER = Partitie Aanmaken ESC = Annuleren F3 = Afsluiten"},
1776 {STRING_PARTFORMAT,
1777 "Deze partitie zal vervolgens geformatteerd worden."},
1778 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1779 "U wilt ReactOS installeren op een nieuwe of ongeformatteerde partitie."},
1780 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1781 "The system partition is not formatted yet."},
1782 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1783 "The new partition is not formatted yet."},
1784 {STRING_INSTALLONPART,
1785 "Setup installeert ReactOS op Partitie"},
1786 {STRING_CHECKINGPART,
1787 "Setup controleert nu de geselecteerde partitie."},
1788 {STRING_CONTINUE,
1789 "ENTER = Doorgaan"},
1790 {STRING_QUITCONTINUE,
1791 "F3 = Afsluiten ENTER = Doorgaan"},
1792 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1793 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"},
1794 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1795 "Setup kan de '%S' sectie niet vinden\nin TXTSETUP.SIF.\n"},
1796 {STRING_COPYING,
1797 " Kopi\x89ren bestand: %S"},
1798 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1799 "Setup is bestand aan het kopi\x89ren..."},
1800 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1801 " Bijwerken registerbestanden..."},
1802 {STRING_IMPORTFILE,
1803 " Importeren %S..."},
1804 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1805 " Bijwerken beeldscherminstellingen..."},
1806 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1807 " Bijwerken systeemtaalinstellingen..."},
1808 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1809 " Bijwerken toetsenbordindeling..."},
1810 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1811 " Toevoegen informatie codepagina aan register..."},
1812 {STRING_DONE,
1813 " Voltooid..."},
1814 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1815 " ENTER = Computer opnieuw opstarten"},
1816 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1817 "Kan console niet openen.\r\n\r\n"},
1818 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1819 "De meest voorkomende oorzaak is het gebruik van een USB toetsenbord.\r\n"},
1820 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1821 "USB toetsenborden worden nog niet volledig ondersteund.\r\n"},
1822 {STRING_FORMATTINGDISK,
1823 "Setup is de vaste schijf aan het formatteren."},
1824 {STRING_CHECKINGDISK,
1825 "Setup is de vaste schijf aan het controleren."},
1826 {STRING_FORMATDISK1,
1827 " Formatteer partitie als %S bestandssysteem (snel) "},
1828 {STRING_FORMATDISK2,
1829 " Formatteer partitie als %S bestandssysteem "},
1830 {STRING_KEEPFORMAT,
1831 " Behoud huidig bestandssysteem (geen wijzigingen) "},
1832 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1833 "%I64u %s Schijf %lu (Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) op %wZ."},
1834 {STRING_HDDINFOUNK1,
1835 "%I64u %s Schijf %lu (Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1836 {STRING_HDDINFOUNK2,
1837 " %c%c Type 0x%02X %I64u %s"},
1838 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1839 "op %I64u %s Schijf %lu (Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) op %wZ."},
1840 {STRING_HDDINFOUNK3,
1841 "op %I64u %s Schijf %lu (Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1842 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1843 "Schijf %lu (%I64u %s), Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1844 {STRING_HDDINFOUNK4,
1845 "%c%c Type 0x%02X %I64u %s"},
1846 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1847 "op Schijf %lu (%I64u %s), Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1848 {STRING_HDDINFOUNK5,
1849 "%c%c %c %sType %-3u%s %6lu %s"},
1850 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1851 "%6lu %s Schijf %lu (Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) op %S"},
1852 {STRING_HDDINFOUNK6,
1853 "%6lu %s Schijf %lu (Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
1854 {STRING_NEWPARTITION,
1855 "Setup heeft een nieuwe partitie aangemaakt op"},
1856 {STRING_UNPSPACE,
1857 " %sNiet gepartitioneerde ruimte%s %6lu %s"},
1858 {STRING_MAXSIZE,
1859 "MB (max. %lu MB)"},
1860 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1861 "Extended Partition"},
1862 {STRING_UNFORMATTED,
1863 "Nieuw (Ongeformatteerd)"},
1864 {STRING_FORMATUNUSED,
1865 "Ongebruikt"},
1866 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1867 "Onbekend"},
1868 {STRING_KB,
1869 "KB"},
1870 {STRING_MB,
1871 "MB"},
1872 {STRING_GB,
1873 "GB"},
1874 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1875 "Toevoegen toetsenbordindelingen"},
1876 {0, 0}
1877 };