97892e89cd2bea57a3daecfc38b8b0830020d3bc
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / ro-RO.h
1 /* ªtefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com) */
2 #pragma once
3
4 static MUI_ENTRY roROLanguagePageEntries[] =
5 {
6 {
7 4,
8 3,
9 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
10 TEXT_STYLE_UNDERLINE
11 },
12 {
13 6,
14 8,
15 "Selecþie limbã",
16 TEXT_STYLE_NORMAL
17 },
18 {
19 8,
20 10,
21 "\x07 Selectaþi limba pentru procesul de instalare.",
22 TEXT_STYLE_NORMAL
23 },
24 {
25 8,
26 11,
27 " Apoi apãsaþi ENTER.",
28 TEXT_STYLE_NORMAL
29 },
30 {
31 8,
32 13,
33 "\x07 Aceasta va fi în final limba implicitã pentru tot sistemul.",
34 TEXT_STYLE_NORMAL
35 },
36 {
37 0,
38 0,
39 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
40 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
41 },
42 {
43 0,
44 0,
45 NULL,
46 0
47 }
48 };
49
50 static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
51 {
52 {
53 4,
54 3,
55 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
56 TEXT_STYLE_UNDERLINE
57 },
58 {
59 6,
60 8,
61 "Bun venit la instalarea ReactOS",
62 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
63 },
64 {
65 6,
66 11,
67 "Aceastã primã etapã din instalarea ReactOS va copia fiºierele",
68 TEXT_STYLE_NORMAL
69 },
70 {
71 6,
72 12,
73 "necesare în calculatorul dumneavoastrã ºi-l va pregãti pentru",
74 TEXT_STYLE_NORMAL
75 },
76 {
77 6,
78 13,
79 "cea de-a doua etapã a instalãrii.",
80 TEXT_STYLE_NORMAL
81 },
82 {
83 8,
84 16,
85 "\x07 Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
86 TEXT_STYLE_NORMAL
87 },
88 {
89 8,
90 18,
91 "\x07 Tastaþi R pentru a reface un sistem deteriorat.",
92 TEXT_STYLE_NORMAL
93 },
94 {
95 8,
96 21,
97 "\x07 Tastaþi L pentru Termenii ºi Condiþiile de Licenþiere.",
98 TEXT_STYLE_NORMAL
99 },
100 {
101 8,
102 23,
103 "\x07 Apãsaþi F3 pentru a ieºi fãrã a instala ReactOS.",
104 TEXT_STYLE_NORMAL
105 },
106 {
107 6,
108 26,
109 "Pentru mai multe informaþii despre ReactOS, vizitaþi:",
110 TEXT_STYLE_NORMAL
111 },
112 {
113 6,
114 27,
115 "http://www.reactos.org",
116 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
117 },
118 {
119 0,
120 0,
121 "ENTER = Continuare R = Refacere L = Licenþã F3 = Ieºire",
122 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
123 },
124 {
125 0,
126 0,
127 NULL,
128 0
129 }
130 };
131
132 static MUI_ENTRY roROIntroPageEntries[] =
133 {
134 {
135 4,
136 3,
137 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
138 TEXT_STYLE_UNDERLINE
139 },
140 {
141 6,
142 8,
143 "Starea versiunii curente a ReactOS",
144 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
145 },
146 {
147 6,
148 11,
149 "ReactOS este în stadiu alfa de dezvoltare, adicã nu are prezintã",
150 TEXT_STYLE_NORMAL
151 },
152 {
153 6,
154 12,
155 "funcþionalitãþi complete ºi încã nu este recomandatã utilizarea sa",
156 TEXT_STYLE_NORMAL
157 },
158 {
159 6,
160 13,
161 "ca sistem de operare de zi cu zi. Asiguraþi-vã copii ale datelor",
162 TEXT_STYLE_NORMAL
163 },
164 {
165 6,
166 15,
167 "în cazul în care încercaþi ReactOS în mod neemulat.",
168 TEXT_STYLE_NORMAL
169 },
170 {
171 6,
172 16,
173 "",
174 TEXT_STYLE_NORMAL
175 },
176 {
177 8,
178 19,
179 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a instala ReactOS.",
180 TEXT_STYLE_NORMAL
181 },
182 {
183 8,
184 21,
185 "\x07 Apãsaþi F3 pentru a ieºi fãrã a instala ReactOS.",
186 TEXT_STYLE_NORMAL
187 },
188 {
189 0,
190 0,
191 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
192 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
193 },
194 {
195 0,
196 0,
197 NULL,
198 0
199 }
200 };
201
202 static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
203 {
204 {
205 4,
206 3,
207 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
208 TEXT_STYLE_UNDERLINE
209 },
210 {
211 6,
212 6,
213 "Licenþiere:",
214 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
215 },
216 {
217 8,
218 8,
219 "Sistemul de operare ReactOS este oferit în termenii Licenþei",
220 TEXT_STYLE_NORMAL
221 },
222 {
223 8,
224 9,
225 "Publice Generale GNU, referitã în continuare ca GPL, cu pãrþi",
226 TEXT_STYLE_NORMAL
227 },
228 {
229 8,
230 10,
231 "de cod din alte licenþe compatibile (ca X11, BSD, ºi LGPL).",
232 TEXT_STYLE_NORMAL
233 },
234 {
235 8,
236 12,
237 "Toate componentele care fac parte din sistemul ReactOS sunt",
238 TEXT_STYLE_NORMAL
239 },
240 {
241 8,
242 13,
243 "prin urmare oferite sub licenþa GPL, menþinându-ºi astfel ºi",
244 TEXT_STYLE_NORMAL
245 },
246 {
247 8,
248 14,
249 "licenþierea originalã în acelaºi timp.",
250 TEXT_STYLE_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 16,
255 "Acest sistem vine fãrã vreo restricþie de utilizare, aceasta",
256 TEXT_STYLE_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 17,
261 "fiind o condiþie legislativã aplicabilã atât la nivel local",
262 TEXT_STYLE_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 18,
267 "cât ºi internaþional. Licenþierea se referã doar la distri-",
268 TEXT_STYLE_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 19,
273 "buirea sistemului ReactOS cãtre pãrþi terþe.",
274 TEXT_STYLE_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 21,
279 "Dacã din vreun careva motiv nu deþineþi o copie a licenþei",
280 TEXT_STYLE_NORMAL
281 },
282 {
283 8,
284 22,
285 "GPL împreunã cu ReactOS, o puteþi consulta (în englezã)",
286 TEXT_STYLE_NORMAL
287 },
288 {
289 8,
290 23,
291 "accesând pagina:",
292 TEXT_STYLE_NORMAL
293 },
294 {
295 8,
296 24,
297 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
298 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
299 },
300 {
301 6,
302 27,
303 "Garanþie:",
304 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
305 },
306 {
307 8,
308 29,
309 "Acest sistem de operare este distribuit doar în speranþa cã",
310 TEXT_STYLE_NORMAL
311 },
312 {
313 8,
314 30,
315 "va fi util, neavând însã ataºatã NICI O GARANÞIE; nici mãcar",
316 TEXT_STYLE_NORMAL
317 },
318 {
319 8,
320 31,
321 "garanþia implicitã a VANDABILITÃÞII sau a UTILITÃÞII ÎNTR-UN",
322 TEXT_STYLE_NORMAL
323 },
324 {
325 8,
326 32,
327 "SCOP ANUME.",
328 TEXT_STYLE_NORMAL
329 },
330 {
331 0,
332 0,
333 "ENTER = Revenire",
334 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
335 },
336 {
337 0,
338 0,
339 NULL,
340 0
341 }
342 };
343
344 static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
345 {
346 {
347 4,
348 3,
349 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
350 TEXT_STYLE_UNDERLINE
351 },
352 {
353 6,
354 8,
355 "Configurare dispozitive de bazã",
356 TEXT_STYLE_NORMAL
357 },
358 {
359 24,
360 11,
361 "Arh. de calcul:",
362 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
363 },
364 {
365 24,
366 12,
367 "Parametri grafici:",
368 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
369 },
370 {
371 24,
372 13,
373 "Model tastaturã:",
374 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
375 },
376 {
377 24,
378 14,
379 "Aranj. tastaturã:",
380 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
381 },
382 {
383 24,
384 16,
385 "Acceptã:",
386 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
387 },
388 {
389 25,
390 16,
391 "Accept configuraþia dispozitivelor",
392 TEXT_STYLE_NORMAL
393 },
394 {
395 6,
396 19,
397 "Puteþi modifica starea curentã. Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru",
398 TEXT_STYLE_NORMAL
399 },
400 {
401 6,
402 20,
403 "alegerea unui dispozitiv, apoi apãsaþi ENTER pentru a-i modifica",
404 TEXT_STYLE_NORMAL
405 },
406 {
407 6,
408 21,
409 "configuraþia ataºatã.",
410 TEXT_STYLE_NORMAL
411 },
412 {
413 6,
414 23,
415 "Când configuraþia dispozitivele enumerate este cea corectã,",
416 TEXT_STYLE_NORMAL
417 },
418 {
419 6,
420 24,
421 "selectaþi \"Accept configuraþia dispozitivelor\", apoi confirmaþi",
422 TEXT_STYLE_NORMAL
423 },
424 {
425 6,
426 25,
427 "apãsând ENTER.",
428 TEXT_STYLE_NORMAL
429 },
430 {
431 0,
432 0,
433 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
434 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
435 },
436 {
437 0,
438 0,
439 NULL,
440 0
441 }
442 };
443
444 static MUI_ENTRY roRORepairPageEntries[] =
445 {
446 {
447 4,
448 3,
449 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
450 TEXT_STYLE_UNDERLINE
451 },
452 {
453 6,
454 8,
455 "Programul de instalare ReactOS este încã într-o fazã incipientã de",
456 TEXT_STYLE_NORMAL
457 },
458 {
459 6,
460 9,
461 "dezvoltare ºi nu posedã o funcþionalitate completã.",
462 TEXT_STYLE_NORMAL
463 },
464 {
465 6,
466 12,
467 "Funcþionalitatea de refacere încã nu este implementatã.",
468 TEXT_STYLE_NORMAL
469 },
470 {
471 8,
472 15,
473 "\x07 Tastaþi U pentru actualizarea sistemului.",
474 TEXT_STYLE_NORMAL
475 },
476 {
477 8,
478 17,
479 "\x07 Tastaþi R pentru consola de Recuperare.",
480 TEXT_STYLE_NORMAL
481 },
482 {
483 8,
484 19,
485 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina principalã.",
486 TEXT_STYLE_NORMAL
487 },
488 {
489 8,
490 21,
491 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
492 TEXT_STYLE_NORMAL
493 },
494 {
495 0,
496 0,
497 "ESC = Revenire U = Actualizare R = Recuperare ENTER = Repornire",
498 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
499 },
500 {
501 0,
502 0,
503 NULL,
504 0
505 }
506 };
507
508 static MUI_ENTRY roROUpgradePageEntries[] =
509 {
510 {
511 4,
512 3,
513 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
514 TEXT_STYLE_UNDERLINE
515 },
516 {
517 6,
518 8,
519 "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
520 TEXT_STYLE_NORMAL
521 },
522 {
523 6,
524 9,
525 "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
526 TEXT_STYLE_NORMAL
527 },
528 {
529 6,
530 10,
531 "can attempt to repair it.",
532 TEXT_STYLE_NORMAL
533 },
534 {
535 6,
536 12,
537 "The repair functions are not all implemented yet.",
538 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
539 },
540 {
541 8,
542 15,
543 "\x07 Press UP or DOWN to select an OS installation.",
544 TEXT_STYLE_NORMAL
545 },
546 {
547 8,
548 17,
549 "\x07 Press U for upgrading the selected OS installation.",
550 TEXT_STYLE_NORMAL
551 },
552 {
553 8,
554 19,
555 "\x07 Press ESC to continue with a new installation.",
556 TEXT_STYLE_NORMAL
557 },
558 {
559 8,
560 21,
561 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
562 TEXT_STYLE_NORMAL
563 },
564 {
565 0,
566 0,
567 "U = Upgrade ESC = Do not upgrade F3 = Quit",
568 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
569 },
570 {
571 0,
572 0,
573 NULL,
574 0
575 }
576 };
577
578 static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
579 {
580 {
581 4,
582 3,
583 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
584 TEXT_STYLE_UNDERLINE
585 },
586 {
587 6,
588 8,
589 "Doriþi specificarea unei alte arhitecturi de calcul?",
590 TEXT_STYLE_NORMAL
591 },
592 {
593 8,
594 10,
595 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta o",
596 TEXT_STYLE_NORMAL
597 },
598 {
599 8,
600 11,
601 " arhitecturã de calcul, apoi apãsaþi ENTER.",
602 TEXT_STYLE_NORMAL
603 },
604 {
605 8,
606 13,
607 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã",
608 TEXT_STYLE_NORMAL
609 },
610 {
611 8,
612 14,
613 " fãrã a specifica o altã arhitecturã de calcul.",
614 TEXT_STYLE_NORMAL
615 },
616 {
617 0,
618 0,
619 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
620 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
621 },
622 {
623 0,
624 0,
625 NULL,
626 0
627 }
628 };
629
630 static MUI_ENTRY roROFlushPageEntries[] =
631 {
632 {
633 4,
634 3,
635 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
636 TEXT_STYLE_UNDERLINE
637 },
638 {
639 10,
640 6,
641 "Sistemul verificã integritatea datelor scrise pe disc.",
642 TEXT_STYLE_NORMAL
643 },
644 {
645 10,
646 8,
647 "Aceasta poate dura câteva momente.",
648 TEXT_STYLE_NORMAL
649 },
650 {
651 10,
652 9,
653 "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
654 TEXT_STYLE_NORMAL
655 },
656 {
657 0,
658 0,
659 "Eliberare memorie...",
660 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
661 },
662 {
663 0,
664 0,
665 NULL,
666 0
667 }
668 };
669
670 static MUI_ENTRY roROQuitPageEntries[] =
671 {
672 {
673 4,
674 3,
675 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
676 TEXT_STYLE_UNDERLINE
677 },
678 {
679 10,
680 6,
681 "ReactOS nu a fost instalat în întregime.",
682 TEXT_STYLE_NORMAL
683 },
684 {
685 10,
686 8,
687 "Scoateþi discul flexibil din unitatea A:",
688 TEXT_STYLE_NORMAL
689 },
690 {
691 10,
692 9,
693 "ºi toate mediile CD-ROM din unitãþile CD.",
694 TEXT_STYLE_NORMAL
695 },
696 {
697 10,
698 11,
699 "Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
700 TEXT_STYLE_NORMAL
701 },
702 {
703 0,
704 0,
705 "Aºteptaþi...",
706 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
707 },
708 {
709 0,
710 0,
711 NULL,
712 0
713 }
714 };
715
716 static MUI_ENTRY roRODisplayPageEntries[] =
717 {
718 {
719 4,
720 3,
721 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
722 TEXT_STYLE_UNDERLINE
723 },
724 {
725 6,
726 8,
727 "Doriþi modificarea parametrilor grafici de afiºare?",
728 TEXT_STYLE_NORMAL
729 },
730 { 8,
731 10,
732 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
733 TEXT_STYLE_NORMAL
734 },
735 {
736 8,
737 11,
738 " un grup de parametri, apoi apãsaþi ENTER.",
739 TEXT_STYLE_NORMAL
740 },
741 {
742 8,
743 13,
744 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã",
745 TEXT_STYLE_NORMAL
746 },
747 {
748 8,
749 14,
750 " fara a modifica parametrii grafici actuali.",
751 TEXT_STYLE_NORMAL
752 },
753 {
754 0,
755 0,
756 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
757 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
758 },
759 {
760 0,
761 0,
762 NULL,
763 0
764 }
765 };
766
767 static MUI_ENTRY roROSuccessPageEntries[] =
768 {
769 {
770 4,
771 3,
772 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
773 TEXT_STYLE_UNDERLINE
774 },
775 {
776 10,
777 6,
778 "Componentele de bazã ale ReactOS au fost instalate cu succes.",
779 TEXT_STYLE_NORMAL
780 },
781 {
782 10,
783 8,
784 "Scoateþi discul flexibil din unitatea A: ºi toate mediile",
785 TEXT_STYLE_NORMAL
786 },
787 {
788 10,
789 9,
790 "CD-ROM din unitãþile CD.",
791 TEXT_STYLE_NORMAL
792 },
793 {
794 10,
795 11,
796 "Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
797 TEXT_STYLE_NORMAL
798 },
799 {
800 0,
801 0,
802 "ENTER = Repornire calculator",
803 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
804 },
805 {
806 0,
807 0,
808 NULL,
809 0
810 }
811 };
812
813 static MUI_ENTRY roROBootPageEntries[] =
814 {
815 {
816 4,
817 3,
818 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
819 TEXT_STYLE_UNDERLINE
820 },
821 {
822 6,
823 8,
824 "Programul de instalare nu poate instala modulul de",
825 TEXT_STYLE_NORMAL
826 },
827 {
828 6,
829 9,
830 "iniþializare a calculatorului pe discul local.",
831 TEXT_STYLE_NORMAL
832 },
833 {
834 6,
835 13,
836 "Introduceþi un disc flexibil formatat în",
837 TEXT_STYLE_NORMAL
838 },
839 {
840 6,
841 14,
842 "unitatea A: apoi sã apãsaþi ENTER.",
843 TEXT_STYLE_NORMAL,
844 },
845 {
846 0,
847 0,
848 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
849 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
850 },
851 {
852 0,
853 0,
854 NULL,
855 0
856 }
857
858 };
859
860 static MUI_ENTRY roROSelectPartitionEntries[] =
861 {
862 {
863 4,
864 3,
865 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
866 TEXT_STYLE_UNDERLINE
867 },
868 {
869 6,
870 8,
871 "Urmãtoarea listã cuprinde partiþiile existente, precum ºi",
872 TEXT_STYLE_NORMAL
873 },
874 {
875 6,
876 9,
877 "spaþiul liber disponibil pentru crearea de noi partiþii.",
878 TEXT_STYLE_NORMAL
879 },
880 {
881 8,
882 11,
883 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta o opþiune.",
884 TEXT_STYLE_NORMAL
885 },
886 {
887 8,
888 13,
889 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a instala pe partiþia selectatã.",
890 TEXT_STYLE_NORMAL
891 },
892 {
893 8,
894 15,
895 "\x07 Tastaþi P pentru a crea o partiþie primarã.",
896 TEXT_STYLE_NORMAL
897 },
898 {
899 8,
900 17,
901 "\x07 Tastaþi E pentru a crea o partiþie extinsã.",
902 TEXT_STYLE_NORMAL
903 },
904 {
905 8,
906 19,
907 "\x07 Tastaþi L pentru a crea o partiþie logicã.",
908 TEXT_STYLE_NORMAL
909 },
910 {
911 8,
912 21,
913 "\x07 Tastaþi D pentru a ºterge o partiþie existentã.",
914 TEXT_STYLE_NORMAL
915 },
916 {
917 0,
918 0,
919 "Aºteptaþi...",
920 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
921 },
922 {
923 0,
924 0,
925 NULL,
926 0
927 }
928 };
929
930 static MUI_ENTRY roROConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
931 {
932 {
933 4,
934 3,
935 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
936 TEXT_STYLE_UNDERLINE
937 },
938 {
939 6,
940 8,
941 "Aþi solicitat ºtergerea partiþiei de sistem.",
942 TEXT_STYLE_NORMAL
943 },
944 {
945 6,
946 10,
947 "Partiþiile de sistem pot conþine programe de diagnozã, programe de con-",
948 TEXT_STYLE_NORMAL
949 },
950 {
951 6,
952 11,
953 "figurare a echipamentelor, programe de lansare a unui sistem de operare",
954 TEXT_STYLE_NORMAL
955 },
956 {
957 6,
958 12,
959 "(ca ReactOS) ºi alte programe furnizate de producãtorii calculorului.",
960 TEXT_STYLE_NORMAL
961 },
962 {
963 6,
964 14,
965 "ªtergeþi o partiþie de sistem doar când sunteþi siguri cã nu existã aºa",
966 TEXT_STYLE_NORMAL
967 },
968 {
969 6,
970 15,
971 "programe pe partiþie, sau când sunteþi siguri cã doriþi sã le ºtergeþi.",
972 TEXT_STYLE_NORMAL
973 },
974 {
975 6,
976 16,
977 "ªtergând partiþia apare riscul de a nu mai putea porni calculatorul de",
978 TEXT_STYLE_NORMAL
979 },
980 {
981 6,
982 17,
983 "pe discul local decât dupã finalizarea instalãrii ReactOS.",
984 TEXT_STYLE_NORMAL
985 },
986 {
987 8,
988 20,
989 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a ºterge partiþia de sistem. Vi se va",
990 TEXT_STYLE_NORMAL
991 },
992 {
993 8,
994 21,
995 " cere sã confirmaþi din nou aceastã ºtergere a partiþiei.",
996 TEXT_STYLE_NORMAL
997 },
998 {
999 8,
1000 24,
1001 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã. Partiþia",
1002 TEXT_STYLE_NORMAL
1003 },
1004 {
1005 8,
1006 25,
1007 " nu va fi ºtearsã.",
1008 TEXT_STYLE_NORMAL
1009 },
1010 {
1011 0,
1012 0,
1013 "ENTER = Continuare ESC = Anulare",
1014 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1015 },
1016 {
1017 0,
1018 0,
1019 NULL,
1020 0
1021 }
1022 };
1023
1024 static MUI_ENTRY roROFormatPartitionEntries[] =
1025 {
1026 {
1027 4,
1028 3,
1029 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1030 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1031 },
1032 {
1033 6,
1034 8,
1035 "Urmeazã formatarea partiþiei.",
1036 TEXT_STYLE_NORMAL
1037 },
1038 {
1039 6,
1040 10,
1041 "Apãsaþi ENTER pentru a continua.",
1042 TEXT_STYLE_NORMAL
1043 },
1044 {
1045 0,
1046 0,
1047 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
1048 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1049 },
1050 {
1051 0,
1052 0,
1053 NULL,
1054 TEXT_STYLE_NORMAL
1055 }
1056 };
1057
1058 static MUI_ENTRY roROInstallDirectoryEntries[] =
1059 {
1060 {
1061 4,
1062 3,
1063 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1064 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1065 },
1066 {
1067 6,
1068 8,
1069 "Alegeþi un director de instalare pe partiþia aleasã.",
1070 TEXT_STYLE_NORMAL
1071 },
1072 {
1073 6,
1074 9,
1075 "Aici vor fi amplasate fiºierele sistemului ReactOS:",
1076 TEXT_STYLE_NORMAL
1077 },
1078 {
1079 6,
1080 14,
1081 "Puteþi indica un alt director, apãsând BACKSPACE pentru",
1082 TEXT_STYLE_NORMAL
1083 },
1084 {
1085 6,
1086 15,
1087 "a ºterge caractere, apoi scriind calea directorului unde",
1088 TEXT_STYLE_NORMAL
1089 },
1090 {
1091 6,
1092 16,
1093 "doriþi sã instalaþi ReactOS.",
1094 TEXT_STYLE_NORMAL
1095 },
1096 {
1097 0,
1098 0,
1099 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
1100 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1101 },
1102 {
1103 0,
1104 0,
1105 NULL,
1106 0
1107 }
1108 };
1109
1110 static MUI_ENTRY roROFileCopyEntries[] =
1111 {
1112 {
1113 4,
1114 3,
1115 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1116 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1117 },
1118 {
1119 0,
1120 12,
1121 "Are loc copierea de fiºiere în directorul ReactOS specificat.",
1122 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1123 },
1124 {
1125 0,
1126 14,
1127 "(aceasta poate dura câteva momente)",
1128 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1129 },
1130 {
1131 50,
1132 0,
1133 "\xB3 Aºteptaþi...",
1134 TEXT_TYPE_STATUS
1135 },
1136 {
1137 0,
1138 0,
1139 NULL,
1140 0
1141 }
1142 };
1143
1144 static MUI_ENTRY roROBootLoaderEntries[] =
1145 {
1146 {
1147 4,
1148 3,
1149 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1150 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1151 },
1152 {
1153 6,
1154 8,
1155 "Instalare modul de iniþializare al calculatorului",
1156 TEXT_STYLE_NORMAL
1157 },
1158 {
1159 8,
1160 12,
1161 "Instaleazã iniþializatorul pe discul intern (MBR ºi VBR).",
1162 TEXT_STYLE_NORMAL
1163 },
1164 {
1165 8,
1166 13,
1167 "Instaleazã iniþializatorul pe discul intern (doar VBR).",
1168 TEXT_STYLE_NORMAL
1169 },
1170 {
1171 8,
1172 14,
1173 "Instaleazã iniþializatorul pe un disc flexibil.",
1174 TEXT_STYLE_NORMAL
1175 },
1176 {
1177 8,
1178 15,
1179 "Omite instalarea modulului de iniþializare.",
1180 TEXT_STYLE_NORMAL
1181 },
1182 {
1183 0,
1184 0,
1185 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
1186 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1187 },
1188 {
1189 0,
1190 0,
1191 NULL,
1192 0
1193 }
1194 };
1195
1196 static MUI_ENTRY roROKeyboardSettingsEntries[] =
1197 {
1198 {
1199 4,
1200 3,
1201 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1202 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1203 },
1204 {
1205 6,
1206 8,
1207 "Doriþi specificarea modelului tastaturii instalate?",
1208 TEXT_STYLE_NORMAL
1209 },
1210 {
1211 8,
1212 10,
1213 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta un model",
1214 TEXT_STYLE_NORMAL
1215 },
1216 {
1217 8,
1218 11,
1219 " de tastaturã, apoi apãsaþi ENTER.",
1220 TEXT_STYLE_NORMAL
1221 },
1222 {
1223 8,
1224 13,
1225 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã fãrã",
1226 TEXT_STYLE_NORMAL
1227 },
1228 {
1229 8,
1230 14,
1231 " a schimba modelul tastaturii curente.",
1232 TEXT_STYLE_NORMAL
1233 },
1234 {
1235 0,
1236 0,
1237 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1238 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1239 },
1240 {
1241 0,
1242 0,
1243 NULL,
1244 0
1245 }
1246 };
1247
1248 static MUI_ENTRY roROLayoutSettingsEntries[] =
1249 {
1250 {
1251 4,
1252 3,
1253 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1254 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1255 },
1256 {
1257 6,
1258 8,
1259 "Doriþi specificarea unui aranjament implicit de tastaturã?",
1260 TEXT_STYLE_NORMAL
1261 },
1262 {
1263 8,
1264 10,
1265 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta un aranjament",
1266 TEXT_STYLE_NORMAL
1267 },
1268 {
1269 8,
1270 11,
1271 " dorit de tastaturã, apoi apãsaþi ENTER.",
1272 TEXT_STYLE_NORMAL
1273 },
1274 {
1275 8,
1276 13,
1277 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã fãrã",
1278 TEXT_STYLE_NORMAL
1279 },
1280 {
1281 8,
1282 14,
1283 " a schimba aranjamentul curent al tastaturii.",
1284 TEXT_STYLE_NORMAL
1285 },
1286 {
1287 0,
1288 0,
1289 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1290 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1291 },
1292 {
1293 0,
1294 0,
1295 NULL,
1296 0
1297 },
1298
1299 };
1300
1301 static MUI_ENTRY roROPrepareCopyEntries[] =
1302 {
1303 {
1304 4,
1305 3,
1306 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1307 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1308 },
1309 {
1310 6,
1311 8,
1312 "Au loc pregãtirile necesare pentru copierea de fiºiere.",
1313 TEXT_STYLE_NORMAL
1314 },
1315 {
1316 0,
1317 0,
1318 "Listã de fiºiere în curs de creare...",
1319 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1320 },
1321 {
1322 0,
1323 0,
1324 NULL,
1325 0
1326 },
1327
1328 };
1329
1330 static MUI_ENTRY roROSelectFSEntries[] =
1331 {
1332 {
1333 4,
1334 3,
1335 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1336 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1337 },
1338 {
1339 6,
1340 14,
1341 "Alegeþi un sistem de fiºiere din lista de mai jos.",
1342 0
1343 },
1344 {
1345 8,
1346 16,
1347 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
1348 0
1349 },
1350 {
1351 8,
1352 17,
1353 " un sistem de fiºiere.",
1354 0
1355 },
1356 {
1357 8,
1358 19,
1359 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a formata partiþia.",
1360 0
1361 },
1362 {
1363 8,
1364 21,
1365 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a alege o altã partiþie.",
1366 0
1367 },
1368 {
1369 0,
1370 0,
1371 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1372 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1373 },
1374
1375 {
1376 0,
1377 0,
1378 NULL,
1379 0
1380 }
1381 };
1382
1383 static MUI_ENTRY roRODeletePartitionEntries[] =
1384 {
1385 {
1386 4,
1387 3,
1388 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1389 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1390 },
1391 {
1392 6,
1393 8,
1394 "Aþi ales sã ºtergeþi partiþia",
1395 TEXT_STYLE_NORMAL
1396 },
1397 {
1398 8,
1399 18,
1400 "\x07 Tastaþi D pentru a ºterge partiþia.",
1401 TEXT_STYLE_NORMAL
1402 },
1403 {
1404 11,
1405 19,
1406 "ATENÞIE: Toate datele de pe aceastã partiþie vor fi pierdute!",
1407 TEXT_STYLE_NORMAL
1408 },
1409 {
1410 8,
1411 21,
1412 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a anula.",
1413 TEXT_STYLE_NORMAL
1414 },
1415 {
1416 0,
1417 0,
1418 "D = ªtergere partiþie ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1419 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1420 },
1421 {
1422 0,
1423 0,
1424 NULL,
1425 0
1426 }
1427 };
1428
1429 static MUI_ENTRY roRORegistryEntries[] =
1430 {
1431 {
1432 4,
1433 3,
1434 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1435 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1436 },
1437 {
1438 6,
1439 8,
1440 "Are loc actualizarea configuraþiei sistemului.",
1441 TEXT_STYLE_NORMAL
1442 },
1443 {
1444 0,
1445 0,
1446 "Registru în curs de creare...",
1447 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1448 },
1449 {
1450 0,
1451 0,
1452 NULL,
1453 0
1454 },
1455
1456 };
1457
1458 MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
1459 {
1460 {
1461 // NOT_AN_ERROR
1462 "Succes\n"
1463 },
1464 {
1465 //ERROR_NOT_INSTALLED
1466 "ReactOS nu a fost instalat în totalitate în calculator.\n"
1467 "Dacã abandonaþi instalarea acum, altã datã, pentru a\n"
1468 "instala ReactOS, va fi nevoie sã repetaþi toþi paºii.\n"
1469 "\n"
1470 " \x07 Apãsaþi ENTER pentru a continua instalarea.\n"
1471 " \x07 Apãsaþi F3 pentru a abandona instalarea.",
1472 "F3 = Ieºire ENTER = Continuare"
1473 },
1474 {
1475 //ERROR_NO_HDD
1476 "Eºec la identificarea unitãþilor interne de stocare.",
1477 "ENTER = Repornire calculator"
1478 },
1479 {
1480 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1481 "Eºec la accesarea unitatãþii de instalare.",
1482 "ENTER = Repornire calculator"
1483 },
1484 {
1485 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1486 "Eºec la încãrcarea fiºierul TXTSETUP.SIF.",
1487 "ENTER = Repornire calculator"
1488 },
1489 {
1490 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1491 "Fiºieul TXTSETUP.SIF a fos gãsit deteriorat.",
1492 "ENTER = Repornire calculator"
1493 },
1494 {
1495 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1496 "Fiºierul TXTSETUP.SIF conþine o semnãturã nevalidã.",
1497 "ENTER = Repornire calculator"
1498 },
1499 {
1500 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1501 "Eºec la obþinerea de informaþii despre\n"
1502 "dispozitivele din calculator.\n",
1503 "ENTER = Repornire calculator"
1504 },
1505 {
1506 //ERROR_WRITE_BOOT,
1507 "Eºec la instalarea codului FAT de iniþializare\n"
1508 "pe partiþia de sistem.",
1509 "ENTER = Repornire calculator"
1510 },
1511 {
1512 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1513 "Eºec la încãrcarea listei cu arhitecturi de\n"
1514 "calcul disponibile.",
1515 "ENTER = Repornire calculator"
1516 },
1517 {
1518 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1519 "Eºec la încãrcarea listei cu parametri de\n"
1520 "afiºare pentru ecran.",
1521 "ENTER = Repornire calculator"
1522 },
1523 {
1524 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1525 "Eºec la încãrcarea listei cu tipuri\n"
1526 "disponibile de tastaturã.",
1527 "ENTER = Repornire calculator"
1528 },
1529 {
1530 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1531 "Eºec la încãrcarea listei de configuraþii\n"
1532 "ale tastaturii.",
1533 "ENTER = Repornire calculator"
1534 },
1535 {
1536 //ERROR_WARN_PARTITION,
1537 "A fost gãsitã cel puþin un disc cu tabelã nerecunoscutã\n"
1538 "de partiþii, care nu poate fi gestionatã corespunzãtor!\n"
1539 "\n"
1540 "Crearea sau ºtergerea de partiþii poate astfel cauza\n"
1541 "distrugerea tabelei de partiþii."
1542 "\n"
1543 " \x07 Apãsaþi F3 pentru a abandona instalarea.\n"
1544 " \x07 Apãsaþi ENTER pentru a continua.",
1545 "F3 = Ieºire ENTER = Continuare"
1546 },
1547 {
1548 //ERROR_NEW_PARTITION,
1549 "O partiþie nouã nu poate fi creatã în interiorul\n"
1550 "unei partiþii existente!\n"
1551 "\n"
1552 " * Tastaþi pentru a continua.",
1553 NULL
1554 },
1555 {
1556 //ERROR_DELETE_SPACE,
1557 "Aþi încercat ºtergerea de spaþiu nepartiþionat,\n"
1558 "însã doar spaþiul partiþionat poate fi ºters!\n"
1559 "\n"
1560 " * Tastaþi pentru a continua.",
1561 NULL
1562 },
1563 {
1564 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1565 "Eºec la instalarea codului FAT de iniþializare\n"
1566 "pe partiþia de sistem.",
1567 "ENTER = Repornire calculator"
1568 },
1569 {
1570 //ERROR_NO_FLOPPY,
1571 "Nu existã discuri flexibile în unitatea A:",
1572 "ENTER = Continuare"
1573 },
1574 {
1575 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1576 "Eºec la actualizarea configuraþiei de tastaturã.",
1577 "ENTER = Repornire calculator"
1578 },
1579 {
1580 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1581 "Eºec la actualizarea registrului cu\n"
1582 "parametrii grafici ai ecranului!",
1583 "ENTER = Repornire calculator"
1584 },
1585 {
1586 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1587 "Eºec la importarea registrului.",
1588 "ENTER = Repornire calculator"
1589 },
1590 {
1591 //ERROR_FIND_REGISTRY
1592 "Eºec la localizarea fiºierelor\n"
1593 "cu datele registrului.",
1594 "ENTER = Repornire calculator"
1595 },
1596 {
1597 //ERROR_CREATE_HIVE,
1598 "Eºec la crearea registrului.",
1599 "ENTER = Repornire calculator"
1600 },
1601 {
1602 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1603 "Eºec la iniþializarea registrului.",
1604 "ENTER = Repornire calculator"
1605 },
1606 {
1607 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1608 "Fiºierul cabinet nu conþine nici\n"
1609 "un fiºier valid de tip inf.",
1610 "ENTER = Repornire calculator"
1611 },
1612 {
1613 //ERROR_CABINET_MISSING,
1614 "Eºec la localizarea fiºierului cabinet.\n",
1615 "ENTER = Repornire calculator"
1616 },
1617 {
1618 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1619 "Fiºierul cabinet nu conþine nici\n"
1620 "un script de instalare.",
1621 "ENTER = Repornire calculator"
1622 },
1623 {
1624 //ERROR_COPY_QUEUE,
1625 "Eºec la accesarea listei cu\n"
1626 "fiºiere pentru copiere.",
1627 "ENTER = Repornire calculator"
1628 },
1629 {
1630 //ERROR_CREATE_DIR,
1631 "Eºec la crearea directoarelor de instalare.",
1632 "ENTER = Repornire calculator"
1633 },
1634 {
1635 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1636 "Eºec la identificarea secþiunii de\n"
1637 "directoare în fiºierul TXTSETUP.SIF.",
1638 "ENTER = Repornire calculator"
1639 },
1640 {
1641 //ERROR_CABINET_SECTION,
1642 "Eºec la identificarea secþiunii de\n"
1643 "directoare în fiºierul cabinet.",
1644 "ENTER = Repornire calculator"
1645 },
1646 {
1647 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1648 "Eºec la crearea directorului de instalare.",
1649 "ENTER = Repornire calculator"
1650 },
1651 {
1652 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1653 "Eºec la localizarea secþiunii pentru date\n"
1654 "de instalare din fiºierul TXTSETUP.SIF.",
1655 "ENTER = Repornire calculator"
1656 },
1657 {
1658 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1659 "Eºec la scrierea tabelelor de partiþii.\n",
1660 "ENTER = Repornire calculator"
1661 },
1662 {
1663 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1664 "Eºec la includerea paginãrii în registru.\n",
1665 "ENTER = Repornire calculator"
1666 },
1667 {
1668 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1669 "Eºec la instituirea sistemului de localizare.\n",
1670 "ENTER = Repornire calculator"
1671 },
1672 {
1673 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1674 "Eºec la includerea în registru a configuraþiei\n"
1675 "de tastaturã.",
1676 "ENTER = Repornire calculator"
1677 },
1678 {
1679 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1680 "Eºec la instituirea de geo id.",
1681 "ENTER = Repornire calculator"
1682 },
1683 {
1684 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1685 "Numele de director este nevalid.\n"
1686 "\n"
1687 " * Tastaþi pentru a continua."
1688 },
1689 {
1690 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1691 "Partiþia selectatã este prea micã pentru a instala ReactOS.\n"
1692 "Partiþia de instalare trebuie sã aibã cel puþin %lu Mocteþi.\n"
1693 "\n"
1694 " * Tastaþi pentru a continua.",
1695 NULL
1696 },
1697 {
1698 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1699 "Nu poate fi creatã o nouã partiþie primarã sau extinsã în tabela\n"
1700 "de partiþii a acestui disc deoarece tabela de partiþii e plinã.\n"
1701 "\n"
1702 " * Tastaþi pentru a continua."
1703 },
1704 {
1705 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1706 "Nu poate fi creatã mai mult de o partiþie extinsã pe un disc.\n"
1707 "\n"
1708 " * Tastaþi pentru a continua."
1709 },
1710 {
1711 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1712 "Eºec la formatarea partiþiei:\n"
1713 " %S\n"
1714 "\n"
1715 "ENTER = Repornire calculator"
1716 },
1717 {
1718 NULL,
1719 NULL
1720 }
1721 };
1722
1723 MUI_PAGE roROPages[] =
1724 {
1725 {
1726 LANGUAGE_PAGE,
1727 roROLanguagePageEntries
1728 },
1729 {
1730 WELCOME_PAGE,
1731 roROWelcomePageEntries
1732 },
1733 {
1734 INSTALL_INTRO_PAGE,
1735 roROIntroPageEntries
1736 },
1737 {
1738 LICENSE_PAGE,
1739 roROLicensePageEntries
1740 },
1741 {
1742 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1743 roRODevicePageEntries
1744 },
1745 {
1746 REPAIR_INTRO_PAGE,
1747 roRORepairPageEntries
1748 },
1749 {
1750 UPGRADE_REPAIR_PAGE,
1751 roROUpgradePageEntries
1752 },
1753 {
1754 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1755 roROComputerPageEntries
1756 },
1757 {
1758 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1759 roRODisplayPageEntries
1760 },
1761 {
1762 FLUSH_PAGE,
1763 roROFlushPageEntries
1764 },
1765 {
1766 SELECT_PARTITION_PAGE,
1767 roROSelectPartitionEntries
1768 },
1769 {
1770 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1771 roROConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1772 },
1773 {
1774 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1775 roROSelectFSEntries
1776 },
1777 {
1778 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1779 roROFormatPartitionEntries
1780 },
1781 {
1782 DELETE_PARTITION_PAGE,
1783 roRODeletePartitionEntries
1784 },
1785 {
1786 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1787 roROInstallDirectoryEntries
1788 },
1789 {
1790 PREPARE_COPY_PAGE,
1791 roROPrepareCopyEntries
1792 },
1793 {
1794 FILE_COPY_PAGE,
1795 roROFileCopyEntries
1796 },
1797 {
1798 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1799 roROKeyboardSettingsEntries
1800 },
1801 {
1802 BOOT_LOADER_PAGE,
1803 roROBootLoaderEntries
1804 },
1805 {
1806 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1807 roROLayoutSettingsEntries
1808 },
1809 {
1810 QUIT_PAGE,
1811 roROQuitPageEntries
1812 },
1813 {
1814 SUCCESS_PAGE,
1815 roROSuccessPageEntries
1816 },
1817 {
1818 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1819 roROBootPageEntries
1820 },
1821 {
1822 REGISTRY_PAGE,
1823 roRORegistryEntries
1824 },
1825 {
1826 -1,
1827 NULL
1828 }
1829 };
1830
1831 MUI_STRING roROStrings[] =
1832 {
1833 {STRING_PLEASEWAIT,
1834 " Aºteptaþi..."},
1835 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1836 " ENTER = Instalare P/E = Creare partiþie Primarã/Extinsã F3 = Ieºire"},
1837 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1838 " ENTER = Instalare L = Creare partiþie Logicã F3 = Ieºire"},
1839 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1840 " ENTER = Instalare D = ªtergere partiþie F3 = Ieºire"},
1841 {STRING_DELETEPARTITION,
1842 " D = ªtergere partiþie F3 = Ieºire"},
1843 {STRING_PARTITIONSIZE,
1844 "Mãrimea noii partiþii:"},
1845 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1846 "Aþi ales crearea unei partiþii primare pe"},
1847 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1848 "Aþi ales crearea unei partiþii extinse pe"},
1849 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1850 "Aþi ales crearea unei partiþii logice pe"},
1851 {STRING_HDDSIZE,
1852 "Introduceþi mãrimea noii partiþii în megaocteþi."},
1853 {STRING_CREATEPARTITION,
1854 " ENTER = Creare partiþie ESC = Anulare F3 = Ieºire"},
1855 {STRING_PARTFORMAT,
1856 "Aceastã partiþie urmeazã sã fie formatatã."},
1857 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1858 "Alegeþi sã instalaþi ReactOS pe partiþie nouã sau neformatatã."},
1859 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1860 "Partiþia de sistem încã nu a fost formatatã."},
1861 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1862 "Noua partiþie încã nu a fost formatatã."},
1863 {STRING_INSTALLONPART,
1864 "ReactOS va fi instalat pe partiþia"},
1865 {STRING_CHECKINGPART,
1866 "Programul de instalare verificã acum partiþia aleasã."},
1867 {STRING_CONTINUE,
1868 "ENTER = Continuare"},
1869 {STRING_QUITCONTINUE,
1870 "F3 = Ieºire ENTER = Continuare"},
1871 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1872 "ENTER = Repornire calculator"},
1873 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1874 "Nu s-a reuºit gãsirea sesiunii\n'%S' în TXTSETUP.SIF.\n"},
1875 {STRING_COPYING,
1876 " Fiºierul curent: %S"},
1877 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1878 "Fiºiere în curs de copiere..."},
1879 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1880 " Registru în curs de actualizare..."},
1881 {STRING_IMPORTFILE,
1882 " În curs de importare din %S..."},
1883 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1884 " Registru de configuraþie graficã în actualizare..."},
1885 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1886 " Particularitãþi locale în actualizare..."},
1887 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1888 " Configuraþie de tastaturã în actualizare..."},
1889 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1890 " Date de paginare în curs de adaugare în registru..."},
1891 {STRING_DONE,
1892 " Terminat!"},
1893 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1894 " ENTER = Repornire calculator"},
1895 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1896 " Calculatorul va reporni în %li secunde... "},
1897 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1898 "Eºec la deschiderea consolei\r\n\r\n"},
1899 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1900 "Cea mai frecventã cauzã pentru asta este utilizarea unei tastaturi USB\r\n"},
1901 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1902 "Tastaturile USB nu sunt încã toate acceptate\r\n"},
1903 {STRING_FORMATTINGDISK,
1904 "Disc în curs de formatare..."},
1905 {STRING_CHECKINGDISK,
1906 "Disc în curs de verificare..."},
1907 {STRING_FORMATDISK1,
1908 " Formateazã partiþia ca sistem de fiºiere %S (formatare rapidã) "},
1909 {STRING_FORMATDISK2,
1910 " Formateazã partiþia ca sistem de fiºiere %S "},
1911 {STRING_KEEPFORMAT,
1912 " Pãstreazã sistemul de fiºiere actual (fãrã schimbãri) "},
1913 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1914 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ [%s]."},
1915 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1916 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1917 {STRING_HDDINFOUNK2,
1918 " %c%c Tip 0x%02X %I64u %s"},
1919 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1920 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ [%s]."},
1921 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1922 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1923 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1924 "Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1925 {STRING_HDDINFOUNK4,
1926 "%c%c Tip 0x%02X %I64u %s"},
1927 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1928 "de pe Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1929 {STRING_HDDINFOUNK5,
1930 "%c%c %c %sTip %-3u%s %6lu %s"},
1931 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1932 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ [%s]"},
1933 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1934 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) [%s]"},
1935 {STRING_NEWPARTITION,
1936 "O nouã partiþie a fost creatã în"},
1937 {STRING_UNPSPACE,
1938 " %sSpaþiu nepartiþionat%s %6lu %s"},
1939 {STRING_MAXSIZE,
1940 "Mo (max. %lu Mo)"},
1941 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1942 "Partiþie extinsã"},
1943 {STRING_UNFORMATTED,
1944 "Part. nouã (neformatatã)"},
1945 {STRING_FORMATUNUSED,
1946 "Nefolosit"},
1947 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1948 "Necunoscut"},
1949 {STRING_KB,
1950 "ko"},
1951 {STRING_MB,
1952 "Mo"},
1953 {STRING_GB,
1954 "Go"},
1955 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1956 "Adãugare configuraþii de tastaturã"},
1957 {0, 0}
1958 };