[USB-BRINGUP-TRUNK]
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / ro-RO.h
1 //2011.10.30 - Fulea ¸tefan: minor changes
2 #pragma once
3
4 MUI_LAYOUTS roROLayouts[] =
5 {
6 { L"0409", L"00000409" },
7 { L"0418", L"00000418" },
8 { NULL, NULL }
9 };
10
11 static MUI_ENTRY roROLanguagePageEntries[] =
12 {
13 {
14 4,
15 3,
16 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
17 TEXT_STYLE_UNDERLINE
18 },
19 {
20 6,
21 8,
22 "Selecîie limbÇ",
23 TEXT_STYLE_NORMAL
24 },
25 {
26 8,
27 10,
28 "\x07 Selectaîi limba pentru procesul de instalare.",
29 TEXT_STYLE_NORMAL
30 },
31 {
32 8,
33 11,
34 " Apoi apÇsaîi ENTER.",
35 TEXT_STYLE_NORMAL
36 },
37 {
38 8,
39 13,
40 "\x07 Aceasta va fi \8cn final limba implicitÇ pentru tot sistemul.",
41 TEXT_STYLE_NORMAL
42 },
43 {
44 0,
45 0,
46 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
47 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
48 },
49 {
50 0,
51 0,
52 NULL,
53 0
54 }
55 };
56
57 static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
58 {
59 {
60 4,
61 3,
62 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
63 TEXT_STYLE_UNDERLINE
64 },
65 {
66 6,
67 8,
68 "Bun venit la instalarea ReactOS",
69 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
70 },
71 {
72 6,
73 11,
74 "AceastÇ primÇ etapÇ din instalarea ReactOS va copia fi­ierele",
75 TEXT_STYLE_NORMAL
76 },
77 {
78 6,
79 12,
80 "necesare \8cn calculatorul dumneavoastrÇ ­i-l va pregÇti pentru",
81 TEXT_STYLE_NORMAL
82 },
83 {
84 6,
85 13,
86 "cea de-a doua etapÇ a instalÇrii.",
87 TEXT_STYLE_NORMAL
88 },
89 {
90 8,
91 16,
92 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a instala ReactOS.",
93 TEXT_STYLE_NORMAL
94 },
95 {
96 8,
97 18,
98 "\x07 Tastaîi R pentru a reface un sistem deteriorat sau pentru",
99 TEXT_STYLE_NORMAL
100 },
101 {
102 8,
103 19,
104 " a actualiza ReactOS.",
105 TEXT_STYLE_NORMAL
106 },
107 {
108 8,
109 21,
110 "\x07 Tastaîi L pentru Termenii ­i Condiîiile de Licenîiere",
111 TEXT_STYLE_NORMAL
112 },
113 {
114 8,
115 23,
116 "\x07 ApÇsaîi F3 pentru a ie­i fÇrÇ a instala ReactOS.",
117 TEXT_STYLE_NORMAL
118 },
119 {
120 6,
121 26,
122 "Pentru mai multe informaîii despre ReactOS, vizitaîi:",
123 TEXT_STYLE_NORMAL
124 },
125 {
126 6,
127 27,
128 "http://www.reactos.org",
129 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
130 },
131 {
132 0,
133 0,
134 "ENTER = Continuare R = Refacere L = LicenîÇ F3 = Ie­ire",
135 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
136 },
137 {
138 0,
139 0,
140 NULL,
141 0
142 }
143 };
144
145 static MUI_ENTRY roROIntroPageEntries[] =
146 {
147 {
148 4,
149 3,
150 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
151 TEXT_STYLE_UNDERLINE
152 },
153 {
154 6,
155 8,
156 "Instalatorul ReactOS curent este \8cncÇ \8cntr-un stadiu",
157 TEXT_STYLE_NORMAL
158 },
159 {
160 6,
161 9,
162 "primar de dezvoltare ­i nu conîine toate funcîionalitÇîile",
163 TEXT_STYLE_NORMAL
164 },
165 {
166 6,
167 10,
168 "unei aplicaîii complete de instalare.",
169 TEXT_STYLE_NORMAL
170 },
171 {
172 6,
173 13,
174 "Sunt aplicabile urmÇtoarele limitÇri:",
175 TEXT_STYLE_NORMAL
176 },
177 {
178 8,
179 14,
180 "- Instalatorul curent nu e capabil de mai mult de",
181 TEXT_STYLE_NORMAL
182 },
183 {
184 8,
185 15,
186 " o partiîie per disc.",
187 TEXT_STYLE_NORMAL
188 },
189 {
190 8,
191 16,
192 "- Instalatorul curent nu poate ­terge partiîia primarÇ",
193 TEXT_STYLE_NORMAL
194 },
195 {
196 8,
197 17,
198 " a unui dispozitiv c\83t timp existÇ partiîii extinse.",
199 TEXT_STYLE_NORMAL
200 },
201 {
202 8,
203 18,
204 "- Instalatorul curent nu poate ­terge prima partiîie",
205 TEXT_STYLE_NORMAL
206 },
207 {
208 8,
209 19,
210 " extinsÇ, c\83t timp existÇ alte partiîii extinse.",
211 TEXT_STYLE_NORMAL
212 },
213 {
214 8,
215 20,
216 "- Instalatorul curent poate opera doar cu sisteme",
217 TEXT_STYLE_NORMAL
218 },
219 {
220 8,
221 21,
222 " de fi­iere FAT.",
223 TEXT_STYLE_NORMAL
224 },
225 {
226 8,
227 22,
228 "- VerificÇrile de integritate pentru fi­iere nu sunt",
229 TEXT_STYLE_NORMAL
230 },
231 {
232 8,
233 23,
234 " \8cncÇ implementate.",
235 TEXT_STYLE_NORMAL
236 },
237 {
238 8,
239 26,
240 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a instala ReactOS.",
241 TEXT_STYLE_NORMAL
242 },
243 {
244 8,
245 28,
246 "\x07 ApÇsaîi F3 pentru a ie­i fÇrÇ a instala ReactOS.",
247 TEXT_STYLE_NORMAL
248 },
249 {
250 0,
251 0,
252 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
253 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
254 },
255 {
256 0,
257 0,
258 NULL,
259 0
260 }
261 };
262
263 static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
264 {
265 {
266 4,
267 3,
268 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
269 TEXT_STYLE_UNDERLINE
270 },
271 {
272 6,
273 6,
274 "Licenîiere:",
275 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
276 },
277 {
278 8,
279 8,
280 "Sistemul ReactOS este oferit \8cn termenii GNU GPL, cu pÇrîi",
281 TEXT_STYLE_NORMAL
282 },
283 {
284 8,
285 9,
286 "de cod din alte licenîe compatibile, cum ar fi licenîele",
287 TEXT_STYLE_NORMAL
288 },
289 {
290 8,
291 10,
292 "X11, BSD ­i GNU LGPL.",
293 TEXT_STYLE_NORMAL
294 },
295 {
296 8,
297 12,
298 "Toate softurile din componenîa sistemului ReactOS sunt prin",
299 TEXT_STYLE_NORMAL
300 },
301 {
302 8,
303 13,
304 "urmare oferite sub licenîa GNU GPL menîin\83ndu-­i \8cn acela­i",
305 TEXT_STYLE_NORMAL
306 },
307 {
308 8,
309 14,
310 "timp ­i licenîierea originalÇ.",
311 TEXT_STYLE_NORMAL
312 },
313 {
314 8,
315 16,
316 "Acest soft nu are ata­atÇ nici restricîie de utilizare",
317 TEXT_STYLE_NORMAL
318 },
319 {
320 8,
321 17,
322 "cu aplicabilitate legislativÇ localÇ ­i internaîionalÇ.",
323 TEXT_STYLE_NORMAL
324 },
325 {
326 8,
327 18,
328 "Licenîierea se referÇ doar la distribuîia ReactOS cÇtre",
329 TEXT_STYLE_NORMAL
330 },
331 {
332 8,
333 19,
334 "pÇrîi terîe.",
335 TEXT_STYLE_NORMAL
336 },
337 {
338 8,
339 20,
340 "DacÇ din vreun motiv careva nu aîi primit o copie a Licenîei",
341 TEXT_STYLE_NORMAL
342 },
343 {
344 8,
345 21,
346 "Publice Generale GNU \8cmpreunÇ cu ReactOS, sunteîi rugaîi sÇ",
347 TEXT_STYLE_NORMAL
348 },
349 {
350 8,
351 22,
352 "vizitaîi:",
353 TEXT_STYLE_NORMAL
354 },
355 {
356 8,
357 23,
358 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
359 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
360 },
361 {
362 6,
363 26,
364 "Garanîie:",
365 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
366 },
367 {
368 8,
369 28,
370 "AcestÇ aplicaîie este distribuitÇ \8cn speranîa cÇ va fi utilÇ,",
371 TEXT_STYLE_NORMAL
372 },
373 {
374 8,
375 29,
376 "FÆRÆ \8cnsÇ NICI O GARANõIE; nici mÇcar cu garanîia implicitÇ a",
377 TEXT_STYLE_NORMAL
378 },
379 {
380 8,
381 30,
382 "VANDABILITÆõII sau a UTILITÆõII ×NTR-UN SCOP ANUME.",
383 TEXT_STYLE_NORMAL
384 },
385 {
386 0,
387 0,
388 "ENTER = Revenire",
389 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
390 },
391 {
392 0,
393 0,
394 NULL,
395 0
396 }
397 };
398
399 static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
400 {
401 {
402 4,
403 3,
404 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
405 TEXT_STYLE_UNDERLINE
406 },
407 {
408 6,
409 8,
410 "Configurarea dispozitivelor de bazÇ.",
411 TEXT_STYLE_NORMAL
412 },
413 {
414 24,
415 11,
416 "Arh. de calcul:",
417 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
418 },
419 {
420 24,
421 12,
422 "Parametri grafici:",
423 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
424 },
425 {
426 24,
427 13,
428 "Model tastaturÇ:",
429 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
430 },
431 {
432 24,
433 14,
434 " Aranj. tastaturÇ:",
435 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
436 },
437 {
438 24,
439 16,
440 "AcceptÇ:",
441 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
442 },
443 {
444 25,
445 16, "Accept configuraîia dispozitivelor",
446 TEXT_STYLE_NORMAL
447 },
448 {
449 6,
450 19,
451 "Puteîi modifica starea curentÇ. Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru",
452 TEXT_STYLE_NORMAL
453 },
454 {
455 6,
456 20,
457 "alegerea unui dispozitiv, apoi apÇsaîi ENTER pentru a-i modifica",
458 TEXT_STYLE_NORMAL
459 },
460 {
461 6,
462 21,
463 "configuraîia ata­atÇ.",
464 TEXT_STYLE_NORMAL
465 },
466 {
467 6,
468 23,
469 "C\83nd configuraîia dispozitivele enumerate este cea corectÇ,",
470 TEXT_STYLE_NORMAL
471 },
472 {
473 6,
474 24,
475 "selectaîi \"Accept configuraîia dispozitivelor\", apoi",
476 TEXT_STYLE_NORMAL
477 },
478 {
479 6,
480 25,
481 "confirmaîi-o apÇs\83nd ENTER.",
482 TEXT_STYLE_NORMAL
483 },
484 {
485 0,
486 0,
487 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
488 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
489 },
490 {
491 0,
492 0,
493 NULL,
494 0
495 }
496 };
497
498 static MUI_ENTRY roRORepairPageEntries[] =
499 {
500 {
501 4,
502 3,
503 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
504 TEXT_STYLE_UNDERLINE
505 },
506 {
507 6,
508 8,
509 "Instalatorul ReactOS este \8cncÇ \8cntr-o fazÇ incipientÇ de dezvoltare",
510 TEXT_STYLE_NORMAL
511 },
512 {
513 6,
514 9,
515 "­i nu posedÇ toatÇ funcîionalitatea unui instalator complet.",
516 TEXT_STYLE_NORMAL
517 },
518 {
519 6,
520 12,
521 "Funcîionalitatea de refacere \8cncÇ nu este implementatÇ.",
522 TEXT_STYLE_NORMAL
523 },
524 {
525 8,
526 15,
527 "\x07 Tastaîi U pentru actualizarea SO.",
528 TEXT_STYLE_NORMAL
529 },
530 {
531 8,
532 17,
533 "\x07 Tastaîi R pentru consola de Recuperare.",
534 TEXT_STYLE_NORMAL
535 },
536 {
537 8,
538 19,
539 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina principalÇ.",
540 TEXT_STYLE_NORMAL
541 },
542 {
543 8,
544 21,
545 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
546 TEXT_STYLE_NORMAL
547 },
548 {
549 0,
550 0,
551 "ESC = Revenire U = Actualizare R = Recuperare ENTER = Repornire",
552 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
553 },
554 {
555 0,
556 0,
557 NULL,
558 0
559 }
560 };
561 static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
562 {
563 {
564 4,
565 3,
566 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
567 TEXT_STYLE_UNDERLINE
568 },
569 {
570 6,
571 8,
572 "Doriîi specificarea arhitecturii de calcul.",
573 TEXT_STYLE_NORMAL
574 },
575 {
576 8,
577 10,
578 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta o",
579 TEXT_STYLE_NORMAL
580 },
581 {
582 8,
583 11,
584 " arhitecturÇ de calcul, apoi apÇsaîi ENTER.",
585 TEXT_STYLE_NORMAL
586 },
587 {
588 8,
589 13,
590 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ",
591 TEXT_STYLE_NORMAL
592 },
593 {
594 8,
595 14,
596 " fÇrÇ a specifica o altÇ arhitecturÇ de calcul.",
597 TEXT_STYLE_NORMAL
598 },
599 {
600 0,
601 0,
602 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
603 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
604 },
605 {
606 0,
607 0,
608 NULL,
609 0
610 }
611 };
612
613 static MUI_ENTRY roROFlushPageEntries[] =
614 {
615 {
616 4,
617 3,
618 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
619 TEXT_STYLE_UNDERLINE
620 },
621 {
622 10,
623 6,
624 "Verificarea stocÇrii datelor necesare.",
625 TEXT_STYLE_NORMAL
626 },
627 {
628 10,
629 8,
630 "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
631 TEXT_STYLE_NORMAL
632 },
633 {
634 10,
635 9,
636 "A­teptaîi...",
637 TEXT_STYLE_NORMAL
638 },
639 {
640 0,
641 0,
642 "Eliberarea memoriei...",
643 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
644 },
645 {
646 0,
647 0,
648 NULL,
649 0
650 }
651 };
652
653 static MUI_ENTRY roROQuitPageEntries[] =
654 {
655 {
656 4,
657 3,
658 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
659 TEXT_STYLE_UNDERLINE
660 },
661 {
662 10,
663 6,
664 "ReactOS nu a fost instalat complet.",
665 TEXT_STYLE_NORMAL
666 },
667 {
668 10,
669 8,
670 "Scoateîi discul flexibil din unitatea A:",
671 TEXT_STYLE_NORMAL
672 },
673 {
674 10,
675 9,
676 "­i toate CD-ROM din unitÇîile CD.",
677 TEXT_STYLE_NORMAL
678 },
679 {
680 10,
681 11,
682 "ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
683 TEXT_STYLE_NORMAL
684 },
685 {
686 0,
687 0,
688 "A­teptaîi...",
689 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
690 },
691 {
692 0,
693 0,
694 NULL,
695 0
696 }
697 };
698
699 static MUI_ENTRY roRODisplayPageEntries[] =
700 {
701 {
702 4,
703 3,
704 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
705 TEXT_STYLE_UNDERLINE
706 },
707 {
708 6,
709 8,
710 "Doriîi modificarea parametrilor grafici de afi­are.",
711 TEXT_STYLE_NORMAL
712 },
713 { 8,
714 10,
715 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
716 TEXT_STYLE_NORMAL
717 },
718 {
719 8,
720 11,
721 " un grup de parametri, apoi apÇsaîi ENTER.",
722 TEXT_STYLE_NORMAL
723 },
724 {
725 8,
726 13,
727 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ",
728 TEXT_STYLE_NORMAL
729 },
730 {
731 8,
732 14,
733 " fara a modifica parametrii grafici actuali.",
734 TEXT_STYLE_NORMAL
735 },
736 {
737 0,
738 0,
739 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
740 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
741 },
742 {
743 0,
744 0,
745 NULL,
746 0
747 }
748 };
749
750 static MUI_ENTRY roROSuccessPageEntries[] =
751 {
752 {
753 4,
754 3,
755 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
756 TEXT_STYLE_UNDERLINE
757 },
758 {
759 10,
760 6,
761 "Componentele de bazÇ ale ReactOS au fost instalate cu succes.",
762 TEXT_STYLE_NORMAL
763 },
764 {
765 10,
766 8,
767 "Scoateîi discul flexibil din unitatea A: ­i toate CD-ROM",
768 TEXT_STYLE_NORMAL
769 },
770 {
771 10,
772 9,
773 "din unitÇîile CD.",
774 TEXT_STYLE_NORMAL
775 },
776 {
777 10,
778 11,
779 "ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
780 TEXT_STYLE_NORMAL
781 },
782 {
783 0,
784 0,
785 "ENTER = Repornire calculator",
786 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
787 },
788 {
789 0,
790 0,
791 NULL,
792 0
793 }
794 };
795
796 static MUI_ENTRY roROBootPageEntries[] =
797 {
798 {
799 4,
800 3,
801 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
802 TEXT_STYLE_UNDERLINE
803 },
804 {
805 6,
806 8,
807 "Instalatorul nu poate instala aplicaîia de iniîializare",
808 TEXT_STYLE_NORMAL
809 },
810 {
811 6,
812 9,
813 "a calculatorului pe discul calculatorului dumneavoastrÇ.",
814 TEXT_STYLE_NORMAL
815 },
816 {
817 6,
818 13,
819 "Introduceîi un disc flexibil formatat \8cn",
820 TEXT_STYLE_NORMAL
821 },
822 {
823 6,
824 14,
825 "unitatea A: apoi sÇ apÇsaîi ENTER.",
826 TEXT_STYLE_NORMAL,
827 },
828 {
829 0,
830 0,
831 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
832 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
833 },
834 {
835 0,
836 0,
837 NULL,
838 0
839 }
840
841 };
842
843 static MUI_ENTRY roROSelectPartitionEntries[] =
844 {
845 {
846 4,
847 3,
848 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
849 TEXT_STYLE_UNDERLINE
850 },
851 {
852 6,
853 8,
854 "UrmÇtoarea listÇ cuprinde partiîiile existente precum",
855 TEXT_STYLE_NORMAL
856 },
857 {
858 6,
859 9,
860 "­i spaîiul nefolosit pentru crearea de noi partiîii.",
861 TEXT_STYLE_NORMAL
862 },
863 {
864 8,
865 11,
866 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta o opîiune.",
867 TEXT_STYLE_NORMAL
868 },
869 {
870 8,
871 13,
872 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a instala pe partiîia selectatÇ.",
873 TEXT_STYLE_NORMAL
874 },
875 {
876 8,
877 15,
878 "\x07 Tastaîi C pentru a crea o nouÇ partiîie.",
879 TEXT_STYLE_NORMAL
880 },
881 {
882 8,
883 17,
884 "\x07 Tastaîi D pentru a ­terge o partiîie existentÇ.",
885 TEXT_STYLE_NORMAL
886 },
887 {
888 0,
889 0,
890 "A­teptaîi...",
891 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
892 },
893 {
894 0,
895 0,
896 NULL,
897 0
898 }
899 };
900
901 static MUI_ENTRY roROFormatPartitionEntries[] =
902 {
903 {
904 4,
905 3,
906 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
907 TEXT_STYLE_UNDERLINE
908 },
909 {
910 6,
911 8,
912 "Formatare partiîie.",
913 TEXT_STYLE_NORMAL
914 },
915 {
916 6,
917 10,
918 "UrmeazÇ formatarea partiîiei.",
919 TEXT_STYLE_NORMAL
920 },
921 {
922 6,
923 10,
924 "ApÇsaîi ENTER pentru a continua.",
925 TEXT_STYLE_NORMAL
926 },
927 {
928 0,
929 0,
930 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
931 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
932 },
933 {
934 0,
935 0,
936 NULL,
937 TEXT_STYLE_NORMAL
938 }
939 };
940
941 static MUI_ENTRY roROInstallDirectoryEntries[] =
942 {
943 {
944 4,
945 3,
946 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
947 TEXT_STYLE_UNDERLINE
948 },
949 {
950 6,
951 8,
952 "Alegeîi un director de instalare pe partiîia aleasÇ.",
953 TEXT_STYLE_NORMAL
954 },
955 {
956 6,
957 9,
958 "Aici vor fi amplasate fi­ierele sistemului ReactOS:",
959 TEXT_STYLE_NORMAL
960 },
961 {
962 6,
963 14,
964 "Puteîi indica un alt director, apÇs\83nd BACKSPACE pentru",
965 TEXT_STYLE_NORMAL
966 },
967 {
968 6,
969 15,
970 "a ­terge caractere, apoi scriind calea directorului unde",
971 TEXT_STYLE_NORMAL
972 },
973 {
974 6,
975 16,
976 "doriîi instalarea ReactOS.",
977 TEXT_STYLE_NORMAL
978 },
979 {
980 0,
981 0,
982 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
983 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
984 },
985 {
986 0,
987 0,
988 NULL,
989 0
990 }
991 };
992
993 static MUI_ENTRY roROFileCopyEntries[] =
994 {
995 {
996 4,
997 3,
998 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
999 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1000 },
1001 {
1002 0,
1003 12,
1004 " A­teptaîi copierea de fi­iere \8cn directorul ReactOS specificat.",
1005 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1006 },
1007 {
1008 0,
1009 14,
1010 "(aceasta poate dura c\83teva minute)",
1011 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1012 },
1013 {
1014 50,
1015 0,
1016 "\xB3 A­teptaîi... ",
1017 TEXT_TYPE_STATUS
1018 },
1019 {
1020 0,
1021 0,
1022 NULL,
1023 0
1024 }
1025 };
1026
1027 static MUI_ENTRY roROBootLoaderEntries[] =
1028 {
1029 {
1030 4,
1031 3,
1032 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1033 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1034 },
1035 {
1036 6,
1037 8,
1038 "Instalarea aplicaîiei de iniîializare a calculatorului",
1039 TEXT_STYLE_NORMAL
1040 },
1041 {
1042 8,
1043 12,
1044 "InstaleazÇ iniîializator pe discul intern (MBR ­i VBR).",
1045 TEXT_STYLE_NORMAL
1046 },
1047 {
1048 8,
1049 13,
1050 "InstaleazÇ iniîializator pe discul intern (doar VBR).",
1051 TEXT_STYLE_NORMAL
1052 },
1053 {
1054 8,
1055 14,
1056 "InstaleazÇ iniîializator pe un disc flexibil.",
1057 TEXT_STYLE_NORMAL
1058 },
1059 {
1060 8,
1061 15,
1062 "Omite instalarea aplicaîiei de iniîializare.",
1063 TEXT_STYLE_NORMAL
1064 },
1065 {
1066 0,
1067 0,
1068 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
1069 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1070 },
1071 {
1072 0,
1073 0,
1074 NULL,
1075 0
1076 }
1077 };
1078
1079 static MUI_ENTRY roROKeyboardSettingsEntries[] =
1080 {
1081 {
1082 4,
1083 3,
1084 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1085 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1086 },
1087 {
1088 6,
1089 8,
1090 "Doriîi specificarea modelului tastaturii instalate.",
1091 TEXT_STYLE_NORMAL
1092 },
1093 {
1094 8,
1095 10,
1096 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta un model",
1097 TEXT_STYLE_NORMAL
1098 },
1099 {
1100 8,
1101 11,
1102 " de tastaturÇ, apoi apÇsaîi ENTER.",
1103 TEXT_STYLE_NORMAL
1104 },
1105 {
1106 8,
1107 13,
1108 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ fÇrÇ",
1109 TEXT_STYLE_NORMAL
1110 },
1111 {
1112 8,
1113 14,
1114 " a schimba modelul tastaturii curente.",
1115 TEXT_STYLE_NORMAL
1116 },
1117 {
1118 0,
1119 0,
1120 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
1121 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1122 },
1123 {
1124 0,
1125 0,
1126 NULL,
1127 0
1128 }
1129 };
1130
1131 static MUI_ENTRY roROLayoutSettingsEntries[] =
1132 {
1133 {
1134 4,
1135 3,
1136 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1137 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1138 },
1139 {
1140 6,
1141 8,
1142 "Specificaîi pentru instalare un aranjament implicit al tastaturii.",
1143 TEXT_STYLE_NORMAL
1144 },
1145 {
1146 8,
1147 10,
1148 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta un aranjament",
1149 TEXT_STYLE_NORMAL
1150 },
1151 {
1152 8,
1153 11,
1154 " dorit de tastaturÇ, apoi apÇsaîi ENTER.",
1155 TEXT_STYLE_NORMAL
1156 },
1157 {
1158 8,
1159 13,
1160 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ fÇrÇ",
1161 TEXT_STYLE_NORMAL
1162 },
1163 {
1164 8,
1165 14,
1166 " a schimba aranjamentul curent al tastaturii.",
1167 TEXT_STYLE_NORMAL
1168 },
1169 {
1170 0,
1171 0,
1172 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
1173 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1174 },
1175 {
1176 0,
1177 0,
1178 NULL,
1179 0
1180 },
1181
1182 };
1183
1184 static MUI_ENTRY roROPrepareCopyEntries[] =
1185 {
1186 {
1187 4,
1188 3,
1189 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1190 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1191 },
1192 {
1193 6,
1194 8,
1195 "Se fac pregÇtirile necesare pentru copierea de fi­iere...",
1196 TEXT_STYLE_NORMAL
1197 },
1198 {
1199 0,
1200 0,
1201 "Crearea listei de fi­iere...",
1202 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1203 },
1204 {
1205 0,
1206 0,
1207 NULL,
1208 0
1209 },
1210
1211 };
1212
1213 static MUI_ENTRY roROSelectFSEntries[] =
1214 {
1215 {
1216 4,
1217 3,
1218 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1219 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1220 },
1221 {
1222 6,
1223 14,
1224 "Alegeîi un sistem de fi­iere din lista de mai jos.",
1225 0
1226 },
1227 {
1228 8,
1229 16,
1230 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
1231 0
1232 },
1233 {
1234 8,
1235 17,
1236 " un sistem de fi­iere.",
1237 0
1238 },
1239 {
1240 8,
1241 19,
1242 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a formata partiîia.",
1243 0
1244 },
1245 {
1246 8,
1247 21,
1248 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a alege o altÇ partiîie.",
1249 0
1250 },
1251 {
1252 0,
1253 0,
1254 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
1255 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1256 },
1257
1258 {
1259 0,
1260 0,
1261 NULL,
1262 0
1263 }
1264 };
1265
1266 static MUI_ENTRY roRODeletePartitionEntries[] =
1267 {
1268 {
1269 4,
1270 3,
1271 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1272 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1273 },
1274 {
1275 6,
1276 8,
1277 "Aîi ales sÇ ­tergeîi partiîia",
1278 TEXT_STYLE_NORMAL
1279 },
1280 {
1281 8,
1282 18,
1283 "\x07 Tastaîi D pentru a ­terge partiîia.",
1284 TEXT_STYLE_NORMAL
1285 },
1286 {
1287 11,
1288 19,
1289 "ATENõIE: Toate datele de pe aceastÇ partiîie vor fi pierdute!",
1290 TEXT_STYLE_NORMAL
1291 },
1292 {
1293 8,
1294 21,
1295 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a anula.",
1296 TEXT_STYLE_NORMAL
1297 },
1298 {
1299 0,
1300 0,
1301 "D = ¸tergere partiîie ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
1302 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1303 },
1304 {
1305 0,
1306 0,
1307 NULL,
1308 0
1309 }
1310 };
1311
1312 static MUI_ENTRY roRORegistryEntries[] =
1313 {
1314 {
1315 4,
1316 3,
1317 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1318 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1319 },
1320 {
1321 6,
1322 8,
1323 "Actualizarea configuraîiei sistemului.",
1324 TEXT_STYLE_NORMAL
1325 },
1326 {
1327 0,
1328 0,
1329 "Crearea registului...",
1330 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1331 },
1332 {
1333 0,
1334 0,
1335 NULL,
1336 0
1337 },
1338
1339 };
1340
1341 MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
1342 {
1343 {
1344 //ERROR_NOT_INSTALLED
1345 "ReactOS nu a fost instalat complet \8cn calculatorul\n"
1346 "dumneavoastrÇ. DacÇ abandonaîi instalarea ReactOS\n"
1347 "acum, va fi nevoie sÇ o reluaîi din nou altÇ datÇ.\n"
1348 "\n"
1349 " \x07 ApÇsaîi ENTER pentru a continua instalarea.\n"
1350 " \x07 ApÇsaîi F3 pentru a ie­i din Instalator.",
1351 "F3 = Ie­ire ENTER = Continuare"
1352 },
1353 {
1354 //ERROR_NO_HDD
1355 "Nu se pot gÇsi discuri interne.",
1356 "ENTER = Repornire calculator"
1357 },
1358 {
1359 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1360 "Nu se poate gÇsi unitatea de citire.",
1361 "ENTER = Repornire calculator"
1362 },
1363 {
1364 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1365 "Nu poate \8cncÇrca fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
1366 "ENTER = Repornire calculator"
1367 },
1368 {
1369 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1370 "Fi­ieul TXTSETUP.SIF a fos gÇsit deteriorat.",
1371 "ENTER = Repornire calculator"
1372 },
1373 {
1374 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1375 "Fi­ierul TXTSETUP.SIF conîine o semnÇturÇ invalidÇ.",
1376 "ENTER = Repornire calculator"
1377 },
1378 {
1379 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1380 "Nu se pot obîine informaîii despre dispozitiv(ele)\n"
1381 "din calculator.\n",
1382 "ENTER = Repornire calculator"
1383 },
1384 {
1385 //ERROR_WRITE_BOOT,
1386 "Nu s-a reu­it instalarea codului FAT de iniîializare\n"
1387 "pe partiîia de sistem.",
1388 "ENTER = Repornire calculator"
1389 },
1390 {
1391 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1392 "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu arhitecturi de\n"
1393 "calcul disponibile.",
1394 "ENTER = Repornire calculator"
1395 },
1396 {
1397 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1398 "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu parametri de\n"
1399 "afi­are pentru ecran.",
1400 "ENTER = Repornire calculator"
1401 },
1402 {
1403 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1404 "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu tipuri\n"
1405 "disponibile de tastaturÇ.",
1406 "ENTER = Repornire calculator"
1407 },
1408 {
1409 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1410 "A e­uat \8cncÇrcarea listei de configuraîii\n"
1411 "ale tastaturii.",
1412 "ENTER = Repornire calculator"
1413 },
1414 {
1415 //ERROR_WARN_PARTITION,
1416 "A fost gÇsit cel puîin un disc cu tabelÇ de partiîii\n"
1417 "nesuportatÇ, ce nu pot fi gestionatÇ corespunzÇtor!\n"
1418 "\n"
1419 "Crearea sau ­tergerea de partiîii poate astfel cauza\n"
1420 "distrugerea tabelei de partiîii."
1421 "\n"
1422 " \x07 ApÇsaîi F3 pentru a ie­i din Instalator.\n"
1423 " \x07 ApÇsaîi ENTER pentru a continua.",
1424 "F3= Ie­ire ENTER = Continuare"
1425 },
1426 {
1427 //ERROR_NEW_PARTITION,
1428 "O partiîie nouÇ nu se creazÇ \8cn interiorul\n"
1429 "unei partiîii existente!\n"
1430 "\n"
1431 " * Tastaîi pentru a continua.",
1432 NULL
1433 },
1434 {
1435 //ERROR_DELETE_SPACE,
1436 "Aîi \8cncercat ­tergerea de spaîiu nepartiîionat,\n"
1437 "\8cnsÇ doar spaîiul partiîionat poate fi ­ters!\n"
1438 "\n"
1439 " * Tastaîi pentru a continua.",
1440 NULL
1441 },
1442 {
1443 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1444 "Nu s-a reu­it instalarea codului FAT de iniîializare\n"
1445 "pe partiîia de sistem.",
1446 "ENTER = Repornire calculator"
1447 },
1448 {
1449 //ERROR_NO_FLOPPY,
1450 "Nu existÇ discuri flexibile \8cn unitatea A:",
1451 "ENTER = Continuare"
1452 },
1453 {
1454 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1455 "A e­uat actualizarea configuraîiei de tastaturÇ.",
1456 "ENTER = Repornire calculator"
1457 },
1458 {
1459 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1460 "Nu s-a reu­it actualizarea registrului cu\n"
1461 "parametrii grafici ai ecranului!",
1462 "ENTER = Repornire calculator"
1463 },
1464 {
1465 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1466 "Nu s-a reu­it importarea registrului.",
1467 "ENTER = Repornire calculator"
1468 },
1469 {
1470 //ERROR_FIND_REGISTRY
1471 "Fi­ierele cu datele registrului\n"
1472 "nu au putut fi localizate.",
1473 "ENTER = Repornire calculator"
1474 },
1475 {
1476 //ERROR_CREATE_HIVE,
1477 "Crearea registrului local a e­uat!",
1478 "ENTER = Repornire calculator"
1479 },
1480 {
1481 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1482 "Iniîializarea registrului a e­uat.",
1483 "ENTER = Repornire calculator"
1484 },
1485 {
1486 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1487 "Fi­ierul cabinet nu conîine nici un fi­ier\n"
1488 "valid de tip inf.",
1489 "ENTER = Repornire calculator"
1490 },
1491 {
1492 //ERROR_CABINET_MISSING,
1493 "Fi­ierul cabinet nu e gÇsit.\n",
1494 "ENTER = Repornire calculator"
1495 },
1496 {
1497 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1498 "Fi­ierul cabinet nu conîine nici un script\n"
1499 "de instalare.",
1500 "ENTER = Repornire calculator"
1501 },
1502 {
1503 //ERROR_COPY_QUEUE,
1504 "Nu se poate deschide lista de fi­iere\n"
1505 "pentru copiere.",
1506 "ENTER = Repornire calculator"
1507 },
1508 {
1509 //ERROR_CREATE_DIR,
1510 "Nu se pot crea directoarele de instalare.",
1511 "ENTER = Repornire calculator"
1512 },
1513 {
1514 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1515 "Nu se poate gÇsi secîiunea de directoare\n"
1516 "\8cn fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
1517 "ENTER = Repornire calculator"
1518 },
1519 {
1520 //ERROR_CABINET_SECTION,
1521 "Nu se poate gÇsi secîiunea de directoare\n"
1522 "\8cn fi­ierul cabinet.",
1523 "ENTER = Repornire calculator"
1524 },
1525 {
1526 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1527 "Nu se poate crea directorul de instalare.",
1528 "ENTER = Repornire calculator"
1529 },
1530 {
1531 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1532 "Nu se poate gÇsi secîiunea pentru date de\n"
1533 "instalare din fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
1534 "ENTER = Repornire calculator"
1535 },
1536 {
1537 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1538 "A e­uat scrierea tabelelor de partiîii.\n",
1539 "ENTER = Repornire calculator"
1540 },
1541 {
1542 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1543 "A e­uat includerea paginÇrii \8cn registre.\n",
1544 "ENTER = Repornire calculator"
1545 },
1546 {
1547 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1548 "Nu se poate seta sistemul de localizare.\n",
1549 "ENTER = Repornire calculator"
1550 },
1551 {
1552 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1553 "A e­uat includerea \8cn registre a configuraîiei\n"
1554 "de tastaturÇ.",
1555 "ENTER = Repornire calculator"
1556 },
1557 {
1558 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1559 "Nu s-a reu­it setarea geo id.",
1560 "ENTER = Repornire calculator"
1561 },
1562 {
1563 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1564 "Pe partiîia selectatÇ nu existÇ suficient\n"
1565 "spaîiu liber."
1566 " * Tastaîi pentru a continua.",
1567 NULL
1568 },
1569 {
1570 NULL,
1571 NULL
1572 }
1573 };
1574
1575 MUI_PAGE roROPages[] =
1576 {
1577 {
1578 LANGUAGE_PAGE,
1579 roROLanguagePageEntries
1580 },
1581 {
1582 START_PAGE,
1583 roROWelcomePageEntries
1584 },
1585 {
1586 INSTALL_INTRO_PAGE,
1587 roROIntroPageEntries
1588 },
1589 {
1590 LICENSE_PAGE,
1591 roROLicensePageEntries
1592 },
1593 {
1594 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1595 roRODevicePageEntries
1596 },
1597 {
1598 REPAIR_INTRO_PAGE,
1599 roRORepairPageEntries
1600 },
1601 {
1602 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1603 roROComputerPageEntries
1604 },
1605 {
1606 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1607 roRODisplayPageEntries
1608 },
1609 {
1610 FLUSH_PAGE,
1611 roROFlushPageEntries
1612 },
1613 {
1614 SELECT_PARTITION_PAGE,
1615 roROSelectPartitionEntries
1616 },
1617 {
1618 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1619 roROSelectFSEntries
1620 },
1621 {
1622 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1623 roROFormatPartitionEntries
1624 },
1625 {
1626 DELETE_PARTITION_PAGE,
1627 roRODeletePartitionEntries
1628 },
1629 {
1630 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1631 roROInstallDirectoryEntries
1632 },
1633 {
1634 PREPARE_COPY_PAGE,
1635 roROPrepareCopyEntries
1636 },
1637 {
1638 FILE_COPY_PAGE,
1639 roROFileCopyEntries
1640 },
1641 {
1642 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1643 roROKeyboardSettingsEntries
1644 },
1645 {
1646 BOOT_LOADER_PAGE,
1647 roROBootLoaderEntries
1648 },
1649 {
1650 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1651 roROLayoutSettingsEntries
1652 },
1653 {
1654 QUIT_PAGE,
1655 roROQuitPageEntries
1656 },
1657 {
1658 SUCCESS_PAGE,
1659 roROSuccessPageEntries
1660 },
1661 {
1662 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1663 roROBootPageEntries
1664 },
1665 {
1666 REGISTRY_PAGE,
1667 roRORegistryEntries
1668 },
1669 {
1670 -1,
1671 NULL
1672 }
1673 };
1674
1675 MUI_STRING roROStrings[] =
1676 {
1677 {STRING_PLEASEWAIT,
1678 " A­teptaîi..."},
1679 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1680 " ENTER = Instalare C = Creare partiîie F3 = Ie­ire"},
1681 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1682 " ENTER = Instalare D = ¸tergere partiîie F3 = Ie­ire"},
1683 {STRING_PARTITIONSIZE,
1684 "MÇrimea noii partiîii:"},
1685 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1686 "Aîi ales crearea unei noi partiîii pe"},
1687 {STRING_HDDSIZE,
1688 "Introduceîi mÇrimea noii partiîii \8cn megaocteîi."},
1689 {STRING_CREATEPARTITION,
1690 " ENTER = Creare partiîie ESC = Anulare F3 = Ie­ire"},
1691 {STRING_PARTFORMAT,
1692 "AceastÇ Partiîie urmeazÇ sÇ fie formatatÇ."},
1693 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1694 "Alegeîi sÇ instalaîi ReactOS pe partiîie nouÇ sau neformatatÇ."},
1695 {STRING_INSTALLONPART,
1696 "Instalare ReactOS pe partiîia"},
1697 {STRING_CHECKINGPART,
1698 "Instalatorul verificÇ acum partiîia aleasÇ."},
1699 {STRING_QUITCONTINUE,
1700 "F3= Ie­ire ENTER = Continuare"},
1701 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1702 "ENTER = Repornire calculator"},
1703 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1704 "Nu s-a reu­it gÇsirea sesiunii\n'%S' \8cn TXTSETUP.SIF.\n"},
1705 {STRING_COPYING,
1706 " Copiere fi­ier: %S"},
1707 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1708 "Copierea fi­ierelor..."},
1709 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1710 " Actualizare registrului..."},
1711 {STRING_IMPORTFILE,
1712 " Importare %S..."},
1713 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1714 " Actualizarea \8cn registru a configuraîiei grafice..."},
1715 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1716 " Actualizarea particularitÇîilor locale..."},
1717 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1718 " Actualizarea configuraîiei tastaturii..."},
1719 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1720 " AdÇugarea \8cn registru a datelor de paginare..."},
1721 {STRING_DONE,
1722 " Terminat..."},
1723 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1724 " ENTER = Repornire calculator"},
1725 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1726 "Nu se poate deschide consola\n\n"},
1727 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1728 "Cea mai frecventÇ cauzÇ pentru asta este utilizarea unei tastaturi USB\n"},
1729 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1730 "Tastaturile USB \8cncÇ nu sunt complet suportate\n"},
1731 {STRING_FORMATTINGDISK,
1732 "Formatarea discului"},
1733 {STRING_CHECKINGDISK,
1734 "Verificarea discului"},
1735 {STRING_FORMATDISK1,
1736 " Formatarea partiîiei ca sistem de fi­iere %S (formatare rapidÇ) "},
1737 {STRING_FORMATDISK2,
1738 " Formatarea partiîiei ca sistem de fi­iere %S "},
1739 {STRING_KEEPFORMAT,
1740 " PÇstreazÇ sistemul de fi­iere actual (fÇrÇ schimbÇri) "},
1741 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1742 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
1743 {STRING_HDDINFOUNK1,
1744 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
1745 {STRING_HDDINFOUNK2,
1746 " %c%c Tip %lu %I64u %s"},
1747 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1748 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
1749 {STRING_HDDINFOUNK3,
1750 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
1751 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1752 "Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1753 {STRING_HDDINFOUNK4,
1754 "%c%c Tip %lu %I64u %s"},
1755 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1756 "de pe Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1757 {STRING_HDDINFOUNK5,
1758 "%c%c Tip %-3u %6lu %s"},
1759 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1760 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %S"},
1761 {STRING_HDDINFOUNK6,
1762 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)"},
1763 {STRING_NEWPARTITION,
1764 "O nouÇ partiîie a fost creatÇ \8cn"},
1765 {STRING_UNPSPACE,
1766 " Spaîiu nepartiîionat %6lu %s"},
1767 {STRING_MAXSIZE,
1768 "Mo (max. %lu Mo)"},
1769 {STRING_UNFORMATTED,
1770 "Part. nouÇ (neformatatÇ)"},
1771 {STRING_FORMATUNUSED,
1772 "Nefolosit"},
1773 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1774 "Necunoscut"},
1775 {STRING_KB,
1776 "ko"},
1777 {STRING_MB,
1778 "Mo"},
1779 {STRING_GB,
1780 "Go"},
1781 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1782 "AdÇugare configuraîii de tastaturÇ"},
1783 {0, 0}
1784 };