Sync with trunk r63647.
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / ro-RO.h
1 /* ¸tefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2 #pragma once
3
4 MUI_LAYOUTS roROLayouts[] =
5 {
6 { L"0409", L"00000409" },
7 { L"0418", L"00000418" },
8 { NULL, NULL }
9 };
10
11 static MUI_ENTRY roROLanguagePageEntries[] =
12 {
13 {
14 4,
15 3,
16 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
17 TEXT_STYLE_UNDERLINE
18 },
19 {
20 6,
21 8,
22 "Selecîie limbÇ",
23 TEXT_STYLE_NORMAL
24 },
25 {
26 8,
27 10,
28 "\x07 Selectaîi limba pentru procesul de instalare.",
29 TEXT_STYLE_NORMAL
30 },
31 {
32 8,
33 11,
34 " Apoi apÇsaîi ENTER.",
35 TEXT_STYLE_NORMAL
36 },
37 {
38 8,
39 13,
40 "\x07 Aceasta va fi \8cn final limba implicitÇ pentru tot sistemul.",
41 TEXT_STYLE_NORMAL
42 },
43 {
44 0,
45 0,
46 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
47 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
48 },
49 {
50 0,
51 0,
52 NULL,
53 0
54 }
55 };
56
57 static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
58 {
59 {
60 4,
61 3,
62 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
63 TEXT_STYLE_UNDERLINE
64 },
65 {
66 6,
67 8,
68 "Bun venit la instalarea ReactOS",
69 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
70 },
71 {
72 6,
73 11,
74 "AceastÇ primÇ etapÇ din instalarea ReactOS va copia fi­ierele",
75 TEXT_STYLE_NORMAL
76 },
77 {
78 6,
79 12,
80 "necesare \8cn calculatorul dumneavoastrÇ ­i-l va pregÇti pentru",
81 TEXT_STYLE_NORMAL
82 },
83 {
84 6,
85 13,
86 "cea de-a doua etapÇ a instalÇrii.",
87 TEXT_STYLE_NORMAL
88 },
89 {
90 8,
91 16,
92 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a instala ReactOS.",
93 TEXT_STYLE_NORMAL
94 },
95 {
96 8,
97 18,
98 "\x07 Tastaîi R pentru a reface un sistem deteriorat sau pentru",
99 TEXT_STYLE_NORMAL
100 },
101 {
102 8,
103 19,
104 " a actualiza ReactOS.",
105 TEXT_STYLE_NORMAL
106 },
107 {
108 8,
109 21,
110 "\x07 Tastaîi L pentru Termenii ­i Condiîiile de Licenîiere",
111 TEXT_STYLE_NORMAL
112 },
113 {
114 8,
115 23,
116 "\x07 ApÇsaîi F3 pentru a ie­i fÇrÇ a instala ReactOS.",
117 TEXT_STYLE_NORMAL
118 },
119 {
120 6,
121 26,
122 "Pentru mai multe informaîii despre ReactOS, vizitaîi:",
123 TEXT_STYLE_NORMAL
124 },
125 {
126 6,
127 27,
128 "http://www.reactos.org",
129 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
130 },
131 {
132 0,
133 0,
134 "ENTER = Continuare R = Refacere L = LicenîÇ F3 = Ie­ire",
135 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
136 },
137 {
138 0,
139 0,
140 NULL,
141 0
142 }
143 };
144
145 static MUI_ENTRY roROIntroPageEntries[] =
146 {
147 {
148 4,
149 3,
150 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
151 TEXT_STYLE_UNDERLINE
152 },
153 {
154 6,
155 8,
156 "Programul curent de instalare este \8cncÇ \8cntr-un stadiu primar",
157 TEXT_STYLE_NORMAL
158 },
159 {
160 6,
161 9,
162 "de dezvoltare ­i nu conîine toate funcîionalitÇîile unei",
163 TEXT_STYLE_NORMAL
164 },
165 {
166 6,
167 10,
168 "aplicaîii de instalare complete.",
169 TEXT_STYLE_NORMAL
170 },
171 {
172 6,
173 13,
174 "Sunt aplicabile urmÇtoarele limitÇri:",
175 TEXT_STYLE_NORMAL
176 },
177 {
178 8,
179 14,
180 "- Programul curent de instalare nu e capabil de mai mult",
181 TEXT_STYLE_NORMAL
182 },
183 {
184 8,
185 15,
186 " de o partiîie per disc.",
187 TEXT_STYLE_NORMAL
188 },
189 {
190 8,
191 16,
192 "- Programul curent de instalare nu poate ­terge o partiîie",
193 TEXT_STYLE_NORMAL
194 },
195 {
196 8,
197 17,
198 " primarÇ c\83t timp existÇ partiîii extinse.",
199 TEXT_STYLE_NORMAL
200 },
201 {
202 8,
203 18,
204 "- Programul curent de instalare nu poate ­terge prima partiîie",
205 TEXT_STYLE_NORMAL
206 },
207 {
208 8,
209 19,
210 " extinsÇ, c\83t timp existÇ alte partiîii extinse.",
211 TEXT_STYLE_NORMAL
212 },
213 {
214 8,
215 20,
216 "- Programul curent de instalare poate opera doar cu sisteme",
217 TEXT_STYLE_NORMAL
218 },
219 {
220 8,
221 21,
222 " de fi­iere FAT.",
223 TEXT_STYLE_NORMAL
224 },
225 {
226 8,
227 22,
228 "- VerificÇrile de integritate pentru fi­iere nu sunt",
229 TEXT_STYLE_NORMAL
230 },
231 {
232 8,
233 23,
234 " \8cncÇ implementate.",
235 TEXT_STYLE_NORMAL
236 },
237 {
238 8,
239 26,
240 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a instala ReactOS.",
241 TEXT_STYLE_NORMAL
242 },
243 {
244 8,
245 28,
246 "\x07 ApÇsaîi F3 pentru a ie­i fÇrÇ a instala ReactOS.",
247 TEXT_STYLE_NORMAL
248 },
249 {
250 0,
251 0,
252 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
253 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
254 },
255 {
256 0,
257 0,
258 NULL,
259 0
260 }
261 };
262
263 static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
264 {
265 {
266 4,
267 3,
268 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
269 TEXT_STYLE_UNDERLINE
270 },
271 {
272 6,
273 6,
274 "Licenîiere:",
275 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
276 },
277 {
278 8,
279 8,
280 "Sistemul de operare ReactOS este oferit \8cn termenii GNU GPL,",
281 TEXT_STYLE_NORMAL
282 },
283 {
284 8,
285 9,
286 "cu pÇrîi de cod din alte licenîe compatibile, cum ar fi",
287 TEXT_STYLE_NORMAL
288 },
289 {
290 8,
291 10,
292 "licenîele X11, BSD ­i GNU LGPL.",
293 TEXT_STYLE_NORMAL
294 },
295 {
296 8,
297 12,
298 "Toate componentele care fac parte din sistemul ReactOS sunt",
299 TEXT_STYLE_NORMAL
300 },
301 {
302 8,
303 13,
304 "prin urmare oferite sub licenîÇ GNU GPL, menîin\83ndu-­i \8cn",
305 TEXT_STYLE_NORMAL
306 },
307 {
308 8,
309 14,
310 "acela­i timp ­i licenîierea originalÇ.",
311 TEXT_STYLE_NORMAL
312 },
313 {
314 8,
315 16,
316 "Acest sistem vine fÇrÇ vreo restricîie de utilizare, aceasta",
317 TEXT_STYLE_NORMAL
318 },
319 {
320 8,
321 17,
322 "fiind o condiîie legislativÇ aplicabilÇ at\83t la nivel local",
323 TEXT_STYLE_NORMAL
324 },
325 {
326 8,
327 18,
328 "c\83t ­i internaîional. Licenîierea se referÇ doar la",
329 TEXT_STYLE_NORMAL
330 },
331 {
332 8,
333 19,
334 "distribuirea sistemului ReactOS cÇtre pÇrîi terîe.",
335 TEXT_STYLE_NORMAL
336 },
337 {
338 8,
339 20,
340 "DacÇ din vreun motiv careva nu aîi primit o copie a Licenîei",
341 TEXT_STYLE_NORMAL
342 },
343 {
344 8,
345 21,
346 "Publice Generale GNU \8cmpreunÇ cu ReactOS, sunteîi rugaîi sÇ",
347 TEXT_STYLE_NORMAL
348 },
349 {
350 8,
351 22,
352 "vizitaîi:",
353 TEXT_STYLE_NORMAL
354 },
355 {
356 8,
357 23,
358 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
359 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
360 },
361 {
362 6,
363 26,
364 "Garanîie:",
365 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
366 },
367 {
368 8,
369 28,
370 "Acest sistem de operare este distribuit doar \8cn speranîa cÇ",
371 TEXT_STYLE_NORMAL
372 },
373 {
374 8,
375 29,
376 "va fi util, neav\83nd \8cnsÇ ata­atÇ NICI O GARANõIE; nici mÇcar",
377 TEXT_STYLE_NORMAL
378 },
379 {
380 8,
381 30,
382 "garanîia implicitÇ a VANDABILITÆõII sau a UTILITÆõII ×NTR-UN",
383 TEXT_STYLE_NORMAL
384 },
385 {
386 8,
387 31,
388 "SCOP ANUME.",
389 TEXT_STYLE_NORMAL
390 },
391 {
392 0,
393 0,
394 "ENTER = Revenire",
395 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
396 },
397 {
398 0,
399 0,
400 NULL,
401 0
402 }
403 };
404
405 static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
406 {
407 {
408 4,
409 3,
410 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
411 TEXT_STYLE_UNDERLINE
412 },
413 {
414 6,
415 8,
416 "Configurarea dispozitivelor de bazÇ.",
417 TEXT_STYLE_NORMAL
418 },
419 {
420 24,
421 11,
422 "Arh. de calcul:",
423 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
424 },
425 {
426 24,
427 12,
428 "Parametri grafici:",
429 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
430 },
431 {
432 24,
433 13,
434 "Model tastaturÇ:",
435 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
436 },
437 {
438 24,
439 14,
440 " Aranj. tastaturÇ:",
441 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
442 },
443 {
444 24,
445 16,
446 "AcceptÇ:",
447 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
448 },
449 {
450 25,
451 16, "Accept configuraîia dispozitivelor",
452 TEXT_STYLE_NORMAL
453 },
454 {
455 6,
456 19,
457 "Puteîi modifica starea curentÇ. Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru",
458 TEXT_STYLE_NORMAL
459 },
460 {
461 6,
462 20,
463 "alegerea unui dispozitiv, apoi apÇsaîi ENTER pentru a-i modifica",
464 TEXT_STYLE_NORMAL
465 },
466 {
467 6,
468 21,
469 "configuraîia ata­atÇ.",
470 TEXT_STYLE_NORMAL
471 },
472 {
473 6,
474 23,
475 "C\83nd configuraîia dispozitivele enumerate este cea corectÇ,",
476 TEXT_STYLE_NORMAL
477 },
478 {
479 6,
480 24,
481 "selectaîi \"Accept configuraîia dispozitivelor\", apoi",
482 TEXT_STYLE_NORMAL
483 },
484 {
485 6,
486 25,
487 "confirmaîi-o apÇs\83nd ENTER.",
488 TEXT_STYLE_NORMAL
489 },
490 {
491 0,
492 0,
493 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
494 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
495 },
496 {
497 0,
498 0,
499 NULL,
500 0
501 }
502 };
503
504 static MUI_ENTRY roRORepairPageEntries[] =
505 {
506 {
507 4,
508 3,
509 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
510 TEXT_STYLE_UNDERLINE
511 },
512 {
513 6,
514 8,
515 "Programul de instalare ReactOS este \8cncÇ \8cntr-o fazÇ incipientÇ de",
516 TEXT_STYLE_NORMAL
517 },
518 {
519 6,
520 9,
521 "dezvoltare ­i nu posedÇ o funcîionalitate completÇ.",
522 TEXT_STYLE_NORMAL
523 },
524 {
525 6,
526 12,
527 "Funcîionalitatea de refacere \8cncÇ nu este implementatÇ.",
528 TEXT_STYLE_NORMAL
529 },
530 {
531 8,
532 15,
533 "\x07 Tastaîi U pentru actualizarea SO.",
534 TEXT_STYLE_NORMAL
535 },
536 {
537 8,
538 17,
539 "\x07 Tastaîi R pentru consola de Recuperare.",
540 TEXT_STYLE_NORMAL
541 },
542 {
543 8,
544 19,
545 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina principalÇ.",
546 TEXT_STYLE_NORMAL
547 },
548 {
549 8,
550 21,
551 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
552 TEXT_STYLE_NORMAL
553 },
554 {
555 0,
556 0,
557 "ESC = Revenire U = Actualizare R = Recuperare ENTER = Repornire",
558 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
559 },
560 {
561 0,
562 0,
563 NULL,
564 0
565 }
566 };
567 static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
568 {
569 {
570 4,
571 3,
572 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
573 TEXT_STYLE_UNDERLINE
574 },
575 {
576 6,
577 8,
578 "Doriîi specificarea arhitecturii de calcul?",
579 TEXT_STYLE_NORMAL
580 },
581 {
582 8,
583 10,
584 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta o",
585 TEXT_STYLE_NORMAL
586 },
587 {
588 8,
589 11,
590 " arhitecturÇ de calcul, apoi apÇsaîi ENTER.",
591 TEXT_STYLE_NORMAL
592 },
593 {
594 8,
595 13,
596 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ",
597 TEXT_STYLE_NORMAL
598 },
599 {
600 8,
601 14,
602 " fÇrÇ a specifica o altÇ arhitecturÇ de calcul.",
603 TEXT_STYLE_NORMAL
604 },
605 {
606 0,
607 0,
608 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
609 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
610 },
611 {
612 0,
613 0,
614 NULL,
615 0
616 }
617 };
618
619 static MUI_ENTRY roROFlushPageEntries[] =
620 {
621 {
622 4,
623 3,
624 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
625 TEXT_STYLE_UNDERLINE
626 },
627 {
628 10,
629 6,
630 "Verificarea stocÇrii datelor necesare.",
631 TEXT_STYLE_NORMAL
632 },
633 {
634 10,
635 8,
636 "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
637 TEXT_STYLE_NORMAL
638 },
639 {
640 10,
641 9,
642 "A­teptaîi...",
643 TEXT_STYLE_NORMAL
644 },
645 {
646 0,
647 0,
648 "Se elibereazÇ memoria...",
649 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
650 },
651 {
652 0,
653 0,
654 NULL,
655 0
656 }
657 };
658
659 static MUI_ENTRY roROQuitPageEntries[] =
660 {
661 {
662 4,
663 3,
664 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
665 TEXT_STYLE_UNDERLINE
666 },
667 {
668 10,
669 6,
670 "ReactOS nu a fost instalat complet.",
671 TEXT_STYLE_NORMAL
672 },
673 {
674 10,
675 8,
676 "Scoateîi discul flexibil din unitatea A:",
677 TEXT_STYLE_NORMAL
678 },
679 {
680 10,
681 9,
682 "­i toate CD-ROM din unitÇîile CD.",
683 TEXT_STYLE_NORMAL
684 },
685 {
686 10,
687 11,
688 "ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
689 TEXT_STYLE_NORMAL
690 },
691 {
692 0,
693 0,
694 "A­teptaîi...",
695 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
696 },
697 {
698 0,
699 0,
700 NULL,
701 0
702 }
703 };
704
705 static MUI_ENTRY roRODisplayPageEntries[] =
706 {
707 {
708 4,
709 3,
710 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
711 TEXT_STYLE_UNDERLINE
712 },
713 {
714 6,
715 8,
716 "Doriîi modificarea parametrilor grafici de afi­are?",
717 TEXT_STYLE_NORMAL
718 },
719 { 8,
720 10,
721 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
722 TEXT_STYLE_NORMAL
723 },
724 {
725 8,
726 11,
727 " un grup de parametri, apoi apÇsaîi ENTER.",
728 TEXT_STYLE_NORMAL
729 },
730 {
731 8,
732 13,
733 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ",
734 TEXT_STYLE_NORMAL
735 },
736 {
737 8,
738 14,
739 " fara a modifica parametrii grafici actuali.",
740 TEXT_STYLE_NORMAL
741 },
742 {
743 0,
744 0,
745 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
746 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
747 },
748 {
749 0,
750 0,
751 NULL,
752 0
753 }
754 };
755
756 static MUI_ENTRY roROSuccessPageEntries[] =
757 {
758 {
759 4,
760 3,
761 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
762 TEXT_STYLE_UNDERLINE
763 },
764 {
765 10,
766 6,
767 "Componentele de bazÇ ale ReactOS au fost instalate cu succes.",
768 TEXT_STYLE_NORMAL
769 },
770 {
771 10,
772 8,
773 "Scoateîi discul flexibil din unitatea A: ­i toate CD-ROM",
774 TEXT_STYLE_NORMAL
775 },
776 {
777 10,
778 9,
779 "din unitÇîile CD.",
780 TEXT_STYLE_NORMAL
781 },
782 {
783 10,
784 11,
785 "ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
786 TEXT_STYLE_NORMAL
787 },
788 {
789 0,
790 0,
791 "ENTER = Repornire calculator",
792 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
793 },
794 {
795 0,
796 0,
797 NULL,
798 0
799 }
800 };
801
802 static MUI_ENTRY roROBootPageEntries[] =
803 {
804 {
805 4,
806 3,
807 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
808 TEXT_STYLE_UNDERLINE
809 },
810 {
811 6,
812 8,
813 "Programul de instalare nu poate instala aplicaîia de iniîializare",
814 TEXT_STYLE_NORMAL
815 },
816 {
817 6,
818 9,
819 "a calculatorului pe discul calculatorului dumneavoastrÇ.",
820 TEXT_STYLE_NORMAL
821 },
822 {
823 6,
824 13,
825 "Introduceîi un disc flexibil formatat \8cn",
826 TEXT_STYLE_NORMAL
827 },
828 {
829 6,
830 14,
831 "unitatea A: apoi sÇ apÇsaîi ENTER.",
832 TEXT_STYLE_NORMAL,
833 },
834 {
835 0,
836 0,
837 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
838 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
839 },
840 {
841 0,
842 0,
843 NULL,
844 0
845 }
846
847 };
848
849 static MUI_ENTRY roROSelectPartitionEntries[] =
850 {
851 {
852 4,
853 3,
854 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
855 TEXT_STYLE_UNDERLINE
856 },
857 {
858 6,
859 8,
860 "UrmÇtoarea listÇ cuprinde partiîiile existente precum",
861 TEXT_STYLE_NORMAL
862 },
863 {
864 6,
865 9,
866 "­i spaîiul nefolosit pentru crearea de noi partiîii.",
867 TEXT_STYLE_NORMAL
868 },
869 {
870 8,
871 11,
872 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta o opîiune.",
873 TEXT_STYLE_NORMAL
874 },
875 {
876 8,
877 13,
878 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a instala pe partiîia selectatÇ.",
879 TEXT_STYLE_NORMAL
880 },
881 {
882 8,
883 15,
884 "\x07 Press P to create a primary partition.",
885 // "\x07 Tastaîi C pentru a crea o nouÇ partiîie.",
886 TEXT_STYLE_NORMAL
887 },
888 {
889 8,
890 17,
891 "\x07 Press E to create an extended partition.",
892 TEXT_STYLE_NORMAL
893 },
894 {
895 8,
896 19,
897 "\x07 Tastaîi D pentru a ­terge o partiîie existentÇ.",
898 TEXT_STYLE_NORMAL
899 },
900 {
901 0,
902 0,
903 "A­teptaîi...",
904 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
905 },
906 {
907 0,
908 0,
909 NULL,
910 0
911 }
912 };
913
914 static MUI_ENTRY roROFormatPartitionEntries[] =
915 {
916 {
917 4,
918 3,
919 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
920 TEXT_STYLE_UNDERLINE
921 },
922 {
923 6,
924 8,
925 "UrmeazÇ formatarea partiîiei.",
926 TEXT_STYLE_NORMAL
927 },
928 {
929 6,
930 10,
931 "ApÇsaîi ENTER pentru a continua.",
932 TEXT_STYLE_NORMAL
933 },
934 {
935 0,
936 0,
937 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
938 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
939 },
940 {
941 0,
942 0,
943 NULL,
944 TEXT_STYLE_NORMAL
945 }
946 };
947
948 static MUI_ENTRY roROInstallDirectoryEntries[] =
949 {
950 {
951 4,
952 3,
953 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
954 TEXT_STYLE_UNDERLINE
955 },
956 {
957 6,
958 8,
959 "Alegeîi un director de instalare pe partiîia aleasÇ.",
960 TEXT_STYLE_NORMAL
961 },
962 {
963 6,
964 9,
965 "Aici vor fi amplasate fi­ierele sistemului ReactOS:",
966 TEXT_STYLE_NORMAL
967 },
968 {
969 6,
970 14,
971 "Puteîi indica un alt director, apÇs\83nd BACKSPACE pentru",
972 TEXT_STYLE_NORMAL
973 },
974 {
975 6,
976 15,
977 "a ­terge caractere, apoi scriind calea directorului unde",
978 TEXT_STYLE_NORMAL
979 },
980 {
981 6,
982 16,
983 "doriîi instalarea ReactOS.",
984 TEXT_STYLE_NORMAL
985 },
986 {
987 0,
988 0,
989 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
990 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
991 },
992 {
993 0,
994 0,
995 NULL,
996 0
997 }
998 };
999
1000 static MUI_ENTRY roROFileCopyEntries[] =
1001 {
1002 {
1003 4,
1004 3,
1005 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1006 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1007 },
1008 {
1009 0,
1010 12,
1011 " A­teptaîi copierea de fi­iere \8cn directorul ReactOS specificat.",
1012 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1013 },
1014 {
1015 0,
1016 14,
1017 "(aceasta poate dura c\83teva minute)",
1018 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1019 },
1020 {
1021 50,
1022 0,
1023 "\xB3 A­teptaîi... ",
1024 TEXT_TYPE_STATUS
1025 },
1026 {
1027 0,
1028 0,
1029 NULL,
1030 0
1031 }
1032 };
1033
1034 static MUI_ENTRY roROBootLoaderEntries[] =
1035 {
1036 {
1037 4,
1038 3,
1039 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1040 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1041 },
1042 {
1043 6,
1044 8,
1045 "Instalarea aplicaîiei de iniîializare a calculatorului",
1046 TEXT_STYLE_NORMAL
1047 },
1048 {
1049 8,
1050 12,
1051 "InstaleazÇ iniîializatorul pe discul intern (MBR ­i VBR).",
1052 TEXT_STYLE_NORMAL
1053 },
1054 {
1055 8,
1056 13,
1057 "InstaleazÇ iniîializatorul pe discul intern (doar VBR).",
1058 TEXT_STYLE_NORMAL
1059 },
1060 {
1061 8,
1062 14,
1063 "InstaleazÇ iniîializatorul pe un disc flexibil.",
1064 TEXT_STYLE_NORMAL
1065 },
1066 {
1067 8,
1068 15,
1069 "Omite instalarea aplicaîiei de iniîializare.",
1070 TEXT_STYLE_NORMAL
1071 },
1072 {
1073 0,
1074 0,
1075 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
1076 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1077 },
1078 {
1079 0,
1080 0,
1081 NULL,
1082 0
1083 }
1084 };
1085
1086 static MUI_ENTRY roROKeyboardSettingsEntries[] =
1087 {
1088 {
1089 4,
1090 3,
1091 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1092 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1093 },
1094 {
1095 6,
1096 8,
1097 "Doriîi specificarea modelului tastaturii instalate?",
1098 TEXT_STYLE_NORMAL
1099 },
1100 {
1101 8,
1102 10,
1103 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta un model",
1104 TEXT_STYLE_NORMAL
1105 },
1106 {
1107 8,
1108 11,
1109 " de tastaturÇ, apoi apÇsaîi ENTER.",
1110 TEXT_STYLE_NORMAL
1111 },
1112 {
1113 8,
1114 13,
1115 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ fÇrÇ",
1116 TEXT_STYLE_NORMAL
1117 },
1118 {
1119 8,
1120 14,
1121 " a schimba modelul tastaturii curente.",
1122 TEXT_STYLE_NORMAL
1123 },
1124 {
1125 0,
1126 0,
1127 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
1128 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1129 },
1130 {
1131 0,
1132 0,
1133 NULL,
1134 0
1135 }
1136 };
1137
1138 static MUI_ENTRY roROLayoutSettingsEntries[] =
1139 {
1140 {
1141 4,
1142 3,
1143 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1144 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1145 },
1146 {
1147 6,
1148 8,
1149 "Doriîi specificarea unui aranjament implicit de tastaturÇ?",
1150 TEXT_STYLE_NORMAL
1151 },
1152 {
1153 8,
1154 10,
1155 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta un aranjament",
1156 TEXT_STYLE_NORMAL
1157 },
1158 {
1159 8,
1160 11,
1161 " dorit de tastaturÇ, apoi apÇsaîi ENTER.",
1162 TEXT_STYLE_NORMAL
1163 },
1164 {
1165 8,
1166 13,
1167 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ fÇrÇ",
1168 TEXT_STYLE_NORMAL
1169 },
1170 {
1171 8,
1172 14,
1173 " a schimba aranjamentul curent al tastaturii.",
1174 TEXT_STYLE_NORMAL
1175 },
1176 {
1177 0,
1178 0,
1179 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
1180 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1181 },
1182 {
1183 0,
1184 0,
1185 NULL,
1186 0
1187 },
1188
1189 };
1190
1191 static MUI_ENTRY roROPrepareCopyEntries[] =
1192 {
1193 {
1194 4,
1195 3,
1196 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1197 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1198 },
1199 {
1200 6,
1201 8,
1202 "Se fac pregÇtirile necesare pentru copierea de fi­iere.",
1203 TEXT_STYLE_NORMAL
1204 },
1205 {
1206 0,
1207 0,
1208 "Se creazÇ lista de fi­iere...",
1209 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1210 },
1211 {
1212 0,
1213 0,
1214 NULL,
1215 0
1216 },
1217
1218 };
1219
1220 static MUI_ENTRY roROSelectFSEntries[] =
1221 {
1222 {
1223 4,
1224 3,
1225 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1226 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1227 },
1228 {
1229 6,
1230 14,
1231 "Alegeîi un sistem de fi­iere din lista de mai jos.",
1232 0
1233 },
1234 {
1235 8,
1236 16,
1237 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
1238 0
1239 },
1240 {
1241 8,
1242 17,
1243 " un sistem de fi­iere.",
1244 0
1245 },
1246 {
1247 8,
1248 19,
1249 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a formata partiîia.",
1250 0
1251 },
1252 {
1253 8,
1254 21,
1255 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a alege o altÇ partiîie.",
1256 0
1257 },
1258 {
1259 0,
1260 0,
1261 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
1262 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1263 },
1264
1265 {
1266 0,
1267 0,
1268 NULL,
1269 0
1270 }
1271 };
1272
1273 static MUI_ENTRY roRODeletePartitionEntries[] =
1274 {
1275 {
1276 4,
1277 3,
1278 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1279 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1280 },
1281 {
1282 6,
1283 8,
1284 "Aîi ales sÇ ­tergeîi partiîia",
1285 TEXT_STYLE_NORMAL
1286 },
1287 {
1288 8,
1289 18,
1290 "\x07 Tastaîi D pentru a ­terge partiîia.",
1291 TEXT_STYLE_NORMAL
1292 },
1293 {
1294 11,
1295 19,
1296 "ATENõIE: Toate datele de pe aceastÇ partiîie vor fi pierdute!",
1297 TEXT_STYLE_NORMAL
1298 },
1299 {
1300 8,
1301 21,
1302 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a anula.",
1303 TEXT_STYLE_NORMAL
1304 },
1305 {
1306 0,
1307 0,
1308 "D = ¸tergere partiîie ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
1309 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1310 },
1311 {
1312 0,
1313 0,
1314 NULL,
1315 0
1316 }
1317 };
1318
1319 static MUI_ENTRY roRORegistryEntries[] =
1320 {
1321 {
1322 4,
1323 3,
1324 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1325 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1326 },
1327 {
1328 6,
1329 8,
1330 "Se actualizeazÇ configuraîia sistemului...",
1331 TEXT_STYLE_NORMAL
1332 },
1333 {
1334 0,
1335 0,
1336 "Se creazÇ registrul...",
1337 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1338 },
1339 {
1340 0,
1341 0,
1342 NULL,
1343 0
1344 },
1345
1346 };
1347
1348 MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
1349 {
1350 {
1351 // NOT_AN_ERROR
1352 "Success\n"
1353 },
1354 {
1355 //ERROR_NOT_INSTALLED
1356 "ReactOS nu a fost instalat complet \8cn calculatorul\n"
1357 "dumneavoastrÇ. DacÇ abandonaîi instalarea ReactOS\n"
1358 "acum, va fi nevoie sÇ o reluaîi din nou altÇ datÇ.\n"
1359 "\n"
1360 " \x07 ApÇsaîi ENTER pentru a continua instalarea.\n"
1361 " \x07 ApÇsaîi F3 pentru a abandona instalarea.",
1362 "F3 = Ie­ire ENTER = Continuare"
1363 },
1364 {
1365 //ERROR_NO_HDD
1366 "Nu se pot gÇsi discuri interne.",
1367 "ENTER = Repornire calculator"
1368 },
1369 {
1370 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1371 "Nu se poate gÇsi unitatea de citire.",
1372 "ENTER = Repornire calculator"
1373 },
1374 {
1375 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1376 "Nu poate \8cncÇrca fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
1377 "ENTER = Repornire calculator"
1378 },
1379 {
1380 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1381 "Fi­ieul TXTSETUP.SIF a fos gÇsit deteriorat.",
1382 "ENTER = Repornire calculator"
1383 },
1384 {
1385 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1386 "Fi­ierul TXTSETUP.SIF conîine o semnÇturÇ invalidÇ.",
1387 "ENTER = Repornire calculator"
1388 },
1389 {
1390 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1391 "Nu se pot obîine informaîii despre dispozitiv(ele)\n"
1392 "din calculator.\n",
1393 "ENTER = Repornire calculator"
1394 },
1395 {
1396 //ERROR_WRITE_BOOT,
1397 "Nu s-a reu­it instalarea codului FAT de iniîializare\n"
1398 "pe partiîia de sistem.",
1399 "ENTER = Repornire calculator"
1400 },
1401 {
1402 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1403 "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu arhitecturi de\n"
1404 "calcul disponibile.",
1405 "ENTER = Repornire calculator"
1406 },
1407 {
1408 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1409 "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu parametri de\n"
1410 "afi­are pentru ecran.",
1411 "ENTER = Repornire calculator"
1412 },
1413 {
1414 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1415 "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu tipuri\n"
1416 "disponibile de tastaturÇ.",
1417 "ENTER = Repornire calculator"
1418 },
1419 {
1420 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1421 "A e­uat \8cncÇrcarea listei de configuraîii\n"
1422 "ale tastaturii.",
1423 "ENTER = Repornire calculator"
1424 },
1425 {
1426 //ERROR_WARN_PARTITION,
1427 "A fost gÇsit cel puîin un disc cu tabelÇ de partiîii\n"
1428 "nerecunoscutÇ, ce nu pot fi gestionatÇ corespunzÇtor!\n"
1429 "\n"
1430 "Crearea sau ­tergerea de partiîii poate astfel cauza\n"
1431 "distrugerea tabelei de partiîii."
1432 "\n"
1433 " \x07 ApÇsaîi F3 pentru a abandona instalarea.\n"
1434 " \x07 ApÇsaîi ENTER pentru a continua.",
1435 "F3= Ie­ire ENTER = Continuare"
1436 },
1437 {
1438 //ERROR_NEW_PARTITION,
1439 "O partiîie nouÇ nu se creazÇ \8cn interiorul\n"
1440 "unei partiîii existente!\n"
1441 "\n"
1442 " * Tastaîi pentru a continua.",
1443 NULL
1444 },
1445 {
1446 //ERROR_DELETE_SPACE,
1447 "Aîi \8cncercat ­tergerea de spaîiu nepartiîionat,\n"
1448 "\8cnsÇ doar spaîiul partiîionat poate fi ­ters!\n"
1449 "\n"
1450 " * Tastaîi pentru a continua.",
1451 NULL
1452 },
1453 {
1454 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1455 "Nu s-a reu­it instalarea codului FAT de iniîializare\n"
1456 "pe partiîia de sistem.",
1457 "ENTER = Repornire calculator"
1458 },
1459 {
1460 //ERROR_NO_FLOPPY,
1461 "Nu existÇ discuri flexibile \8cn unitatea A:",
1462 "ENTER = Continuare"
1463 },
1464 {
1465 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1466 "A e­uat actualizarea configuraîiei de tastaturÇ.",
1467 "ENTER = Repornire calculator"
1468 },
1469 {
1470 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1471 "Nu s-a reu­it actualizarea registrului cu\n"
1472 "parametrii grafici ai ecranului!",
1473 "ENTER = Repornire calculator"
1474 },
1475 {
1476 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1477 "Nu s-a reu­it importarea registrului.",
1478 "ENTER = Repornire calculator"
1479 },
1480 {
1481 //ERROR_FIND_REGISTRY
1482 "Fi­ierele cu datele registrului\n"
1483 "nu au putut fi localizate.",
1484 "ENTER = Repornire calculator"
1485 },
1486 {
1487 //ERROR_CREATE_HIVE,
1488 "Crearea registrului local a e­uat!",
1489 "ENTER = Repornire calculator"
1490 },
1491 {
1492 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1493 "Iniîializarea registrului a e­uat.",
1494 "ENTER = Repornire calculator"
1495 },
1496 {
1497 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1498 "Fi­ierul cabinet nu conîine nici un fi­ier\n"
1499 "valid de tip inf.",
1500 "ENTER = Repornire calculator"
1501 },
1502 {
1503 //ERROR_CABINET_MISSING,
1504 "Fi­ierul cabinet nu e gÇsit.\n",
1505 "ENTER = Repornire calculator"
1506 },
1507 {
1508 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1509 "Fi­ierul cabinet nu conîine nici un script\n"
1510 "de instalare.",
1511 "ENTER = Repornire calculator"
1512 },
1513 {
1514 //ERROR_COPY_QUEUE,
1515 "Nu se poate deschide lista de fi­iere\n"
1516 "pentru copiere.",
1517 "ENTER = Repornire calculator"
1518 },
1519 {
1520 //ERROR_CREATE_DIR,
1521 "Nu se pot crea directoarele de instalare.",
1522 "ENTER = Repornire calculator"
1523 },
1524 {
1525 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1526 "Nu se poate gÇsi secîiunea de directoare\n"
1527 "\8cn fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
1528 "ENTER = Repornire calculator"
1529 },
1530 {
1531 //ERROR_CABINET_SECTION,
1532 "Nu se poate gÇsi secîiunea de directoare\n"
1533 "\8cn fi­ierul cabinet.",
1534 "ENTER = Repornire calculator"
1535 },
1536 {
1537 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1538 "Nu se poate crea directorul de instalare.",
1539 "ENTER = Repornire calculator"
1540 },
1541 {
1542 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1543 "Nu se poate gÇsi secîiunea pentru date de\n"
1544 "instalare din fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
1545 "ENTER = Repornire calculator"
1546 },
1547 {
1548 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1549 "A e­uat scrierea tabelelor de partiîii.\n",
1550 "ENTER = Repornire calculator"
1551 },
1552 {
1553 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1554 "A e­uat includerea paginÇrii \8cn registre.\n",
1555 "ENTER = Repornire calculator"
1556 },
1557 {
1558 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1559 "Nu se poate seta sistemul de localizare.\n",
1560 "ENTER = Repornire calculator"
1561 },
1562 {
1563 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1564 "A e­uat includerea \8cn registre a configuraîiei\n"
1565 "de tastaturÇ.",
1566 "ENTER = Repornire calculator"
1567 },
1568 {
1569 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1570 "Nu s-a reu­it setarea geo id.",
1571 "ENTER = Repornire calculator"
1572 },
1573 {
1574 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1575 "Pe partiîia selectatÇ nu existÇ suficient\n"
1576 "spaîiu liber."
1577 " * Tastaîi pentru a continua.",
1578 NULL
1579 },
1580 {
1581 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1582 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1583 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1584 "\n"
1585 " * Press any key to continue."
1586 },
1587 {
1588 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1589 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1590 "\n"
1591 " * Press any key to continue."
1592 },
1593 {
1594 //ERROR_NOT_BEHIND_EXTENDED,
1595 "You can not create a partition behind an extended partition.\n"
1596 "\n"
1597 " * Press any key to continue."
1598 },
1599 {
1600 //ERROR_EXTENDED_NOT_LAST,
1601 "An extended partition must always be the last\n"
1602 "partition in a partition table.\n"
1603 "\n"
1604 " * Press any key to continue."
1605 },
1606 {
1607 NULL,
1608 NULL
1609 }
1610 };
1611
1612 MUI_PAGE roROPages[] =
1613 {
1614 {
1615 LANGUAGE_PAGE,
1616 roROLanguagePageEntries
1617 },
1618 {
1619 START_PAGE,
1620 roROWelcomePageEntries
1621 },
1622 {
1623 INSTALL_INTRO_PAGE,
1624 roROIntroPageEntries
1625 },
1626 {
1627 LICENSE_PAGE,
1628 roROLicensePageEntries
1629 },
1630 {
1631 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1632 roRODevicePageEntries
1633 },
1634 {
1635 REPAIR_INTRO_PAGE,
1636 roRORepairPageEntries
1637 },
1638 {
1639 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1640 roROComputerPageEntries
1641 },
1642 {
1643 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1644 roRODisplayPageEntries
1645 },
1646 {
1647 FLUSH_PAGE,
1648 roROFlushPageEntries
1649 },
1650 {
1651 SELECT_PARTITION_PAGE,
1652 roROSelectPartitionEntries
1653 },
1654 {
1655 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1656 roROSelectFSEntries
1657 },
1658 {
1659 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1660 roROFormatPartitionEntries
1661 },
1662 {
1663 DELETE_PARTITION_PAGE,
1664 roRODeletePartitionEntries
1665 },
1666 {
1667 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1668 roROInstallDirectoryEntries
1669 },
1670 {
1671 PREPARE_COPY_PAGE,
1672 roROPrepareCopyEntries
1673 },
1674 {
1675 FILE_COPY_PAGE,
1676 roROFileCopyEntries
1677 },
1678 {
1679 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1680 roROKeyboardSettingsEntries
1681 },
1682 {
1683 BOOT_LOADER_PAGE,
1684 roROBootLoaderEntries
1685 },
1686 {
1687 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1688 roROLayoutSettingsEntries
1689 },
1690 {
1691 QUIT_PAGE,
1692 roROQuitPageEntries
1693 },
1694 {
1695 SUCCESS_PAGE,
1696 roROSuccessPageEntries
1697 },
1698 {
1699 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1700 roROBootPageEntries
1701 },
1702 {
1703 REGISTRY_PAGE,
1704 roRORegistryEntries
1705 },
1706 {
1707 -1,
1708 NULL
1709 }
1710 };
1711
1712 MUI_STRING roROStrings[] =
1713 {
1714 {STRING_PLEASEWAIT,
1715 " A­teptaîi..."},
1716 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1717 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1718 // " ENTER = Instalare C = Creare partiîie F3 = Ie­ire"},
1719 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1720 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1721 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1722 " ENTER = Instalare D = ¸tergere partiîie F3 = Ie­ire"},
1723 {STRING_DELETEPARTITION,
1724 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1725 {STRING_PARTITIONSIZE,
1726 "MÇrimea noii partiîii:"},
1727 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1728 "You have chosen to create a primary partition on"},
1729 // "Aîi ales crearea unei noi partiîii pe"},
1730 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1731 "You have chosen to create an extended partition on"},
1732 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1733 "You have chosen to create a logical partition on"},
1734 {STRING_HDDSIZE,
1735 "Introduceîi mÇrimea noii partiîii \8cn megaocteîi."},
1736 {STRING_CREATEPARTITION,
1737 " ENTER = Creare partiîie ESC = Anulare F3 = Ie­ire"},
1738 {STRING_PARTFORMAT,
1739 "AceastÇ Partiîie urmeazÇ sÇ fie formatatÇ."},
1740 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1741 "Alegeîi sÇ instalaîi ReactOS pe partiîie nouÇ sau neformatatÇ."},
1742 {STRING_INSTALLONPART,
1743 "ReactOS va fi instalat pe partiîia"},
1744 {STRING_CHECKINGPART,
1745 "Programul de instalare verificÇ acum partiîia aleasÇ."},
1746 {STRING_QUITCONTINUE,
1747 "F3= Ie­ire ENTER = Continuare"},
1748 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1749 "ENTER = Repornire calculator"},
1750 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1751 "Nu s-a reu­it gÇsirea sesiunii\n'%S' \8cn TXTSETUP.SIF.\n"},
1752 {STRING_COPYING,
1753 " Fi­ierul curent: %S"},
1754 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1755 "Se copie fi­ierele..."},
1756 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1757 " Se actualizeazÇ registrul..."},
1758 {STRING_IMPORTFILE,
1759 " Se importÇ %S..."},
1760 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1761 " Se actualizeazÇ registrul configuraîiei grafice..."},
1762 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1763 " Se actualizeazÇ particularitÇîile locale..."},
1764 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1765 " Se actualizeazÇ configuraîia tastaturii..."},
1766 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1767 " Se adaugÇ datele de paginare \8cn registru..."},
1768 {STRING_DONE,
1769 " Terminat!"},
1770 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1771 " ENTER = Repornire calculator"},
1772 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1773 "Nu se poate deschide consola\r\n\r\n"},
1774 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1775 "Cea mai frecventÇ cauzÇ pentru asta este utilizarea unei tastaturi USB\r\n"},
1776 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1777 "Tastaturile USB \8cncÇ nu sunt complet suportate\r\n"},
1778 {STRING_FORMATTINGDISK,
1779 "Se formateazÇ discul..."},
1780 {STRING_CHECKINGDISK,
1781 "Se verificÇ discul..."},
1782 {STRING_FORMATDISK1,
1783 " FormateazÇ partiîia ca sistem de fi­iere %S (formatare rapidÇ) "},
1784 {STRING_FORMATDISK2,
1785 " FormateazÇ partiîia ca sistem de fi­iere %S "},
1786 {STRING_KEEPFORMAT,
1787 " PÇstreazÇ sistemul de fi­iere actual (fÇrÇ schimbÇri) "},
1788 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1789 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
1790 {STRING_HDDINFOUNK1,
1791 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
1792 {STRING_HDDINFOUNK2,
1793 " %c%c Tip %lu %I64u %s"},
1794 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1795 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
1796 {STRING_HDDINFOUNK3,
1797 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
1798 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1799 "Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1800 {STRING_HDDINFOUNK4,
1801 "%c%c Tip %lu %I64u %s"},
1802 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1803 "de pe Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1804 {STRING_HDDINFOUNK5,
1805 "%c%c %sTip %-3u%s %6lu %s"},
1806 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1807 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %S"},
1808 {STRING_HDDINFOUNK6,
1809 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)"},
1810 {STRING_NEWPARTITION,
1811 "O nouÇ partiîie a fost creatÇ \8cn"},
1812 {STRING_UNPSPACE,
1813 " %sSpaîiu nepartiîionat%s %6lu %s"},
1814 {STRING_MAXSIZE,
1815 "Mo (max. %lu Mo)"},
1816 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1817 "Extended Partition"},
1818 {STRING_UNFORMATTED,
1819 "Part. nouÇ (neformatatÇ)"},
1820 {STRING_FORMATUNUSED,
1821 "Nefolosit"},
1822 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1823 "Necunoscut"},
1824 {STRING_KB,
1825 "ko"},
1826 {STRING_MB,
1827 "Mo"},
1828 {STRING_GB,
1829 "Go"},
1830 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1831 "AdÇugare configuraîii de tastaturÇ"},
1832 {0, 0}
1833 };