38e766f447430415a79a9239bf3857eca2f146c1
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / sv-SE.h
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Setup
3 * FILE: base/setup/usetup/lang/sv-SE.h
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly plus perhaps GreatLord if blame and translate.reactos.se is consulted.
6 */
7 #pragma once
8
9 MUI_LAYOUTS svSELayouts[] =
10 {
11 { L"041D", L"0000041D" },
12 { L"0409", L"00000409" },
13 { NULL, NULL }
14 };
15
16 static MUI_ENTRY svSELanguagePageEntries[] =
17 {
18 {
19 4,
20 3,
21 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
22 TEXT_STYLE_UNDERLINE
23 },
24 {
25 6,
26 8,
27 "Language Selection.",
28 TEXT_STYLE_NORMAL
29 },
30 {
31 8,
32 10,
33 "\x07 Please choose the language used for the installation process.",
34 TEXT_STYLE_NORMAL
35 },
36 {
37 8,
38 11,
39 " Then Tryck ENTER.",
40 TEXT_STYLE_NORMAL
41 },
42 {
43 8,
44 13,
45 "\x07 This Language will be the default language for the final system.",
46 TEXT_STYLE_NORMAL
47 },
48 {
49 0,
50 0,
51 " ENTER = Forts\84tt F3 = Avsluta",
52 TEXT_TYPE_STATUS
53 },
54 {
55 0,
56 0,
57 NULL,
58 0
59 }
60 };
61
62 static MUI_ENTRY svSEWelcomePageEntries[] =
63 {
64 {
65 4,
66 3,
67 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
68 TEXT_STYLE_UNDERLINE
69 },
70 {
71 6,
72 8,
73 "V\84lkommen till ReactOS Setup!",
74 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
75 },
76 {
77 6,
78 11,
79 "Denna del av installationen kopierar ReactOS till eran",
80 TEXT_STYLE_NORMAL
81 },
82 {
83 6,
84 12,
85 "dator och f\94rbereder den andra delen av installationen.",
86 TEXT_STYLE_NORMAL
87 },
88 {
89 8,
90 15,
91 "\x07 Tryck p\86 ENTER f\94r att installera ReactOS.",
92 TEXT_STYLE_NORMAL
93 },
94 {
95 8,
96 17,
97 "\x07 Tryck p\86 R f\94r att reparera ReactOS.",
98 TEXT_STYLE_NORMAL
99 },
100 {
101 8,
102 19,
103 "\x07 Tryck p\86 L f\94r att l\84sa licensavtalet till ReactOS.",
104 TEXT_STYLE_NORMAL
105 },
106 {
107 8,
108 21,
109 "\x07 Tryck p\86 F3 f\94r att avbryta installationen av ReactOS.",
110 TEXT_STYLE_NORMAL
111 },
112 {
113 6,
114 23,
115 "F\94r mer information om ReactOS, bes\94k:",
116 TEXT_STYLE_NORMAL
117 },
118 {
119 6,
120 24,
121 "http://www.reactos.org",
122 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
123 },
124 {
125 0,
126 0,
127 " ENTER = Forts\84tt R = Reparera F3 = Avbryt",
128 TEXT_TYPE_STATUS
129 },
130 {
131 0,
132 0,
133 NULL,
134 0
135 }
136 };
137
138 static MUI_ENTRY svSEIntroPageEntries[] =
139 {
140 {
141 4,
142 3,
143 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
144 TEXT_STYLE_UNDERLINE
145 },
146 {
147 6,
148 8,
149 "ReactOS Version Status",
150 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
151 },
152 {
153 6,
154 11,
155 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
156 TEXT_STYLE_NORMAL
157 },
158 {
159 6,
160 12,
161 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
162 TEXT_STYLE_NORMAL
163 },
164 {
165 6,
166 13,
167 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
168 TEXT_STYLE_NORMAL
169 },
170 {
171 6,
172 15,
173 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
174 TEXT_STYLE_NORMAL
175 },
176 {
177 6,
178 16,
179 "to run ReactOS on real hardware.",
180 TEXT_STYLE_NORMAL
181 },
182 {
183 8,
184 19,
185 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
186 TEXT_STYLE_NORMAL
187 },
188 {
189 8,
190 21,
191 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
192 TEXT_STYLE_NORMAL
193 },
194 {
195 0,
196 0,
197 "ENTER = Continue F3 = Quit",
198 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
199 },
200 {
201 0,
202 0,
203 NULL,
204 0
205 }
206 };
207
208 static MUI_ENTRY svSELicensePageEntries[] =
209 {
210 {
211 4,
212 3,
213 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
214 TEXT_STYLE_UNDERLINE
215 },
216 {
217 6,
218 6,
219 "Licensering:",
220 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
221 },
222 {
223 8,
224 8,
225 "ReactOS \84r licenserad under GNU GPL med delar",
226 TEXT_STYLE_NORMAL
227 },
228 {
229 8,
230 9,
231 "av den medf\94ljande koden licenserad under GPL-f\94renliga",
232 TEXT_STYLE_NORMAL
233 },
234 {
235 8,
236 10,
237 "licenser s\86som X11-, BSD- och GNU LGPL-licenserna.",
238 TEXT_STYLE_NORMAL
239 },
240 {
241 8,
242 11,
243 "All mjukvara som \84r del av ReactOS \84r publicerad",
244 TEXT_STYLE_NORMAL
245 },
246 {
247 8,
248 12,
249 "under GNU GPL, men \84ven den ursprungliga",
250 TEXT_STYLE_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 13,
255 "licensen \84r uppr\84tth\86llen.",
256 TEXT_STYLE_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 15,
261 "Denna mjukvara har INGEN GARANTI eller begr\84nsing p\86 anv\84ndning",
262 TEXT_STYLE_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 16,
267 "bortsett fr\86n till\84mplig lokal och internationell lag. Licenseringen av",
268 TEXT_STYLE_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 17,
273 "ReactOS t\84cker endast distrubering till tredje part.",
274 TEXT_STYLE_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 18,
279 "Om Ni av n\86gon anledning ej f\86tt en kopia av",
280 TEXT_STYLE_NORMAL
281 },
282 {
283 8,
284 19,
285 "GNU General Public License med ReactOS, bes\94k",
286 TEXT_STYLE_NORMAL
287 },
288 {
289 8,
290 20,
291 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
292 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
293 },
294 {
295 8,
296 22,
297 "Garanti:",
298 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
299 },
300 {
301 8,
302 24,
303 "Detta \84r gratis mjukvara; se k\84llkoden f\94r restriktioner ang\86ende kopiering.",
304 TEXT_STYLE_NORMAL
305 },
306 {
307 8,
308 25,
309 "INGEN GARANTI ges; inte ens f\94r S\8eLJBARHET eller PASSANDE F\99R ETT",
310 TEXT_STYLE_NORMAL
311 },
312 {
313 8,
314 26,
315 "SPECIELLT SYFTE. ALL ANV\8eNDNING SKER P\8f EGEN RISK!",
316 TEXT_STYLE_NORMAL
317 },
318 {
319 0,
320 0,
321 " ENTER = \8fterv\84nd",
322 TEXT_TYPE_STATUS
323 },
324 {
325 0,
326 0,
327 NULL,
328 0
329 }
330 };
331
332 static MUI_ENTRY svSEDevicePageEntries[] =
333 {
334 {
335 4,
336 3,
337 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
338 TEXT_STYLE_UNDERLINE
339 },
340 {
341 6,
342 8,
343 "Listan nedanf\94r visar inst\84llningarna f\94r maskinvaran.",
344 TEXT_STYLE_NORMAL
345 },
346 {
347 8,
348 11,
349 " Dator:",
350 TEXT_STYLE_NORMAL
351 },
352 {
353 8,
354 12,
355 " Bildsk\84rm:",
356 TEXT_STYLE_NORMAL,
357 },
358 {
359 8,
360 13,
361 " Tangentbord:",
362 TEXT_STYLE_NORMAL
363 },
364 {
365 8,
366 14,
367 "Tangentbordslayout:",
368 TEXT_STYLE_NORMAL
369 },
370 {
371 8,
372 16,
373 " Acceptera:",
374 TEXT_STYLE_NORMAL
375 },
376 {
377 25,
378 16, "Acceptera dessa maskinvaruinst\84llningar",
379 TEXT_STYLE_NORMAL
380 },
381 {
382 6,
383 19,
384 "\8endra inst\84llningarna genom att trycka p\86 UPP- och NED-piltangenterna",
385 TEXT_STYLE_NORMAL
386 },
387 {
388 6,
389 20,
390 "f\94r att markera en inst\84llning, och tryck p\86 ENTER f\94r att v\84lja",
391 TEXT_STYLE_NORMAL
392 },
393 {
394 6,
395 21,
396 "inst\84llningen.",
397 TEXT_STYLE_NORMAL
398 },
399 {
400 6,
401 23,
402 "N\84r alla inst\84llningar \84r korrekta, v\84lj \"Acceptera dessa maskinvaruinst\84llningar\"",
403 TEXT_STYLE_NORMAL
404 },
405 {
406 6,
407 24,
408 "och tryck p\86 ENTER.",
409 TEXT_STYLE_NORMAL
410 },
411 {
412 0,
413 0,
414 " ENTER = Forts\84tt F3 = Avbryt",
415 TEXT_TYPE_STATUS
416 },
417 {
418 0,
419 0,
420 NULL,
421 0
422 }
423 };
424
425 static MUI_ENTRY svSERepairPageEntries[] =
426 {
427 {
428 4,
429 3,
430 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
431 TEXT_STYLE_UNDERLINE
432 },
433 {
434 6,
435 8,
436 "ReactOS Setup \84r i en tidig utvecklingsfas och saknar d\84rf\94r ett antal",
437 TEXT_STYLE_NORMAL
438 },
439 {
440 6,
441 9,
442 "funktioner som kan f\94rv\84ntas av ett fullt anv\84ndbart setup-program.",
443 TEXT_STYLE_NORMAL
444 },
445 {
446 6,
447 12,
448 "Reparations- och uppdateringsfunktionerna fungerar ej.",
449 TEXT_STYLE_NORMAL
450 },
451 {
452 8,
453 15,
454 "\x07 Tryck p\86 U f\94r att uppdatera ReactOS.",
455 TEXT_STYLE_NORMAL
456 },
457 {
458 8,
459 17,
460 "\x07 Tryck p\86 R f\94r \8fterst\84llningskonsolen.",
461 TEXT_STYLE_NORMAL
462 },
463 {
464 8,
465 19,
466 "\x07 Tryck p\86 ESC f\94r att \86terv\84nda till f\94reg\86ende sida.",
467 TEXT_STYLE_NORMAL
468 },
469 {
470 8,
471 21,
472 "\x07 Tryck p\86 ENTER f\94r att starta om datorn.",
473 TEXT_STYLE_NORMAL
474 },
475 {
476 0,
477 0,
478 " ESC = G\86 till f\94reg\86ende sida ENTER = Starta om datorn",
479 TEXT_TYPE_STATUS
480 },
481 {
482 0,
483 0,
484 NULL,
485 0
486 }
487 };
488
489 static MUI_ENTRY svSEComputerPageEntries[] =
490 {
491 {
492 4,
493 3,
494 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
495 TEXT_STYLE_UNDERLINE
496 },
497 {
498 6,
499 8,
500 "\8endra vilken typ av dator som ska installeras.",
501 TEXT_STYLE_NORMAL
502 },
503 {
504 8,
505 10,
506 "\x07 Anv\84nd UPP- och NED-piltangenterna f\94r att v\84lja \94nskad datortyp.",
507 TEXT_STYLE_NORMAL
508 },
509 {
510 8,
511 11,
512 " Tryck sen p\86 ENTER.",
513 TEXT_STYLE_NORMAL
514 },
515 {
516 8,
517 13,
518 "\x07 Tryck p\86 ESC f\94r att \86terv\84nda till den f\94reg\86ende sidan utan",
519 TEXT_STYLE_NORMAL
520 },
521 {
522 8,
523 14,
524 " att \84ndra datortypen.",
525 TEXT_STYLE_NORMAL
526 },
527 {
528 0,
529 0,
530 " ENTER = Forts\84tt ESC = \8fterv\84nd F3 = Avbryt",
531 TEXT_TYPE_STATUS
532 },
533 {
534 0,
535 0,
536 NULL,
537 0
538 }
539 };
540
541 static MUI_ENTRY svSEFlushPageEntries[] =
542 {
543 {
544 4,
545 3,
546 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
547 TEXT_STYLE_UNDERLINE
548 },
549 {
550 10,
551 6,
552 "Datorn f\94rs\84krar sig om att all data \84r lagrad p\86 h\86rdisken.",
553 TEXT_STYLE_NORMAL
554 },
555 {
556 10,
557 8,
558 "Detta kommer att ta en stund.",
559 TEXT_STYLE_NORMAL
560 },
561 {
562 10,
563 9,
564 "N\84r detta \84r f\84rdigt kommer datorn att startas om automatiskt.",
565 TEXT_STYLE_NORMAL
566 },
567 {
568 0,
569 0,
570 " Rensar cachen",
571 TEXT_TYPE_STATUS
572 },
573 {
574 0,
575 0,
576 NULL,
577 0
578 }
579 };
580
581 static MUI_ENTRY svSEQuitPageEntries[] =
582 {
583 {
584 4,
585 3,
586 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
587 TEXT_STYLE_UNDERLINE
588 },
589 {
590 10,
591 6,
592 "Installationen av ReactOS har inte slutf\94rts.",
593 TEXT_STYLE_NORMAL
594 },
595 {
596 10,
597 8,
598 "Se till att ingen floppy-disk finns i floppy-l\84sare A:",
599 TEXT_STYLE_NORMAL
600 },
601 {
602 10,
603 9,
604 "och tag ur alla skivor fr\86n CD/DVD-l\84sarna.",
605 TEXT_STYLE_NORMAL
606 },
607 {
608 10,
609 11,
610 "Tryck p\86 ENTER f\94r att starta om datorn.",
611 TEXT_STYLE_NORMAL
612 },
613 {
614 0,
615 0,
616 " Var god v\84nta ...",
617 TEXT_TYPE_STATUS,
618 },
619 {
620 0,
621 0,
622 NULL,
623 0
624 }
625 };
626
627 static MUI_ENTRY svSEDisplayPageEntries[] =
628 {
629 {
630 4,
631 3,
632 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
633 TEXT_STYLE_UNDERLINE
634 },
635 {
636 6,
637 8,
638 "\8endra vilken typ av bildsk\84rmsinst\84llning som ska installeras.",
639 TEXT_STYLE_NORMAL
640 },
641 { 8,
642 10,
643 "\x07 Anv\84nd UPP- och NED-piltangenterna f\94r att v\84lja \94nskad inst\84llning.",
644 TEXT_STYLE_NORMAL
645 },
646 {
647 8,
648 11,
649 " Tryck sedan p\86 ENTER.",
650 TEXT_STYLE_NORMAL
651 },
652 {
653 8,
654 13,
655 "\x07 Tryck p\86 ESC f\94r att \86terv\84nda till den f\94reg\86ende sidan utan",
656 TEXT_STYLE_NORMAL
657 },
658 {
659 8,
660 14,
661 " att \84ndra bildsk\84rmsinst\84llningen.",
662 TEXT_STYLE_NORMAL
663 },
664 {
665 0,
666 0,
667 " ENTER = Forts\84tt ESC = \8fterv\84nd F3 = Avbryt",
668 TEXT_TYPE_STATUS
669 },
670 {
671 0,
672 0,
673 NULL,
674 0
675 }
676 };
677
678 static MUI_ENTRY svSESuccessPageEntries[] =
679 {
680 {
681 4,
682 3,
683 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
684 TEXT_STYLE_UNDERLINE
685 },
686 {
687 10,
688 6,
689 "ReactOS har nu installerats p\86 datorn.",
690 TEXT_STYLE_NORMAL
691 },
692 {
693 10,
694 8,
695 "Se till att ingen floppy-disk finns i floppy-l\84sare A:",
696 TEXT_STYLE_NORMAL
697 },
698 {
699 10,
700 9,
701 "och tag ur alla skivor fr\86n CD/DVD-l\84sarna.",
702 TEXT_STYLE_NORMAL
703 },
704 {
705 10,
706 11,
707 "Tryck p\86 ENTER f\94r att starta om datorn.",
708 TEXT_STYLE_NORMAL
709 },
710 {
711 0,
712 0,
713 " ENTER = Starta om datorn",
714 TEXT_TYPE_STATUS
715 },
716 {
717 0,
718 0,
719 NULL,
720 0
721 }
722 };
723
724 static MUI_ENTRY svSEBootPageEntries[] =
725 {
726 {
727 4,
728 3,
729 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
730 TEXT_STYLE_UNDERLINE
731 },
732 {
733 6,
734 8,
735 "Setup misslyckades med att installera bootloadern p\86 datorns",
736 TEXT_STYLE_NORMAL
737 },
738 {
739 6,
740 9,
741 "h\86rddisk",
742 TEXT_STYLE_NORMAL
743 },
744 {
745 6,
746 13,
747 "Var god s\84tt in en formatterad floppy-disk i l\84sare A: och",
748 TEXT_STYLE_NORMAL
749 },
750 {
751 6,
752 14,
753 "tryck p\86 ENTER.",
754 TEXT_STYLE_NORMAL,
755 },
756 {
757 0,
758 0,
759 " ENTER = Forts\84tt F3 = Avbryt",
760 TEXT_TYPE_STATUS
761 },
762 {
763 0,
764 0,
765 NULL,
766 0
767 }
768
769 };
770
771 static MUI_ENTRY svSESelectPartitionEntries[] =
772 {
773 {
774 4,
775 3,
776 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
777 TEXT_STYLE_UNDERLINE
778 },
779 {
780 6,
781 8,
782 "Lista nedan visar befintliga partitioner och oanv\84ndt",
783 TEXT_STYLE_NORMAL
784 },
785 {
786 6,
787 9,
788 "diskutrymme f\94r nya partitioner.",
789 TEXT_STYLE_NORMAL
790 },
791 {
792 8,
793 11,
794 "\x07 Tryck UPP eller NER tangenten f\94r att v\84lja i listan.",
795 TEXT_STYLE_NORMAL
796 },
797 {
798 8,
799 13,
800 "\x07 Tryck ENTER f\94r att installerara ReactOS till vald partition.",
801 TEXT_STYLE_NORMAL
802 },
803 {
804 8,
805 15,
806 "\x07 Press P to create a primary partition.",
807 // "\x07 Tryck C f\94r att skapa en ny partition.",
808 TEXT_STYLE_NORMAL
809 },
810 {
811 8,
812 17,
813 "\x07 Press E to create an extended partition.",
814 TEXT_STYLE_NORMAL
815 },
816 {
817 8,
818 19,
819 "\x07 Press L to create a logical partition.",
820 TEXT_STYLE_NORMAL
821 },
822 {
823 8,
824 21,
825 "\x07 Tryck D f\94r att ta bort en befintlig partititon.",
826 TEXT_STYLE_NORMAL
827 },
828 {
829 0,
830 0,
831 " Var V\84nlig V\84nta...",
832 TEXT_TYPE_STATUS
833 },
834 {
835 0,
836 0,
837 NULL,
838 0
839 }
840 };
841
842 static MUI_ENTRY svSEConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
843 {
844 {
845 4,
846 3,
847 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
848 TEXT_STYLE_UNDERLINE
849 },
850 {
851 6,
852 8,
853 "You have chosen to delete the system partition.",
854 TEXT_STYLE_NORMAL
855 },
856 {
857 6,
858 10,
859 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
860 TEXT_STYLE_NORMAL
861 },
862 {
863 6,
864 11,
865 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
866 TEXT_STYLE_NORMAL
867 },
868 {
869 6,
870 12,
871 "programs provided by the hardware manufacturer.",
872 TEXT_STYLE_NORMAL
873 },
874 {
875 6,
876 14,
877 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
878 TEXT_STYLE_NORMAL
879 },
880 {
881 6,
882 15,
883 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
884 TEXT_STYLE_NORMAL
885 },
886 {
887 6,
888 16,
889 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
890 TEXT_STYLE_NORMAL
891 },
892 {
893 6,
894 17,
895 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
896 TEXT_STYLE_NORMAL
897 },
898 {
899 8,
900 20,
901 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
902 TEXT_STYLE_NORMAL
903 },
904 {
905 8,
906 21,
907 " to confirm the deletion of the partition again later.",
908 TEXT_STYLE_NORMAL
909 },
910 {
911 8,
912 24,
913 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
914 TEXT_STYLE_NORMAL
915 },
916 {
917 8,
918 25,
919 " not be deleted.",
920 TEXT_STYLE_NORMAL
921 },
922 {
923 0,
924 0,
925 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
926 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
927 },
928 {
929 0,
930 0,
931 NULL,
932 0
933 }
934 };
935
936 static MUI_ENTRY svSEFormatPartitionEntries[] =
937 {
938 {
939 4,
940 3,
941 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
942 TEXT_STYLE_UNDERLINE
943 },
944 {
945 6,
946 8,
947 "Formatera partition",
948 TEXT_STYLE_NORMAL
949 },
950 {
951 6,
952 10,
953 "Partitionen kommer nu att formaters Tryck ENTER f\94r att forts\84tta.",
954 TEXT_STYLE_NORMAL
955 },
956 {
957 0,
958 0,
959 " ENTER = Forts\84tt F3 = Avsluta",
960 TEXT_TYPE_STATUS
961 },
962 {
963 0,
964 0,
965 NULL,
966 TEXT_STYLE_NORMAL
967 }
968 };
969
970 static MUI_ENTRY svSEInstallDirectoryEntries[] =
971 {
972 {
973 4,
974 3,
975 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
976 TEXT_STYLE_UNDERLINE
977 },
978 {
979 6,
980 8,
981 "ReactOS installeras till vald partition. V\84lj en",
982 TEXT_STYLE_NORMAL
983 },
984 {
985 6,
986 9,
987 "mapp som du vill installera ReactOS till.:",
988 TEXT_STYLE_NORMAL
989 },
990 {
991 6,
992 14,
993 "F\94r att \84ndra den f\94reslagna mappen, tryck BACKSTEG f\94r att radera",
994 TEXT_STYLE_NORMAL
995 },
996 {
997 6,
998 15,
999 "bokst\84ver och skriv sedan in mappen dit du vill att ReactOS ska bli",
1000 TEXT_STYLE_NORMAL
1001 },
1002 {
1003 6,
1004 16,
1005 "installerad.",
1006 TEXT_STYLE_NORMAL
1007 },
1008 {
1009 0,
1010 0,
1011 " ENTER = Forts\84tt F3 = Avsluta",
1012 TEXT_TYPE_STATUS
1013 },
1014 {
1015 0,
1016 0,
1017 NULL,
1018 0
1019 }
1020 };
1021
1022 static MUI_ENTRY svSEFileCopyEntries[] =
1023 {
1024 {
1025 4,
1026 3,
1027 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1028 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1029 },
1030 {
1031 11,
1032 12,
1033 "Var v\84nlig v\84nta medans ReactOS Setup kopieras till din ReactOS.",
1034 TEXT_STYLE_NORMAL
1035 },
1036 {
1037 30,
1038 13,
1039 "installationsmapp.",
1040 TEXT_STYLE_NORMAL
1041 },
1042 {
1043 20,
1044 14,
1045 "Detta kan ta flera minuter att fullf\94lja.",
1046 TEXT_STYLE_NORMAL
1047 },
1048 {
1049 0,
1050 0,
1051 " \xB3 Var V\84nlig V\84nta... ",
1052 TEXT_TYPE_STATUS
1053 },
1054 {
1055 0,
1056 0,
1057 NULL,
1058 0
1059 }
1060 };
1061
1062 static MUI_ENTRY svSEBootLoaderEntries[] =
1063 {
1064 {
1065 4,
1066 3,
1067 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1068 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1069 },
1070 {
1071 6,
1072 8,
1073 "Setup installerar boot-loadern",
1074 TEXT_STYLE_NORMAL
1075 },
1076 {
1077 8,
1078 12,
1079 "Installera bootloadern till harddisken (MBR and VBR).",
1080 TEXT_STYLE_NORMAL
1081 },
1082 {
1083 8,
1084 13,
1085 "Installera bootloadern till h\86rddisken (VBR only).",
1086 TEXT_STYLE_NORMAL
1087 },
1088 {
1089 8,
1090 14,
1091 "Installera bootloadern till en diskett.",
1092 TEXT_STYLE_NORMAL
1093 },
1094 {
1095 8,
1096 15,
1097 "Skippa installation av bootloader.",
1098 TEXT_STYLE_NORMAL
1099 },
1100 {
1101 0,
1102 0,
1103 " ENTER = Forts\84tt F3 = Avsluta",
1104 TEXT_TYPE_STATUS
1105 },
1106 {
1107 0,
1108 0,
1109 NULL,
1110 0
1111 }
1112 };
1113
1114 static MUI_ENTRY svSEKeyboardSettingsEntries[] =
1115 {
1116 {
1117 4,
1118 3,
1119 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1120 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1121 },
1122 {
1123 6,
1124 8,
1125 "Du vill \84ndra tangentbordstyp som ska intealleras.",
1126 TEXT_STYLE_NORMAL
1127 },
1128 {
1129 8,
1130 10,
1131 "\x07 Tryck UP eller NER tangenten f\94r att v\84lja \94nskat tangentbordstyp.",
1132 TEXT_STYLE_NORMAL
1133 },
1134 {
1135 8,
1136 11,
1137 " Tryck sedan ENTER.",
1138 TEXT_STYLE_NORMAL
1139 },
1140 {
1141 8,
1142 13,
1143 "\x07 Tryck ESC tangenten f\94r att \86terg\86 till f\94rra sidan utan att \84ndra n\86got.",
1144 TEXT_STYLE_NORMAL
1145 },
1146 {
1147 8,
1148 14,
1149 " tangentbordstyp.",
1150 TEXT_STYLE_NORMAL
1151 },
1152 {
1153 0,
1154 0,
1155 " ENTER = Forts\84tt ESC = Avbryt F3 = Avsluta",
1156 TEXT_TYPE_STATUS
1157 },
1158 {
1159 0,
1160 0,
1161 NULL,
1162 0
1163 }
1164 };
1165
1166 static MUI_ENTRY svSELayoutSettingsEntries[] =
1167 {
1168 {
1169 4,
1170 3,
1171 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1172 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1173 },
1174 {
1175 6,
1176 8,
1177 "Var v\84nlig och v\84lj layout du vill installera som standard.",
1178 TEXT_STYLE_NORMAL
1179 },
1180 {
1181 8,
1182 10,
1183 "\x07 Tryck UPP eller NER tangenten f\94r att v\84lja \94nskad",
1184 TEXT_STYLE_NORMAL
1185 },
1186 {
1187 8,
1188 11,
1189 " tangentbordslayout. Tryck sedan ENTER.",
1190 TEXT_STYLE_NORMAL
1191 },
1192 {
1193 8,
1194 13,
1195 "\x07 Tryck ESC tangenten f\94r att \86terg\86 till f\94rra sidan utan att \84ndra",
1196 TEXT_STYLE_NORMAL
1197 },
1198 {
1199 8,
1200 14,
1201 " tangentbordslayout.",
1202 TEXT_STYLE_NORMAL
1203 },
1204 {
1205 0,
1206 0,
1207 " ENTER = Forts\84tt ESC = Avbryt F3 = Avsluta",
1208 TEXT_TYPE_STATUS
1209 },
1210 {
1211 0,
1212 0,
1213 NULL,
1214 0
1215 },
1216
1217 };
1218
1219 static MUI_ENTRY svSEPrepareCopyEntries[] =
1220 {
1221 {
1222 4,
1223 3,
1224 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1225 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1226 },
1227 {
1228 6,
1229 8,
1230 "Setup f\94rbereder din dator f\94r kopiering av ReactOS filer. ",
1231 TEXT_STYLE_NORMAL
1232 },
1233 {
1234 0,
1235 0,
1236 " Sammanst\84ller filkopieringslistan...",
1237 TEXT_TYPE_STATUS
1238 },
1239 {
1240 0,
1241 0,
1242 NULL,
1243 0
1244 },
1245
1246 };
1247
1248 static MUI_ENTRY svSESelectFSEntries[] =
1249 {
1250 {
1251 4,
1252 3,
1253 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1254 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1255 },
1256 {
1257 6,
1258 17,
1259 "V\84lj ett filsystem i listan nedan.",
1260 0
1261 },
1262 {
1263 8,
1264 19,
1265 "\x07 Tryck UPP or NER tangenten f\94r att v\84lja filsystem.",
1266 0
1267 },
1268 {
1269 8,
1270 21,
1271 "\x07 Tryck ENTER f\94r att formatera partitionen.",
1272 0
1273 },
1274 {
1275 8,
1276 23,
1277 "\x07 Tryck ESC f\94r att v\84lja en annan partition.",
1278 0
1279 },
1280 {
1281 0,
1282 0,
1283 " ENTER = Forts\84tt ESC = Avbryt F3 = Avsluta",
1284 TEXT_TYPE_STATUS
1285 },
1286
1287 {
1288 0,
1289 0,
1290 NULL,
1291 0
1292 }
1293 };
1294
1295 static MUI_ENTRY svSEDeletePartitionEntries[] =
1296 {
1297 {
1298 4,
1299 3,
1300 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1301 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1302 },
1303 {
1304 6,
1305 8,
1306 "Du har valt att ta bort partitionen",
1307 TEXT_STYLE_NORMAL
1308 },
1309 {
1310 8,
1311 18,
1312 "\x07 Tryck D f\94r att ta bort partitionen.",
1313 TEXT_STYLE_NORMAL
1314 },
1315 {
1316 11,
1317 19,
1318 "VARNING: Alla data p\86 denna partition kommer att f\94rloras!",
1319 TEXT_STYLE_NORMAL
1320 },
1321 {
1322 8,
1323 21,
1324 "\x07 Tryck ESC f\94r att avbryta.",
1325 TEXT_STYLE_NORMAL
1326 },
1327 {
1328 0,
1329 0,
1330 " D = Tar bort Partitionen ESC = Avbryt F3 = Avsluta",
1331 TEXT_TYPE_STATUS
1332 },
1333 {
1334 0,
1335 0,
1336 NULL,
1337 0
1338 }
1339 };
1340
1341 static MUI_ENTRY svSERegistryEntries[] =
1342 {
1343 {
1344 4,
1345 3,
1346 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1347 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1348 },
1349 {
1350 6,
1351 8,
1352 "Setup uppdaterar systemkonfigurationen. ",
1353 TEXT_STYLE_NORMAL
1354 },
1355 {
1356 0,
1357 0,
1358 " Skapar regististerdatafiler...",
1359 TEXT_TYPE_STATUS
1360 },
1361 {
1362 0,
1363 0,
1364 NULL,
1365 0
1366 },
1367
1368 };
1369
1370 MUI_ERROR svSEErrorEntries[] =
1371 {
1372 {
1373 // NOT_AN_ERROR
1374 "Success\n"
1375 },
1376 {
1377 //ERROR_NOT_INSTALLED
1378 "ReactOS installerades inte fullst\84ndigt p\86 din\n"
1379 "dator. Om du avslutar Setup nu, kommer du att beh\94va\n"
1380 "k\94ra Setup igen f\94r att installera ReactOS.\n"
1381 "\n"
1382 " \x07 Tryck ENTER f\94r att forts\84tta Setup.\n"
1383 " \x07 Tryck F3 f\94r att avsluta Setup.",
1384 "F3 = Avsluta ENTER = Forts\84tta"
1385 },
1386 {
1387 //ERROR_NO_HDD
1388 "Setup kunde inte hitta n\86gon h\86rddisk.\n",
1389 "ENTER = Starta om datorn"
1390 },
1391 {
1392 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1393 "Setup kunde inte hitta sin k\84lldisk.\n",
1394 "ENTER = Starta om datorn"
1395 },
1396 {
1397 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1398 "Setup misslyckades att l\84sa in filen TXTSETUP.SIF.\n",
1399 "ENTER = Starta om datorn"
1400 },
1401 {
1402 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1403 "Setup fann en korrupt TXTSETUP.SIF.\n",
1404 "ENTER = Starta om datorn"
1405 },
1406 {
1407 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1408 "Setup hittade en ogiltig signatur i TXTSETUP.SIF.\n",
1409 "ENTER = Starta om datorn"
1410 },
1411 {
1412 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1413 "Setup kunde inte l\84sa in informationen om systemenheten.\n",
1414 "ENTER = Starta om datorn"
1415 },
1416 {
1417 //ERROR_WRITE_BOOT,
1418 "Setup misslyckades installera FAT bootkod p\86 systempartitionen.",
1419 "ENTER = Starta om datorn"
1420 },
1421 {
1422 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1423 "Setup misslyckades att l\84sa datortypslistan.\n",
1424 "ENTER = Starta om datorn"
1425 },
1426 {
1427 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1428 "Setup misslyckades att l\84sa in sk\84rminst\84llningslistan.\n",
1429 "ENTER = Starta om datorn"
1430 },
1431 {
1432 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1433 "Setup misslyckades att l\84sa in tangentbordstypslistan.\n",
1434 "ENTER = Starta om datorn"
1435 },
1436 {
1437 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1438 "Setup misslyckades att l\84sa in tangentbordslayoutslistan.\n",
1439 "ENTER = Starta om datorn"
1440 },
1441 {
1442 //ERROR_WARN_PARTITION,
1443 "Setup fann att minst en h\86rdisk inneh\86ller en partitionstabell\n"
1444 "inte \84r kompatibel och inte kan hanteras korrekt!\n"
1445 "\n"
1446 "Skapa eller ta bort partitioner kan f\94rst\94ra partitionstabellen.\n"
1447 "\n"
1448 " \x07 Tryck F3 f\94r att avsluta Setup."
1449 " \x07 Tryck ENTER f\94r att forts\84tta.",
1450 "F3 = Avsluta ENTER = Forts\84tt"
1451 },
1452 {
1453 //ERROR_NEW_PARTITION,
1454 "Du kan inte skapa en partition inuti\n"
1455 "en redat befintlig partition!\n"
1456 "\n"
1457 " * Tryck valfri tangent f\94r att forts\84tta.",
1458 NULL
1459 },
1460 {
1461 //ERROR_DELETE_SPACE,
1462 "Du kan inte ta bort opartitionerrat diskutrymme!\n"
1463 "\n"
1464 " * Tryck valfri tangent f\94r att forts\84tta.",
1465 NULL
1466 },
1467 {
1468 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1469 "Setup misslyckades att installera FAT bootkoden p\86 systempartitionen.",
1470 "ENTER = Starta om datorn"
1471 },
1472 {
1473 //ERROR_NO_FLOPPY,
1474 "Ingen disk i enhet A:.",
1475 "ENTER = Forts\84tt"
1476 },
1477 {
1478 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1479 "Setup misslyckades att updatera inst\84llninarna f\94r tangentbordslayout.",
1480 "ENTER = Starta om datorn"
1481 },
1482 {
1483 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1484 "Setup misslyckades att uppdatera sk\84rmregisterinst\84llningen.",
1485 "ENTER = Starta om datorn"
1486 },
1487 {
1488 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1489 "Setup misslyckades att improterea en registerdatafil.",
1490 "ENTER = Starta om datorn"
1491 },
1492 {
1493 //ERROR_FIND_REGISTRY
1494 "Setup misslyckades att hitta registerdatafilerna.",
1495 "ENTER = Starta om datorn"
1496 },
1497 {
1498 //ERROR_CREATE_HIVE,
1499 "Setup misslyckades att skapa registerdatafilerna.",
1500 "ENTER = Starta om datorn"
1501 },
1502 {
1503 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1504 "Setup misslyckades att initialisera registret.",
1505 "ENTER = Starta om datorn"
1506 },
1507 {
1508 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1509 "Kabinettet has inen giltig inf fil.\n",
1510 "ENTER = Starta om datorn"
1511 },
1512 {
1513 //ERROR_CABINET_MISSING,
1514 "Kabinettet hittades inte.\n",
1515 "ENTER = Starta om datorn"
1516 },
1517 {
1518 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1519 "Kabinettet har inget installationsskript.\n",
1520 "ENTER = Starta om datorn"
1521 },
1522 {
1523 //ERROR_COPY_QUEUE,
1524 "Setup misslyckades att \94ppna filkopierningsk\94n.\n",
1525 "ENTER = Starta om datorn"
1526 },
1527 {
1528 //ERROR_CREATE_DIR,
1529 "Setup kunnde inte skapa installationsmapparna.",
1530 "ENTER = Starta om datorn"
1531 },
1532 {
1533 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1534 "Setup misslyckades att hitta 'Directories' sektionen\n"
1535 "i TXTSETUP.SIF.\n",
1536 "ENTER = Starta om datorn"
1537 },
1538 {
1539 //ERROR_CABINET_SECTION,
1540 "Setup misslyckades att hitta 'Directories' sektionen\n"
1541 "i kabinettet.\n",
1542 "ENTER = Starta om datorn"
1543 },
1544 {
1545 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1546 "Setup kunnde inte skapa installationsmappen.",
1547 "ENTER = Starta om datorn"
1548 },
1549 {
1550 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1551 "Setup misslyckades att hitta 'SetupData' sektionen\n"
1552 "i TXTSETUP.SIF.\n",
1553 "ENTER = Starta om datorn"
1554 },
1555 {
1556 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1557 "Setup misslyckades att skriva partitionstabellen.\n"
1558 "ENTER = Starta om datorn"
1559 },
1560 {
1561 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1562 "Setup misslyckades att l\84gga till vald codepage till registret.\n"
1563 "ENTER = Starta om datorn"
1564 },
1565 {
1566 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1567 "Setup kunnde inte st\84lla in 'system locale'.\n"
1568 "ENTER = Starta om datorn"
1569 },
1570 {
1571 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1572 "Setup misslyckades att l\84gga till tangentbordslayouten till registret.\n"
1573 "ENTER = Starta om datorn"
1574 },
1575 {
1576 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1577 "Setup kunde inte stalla int 'geo id'.\n"
1578 "ENTER = Starta om datorn"
1579 },
1580 {
1581 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1582 "Invalid directory name.\n"
1583 "\n"
1584 " * Press any key to continue."
1585 },
1586 {
1587 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1588 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1589 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1590 "\n"
1591 " * Tryck valfri tangent f\94r att forts\84tta.",
1592 NULL
1593 },
1594 {
1595 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1596 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1597 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1598 "\n"
1599 " * Press any key to continue."
1600 },
1601 {
1602 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1603 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1604 "\n"
1605 " * Press any key to continue."
1606 },
1607 {
1608 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1609 "Setup is unable to format the partition:\n"
1610 " %S\n"
1611 "\n"
1612 "ENTER = Reboot computer"
1613 },
1614 {
1615 NULL,
1616 NULL
1617 }
1618 };
1619
1620 MUI_PAGE svSEPages[] =
1621 {
1622 {
1623 LANGUAGE_PAGE,
1624 svSELanguagePageEntries
1625 },
1626 {
1627 START_PAGE,
1628 svSEWelcomePageEntries
1629 },
1630 {
1631 INSTALL_INTRO_PAGE,
1632 svSEIntroPageEntries
1633 },
1634 {
1635 LICENSE_PAGE,
1636 svSELicensePageEntries
1637 },
1638 {
1639 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1640 svSEDevicePageEntries
1641 },
1642 {
1643 REPAIR_INTRO_PAGE,
1644 svSERepairPageEntries
1645 },
1646 {
1647 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1648 svSEComputerPageEntries
1649 },
1650 {
1651 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1652 svSEDisplayPageEntries
1653 },
1654 {
1655 FLUSH_PAGE,
1656 svSEFlushPageEntries
1657 },
1658 {
1659 SELECT_PARTITION_PAGE,
1660 svSESelectPartitionEntries
1661 },
1662 {
1663 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1664 svSEConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1665 },
1666 {
1667 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1668 svSESelectFSEntries
1669 },
1670 {
1671 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1672 svSEFormatPartitionEntries
1673 },
1674 {
1675 DELETE_PARTITION_PAGE,
1676 svSEDeletePartitionEntries
1677 },
1678 {
1679 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1680 svSEInstallDirectoryEntries
1681 },
1682 {
1683 PREPARE_COPY_PAGE,
1684 svSEPrepareCopyEntries
1685 },
1686 {
1687 FILE_COPY_PAGE,
1688 svSEFileCopyEntries
1689 },
1690 {
1691 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1692 svSEKeyboardSettingsEntries
1693 },
1694 {
1695 BOOT_LOADER_PAGE,
1696 svSEBootLoaderEntries
1697 },
1698 {
1699 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1700 svSELayoutSettingsEntries
1701 },
1702 {
1703 QUIT_PAGE,
1704 svSEQuitPageEntries
1705 },
1706 {
1707 SUCCESS_PAGE,
1708 svSESuccessPageEntries
1709 },
1710 {
1711 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1712 svSEBootPageEntries
1713 },
1714 {
1715 REGISTRY_PAGE,
1716 svSERegistryEntries
1717 },
1718 {
1719 -1,
1720 NULL
1721 }
1722 };
1723
1724 MUI_STRING svSEStrings[] =
1725 {
1726 {STRING_PLEASEWAIT,
1727 " Var v\84nlig v\84nta..."},
1728 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1729 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1730 // " ENTER = Installera C = Skapa Partition F3 = Avsluta"},
1731 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1732 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1733 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1734 " ENTER = Installera D = Ta bort Partition F3 = Avsluta"},
1735 {STRING_DELETEPARTITION,
1736 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1737 {STRING_PARTITIONSIZE,
1738 "Storlek p\86 den nya partitionen:"},
1739 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1740 "You have chosen to create a primary partition on"},
1741 // "Du har valt att skapa en ny partition p\86"},
1742 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1743 "You have chosen to create an extended partition on"},
1744 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1745 "You have chosen to create a logical partition on"},
1746 {STRING_HDDSIZE,
1747 "V\84nligen skriv in storleken av den nya partitionen i megabytes."},
1748 {STRING_CREATEPARTITION,
1749 " ENTER = Skapa Partition ESC = Avbryt F3 = Avsluta"},
1750 {STRING_PARTFORMAT,
1751 "Denna Partition kommer att bli formaterad h\84rn\84st."},
1752 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1753 "Du valde att installera ReactOS p\86 en oformaterad partition."},
1754 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1755 "The system partition is not formatted yet."},
1756 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1757 "The new partition is not formatted yet."},
1758 {STRING_INSTALLONPART,
1759 "Setup installerar ReactOS till Partitionen"},
1760 {STRING_CHECKINGPART,
1761 "Setup unders\94ker nu den valda partitionen."},
1762 {STRING_CONTINUE,
1763 "ENTER = Forts\84tt"},
1764 {STRING_QUITCONTINUE,
1765 "F3 = Avsluta ENTER = Forts\84tt"},
1766 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1767 "ENTER = Starta om datorn"},
1768 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1769 "Setup misslyckades att hitta '%S' sektionen\ni TXTSETUP.SIF.\n"},
1770 {STRING_COPYING,
1771 " Kopierar fil: %S"},
1772 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1773 "Setup kopierar filer..."},
1774 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1775 " Uppdaterar registerdatafiler..."},
1776 {STRING_IMPORTFILE,
1777 " Importerar %S..."},
1778 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1779 " Uppdaterar sk\84rmregisterinst\84llningar..."},
1780 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1781 " Uppdaterar lokala inst\84llningar..."},
1782 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1783 " Uppdaterar tangentbordslayoutinst\84llningar..."},
1784 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1785 " L\84gger till information om codepage till registret..."},
1786 {STRING_DONE,
1787 " F\84rdigt..."},
1788 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1789 " ENTER = Starta om datorn"},
1790 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1791 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
1792 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1793 "Det g\86r inte \94ppna Konsollen\r\n\r\n"},
1794 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1795 "Den vanligaste orsaken till detta \84r att ett USB tangentbord anv\84nds\r\n"},
1796 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1797 "USB tangentbord \84r itne helt st\94tt \84n\r\n"},
1798 {STRING_FORMATTINGDISK,
1799 "Setup formaterar din disk"},
1800 {STRING_CHECKINGDISK,
1801 "Setup under\94ker din disk"},
1802 {STRING_FORMATDISK1,
1803 " Formaterar partition som %S filsystem (snabbformatering) "},
1804 {STRING_FORMATDISK2,
1805 " Formaterar partition som %S filsystem "},
1806 {STRING_KEEPFORMAT,
1807 " Beh\86ll nuvarande filsystem (inga f\94r\84ndringar) "},
1808 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1809 "%I64u %s H\86rddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) p\86 %wZ."},
1810 {STRING_HDDINFOUNK1,
1811 "%I64u %s H\86rddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1812 {STRING_HDDINFOUNK2,
1813 " %c%c Typ 0x%02X %I64u %s"},
1814 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1815 "on %I64u %s H\86rddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) p\86 %wZ."},
1816 {STRING_HDDINFOUNK3,
1817 "on %I64u %s H\86rddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1818 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1819 "H\86rddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1820 {STRING_HDDINFOUNK4,
1821 "%c%c Typ 0x%02X %I64u %s"},
1822 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1823 "p\86 H\86rddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1824 {STRING_HDDINFOUNK5,
1825 "%c%c %c %sTyp %-3u%s %6lu %s"},
1826 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1827 "%6lu %s H\86rddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) p\86 %S"},
1828 {STRING_HDDINFOUNK6,
1829 "%6lu %s H\86rddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
1830 {STRING_NEWPARTITION,
1831 "Setup skapade en ny partition p\86"},
1832 {STRING_UNPSPACE,
1833 " %sOpartitionerat utrymme%s %6lu %s"},
1834 {STRING_MAXSIZE,
1835 "MB (max. %lu MB)"},
1836 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1837 "Extended Partition"},
1838 {STRING_UNFORMATTED,
1839 "Ny (Oformaterad)"},
1840 {STRING_FORMATUNUSED,
1841 "Oanv\84nt"},
1842 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1843 "Ok\84nd"},
1844 {STRING_KB,
1845 "KB"},
1846 {STRING_MB,
1847 "MB"},
1848 {STRING_GB,
1849 "GB"},
1850 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1851 "L\84gger till tangentbordslayouter"},
1852 {0, 0}
1853 };