[CMAKE]
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / sv-SE.h
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Setup
3 * FILE: \base\setup\usetup\lang\sv-SE.h
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly plus perhaps GreatLord if blame and translate.reactos.se is consulted.
6 */
7 #pragma once
8
9 MUI_LAYOUTS svSELayouts[] =
10 {
11 { L"041D", L"0000041D" },
12 { L"0409", L"00000409" },
13 { NULL, NULL }
14 };
15
16 static MUI_ENTRY svSELanguagePageEntries[] =
17 {
18 {
19 4,
20 3,
21 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
22 TEXT_STYLE_UNDERLINE
23 },
24 {
25 6,
26 8,
27 "Language Selection.",
28 TEXT_STYLE_NORMAL
29 },
30 {
31 8,
32 10,
33 "\x07 Please choose the language used for the installation process.",
34 TEXT_STYLE_NORMAL
35 },
36 {
37 8,
38 11,
39 " Then Tryck ENTER.",
40 TEXT_STYLE_NORMAL
41 },
42 {
43 8,
44 13,
45 "\x07 This Language will be the default language for the final system.",
46 TEXT_STYLE_NORMAL
47 },
48 {
49 0,
50 0,
51 " ENTER = Fortsätt F3 = Avsluta",
52 TEXT_TYPE_STATUS
53 },
54 {
55 0,
56 0,
57 NULL,
58 0
59 }
60 };
61
62 static MUI_ENTRY svSEWelcomePageEntries[] =
63 {
64 {
65 4,
66 3,
67 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
68 TEXT_STYLE_UNDERLINE
69 },
70 {
71 6,
72 8,
73 "Välkommen till ReactOS Setup!",
74 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
75 },
76 {
77 6,
78 11,
79 "Denna del av installationen kopierar ReactOS till eran",
80 TEXT_STYLE_NORMAL
81 },
82 {
83 6,
84 12,
85 "dator och förbereder den andra delen av installationen.",
86 TEXT_STYLE_NORMAL
87 },
88 {
89 8,
90 15,
91 "\x07 Tryck på ENTER för att installera ReactOS.",
92 TEXT_STYLE_NORMAL
93 },
94 {
95 8,
96 17,
97 "\x07 Tryck på R för att reparera ReactOS.",
98 TEXT_STYLE_NORMAL
99 },
100 {
101 8,
102 19,
103 "\x07 Tryck på L för att läsa licensavtalet till ReactOS.",
104 TEXT_STYLE_NORMAL
105 },
106 {
107 8,
108 21,
109 "\x07 Tryck på F3 för att avbryta installationen av ReactOS.",
110 TEXT_STYLE_NORMAL
111 },
112 {
113 6,
114 23,
115 "För mer information om ReactOS, besök:",
116 TEXT_STYLE_NORMAL
117 },
118 {
119 6,
120 24,
121 "http://www.reactos.org",
122 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
123 },
124 {
125 0,
126 0,
127 " ENTER = Fortsätt R = Reparera F3 = Avbryt",
128 TEXT_TYPE_STATUS
129 },
130 {
131 0,
132 0,
133 NULL,
134 0
135 }
136 };
137
138 static MUI_ENTRY svSEIntroPageEntries[] =
139 {
140 {
141 4,
142 3,
143 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
144 TEXT_STYLE_UNDERLINE
145 },
146 {
147 6,
148 8,
149 "ReactOS Setup är i en tidig utvecklingsfas och saknar därför ett antal",
150 TEXT_STYLE_NORMAL
151 },
152 {
153 6,
154 9,
155 "funktioner som kan förväntas av ett fullt användbart setup-program.",
156 TEXT_STYLE_NORMAL
157 },
158 {
159 6,
160 12,
161 "Följande begränsningar gäller:",
162 TEXT_STYLE_NORMAL
163 },
164 {
165 8,
166 13,
167 "- Setup kan ej hantera mer än 1 primär partition per hårddisk.",
168 TEXT_STYLE_NORMAL
169 },
170 {
171 8,
172 14,
173 "- Setup kan ej radera en primär partition från en hårddisk",
174 TEXT_STYLE_NORMAL
175 },
176 {
177 8,
178 15,
179 " om utökade partitioner existerar på hårddisken.",
180 TEXT_STYLE_NORMAL
181 },
182 {
183 8,
184 16,
185 "- Setup kan ej radera den första utökade partitionen från en hårddisk",
186 TEXT_STYLE_NORMAL
187 },
188 {
189 8,
190 17,
191 " om andra utökade partitioner existerar på hårddisken.",
192 TEXT_STYLE_NORMAL
193 },
194 {
195 8,
196 18,
197 "- Setup stöder endast filsystem av typen FAT.",
198 TEXT_STYLE_NORMAL
199 },
200 {
201 8,
202 19,
203 "- Kontrollering av hårddiskens filsystem stöds (ännu) ej.",
204 TEXT_STYLE_NORMAL
205 },
206 {
207 8,
208 23,
209 "\x07 Tryck på ENTER för att installera ReactOS.",
210 TEXT_STYLE_NORMAL
211 },
212 {
213 8,
214 25,
215 "\x07 Tryck på F3 för att avbryta installationen.",
216 TEXT_STYLE_NORMAL
217 },
218 {
219 0,
220 0,
221 " ENTER = Fortsätt F3 = Avbryt",
222 TEXT_TYPE_STATUS
223 },
224 {
225 0,
226 0,
227 NULL,
228 0
229 }
230 };
231
232 static MUI_ENTRY svSELicensePageEntries[] =
233 {
234 {
235 4,
236 3,
237 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
238 TEXT_STYLE_UNDERLINE
239 },
240 {
241 6,
242 6,
243 "Licensering:",
244 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
245 },
246 {
247 8,
248 8,
249 "ReactOS är licenserad under GNU GPL med delar",
250 TEXT_STYLE_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 9,
255 "av den medföljande koden licenserad under GPL-förenliga",
256 TEXT_STYLE_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 10,
261 "licenser såsom X11-, BSD- och GNU LGPL-licenserna.",
262 TEXT_STYLE_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 11,
267 "All mjukvara som är del av ReactOS är publicerad",
268 TEXT_STYLE_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 12,
273 "under GNU GPL, men även den ursprungliga",
274 TEXT_STYLE_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 13,
279 "licensen är upprätthållen.",
280 TEXT_STYLE_NORMAL
281 },
282 {
283 8,
284 15,
285 "Denna mjukvara har INGEN GARANTI eller begränsing på användning",
286 TEXT_STYLE_NORMAL
287 },
288 {
289 8,
290 16,
291 "bortsett från tillämplig lokal och internationell lag. Licenseringen av",
292 TEXT_STYLE_NORMAL
293 },
294 {
295 8,
296 17,
297 "ReactOS täcker endast distrubering till tredje part.",
298 TEXT_STYLE_NORMAL
299 },
300 {
301 8,
302 18,
303 "Om Ni av någon anledning ej fått en kopia av",
304 TEXT_STYLE_NORMAL
305 },
306 {
307 8,
308 19,
309 "GNU General Public License med ReactOS, besök",
310 TEXT_STYLE_NORMAL
311 },
312 {
313 8,
314 20,
315 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
316 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
317 },
318 {
319 8,
320 22,
321 "Garanti:",
322 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
323 },
324 {
325 8,
326 24,
327 "Detta är gratis mjukvara; se källkoden för restriktioner angående kopiering.",
328 TEXT_STYLE_NORMAL
329 },
330 {
331 8,
332 25,
333 "INGEN GARANTI ges; inte ens för SÄLJBARHET eller PASSANDE FÖR ETT",
334 TEXT_STYLE_NORMAL
335 },
336 {
337 8,
338 26,
339 "SPECIELLT SYFTE. ALL ANVÄNDNING SKER PÅ EGEN RISK!",
340 TEXT_STYLE_NORMAL
341 },
342 {
343 0,
344 0,
345 " ENTER = Återvänd",
346 TEXT_TYPE_STATUS
347 },
348 {
349 0,
350 0,
351 NULL,
352 0
353 }
354 };
355
356 static MUI_ENTRY svSEDevicePageEntries[] =
357 {
358 {
359 4,
360 3,
361 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
362 TEXT_STYLE_UNDERLINE
363 },
364 {
365 6,
366 8,
367 "Listan nedanför visar inställningarna för maskinvaran.",
368 TEXT_STYLE_NORMAL
369 },
370 {
371 8,
372 11,
373 " Dator:",
374 TEXT_STYLE_NORMAL
375 },
376 {
377 8,
378 12,
379 " Bildskärm:",
380 TEXT_STYLE_NORMAL,
381 },
382 {
383 8,
384 13,
385 " Tangentbord:",
386 TEXT_STYLE_NORMAL
387 },
388 {
389 8,
390 14,
391 "Tangentbordslayout:",
392 TEXT_STYLE_NORMAL
393 },
394 {
395 8,
396 16,
397 " Acceptera:",
398 TEXT_STYLE_NORMAL
399 },
400 {
401 25,
402 16, "Acceptera dessa maskinvaruinställningar",
403 TEXT_STYLE_NORMAL
404 },
405 {
406 6,
407 19,
408 "Ändra inställningarna genom att trycka på UPP- och NED-piltangenterna",
409 TEXT_STYLE_NORMAL
410 },
411 {
412 6,
413 20,
414 "för att markera en inställning, och tryck på ENTER för att välja",
415 TEXT_STYLE_NORMAL
416 },
417 {
418 6,
419 21,
420 "inställningen.",
421 TEXT_STYLE_NORMAL
422 },
423 {
424 6,
425 23,
426 "När alla inställningar är korrekta, välj \"Acceptera dessa maskinvaruinställningar\"",
427 TEXT_STYLE_NORMAL
428 },
429 {
430 6,
431 24,
432 "och tryck på ENTER.",
433 TEXT_STYLE_NORMAL
434 },
435 {
436 0,
437 0,
438 " ENTER = Fortsätt F3 = Avbryt",
439 TEXT_TYPE_STATUS
440 },
441 {
442 0,
443 0,
444 NULL,
445 0
446 }
447 };
448
449 static MUI_ENTRY svSERepairPageEntries[] =
450 {
451 {
452 4,
453 3,
454 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
455 TEXT_STYLE_UNDERLINE
456 },
457 {
458 6,
459 8,
460 "ReactOS Setup är i en tidig utvecklingsfas och saknar därför ett antal",
461 TEXT_STYLE_NORMAL
462 },
463 {
464 6,
465 9,
466 "funktioner som kan förväntas av ett fullt användbart setup-program.",
467 TEXT_STYLE_NORMAL
468 },
469 {
470 6,
471 12,
472 "Reparations- och uppdateringsfunktionerna fungerar ej.",
473 TEXT_STYLE_NORMAL
474 },
475 {
476 8,
477 15,
478 "\x07 Tryck på U för att uppdatera ReactOS.",
479 TEXT_STYLE_NORMAL
480 },
481 {
482 8,
483 17,
484 "\x07 Tryck på R för Återställningskonsolen.",
485 TEXT_STYLE_NORMAL
486 },
487 {
488 8,
489 19,
490 "\x07 Tryck på ESC för att återvända till föregående sida.",
491 TEXT_STYLE_NORMAL
492 },
493 {
494 8,
495 21,
496 "\x07 Tryck på ENTER för att starta om datorn.",
497 TEXT_STYLE_NORMAL
498 },
499 {
500 0,
501 0,
502 " ESC = Gå till föregående sida ENTER = Starta om datorn",
503 TEXT_TYPE_STATUS
504 },
505 {
506 0,
507 0,
508 NULL,
509 0
510 }
511 };
512 static MUI_ENTRY svSEComputerPageEntries[] =
513 {
514 {
515 4,
516 3,
517 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
518 TEXT_STYLE_UNDERLINE
519 },
520 {
521 6,
522 8,
523 "Ändra vilken typ av dator som ska installeras.",
524 TEXT_STYLE_NORMAL
525 },
526 {
527 8,
528 10,
529 "\x07 Använd UPP- och NED-piltangenterna för att välja önskad datortyp.",
530 TEXT_STYLE_NORMAL
531 },
532 {
533 8,
534 11,
535 " Tryck sen på ENTER.",
536 TEXT_STYLE_NORMAL
537 },
538 {
539 8,
540 13,
541 "\x07 Tryck på ESC för att återvända till den föregående sidan utan",
542 TEXT_STYLE_NORMAL
543 },
544 {
545 8,
546 14,
547 " att ändra datortypen.",
548 TEXT_STYLE_NORMAL
549 },
550 {
551 0,
552 0,
553 " ENTER = Fortsätt ESC = Återvänd F3 = Avbryt",
554 TEXT_TYPE_STATUS
555 },
556 {
557 0,
558 0,
559 NULL,
560 0
561 }
562 };
563
564 static MUI_ENTRY svSEFlushPageEntries[] =
565 {
566 {
567 4,
568 3,
569 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
570 TEXT_STYLE_UNDERLINE
571 },
572 {
573 10,
574 6,
575 "Datorn försäkrar sig om att all data är lagrad på hårdisken.",
576 TEXT_STYLE_NORMAL
577 },
578 {
579 10,
580 8,
581 "Detta kommer att ta en stund.",
582 TEXT_STYLE_NORMAL
583 },
584 {
585 10,
586 9,
587 "När detta är färdigt kommer datorn att startas om automatiskt.",
588 TEXT_STYLE_NORMAL
589 },
590 {
591 0,
592 0,
593 " Rensar cachen",
594 TEXT_TYPE_STATUS
595 },
596 {
597 0,
598 0,
599 NULL,
600 0
601 }
602 };
603
604 static MUI_ENTRY svSEQuitPageEntries[] =
605 {
606 {
607 4,
608 3,
609 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
610 TEXT_STYLE_UNDERLINE
611 },
612 {
613 10,
614 6,
615 "Installationen av ReactOS har inte slutförts.",
616 TEXT_STYLE_NORMAL
617 },
618 {
619 10,
620 8,
621 "Se till att ingen floppy-disk finns i floppy-läsare A:",
622 TEXT_STYLE_NORMAL
623 },
624 {
625 10,
626 9,
627 "och tag ur alla skivor från CD/DVD-läsarna.",
628 TEXT_STYLE_NORMAL
629 },
630 {
631 10,
632 11,
633 "Tryck på ENTER för att starta om datorn.",
634 TEXT_STYLE_NORMAL
635 },
636 {
637 0,
638 0,
639 " Var god vänta ...",
640 TEXT_TYPE_STATUS,
641 },
642 {
643 0,
644 0,
645 NULL,
646 0
647 }
648 };
649
650 static MUI_ENTRY svSEDisplayPageEntries[] =
651 {
652 {
653 4,
654 3,
655 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
656 TEXT_STYLE_UNDERLINE
657 },
658 {
659 6,
660 8,
661 "Ändra vilken typ av bildskärmsinställning som ska installeras.",
662 TEXT_STYLE_NORMAL
663 },
664 { 8,
665 10,
666 "\x07 Använd UPP- och NED-piltangenterna för att välja önskad inställning.",
667 TEXT_STYLE_NORMAL
668 },
669 {
670 8,
671 11,
672 " Tryck sedan på ENTER.",
673 TEXT_STYLE_NORMAL
674 },
675 {
676 8,
677 13,
678 "\x07 Tryck på ESC för att återvända till den föregående sidan utan",
679 TEXT_STYLE_NORMAL
680 },
681 {
682 8,
683 14,
684 " att ändra bildskärmsinställningen.",
685 TEXT_STYLE_NORMAL
686 },
687 {
688 0,
689 0,
690 " ENTER = Fortsätt ESC = Återvänd F3 = Avbryt",
691 TEXT_TYPE_STATUS
692 },
693 {
694 0,
695 0,
696 NULL,
697 0
698 }
699 };
700
701 static MUI_ENTRY svSESuccessPageEntries[] =
702 {
703 {
704 4,
705 3,
706 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
707 TEXT_STYLE_UNDERLINE
708 },
709 {
710 10,
711 6,
712 "ReactOS har nu installerats på datorn.",
713 TEXT_STYLE_NORMAL
714 },
715 {
716 10,
717 8,
718 "Se till att ingen floppy-disk finns i floppy-läsare A:",
719 TEXT_STYLE_NORMAL
720 },
721 {
722 10,
723 9,
724 "och tag ur alla skivor från CD/DVD-läsarna.",
725 TEXT_STYLE_NORMAL
726 },
727 {
728 10,
729 11,
730 "Tryck på ENTER för att starta om datorn.",
731 TEXT_STYLE_NORMAL
732 },
733 {
734 0,
735 0,
736 " ENTER = Starta om datorn",
737 TEXT_TYPE_STATUS
738 },
739 {
740 0,
741 0,
742 NULL,
743 0
744 }
745 };
746
747 static MUI_ENTRY svSEBootPageEntries[] =
748 {
749 {
750 4,
751 3,
752 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
753 TEXT_STYLE_UNDERLINE
754 },
755 {
756 6,
757 8,
758 "Setup misslyckades med att installera bootloadern på datorns",
759 TEXT_STYLE_NORMAL
760 },
761 {
762 6,
763 9,
764 "hårddisk",
765 TEXT_STYLE_NORMAL
766 },
767 {
768 6,
769 13,
770 "Var god sätt in en formatterad floppy-disk i läsare A: och",
771 TEXT_STYLE_NORMAL
772 },
773 {
774 6,
775 14,
776 "tryck på ENTER.",
777 TEXT_STYLE_NORMAL,
778 },
779 {
780 0,
781 0,
782 " ENTER = Fortsätt F3 = Avbryt",
783 TEXT_TYPE_STATUS
784 },
785 {
786 0,
787 0,
788 NULL,
789 0
790 }
791
792 };
793
794 static MUI_ENTRY svSESelectPartitionEntries[] =
795 {
796 {
797 4,
798 3,
799 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
800 TEXT_STYLE_UNDERLINE
801 },
802 {
803 6,
804 8,
805 "Lista nedan visar befintliga partitioner och oanvändt",
806 TEXT_STYLE_NORMAL
807 },
808 {
809 6,
810 9,
811 "diskutrymme för nya partitioner.",
812 TEXT_STYLE_NORMAL
813 },
814 {
815 8,
816 11,
817 "\x07 Tryck UPP eller NER tangenten för att välja i listan.",
818 TEXT_STYLE_NORMAL
819 },
820 {
821 8,
822 13,
823 "\x07 Tryck ENTER för att installerara ReactOS till vald partition.",
824 TEXT_STYLE_NORMAL
825 },
826 {
827 8,
828 15,
829 "\x07 Tryck C för att skapa en ny partition.",
830 TEXT_STYLE_NORMAL
831 },
832 {
833 8,
834 17,
835 "\x07 Tryck D för att ta bort en befintlig partititon.",
836 TEXT_STYLE_NORMAL
837 },
838 {
839 0,
840 0,
841 " Var Vänlig Vänta...",
842 TEXT_TYPE_STATUS
843 },
844 {
845 0,
846 0,
847 NULL,
848 0
849 }
850 };
851
852 static MUI_ENTRY svSEFormatPartitionEntries[] =
853 {
854 {
855 4,
856 3,
857 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
858 TEXT_STYLE_UNDERLINE
859 },
860 {
861 6,
862 8,
863 "Formatera partition",
864 TEXT_STYLE_NORMAL
865 },
866 {
867 6,
868 10,
869 "Partitionen kommer nu att formaters Tryck ENTER för att fortsätta.",
870 TEXT_STYLE_NORMAL
871 },
872 {
873 0,
874 0,
875 " ENTER = Fortsätt F3 = Avsluta",
876 TEXT_TYPE_STATUS
877 },
878 {
879 0,
880 0,
881 NULL,
882 TEXT_STYLE_NORMAL
883 }
884 };
885
886 static MUI_ENTRY svSEInstallDirectoryEntries[] =
887 {
888 {
889 4,
890 3,
891 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
892 TEXT_STYLE_UNDERLINE
893 },
894 {
895 6,
896 8,
897 "ReactOS installeras till vald partition. Välj en",
898 TEXT_STYLE_NORMAL
899 },
900 {
901 6,
902 9,
903 "mapp som du vill installera ReactOS till.:",
904 TEXT_STYLE_NORMAL
905 },
906 {
907 6,
908 14,
909 "För att ändra den föreslagna mappen, tryck BACKSTEG för att radera",
910 TEXT_STYLE_NORMAL
911 },
912 {
913 6,
914 15,
915 "bokstäver och skriv sedan in mappen dit du vill att ReactOS ska bli",
916 TEXT_STYLE_NORMAL
917 },
918 {
919 6,
920 16,
921 "installerad.",
922 TEXT_STYLE_NORMAL
923 },
924 {
925 0,
926 0,
927 " ENTER = Fortsätt F3 = Avsluta",
928 TEXT_TYPE_STATUS
929 },
930 {
931 0,
932 0,
933 NULL,
934 0
935 }
936 };
937
938 static MUI_ENTRY svSEFileCopyEntries[] =
939 {
940 {
941 4,
942 3,
943 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
944 TEXT_STYLE_UNDERLINE
945 },
946 {
947 11,
948 12,
949 "Var vänlig vänta medans ReactOS Setup kopieras till din ReactOS.",
950 TEXT_STYLE_NORMAL
951 },
952 {
953 30,
954 13,
955 "installationsmapp.",
956 TEXT_STYLE_NORMAL
957 },
958 {
959 20,
960 14,
961 "Detta kan ta flera minuter att fullfölja.",
962 TEXT_STYLE_NORMAL
963 },
964 {
965 0,
966 0,
967 " \xB3 Var Vänlig Vänta... ",
968 TEXT_TYPE_STATUS
969 },
970 {
971 0,
972 0,
973 NULL,
974 0
975 }
976 };
977
978 static MUI_ENTRY svSEBootLoaderEntries[] =
979 {
980 {
981 4,
982 3,
983 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
984 TEXT_STYLE_UNDERLINE
985 },
986 {
987 6,
988 8,
989 "Setup installerar boot-loadern",
990 TEXT_STYLE_NORMAL
991 },
992 {
993 8,
994 12,
995 "Installera bootloadern till harddisken (MBR and VBR).",
996 TEXT_STYLE_NORMAL
997 },
998 {
999 8,
1000 13,
1001 "Installera bootloadern till hårddisken (VBR only).",
1002 TEXT_STYLE_NORMAL
1003 },
1004 {
1005 8,
1006 14,
1007 "Installera bootloadern till en diskett.",
1008 TEXT_STYLE_NORMAL
1009 },
1010 {
1011 8,
1012 15,
1013 "Skippa installation av bootloader.",
1014 TEXT_STYLE_NORMAL
1015 },
1016 {
1017 0,
1018 0,
1019 " ENTER = Fortsätt F3 = Avsluta",
1020 TEXT_TYPE_STATUS
1021 },
1022 {
1023 0,
1024 0,
1025 NULL,
1026 0
1027 }
1028 };
1029
1030 static MUI_ENTRY svSEKeyboardSettingsEntries[] =
1031 {
1032 {
1033 4,
1034 3,
1035 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1036 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1037 },
1038 {
1039 6,
1040 8,
1041 "Du vill ändra tangentbordstyp som ska intealleras.",
1042 TEXT_STYLE_NORMAL
1043 },
1044 {
1045 8,
1046 10,
1047 "\x07 Tryck UP eller NER tangenten för att välja önskat tangentbordstyp.",
1048 TEXT_STYLE_NORMAL
1049 },
1050 {
1051 8,
1052 11,
1053 " Tryck sedan ENTER.",
1054 TEXT_STYLE_NORMAL
1055 },
1056 {
1057 8,
1058 13,
1059 "\x07 Tryck ESC tangenten för att återgå till förra sidan utan att ändra något.",
1060 TEXT_STYLE_NORMAL
1061 },
1062 {
1063 8,
1064 14,
1065 " tangentbordstyp.",
1066 TEXT_STYLE_NORMAL
1067 },
1068 {
1069 0,
1070 0,
1071 " ENTER = Fortsätt ESC = Avbryt F3 = Avsluta",
1072 TEXT_TYPE_STATUS
1073 },
1074 {
1075 0,
1076 0,
1077 NULL,
1078 0
1079 }
1080 };
1081
1082 static MUI_ENTRY svSELayoutSettingsEntries[] =
1083 {
1084 {
1085 4,
1086 3,
1087 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1088 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1089 },
1090 {
1091 6,
1092 8,
1093 "Var vänlig och välj layout du vill installera som standard.",
1094 TEXT_STYLE_NORMAL
1095 },
1096 {
1097 8,
1098 10,
1099 "\x07 Tryck UPP eller NER tangenten för att välja önskad",
1100 TEXT_STYLE_NORMAL
1101 },
1102 {
1103 8,
1104 11,
1105 " tangentbordslayout. Tryck sedan ENTER.",
1106 TEXT_STYLE_NORMAL
1107 },
1108 {
1109 8,
1110 13,
1111 "\x07 Tryck ESC tangenten för att återgå till förra sidan utan att ändra",
1112 TEXT_STYLE_NORMAL
1113 },
1114 {
1115 8,
1116 14,
1117 " tangentbordslayout.",
1118 TEXT_STYLE_NORMAL
1119 },
1120 {
1121 0,
1122 0,
1123 " ENTER = Fortsätt ESC = Avbryt F3 = Avsluta",
1124 TEXT_TYPE_STATUS
1125 },
1126 {
1127 0,
1128 0,
1129 NULL,
1130 0
1131 },
1132
1133 };
1134
1135 static MUI_ENTRY svSEPrepareCopyEntries[] =
1136 {
1137 {
1138 4,
1139 3,
1140 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1141 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1142 },
1143 {
1144 6,
1145 8,
1146 "Setup förbereder din dator för kopiering av ReactOS filer. ",
1147 TEXT_STYLE_NORMAL
1148 },
1149 {
1150 0,
1151 0,
1152 " Sammanställer filkopieringslistan...",
1153 TEXT_TYPE_STATUS
1154 },
1155 {
1156 0,
1157 0,
1158 NULL,
1159 0
1160 },
1161
1162 };
1163
1164 static MUI_ENTRY svSESelectFSEntries[] =
1165 {
1166 {
1167 4,
1168 3,
1169 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1170 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1171 },
1172 {
1173 6,
1174 17,
1175 "Välj ett filsystem i listan nedan.",
1176 0
1177 },
1178 {
1179 8,
1180 19,
1181 "\x07 Tryck UPP or NER tangenten för att välja filsystem.",
1182 0
1183 },
1184 {
1185 8,
1186 21,
1187 "\x07 Tryck ENTER för att formatera partitionen.",
1188 0
1189 },
1190 {
1191 8,
1192 23,
1193 "\x07 Tryck ESC för att välja en annan partition.",
1194 0
1195 },
1196 {
1197 0,
1198 0,
1199 " ENTER = Fortsätt ESC = Avbryt F3 = Avsluta",
1200 TEXT_TYPE_STATUS
1201 },
1202
1203 {
1204 0,
1205 0,
1206 NULL,
1207 0
1208 }
1209 };
1210
1211 static MUI_ENTRY svSEDeletePartitionEntries[] =
1212 {
1213 {
1214 4,
1215 3,
1216 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1217 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1218 },
1219 {
1220 6,
1221 8,
1222 "Du har valt att ta bort partitionen",
1223 TEXT_STYLE_NORMAL
1224 },
1225 {
1226 8,
1227 18,
1228 "\x07 Tryck D för att ta bort partitionen.",
1229 TEXT_STYLE_NORMAL
1230 },
1231 {
1232 11,
1233 19,
1234 "VARNING: Alla data på denna partition kommer att förloras!",
1235 TEXT_STYLE_NORMAL
1236 },
1237 {
1238 8,
1239 21,
1240 "\x07 Tryck ESC för att avbryta.",
1241 TEXT_STYLE_NORMAL
1242 },
1243 {
1244 0,
1245 0,
1246 " D = Tar bort Partitionen ESC = Avbryt F3 = Avsluta",
1247 TEXT_TYPE_STATUS
1248 },
1249 {
1250 0,
1251 0,
1252 NULL,
1253 0
1254 }
1255 };
1256
1257 static MUI_ENTRY svSERegistryEntries[] =
1258 {
1259 {
1260 4,
1261 3,
1262 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1263 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1264 },
1265 {
1266 6,
1267 8,
1268 "Setup uppdaterar systemkonfigurationen. ",
1269 TEXT_STYLE_NORMAL
1270 },
1271 {
1272 0,
1273 0,
1274 " Skapar regististerdatafiler...",
1275 TEXT_TYPE_STATUS
1276 },
1277 {
1278 0,
1279 0,
1280 NULL,
1281 0
1282 },
1283
1284 };
1285
1286 MUI_ERROR svSEErrorEntries[] =
1287 {
1288 {
1289 //ERROR_NOT_INSTALLED
1290 "ReactOS installerades inte fullständigt på din\n"
1291 "dator. Om du avslutar Setup nu, kommer du att behöva\n"
1292 "köra Setup igen för att installera ReactOS.\n"
1293 "\n"
1294 " \x07 Tryck ENTER för att fortsätta Setup.\n"
1295 " \x07 Tryck F3 för att avsluta Setup.",
1296 "F3= Avsluta ENTER = Fortsätta"
1297 },
1298 {
1299 //ERROR_NO_HDD
1300 "Setup kunde inte hitta någon hårddisk.\n",
1301 "ENTER = Starta om datorn"
1302 },
1303 {
1304 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1305 "Setup kunde inte hitta sin källdisk.\n",
1306 "ENTER = Starta om datorn"
1307 },
1308 {
1309 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1310 "Setup misslyckades att läsa in filen TXTSETUP.SIF.\n",
1311 "ENTER = Starta om datorn"
1312 },
1313 {
1314 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1315 "Setup fann en korrupt TXTSETUP.SIF.\n",
1316 "ENTER = Starta om datorn"
1317 },
1318 {
1319 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1320 "Setup hittade en ogiltig signatur i TXTSETUP.SIF.\n",
1321 "ENTER = Starta om datorn"
1322 },
1323 {
1324 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1325 "Setup kunde inte läsa in informationen om systemenheten.\n",
1326 "ENTER = Starta om datorn"
1327 },
1328 {
1329 //ERROR_WRITE_BOOT,
1330 "Setup misslyckades installera FAT bootkod på systempartitionen.",
1331 "ENTER = Starta om datorn"
1332 },
1333 {
1334 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1335 "Setup misslyckades att läsa datortypslistan.\n",
1336 "ENTER = Starta om datorn"
1337 },
1338 {
1339 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1340 "Setup misslyckades att läsa in skärminställningslistan.\n",
1341 "ENTER = Starta om datorn"
1342 },
1343 {
1344 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1345 "Setup misslyckades att läsa in tangentbordstypslistan.\n",
1346 "ENTER = Starta om datorn"
1347 },
1348 {
1349 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1350 "Setup misslyckades att läsa in tangentbordslayoutslistan.\n",
1351 "ENTER = Starta om datorn"
1352 },
1353 {
1354 //ERROR_WARN_PARTITION,
1355 "Setup fann att minst en hårdisk innehåller en partitionstabell\n"
1356 "inte är kompatibel och inte kan hanteras korrekt!\n"
1357 "\n"
1358 "Skapa eller ta bort partitioner kan förstöra partitionstabellen.\n"
1359 "\n"
1360 " \x07 Tryck F3 för att avsluta Setup."
1361 " \x07 Tryck ENTER för att fortsätta.",
1362 "F3= Avsluta ENTER = Fortsätt"
1363 },
1364 {
1365 //ERROR_NEW_PARTITION,
1366 "Du kan inte skapa en partition inuti\n"
1367 "en redat befintlig partition!\n"
1368 "\n"
1369 " * Tryck valfri tangent för att fortsätta.",
1370 NULL
1371 },
1372 {
1373 //ERROR_DELETE_SPACE,
1374 "Du kan inte ta bort opartitionerrat diskutrymme!\n"
1375 "\n"
1376 " * Tryck valfri tangent för att fortsätta.",
1377 NULL
1378 },
1379 {
1380 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1381 "Setup misslyckades att installera FAT bootkoden på systempartitionen.",
1382 "ENTER = Starta om datorn"
1383 },
1384 {
1385 //ERROR_NO_FLOPPY,
1386 "Ingen disk i enhet A:.",
1387 "ENTER = Fortsätt"
1388 },
1389 {
1390 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1391 "Setup misslyckades att updatera inställninarna för tangentbordslayout.",
1392 "ENTER = Starta om datorn"
1393 },
1394 {
1395 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1396 "Setup misslyckades att uppdatera skärmregisterinställningen.",
1397 "ENTER = Starta om datorn"
1398 },
1399 {
1400 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1401 "Setup misslyckades att improterea en registerdatafil.",
1402 "ENTER = Starta om datorn"
1403 },
1404 {
1405 //ERROR_FIND_REGISTRY
1406 "Setup misslyckades att hitta registerdatafilerna.",
1407 "ENTER = Starta om datorn"
1408 },
1409 {
1410 //ERROR_CREATE_HIVE,
1411 "Setup misslyckades att skapa registerdatafilerna.",
1412 "ENTER = Starta om datorn"
1413 },
1414 {
1415 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1416 "Setup misslyckades att initialisera registret.",
1417 "ENTER = Starta om datorn"
1418 },
1419 {
1420 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1421 "Kabinettet has inen giltig inf fil.\n",
1422 "ENTER = Starta om datorn"
1423 },
1424 {
1425 //ERROR_CABINET_MISSING,
1426 "Kabinettet hittades inte.\n",
1427 "ENTER = Starta om datorn"
1428 },
1429 {
1430 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1431 "Kabinettet har inget installationsskript.\n",
1432 "ENTER = Starta om datorn"
1433 },
1434 {
1435 //ERROR_COPY_QUEUE,
1436 "Setup misslyckades att öppna filkopierningskön.\n",
1437 "ENTER = Starta om datorn"
1438 },
1439 {
1440 //ERROR_CREATE_DIR,
1441 "Setup kunnde inte skapa installationsmapparna.",
1442 "ENTER = Starta om datorn"
1443 },
1444 {
1445 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1446 "Setup misslyckades att hitta 'Directories' sektionen\n"
1447 "i TXTSETUP.SIF.\n",
1448 "ENTER = Starta om datorn"
1449 },
1450 {
1451 //ERROR_CABINET_SECTION,
1452 "Setup misslyckades att hitta 'Directories' sektionen\n"
1453 "i kabinettet.\n",
1454 "ENTER = Starta om datorn"
1455 },
1456 {
1457 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1458 "Setup kunnde inte skapa installationsmappen.",
1459 "ENTER = Starta om datorn"
1460 },
1461 {
1462 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1463 "Setup misslyckades att hitta 'SetupData' sektionen\n"
1464 "i TXTSETUP.SIF.\n",
1465 "ENTER = Starta om datorn"
1466 },
1467 {
1468 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1469 "Setup misslyckades att skriva partitionstabellen.\n"
1470 "ENTER = Starta om datorn"
1471 },
1472 {
1473 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1474 "Setup misslyckades att lägga till vald codepage till registret.\n"
1475 "ENTER = Starta om datorn"
1476 },
1477 {
1478 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1479 "Setup kunnde inte ställa in 'system locale'.\n"
1480 "ENTER = Starta om datorn"
1481 },
1482 {
1483 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1484 "Setup misslyckades att lägga till tangentbordslayouten till registret.\n"
1485 "ENTER = Starta om datorn"
1486 },
1487 {
1488 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1489 "Setup kunde inte stalla int 'geo id'.\n"
1490 "ENTER = Starta om datorn"
1491 },
1492 {
1493 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1494 "Inte tillräckligt mycket fritt utrymme på den valda partitionen.\n"
1495 " * Tryck valfri tangent för att fortsätta.",
1496 NULL
1497 },
1498 {
1499 NULL,
1500 NULL
1501 }
1502 };
1503
1504 MUI_PAGE svSEPages[] =
1505 {
1506 {
1507 LANGUAGE_PAGE,
1508 svSELanguagePageEntries
1509 },
1510 {
1511 START_PAGE,
1512 svSEWelcomePageEntries
1513 },
1514 {
1515 INSTALL_INTRO_PAGE,
1516 svSEIntroPageEntries
1517 },
1518 {
1519 LICENSE_PAGE,
1520 svSELicensePageEntries
1521 },
1522 {
1523 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1524 svSEDevicePageEntries
1525 },
1526 {
1527 REPAIR_INTRO_PAGE,
1528 svSERepairPageEntries
1529 },
1530 {
1531 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1532 svSEComputerPageEntries
1533 },
1534 {
1535 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1536 svSEDisplayPageEntries
1537 },
1538 {
1539 FLUSH_PAGE,
1540 svSEFlushPageEntries
1541 },
1542 {
1543 SELECT_PARTITION_PAGE,
1544 svSESelectPartitionEntries
1545 },
1546 {
1547 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1548 svSESelectFSEntries
1549 },
1550 {
1551 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1552 svSEFormatPartitionEntries
1553 },
1554 {
1555 DELETE_PARTITION_PAGE,
1556 svSEDeletePartitionEntries
1557 },
1558 {
1559 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1560 svSEInstallDirectoryEntries
1561 },
1562 {
1563 PREPARE_COPY_PAGE,
1564 svSEPrepareCopyEntries
1565 },
1566 {
1567 FILE_COPY_PAGE,
1568 svSEFileCopyEntries
1569 },
1570 {
1571 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1572 svSEKeyboardSettingsEntries
1573 },
1574 {
1575 BOOT_LOADER_PAGE,
1576 svSEBootLoaderEntries
1577 },
1578 {
1579 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1580 svSELayoutSettingsEntries
1581 },
1582 {
1583 QUIT_PAGE,
1584 svSEQuitPageEntries
1585 },
1586 {
1587 SUCCESS_PAGE,
1588 svSESuccessPageEntries
1589 },
1590 {
1591 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1592 svSEBootPageEntries
1593 },
1594 {
1595 REGISTRY_PAGE,
1596 svSERegistryEntries
1597 },
1598 {
1599 -1,
1600 NULL
1601 }
1602 };
1603
1604 MUI_STRING svSEStrings[] =
1605 {
1606 {STRING_PLEASEWAIT,
1607 " Var vänlig vänta..."},
1608 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1609 " ENTER = Installera C = Skapa Partition F3 = Avsluta"},
1610 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1611 " ENTER = Installera D = Ta bort Partition F3 = Avsluta"},
1612 {STRING_PARTITIONSIZE,
1613 "Storlek på den nya partitionen:"},
1614 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1615 "Du har valt att skapa en ny partiton på"},
1616 {STRING_HDDSIZE,
1617 "Vänligen skriv in storleken av den nya partitionen i megabytes."},
1618 {STRING_CREATEPARTITION,
1619 " ENTER = Skapa Partition ESC = Avbryt F3 = Avsluta"},
1620 {STRING_PARTFORMAT,
1621 "Denna Partition kommer att bli formaterad härnäst."},
1622 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1623 "Du valde att installera ReactOS på en oformaterad partition."},
1624 {STRING_INSTALLONPART,
1625 "Setup installerar ReactOS till Partitionen"},
1626 {STRING_CHECKINGPART,
1627 "Setup undersöker nu den valda partitionen."},
1628 {STRING_QUITCONTINUE,
1629 "F3= Avsluta ENTER = Fortsätt"},
1630 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1631 "ENTER = Starta om datorn"},
1632 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1633 "Setup misslyckades att hitta '%S' sektionen\ni TXTSETUP.SIF.\n"},
1634 {STRING_COPYING,
1635 " Kopierar fil: %S"},
1636 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1637 "Setup kopierar filer..."},
1638 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1639 " Uppdaterar registerdatafiler..."},
1640 {STRING_IMPORTFILE,
1641 " Importerar %S..."},
1642 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1643 " Uppdaterar skärmregisterinställningar..."},
1644 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1645 " Uppdaterar lokala inställningar..."},
1646 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1647 " Uppdaterar tangentbordslayoutinställningar..."},
1648 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1649 " Lägger till information om codepage till registret..."},
1650 {STRING_DONE,
1651 " Färdigt..."},
1652 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1653 " ENTER = Starta om datorn"},
1654 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1655 "Det går inte öppna Konsollen\n\n"},
1656 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1657 "Den vanligaste orsaken till detta är att ett USB tangentbord används\n"},
1658 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1659 "USB tangentbord är itne helt stött än\n"},
1660 {STRING_FORMATTINGDISK,
1661 "Setup formaterar din disk"},
1662 {STRING_CHECKINGDISK,
1663 "Setup underöker din disk"},
1664 {STRING_FORMATDISK1,
1665 " Formaterar partition som %S filsystem (snabbformatering) "},
1666 {STRING_FORMATDISK2,
1667 " Formaterar partition som %S filsystem "},
1668 {STRING_KEEPFORMAT,
1669 " Behåll nuvarande filsystem (inga förändringar) "},
1670 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1671 "%I64u %s Hårddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) på %wZ."},
1672 {STRING_HDDINFOUNK1,
1673 "%I64u %s Hårddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1674 {STRING_HDDINFOUNK2,
1675 " %c%c Typ %lu %I64u %s"},
1676 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1677 "on %I64u %s Hårddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) på %wZ."},
1678 {STRING_HDDINFOUNK3,
1679 "on %I64u %s Hårddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1680 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1681 "Hårddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1682 {STRING_HDDINFOUNK4,
1683 "%c%c Typ %lu %I64u %s"},
1684 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1685 "på Hårddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1686 {STRING_HDDINFOUNK5,
1687 "%c%c Typ %-3u %6lu %s"},
1688 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1689 "%6lu %s Hårddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) på %S"},
1690 {STRING_HDDINFOUNK6,
1691 "%6lu %s Hårddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
1692 {STRING_NEWPARTITION,
1693 "Setup skapade en ny partition på"},
1694 {STRING_UNPSPACE,
1695 " Opartitionerat utrymme %6lu %s"},
1696 {STRING_MAXSIZE,
1697 "MB (max. %lu MB)"},
1698 {STRING_UNFORMATTED,
1699 "Ny (Oformaterad)"},
1700 {STRING_FORMATUNUSED,
1701 "Oanvänt"},
1702 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1703 "Okänd"},
1704 {STRING_KB,
1705 "KB"},
1706 {STRING_MB,
1707 "MB"},
1708 {STRING_GB,
1709 "GB"},
1710 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1711 "Lägger till tangentbordslayouter"},
1712 {0, 0}
1713 };