* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / setup / vmwinst / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr
3 * caemyr@gmail.com
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
11 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
12 CAPTION "Instalacja sterownika grafiki"
13 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
14 BEGIN
15 LTEXT "Program konfiguracyjny ReactOS wykrył emulator VMware(r).", -1, 117, 8, 140, 24
16 LTEXT "Jeśli chcesz zainstalować sterownik SVGA dla VMware(r), naciśnij 'Dalej', w przeciwnym razie - 'Anuluj'.", -1, 117, 140, 140, 17
17 END
18
19 IDD_INSERT_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
20 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
21 CAPTION "Instalacja sterownika grafiki"
22 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
23 BEGIN
24 LTEXT "Program konfiguracyjny ReactOS nie zawiera sterownika SVGA VMware(r).\n\nMusisz więc otworzyć 'VM' w menu Twojej stacji VMware(r) i kliknąć na 'Install VMware tools...'\n\n\nNaciśnij 'Dalej', aby kontynuować albo 'Anuluj', by pominąć instalację sterownika SVGA.",-1,25,25,225,85
25 END
26
27 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
28 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
29 CAPTION "Instalacja sterownika grafiki"
30 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
31 BEGIN
32 LTEXT "{STATUS}",IDC_INSTALLINGSTATUS,25,68,225,8
33 CONTROL "", IDC_INSTALLINGPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_MARQUEE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 25, 80, 225, 8
34 END
35
36 IDD_CONFIG DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
37 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
38 CAPTION "Instalacja sterownika grafiki"
39 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
40 BEGIN
41 LTEXT "Sterownik SVGA VMware(r) został zainstalowany pomyślnie. Proszę wybrać rozdzielczość ekranu:",-1,25,5,225,20
42 PUSHBUTTON "640x480", 1120, 25, 30, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
43 PUSHBUTTON "800x600", 1400, 25, 45, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
44 PUSHBUTTON "1024x768", 1792, 25, 60, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
45 PUSHBUTTON "1152x864", 2016, 25, 75, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
46 PUSHBUTTON "1280x960", 2240, 110, 30, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
47 PUSHBUTTON "1280x1024", 2304, 110, 45, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
48 PUSHBUTTON "1400x1050", 2450, 110, 60, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
49 PUSHBUTTON "1600x1200", 2800, 110, 75, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
50 PUSHBUTTON "1792x1344", 3136, 195, 30, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
51 PUSHBUTTON "1856x1392", 3248, 195, 45, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
52 PUSHBUTTON "1920x1440", 3360, 195, 60, 50, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
53 LTEXT "Proszę wybrać ilość kolorów:", -1, 25, 93, 225, 12
54 COMBOBOX IDC_COLORQUALITY, 25, 105, 75, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
55 END
56
57 IDD_INSTALLATION_FAILED DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
58 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
59 CAPTION "Instalacja sterownika grafiki"
60 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
61 BEGIN
62 LTEXT "Program konfiguracyjny ReactOS Setup nie zdołał zainstalować sterownika SVGA VMware(r).\n\n\nProszę nacisnąć 'Zakończ', aby kontynuować proces instalacji.",-1,25,25,225,85
63 END
64
65 IDD_CHOOSEACTION DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
66 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
67 CAPTION "Instalacja sterownika grafiki"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
69 BEGIN
70 LTEXT "Sterownik SVGA VMware(r) został już zainstalowany.\n\nProszę wybrać jedną z poniższych czynności:",-1,25,5,225,30
71 PUSHBUTTON "Konfiguracja ustawień ekranu", IDC_CONFIGSETTINGS, 25, 40, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
72 PUSHBUTTON "Zmiana sterownika grafiki", IDC_USEOTHERDRIVER, 25, 55, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
73 PUSHBUTTON "Deinstalacja sterownika SVGA VMware(r)", IDC_UNINSTALL, 25, 70, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
74 LTEXT "Proszę nacisnąć 'Dalej', aby kontynuować albo 'Anuluj', aby opuścić program konfiguracyjny.", -1, 25, 93, 225, 12
75 END
76
77 IDD_SELECTDRIVER DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
78 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
79 CAPTION "Instalacja sterownika grafiki"
80 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
81 BEGIN
82 LTEXT "Proszę wybrać sterownik grafiki:",-1,25,25,225,15
83 PUSHBUTTON "Sterownik ReactOS VGA", IDC_VGA, 25, 40, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
84 PUSHBUTTON "Sterownik ReactOS VBE (SVGA)", IDC_VBE, 25, 55, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
85 LTEXT "Proszę nacisnąć 'Zakończ', by potwierdzić wybór albo 'Anuluj', by wyjść z programu bez zmian.", -1, 25, 93, 225, 20
86 END
87
88 IDD_DOUNINSTALL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
89 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
90 CAPTION "Instalacja sterownika grafiki"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
92 BEGIN
93 LTEXT "Program konfiguracyjny ReactOS ma zamiar odinstalować sterownik SVGA VMware(r)!\n\n\nNaciśnij 'Zakończ', by odinstalować sterownik lub 'Anuluj', by go pozostawić.",-1,25,25,225,85
94 END
95
96 STRINGTABLE
97 BEGIN
98 IDS_WIZARD_NAME "Wykryto VMware(r)"
99 IDS_FAILEDTOLOCATEDRIVERS "Program konfiguracyjny ReactOS nie może znaleźć potrzebnych plików.\nProszę upewnić się, że w napędzie znajduje się CD z VMware(r) tools."
100 IDS_FAILEDTOCOPYFILES "Program konfiguracyjny ReactOS nie był w stanie przekopiować niezbędnych plików.\nProszę upewnić się, że w napędzie znajduje się CD z VMware(r) tools.\n"
101 IDS_FAILEDTOACTIVATEDRIVER "Inicjalizacja sterownika SVGA VMware(r) nieudana!"
102 IDS_FAILEDTOSELVGADRIVER "Inicjalizacja sterownika VGA ReactOS nieudana!"
103 IDS_FAILEDTOSELVBEDRIVER "Inicjalizacja sterownika VBE ReactOS nieudana!"
104 IDS_UNINSTNOTICE "Nie wszystkie pliki sterownika SVGA VMware(r) zostały skasowane.\nProszę usunąć je ręcznie, po restarcie systemu."
105 IDS_FAILEDTOADDREGENTRIES "Nie udało się stworzyć wpisów w rejestrze dla sterownika SVGA VMware(r)!"
106 END
107
108 STRINGTABLE
109 BEGIN
110 10001 "256 kolorów (8BPP)"
111 10002 "65k kolorów (16BPP)"
112 10003 "16m kolorów (32BPP)"
113 END
114
115 STRINGTABLE
116 BEGIN
117 IDS_SEARCHINGFORCDROM "Poszukiwanie CD z VMware(r) Tools..."
118 IDS_COPYINGFILES "Kopiowanie plików..."
119 IDS_ENABLINGDRIVER "Inicjalizacja sterownika SVGA VMware(r)..."
120 END
121
122 STRINGTABLE
123 BEGIN
124 IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSTITLE "Kreator konfiguracji sterownika SVGA VMware(r)"
125 IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "Proszę włożyć CD z VMware tools."
126 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSTITLE "Kreator konfiguracji sterownika SVGA VMware(r)"
127 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "Wyszukiwanie i kopiowanie plików sterownika SVGA VMware(r)."
128 IDD_CONFIGTITLE "Kreator konfiguracji sterownika SVGA VMware(r)"
129 IDD_CONFIGSUBTITLE "Proszę wybrać rozdzielczość ekranu."
130 IDD_INSTALLATION_FAILEDTITLE "Kreator konfiguracji sterownika SVGA VMware(r)"
131 IDD_INSTALLATION_FAILEDSUBTITLE "Instalacja sterownika SVGA VMware(r) nieudana."
132 IDD_CHOOSEACTIONTITLE "Kreator konfiguracji sterownika SVGA VMware(r)"
133 IDD_CHOOSEACTIONSUBTITLE "Proszę dokonać wyboru."
134 IDD_SELECTDRIVERTITLE "Kreator konfiguracji sterownika SVGA VMware(r)"
135 IDD_SELECTDRIVERSUBTITLE "Proszę wybrać sterownik."
136 IDD_DOUNINSTALLTITLE "Kreator konfiguracji sterownika SVGA VMware(r)"
137 IDD_DOUNINSTALLSUBTITLE "Deinstalacja sterownika."
138 END