* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / setup / vmwinst / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS RAPPS
3 * FILE: \base\setup\vmwinst\lang\sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly
6 */
7 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
10 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
11 CAPTION "Installation av Videodrivrutiner"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
13 BEGIN
14 LTEXT "ReactOS Setup har upptäckt att du kör ReactOS i VMware(r).", -1, 117, 8, 140, 24
15 LTEXT "Om du vill installera VMware(r) SVGA drivrutin tryck 'Nästa', annars tryck 'Avbryt'.", -1, 117, 140, 140, 17
16 END
17
18 IDD_INSERT_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
19 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
20 CAPTION "Installation av Videodrivrutiner"
21 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
22 BEGIN
23 LTEXT "ReactOS Setup kommer inte med VMware(r) SVGA drivrutiner.\n\nGå därför till 'VM' i din VMware(r) workstation menyrad och välj 'Installera VMware verktyg...'\n\n\nTryck 'Nästa' för att fortsätta eller 'Avbryt' för att hoppa över SVGA drivrutinsinstallation.",-1,25,25,225,85
24 END
25
26 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Installation av Videodrivrutiner"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 LTEXT "{STATUS}",IDC_INSTALLINGSTATUS,25,68,225,8
32 CONTROL "", IDC_INSTALLINGPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_MARQUEE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 25, 80, 225, 8
33 END
34
35 IDD_CONFIG DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
36 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
37 CAPTION "Installation av Videodrivrutiner"
38 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
39 BEGIN
40 LTEXT "Installationen av VMware(r) SVGA drivrutin har lyckats. Vänligen välj önskad skärmupplösning:",-1,25,5,225,20
41 PUSHBUTTON "640x480", 1120, 25, 30, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
42 PUSHBUTTON "800x600", 1400, 25, 45, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
43 PUSHBUTTON "1024x768", 1792, 25, 60, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
44 PUSHBUTTON "1152x864", 2016, 25, 75, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
45 PUSHBUTTON "1280x960", 2240, 110, 30, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
46 PUSHBUTTON "1280x1024", 2304, 110, 45, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
47 PUSHBUTTON "1400x1050", 2450, 110, 60, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
48 PUSHBUTTON "1600x1200", 2800, 110, 75, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
49 PUSHBUTTON "1792x1344", 3136, 195, 30, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
50 PUSHBUTTON "1856x1392", 3248, 195, 45, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
51 PUSHBUTTON "1920x1440", 3360, 195, 60, 50, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
52 LTEXT "Vänligen välj önskat färgdjup:", -1, 25, 93, 225, 12
53 COMBOBOX IDC_COLORQUALITY, 25, 105, 75, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
54 END
55
56 IDD_INSTALLATION_FAILED DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
57 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
58 CAPTION "Installation av Videodrivrutiner"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
60 BEGIN
61 LTEXT "ReactOS Setup lyckades inte installera VMware(r) SVGA drivrutin.\n\n\nTryck 'Slutför' för att fortsätta installationsprosessen.",-1,25,25,225,85
62 END
63
64 IDD_CHOOSEACTION DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
65 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
66 CAPTION "Installation av Videodrivrutiner"
67 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
68 BEGIN
69 LTEXT "VMware(r) SVGA drivrutin är redan installerad.\n\nVänligen välj vad du vill göra:",-1,25,5,225,30
70 PUSHBUTTON "Konfigurera skärminställingar", IDC_CONFIGSETTINGS, 25, 40, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
71 PUSHBUTTON "Använd en annan grafikdrivrutin", IDC_USEOTHERDRIVER, 25, 55, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
72 PUSHBUTTON "Avinstallera VMware(r) SVGA drivrutin", IDC_UNINSTALL, 25, 70, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
73 LTEXT "Tryck 'Nästa' för att fortsätta eller 'Avbryt' för att avsluta guiden.", -1, 25, 93, 225, 12
74 END
75
76 IDD_SELECTDRIVER DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
77 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
78 CAPTION "Installation av Videodrivrutiner"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
80 BEGIN
81 LTEXT "Vänligen välj Grafikdrivrutin som du vill använda:",-1,25,25,225,15
82 PUSHBUTTON "ReactOS VGA drivrutin", IDC_VGA, 25, 40, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
83 PUSHBUTTON "ReactOS VBE drivrutin (SVGA)", IDC_VBE, 25, 55, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
84 LTEXT "Tryck 'Slutför' för att avsluta eller 'Avbryt' för att avsluta installationen utan ändringar.", -1, 25, 93, 225, 20
85 END
86
87 IDD_DOUNINSTALL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
88 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
89 CAPTION "Installation av Videodrivrutiner"
90 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
91 BEGIN
92 LTEXT "ReactOS Setup kommer att avinstallera din VMware(r) SVGA drivrutin!!!\n\n\nTryck 'Slutför' för att avinstallere drivrutinen eller 'Avbryt' for att lämna det som det är.",-1,25,25,225,85
93 END
94
95 STRINGTABLE
96 BEGIN
97 IDS_WIZARD_NAME "VMware(r) upptäckt"
98 IDS_FAILEDTOLOCATEDRIVERS "ReactOS Setup kunde inte hitta installationsfilerna.\nVänligen försäkra dig om att VMware(r) verktygs CD-ROM är monterad."
99 IDS_FAILEDTOCOPYFILES "ReactOS Setup misslyckades att kopiere nödvändiga filer.\nVänligen försäkra dig om att VMware(r) verktygs CD-ROM är monterad.\n"
100 IDS_FAILEDTOACTIVATEDRIVER "Misslyckades att aktivera VMware(r) SVGA drivrutin!"
101 IDS_FAILEDTOSELVGADRIVER "Misslyckades att aktivera ReactOS VGA drivrutin!"
102 IDS_FAILEDTOSELVBEDRIVER "Misslyckades att aktivera ReactOS VBE drivrutin!"
103 IDS_UNINSTNOTICE "VMware(r) SVGA drivrutins filer har inte ännu blivit raderade.\nVänligen radera dem manuellt efter att systemet startat om."
104 IDS_FAILEDTOADDREGENTRIES "Misslyckes att skapa registerinställninar för VMware(r) SVGA drivrutin!"
105 END
106
107 STRINGTABLE
108 BEGIN
109 10001 "Lägsta (8BPP)"
110 10002 "Medel (16BPP)"
111 10003 "Högsta (32BPP)"
112 END
113
114 STRINGTABLE
115 BEGIN
116 IDS_SEARCHINGFORCDROM "Söker efter VMware(r) Vertygs CD-ROM..."
117 IDS_COPYINGFILES "Kopierar filer..."
118 IDS_ENABLINGDRIVER "Aktiverar VMware(r) SVGA drivrutiner..."
119 END
120
121 STRINGTABLE
122 BEGIN
123 IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSTITLE "Guide för installation av VMware (r) SVGA drivrutiner"
124 IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "Vänligen sätt in VMware verktygs CD-Rom."
125 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSTITLE "Guide för installation av VMware (r) SVGA drivrutin"
126 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "Söker och kopierar VMware (r) SVGA drivrutin."
127 IDD_CONFIGTITLE "Guide för installation av VMware (r) SVGA drivrutin"
128 IDD_CONFIGSUBTITLE "Välj din favoritskärmsupplösning."
129 IDD_INSTALLATION_FAILEDTITLE "Guide för installation av VMware (r) SVGA drivrutin"
130 IDD_INSTALLATION_FAILEDSUBTITLE "VMware (r) SVGA drivrutinsinstallation misslyckades."
131 IDD_CHOOSEACTIONTITLE "Guide för installation av VMware (r) SVGA drivrutin"
132 IDD_CHOOSEACTIONSUBTITLE "Välj vad du vill göra."
133 IDD_SELECTDRIVERTITLE "Guide för installation av VMware (r) SVGA drivrutin"
134 IDD_SELECTDRIVERSUBTITLE "Välj en drivrutin."
135 IDD_DOUNINSTALLTITLE "Guide för installation av VMware (r) SVGA drivrutin"
136 IDD_DOUNINSTALLSUBTITLE "Avinstallerar drivrutinen."
137 END