* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / setup / vmwinst / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS VMware(r) driver installation utility
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/setup/vmwinst/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for vmwinst
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Встановлення відеодрайвера"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 LTEXT "Програма встановлення ReactOS виявила, що Ви запустили ReactOS всередені VMware(r).", -1, 117, 8, 140, 24
17 LTEXT "Якщо Ви бажаєте встановити SVGA драйвер VMware(r), натисніть ""Далі"", інакше натисніть ""Скасувати"".", -1, 117, 140, 140, 24
18 END
19
20 IDD_INSERT_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
21 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
22 CAPTION "Встановлення відеодрайвера"
23 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
24 BEGIN
25 LTEXT "Програма встановлення ReactOS не включає SVGA драйвер VMware(r).\n\nТому йдіть до меню ""VM"" у VMware(r) workstation і виберіть ""Install VMware tools...""\n\n\nНатисніть ""Далі"" для продовження або ""Скасувати"", щоб пропустити встановлення SVGA драйвера.",-1,25,25,225,85
26 END
27
28 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
29 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
30 CAPTION "Встановлення відеодрайвера"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
32 BEGIN
33 LTEXT "{STATUS}",IDC_INSTALLINGSTATUS,25,68,225,8
34 CONTROL "", IDC_INSTALLINGPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_MARQUEE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 25, 80, 225, 8
35 END
36
37 IDD_CONFIG DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
38 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
39 CAPTION "Встановлення відеодрайвера"
40 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
41 BEGIN
42 LTEXT "Встановлення SVGA драйвера VMware(r) завершено успішно. Оберіть потрібну роздільну здатність екрану:",-1,25,5,225,20
43 PUSHBUTTON "640x480", 1120, 25, 30, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
44 PUSHBUTTON "800x600", 1400, 25, 45, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
45 PUSHBUTTON "1024x768", 1792, 25, 60, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
46 PUSHBUTTON "1152x864", 2016, 25, 75, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
47 PUSHBUTTON "1280x960", 2240, 110, 30, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
48 PUSHBUTTON "1280x1024", 2304, 110, 45, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
49 PUSHBUTTON "1400x1050", 2450, 110, 60, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
50 PUSHBUTTON "1600x1200", 2800, 110, 75, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
51 PUSHBUTTON "1792x1344", 3136, 195, 30, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
52 PUSHBUTTON "1856x1392", 3248, 195, 45, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
53 PUSHBUTTON "1920x1440", 3360, 195, 60, 50, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
54 LTEXT "Будь ласка оберіть якість передачі кольору:", -1, 25, 93, 225, 12
55 COMBOBOX IDC_COLORQUALITY, 25, 105, 75, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
56 END
57
58 IDD_INSTALLATION_FAILED DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
59 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
60 CAPTION "Встановлення відеодрайвера"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
62 BEGIN
63 LTEXT "Програма встановлення ReactOS не змогла встановити SVGA драйвер VMware(r).\n\n\nНатисніть ""Завершити"" для продовження процесу встановлення.",-1,25,25,225,85
64 END
65
66 IDD_CHOOSEACTION DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
67 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
68 CAPTION "Встановлення відеодрайвера"
69 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
70 BEGIN
71 LTEXT "SVGA драйвер VMware(r) SVGA вже встановлений.\n\nОберіть, що Ви хочете зробити:",-1,25,5,225,30
72 PUSHBUTTON "Налаштувати параметри екрану", IDC_CONFIGSETTINGS, 25, 40, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
73 PUSHBUTTON "Скористатися іншим графічним драйвером", IDC_USEOTHERDRIVER, 25, 55, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
74 PUSHBUTTON "Видалити SVGA драйвер VMware(r)", IDC_UNINSTALL, 25, 70, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
75 LTEXT "Натисніть ""Далі"" для продовження або ""Скасувати"" для виходу з майстра.", -1, 25, 93, 225, 17
76 END
77
78 IDD_SELECTDRIVER DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
79 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
80 CAPTION "Встановлення відеодрайвера"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
82 BEGIN
83 LTEXT "Будь ласка оберіть графічний драйвер, який Ви хотіли б використовувати:",-1,25,25,225,15
84 PUSHBUTTON "ReactOS VGA драйвер", IDC_VGA, 25, 40, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
85 PUSHBUTTON "ReactOS VBE драйвер (SVGA)", IDC_VBE, 25, 55, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
86 LTEXT "Натисніть ""Завершити"" для завершення операції або ""Скасувати"" для виходу з програми встановлення без збереження змін.", -1, 25, 93, 225, 20
87 END
88
89 IDD_DOUNINSTALL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
90 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
91 CAPTION "Встановлення відеодрайвера"
92 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
93 BEGIN
94 LTEXT "Програма встановлення ReactOS готова видалити SVGA драйвер VMWare(r)!!!\n\n\nНатисніть ""Завершити"" для видалення драйвера або ""Скасувати"" щоб залишити його як є.",-1,25,25,225,85
95 END
96
97 STRINGTABLE
98 BEGIN
99 IDS_WIZARD_NAME "Виявлений VMware(r)"
100 IDS_FAILEDTOLOCATEDRIVERS "Програма встановлення ReactOS не змогла знайти необхідні файли.\nПереконайтеся, що CD-ROM VMware(r) tools вставлений."
101 IDS_FAILEDTOCOPYFILES "Програма встановлення ReactOS не змогла скопіювати необхідні файли.\nПереконайтеся, що CD-ROM VMware(r) tools вставлений.\n"
102 IDS_FAILEDTOACTIVATEDRIVER "Не вдалося запустити SVGA драйвер VMware(r)!"
103 IDS_FAILEDTOSELVGADRIVER "Не вдалося запустити ReactOS VGA драйвер!"
104 IDS_FAILEDTOSELVBEDRIVER "Не вдалося запустити ReactOS VBE драйвер!"
105 IDS_UNINSTNOTICE "Файли SVGA драйвера VMware(r) ще не були видалені.\nБудь ласка видаліть їх вручну після перезавантаження системи."
106 IDS_FAILEDTOADDREGENTRIES "Не вдалося створити записи в реєстрі для SVGA драйвера VMware(r)!"
107 END
108
109 STRINGTABLE
110 BEGIN
111 10001 "Низька (8BPP)"
112 10002 "Середня (16BPP)"
113 10003 "Найвища (32BPP)"
114 END
115
116 STRINGTABLE
117 BEGIN
118 IDS_SEARCHINGFORCDROM "Пошук компакт-диска VMware(r) Tools..."
119 IDS_COPYINGFILES "Копіювання файлів..."
120 IDS_ENABLINGDRIVER "Запуск SVGA драйвера VMware(r)..."
121 END
122
123 STRINGTABLE
124 BEGIN
125 IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSTITLE "Майстер встановлення SVGA драйвера VMware (r)"
126 IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "Будь ласка вставте диск VMware tools."
127 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSTITLE "Майстер встановлення SVGA драйвера VMware (r)"
128 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "Пошук і копіювання SVGA драйвера VMware (r)."
129 IDD_CONFIGTITLE "Майстер встановлення SVGA драйвера VMware (r)"
130 IDD_CONFIGSUBTITLE "Оберіть потрібну Вам роздільну здатність екрану."
131 IDD_INSTALLATION_FAILEDTITLE "Майстер встановлення SVGA драйвера VMware (r)"
132 IDD_INSTALLATION_FAILEDSUBTITLE "Встановлення SVGA драйвера VMware (r) не вдалася."
133 IDD_CHOOSEACTIONTITLE "Майстер встановлення SVGA драйвера VMware (r)"
134 IDD_CHOOSEACTIONSUBTITLE "Виберіть, що Ви хочете зробити."
135 IDD_SELECTDRIVERTITLE "Майстер встановлення SVGA драйвера VMware (r)"
136 IDD_SELECTDRIVERSUBTITLE "Обрати драйвер."
137 IDD_DOUNINSTALLTITLE "Майстер встановлення SVGA драйвера VMware (r)"
138 IDD_DOUNINSTALLSUBTITLE "Видалити драйвер."
139 END