aa37078bbaf0cd640e77e8452626c80b6bd20499
[reactos.git] / base / shell / cmd / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 STRING_ASSOC_HELP "Kütük uzantısı ilişkilendirmelerini değiştir.\n\n\
8 assoc [.uzn[=[Kütük Türü]]]\n\
9 \n\
10 assoc (tüm ilişkilendirmeleri yazdır)\n\
11 assoc .uzn (belirtilen ilişkilendirmeyi yazdır)\n\
12 assoc .uzn= (belirtilen ilişkilendirmeyi sil)\n\
13 assoc .uzn=Kütük Türü (yeni ilişkilendirme ekle)\n"
14 STRING_ATTRIB_HELP "Kütük öz niteliklerini görüntüler ya da değiştirir.\n\n\
15 ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] kütük ...\n\
16 [/S [/D]]\n\n\
17 + Bir öz nitelik ayarlar\n\
18 - Bir öz nitelik siler\n\
19 R Yalnızca okunur kütük öz niteliği\n\
20 A Belgelik kütük öz niteliği\n\
21 S Dizge kütük öz niteliği\n\
22 H Gizli kütük öz niteliği\n\
23 /S Şimdiki dizindeki ve tüm alt dizinlerdeki kütükleri eşlemeyi yapar\n\
24 /D Dizinleri de yap\n\n\
25 Tüm kütüklerin öz niteliklerini görüntülemek için bir değişken olmadan ATTRIB\n\
26 yazınız.\n"
27 STRING_ALIAS_HELP "Başka adları ayarlar, siler ya da gösterir.\n\n\
28 ALIAS [başka ad=[komut]]\n\n\
29 başka ad Bir başka ad için ad.\n\
30 komut Bir başka ad için yerine kullanılacak metin.\n\n\
31 Tüm başka adları dizelgelemek için:\n\
32 ALIAS\n\n\
33 Bir yeni başka ad ayarlamak ya da var olan bir başka adın yerine koymak için:\n\
34 ALIAS da=dir a:\n\n\
35 Başka ad dizelgesinden bir başka ad silmek için:\n\
36 ALIAS da="
37 STRING_BEEP_HELP "Hoparlörden ""biip"" sesi çıkart.\n\nBEEP\n"
38 STRING_CALL_HELP "Bir toplu iş izlencesini bir başkasından çağırır.\n\n\
39 CALL [sürücü:][yol]kütük adı [toplu iş değişkeni]\n\n\
40 toplu iş değişkeni Toplu iş izlencesinin gerektirdiği bir komut yatacı\n\
41 bilgisi belirtir."
42 STRING_CD_HELP "Şimdiki dizini değiştirir ya da onun adını görüntüler\n\n\
43 CHDIR [/D][sürücü:][yol]\n\
44 CHDIR[..|.]\n\
45 CD [/D][sürücü:][yol]\n\
46 CD[..|.]\n\n\
47 .. bir üst dizin\n\
48 . şimdiki dizin\n\
49 /D Şimdiki sürücüyü ve şimdiki dizini değiştirecek.\n\n\
50 CD sürücü yaz: Belirtilen sürücü üzerinde şimdiki dizini görüntülemek için.\n\
51 Şimdiki sürücüyü ve dizini görüntülemek için bir değişken olmadan CD yaz.\n"
52 STRING_CHOICE_HELP "Bir takım seçenekten birini seçmek için kullanıcıyı bekler.\n\n\
53 CHOICE [/C[:]seçenekler][/N][/S][/T[:]c,nn][metin]\n\n\
54 /C[:]seçenekler İzin verilebilir düğmeleri belirtir. Ön tanımlı YN'dir.\n\
55 /N İstem dizgisinin sonunda seçenekleri ve ?'ni görüntüleme.\n\
56 /S Seçenek düğmeleri büyük-küçük harf duyarlı olarak davran.\n\
57 /T[:]c,nn nn sâniye sonra c ön tanımlı seçenek.\n\
58 metin Görüntülenecek istem dizgisi.\n\n\
59 ERRORLEVEL, seçeneklerdeki düğme kullanıcısı basmalarının ofsetine ayarlı.\n"
60 STRING_CLS_HELP "Görüntülüğü siler.\n\nCLS\n"
61 STRING_CMD_HELP1 "\nKullanılabilir iç komutlar:\n"
62 STRING_CMD_HELP2 "\nKullanılabilir husûsiyetler:"
63 STRING_CMD_HELP3 " [başka adlar]"
64 STRING_CMD_HELP4 " [geçmiş]"
65 STRING_CMD_HELP5 " [Bash kütük adı bütünlemesi]"
66 STRING_CMD_HELP6 " [dizin yığını]"
67 STRING_CMD_HELP7 " [yönlendirmeler ve borulama]"
68 STRING_CMD_HELP8 "ReactOS komut yatacı yorumlayıcısının yeni bir örneğini başlatır.\n\n\
69 CMD [/[C|K] komut][/P][/Q][/T:aö]\n\n\
70 /C komut Belirtilen komutu çalıştırır ve sonlandırır.\n\
71 /K komut Belirtilen komutu çalıştırır ve sürdürür.\n\
72 /P CMD sürekli olur ve autoexec.bat'ı çalıştırır.\n\
73 (sonlandırılamaz).\n\
74 /T:aö Arka plan/ön plan rengini ayarlar (COLOR komutuna bakınız).\n"
75 STRING_COLOR_HELP1 "Ön tanımlı ön plan ve arka plan renklerini ayarlar.\n\n\
76 COLOR [öznt [/-F]]\n\n\
77 öznt Konsol çıktısının renk öz niteliğini belirtir.\n\
78 /-F Konsol boş alanı renk öz niteliğiyle doldurma.\n\n\
79 Renkleri belirtmek için üç yol var:\n\
80 1) [parlak] adı üzerinde [parlak] adı (Yalnızca ilk üç harf gerekli.)\n\
81 2) onluk üzerinde onluk\n\
82 3) iki onaltılık basamak\n\n\
83 Renkler:\n\
84 onluk onaltılık ad onluk onaltılık ad\n\
85 0 0 Kara 8 8 Kül Rengi (parlak kara)\n\
86 1 1 Mâvi 9 9 Parlak Mâvi\n\
87 2 2 Yeşil 10 A Parlak Yeşil\n\
88 3 3 Turkuaz 11 B Parlak Turkuaz\n\
89 4 4 Al 12 C Parlak Al\n\
90 5 5 Mora Çalan Al 13 D Parlak Mora Çalan Al\n\
91 6 6 Sarı 14 E Parlak Sarı\n\
92 7 7 Ak 15 F Parlak Ak\n"
93 STRING_COPY_HELP1 "Üzerine yaz: %s (Evet/Hayır/Tümü)? "
94 STRING_COPY_HELP2 "Bir ya da daha çok kütüğü başka bir konuma çoğaltır.\n\n\
95 COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] kaynak [/A|/B]\n\
96 [+ kaynak [/A|/B] [+ ...]] [varış [/A|/B]]\n\n\
97 kaynak Çoğaltılacak kütüğü ya da kütükleri belirtir.\n\
98 /A Bir ASCII metin kütüğü belirtir.\n\
99 /B Bir ikili kütük belirtir.\n\
100 varış Yeni kütük(ler) için dizini veyâ kütük adını belirtir.\n\
101 /V Yeni kütüklerin doğru yazıldığını doğrular.\n\
102 /Y Var olan bir varış kütüğünün üzerine yazılmasını istemeyi\n\
103 onaylamak için sormayı önler.\n\
104 /-Y Var olan bir varış kütüğünün üzerine yazılmasını istemeyi\n\
105 onaylamak için sormaya neden olur.\n\n\
106 /Y seçeneği COPYCMD ortam değişkeninin içinde olabilir.\n\
107 ...\n"
108 STRING_CTTY_HELP "Changes the standard I/O terminal device to an auxiliary device.\n\n\
109 CTTY device\n\n\
110 device The terminal device you want to use as the new standard I/O device.\n\
111 This name must refer to a valid character device:\n\
112 AUX, COMx (x=1..N), CON, LPTx (x=1..N), PRN, NUL.\n\
113 CON is usually the default standard I/O device.\n\n\
114 To return control to the standard console, type: CTTY CON on the auxiliary\n\
115 device."
116 STRING_DATE_HELP1 "\nYeni târihi giriniz (mm%cdd%cyyyy): "
117 STRING_DATE_HELP2 "\nYeni târihi giriniz (dd%cmm%cyyyy): "
118 STRING_DATE_HELP3 "\nYeni târihi giriniz (yyyy%cmm%cdd): "
119 STRING_DATE_HELP4 "Târihi görüntüler ya da ayarlar.\n\n\
120 DATE [/T][târih]\n\n\
121 /T yalnızca görüntüle\n\n\
122 Şimdiki târih ayârını görüntülemek ve yeni bir tâne için sormak için\n\
123 değişkensiz DATE yazınız. Aynı târihi sürdürmek için Giriş'e basınız.\n"
124 STRING_DEL_HELP1 "Bir ya da daha çok kütük siler.\n\n\
125 DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]öz nitelikler]] kütük ...\n\
126 DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]öz nitelikler]] kütük ...\n\
127 ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]öz nitelikler]] kütük ...\n\n\
128 kütük Silinecek kütüğü ya da kütükleri belirtir.\n\n\
129 /N Hiçbir şey.\n\
130 /P Sor. Bir kütüğü silmeden önce sor.\n\
131 /T Toplam. Silinen kütüklerin toplam sayısını ve boşaltılan\n\
132 disk alanını görüntüle.\n\
133 /Q Sessiz.\n\
134 /W Yok et. Silmeden önce rastgele sayılarla kütüğün üzerine yaz.\n\
135 /Y Evet. Sormadan *.*'ı bile sil.\n\
136 /F Gizli, yalnızca okunur ve dizge kütüklerini silmeye zorla.\n\
137 /S Tüm alt dizinden kütük sil.\n\
138 /A Öz niteliklere bağlı olarak silinecek kütükleri seç.\n\
139 öz nitelikler\n\
140 R Yalnızca okunur kütükler\n\
141 S Dizge kütükleri\n\
142 A Belgeliklenebilir kütükler\n\
143 H Gizli kütükler\n\
144 - değil anlamına gelen ön ek\n"
145 STRING_DEL_HELP2 "Dizindeki tüm kütükler silinecek!\nEmin misiniz (Y/N)? "
146 STRING_DEL_HELP3 " %lu kütük silindi\n"
147 STRING_DEL_HELP4 " %lu kütük silindi\n"
148 STRING_DELAY_HELP "n sâniye ya da milisâniye duraklat.\n\
149 DELAY [/m]n\n\n\
150 /m n milisâniye olarak belirtir\n\
151 yoksa n sâniyedir.\n"
152 STRING_DIR_HELP1 "DIR [sürücü:][yol][kütük adı] [/A[[:]öz nitelikler]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
153 [/O[[:]dizme düzeni]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]zaman aralığı]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
154 [sürücü:][yol][kütük adı]\n\
155 Dizelgelenecek sürücü, dizin veyâ kütükleri belirtir.\n\n\
156 /A Belirtilen öz nitelikli kütükleri görüntüler.\n\
157 öz nitelikler D Dizinler R Yalnızca okunur kütükler\n\
158 H Gizli kütükler A Belgelikleme için anık kütükler\n\
159 S Dizge kütükleri - Değil anlamında ön ek\n\
160 /B Bayağı biçimi kullanır (başlık bilgisi veyâ günlük yok).\n\
161 /C Kütük boyutlarında binlik ayırıcısını görüntüle.\n\
162 Bu ön tanımlıdır. Ayırıcının görüntülenmesini\n\
163 edilginleştirmek için /-C kullanınız.\n\
164 /D Geniş ile aynı ancak kütükler dikeçle dizelgeli dizilmiştir.\n\
165 /L Küçük harf kullanır.\n\
166 /N Kütük adlarının çok sağda olduğu yeni uzun dizelge biçimi.\n\
167 /O Kütükleri dizme düzeniyle dizelgele.\n\
168 dizme düzeni N Ad ile (harfliklik) S Boyut ile (ilk önce en küçük)\n\
169 E Uzantı ile (harfliklik) D Zaman ile (ilk önce en eski)\n\
170 G Önce dizinleri öbekle - Ters dizme için ön ek\n\
171 /P Bir bilgi görüntülüğünden sonra duraklatır.\n\
172 /Q Kütüğün iyesini göster.\n\
173 /R Kütüklerin başka veri akışlarını görüntüler.\n\
174 /S Belirtilen dizindeki ve tüm alt dizinlerdeki kütükleri\n\
175 görüntüler.\n\
176 /T Dizme için hangi zaman aralığının görüntüleneceğini ya da\n\
177 kullanılacağını denetler.\n\
178 zaman aralığı C Oluşturma\n\
179 A Son Erişim\n\
180 W Son Yazma\n\
181 /W Geniş dizelge biçimini kullanır.\n\
182 /X Bu, 8.3 olmayan kütük adları için oluşturulan kısa adları\n\
183 görüntüler. /N biçimi uzun addan önce eklenen kısa ad ile olur.\n\
184 Bir kısa ad yoksa onun yerine boşluklar görüntülenmiştir.\n\
185 /4 Dört basamaklı yıllar görüntüler.\n\n\
186 Seçenekler DIRCMD ortam değişkenininde önceden ayarlanmış olabilir. - ile\n\
187 bir seçenek ön ekleme önceden ayarlanmış seçenekleri geçersiz kılar\n\
188 (örneğin /-W).\n"
189 STRING_DIR_HELP2 " %c sürücüsü içinde birim %s\n"
190 STRING_DIR_HELP3 " %c sürücüsü içinde birimin etiketi yok.\n"
191 STRING_DIR_HELP4 " Birim Dizilik Numarası %04X-%04X\n"
192 STRING_DIR_HELP5 "\n Tüm Dizelgelenen Kütükler:\n%16i Kütük% 14s çoklu\n"
193 STRING_DIR_HELP6 "%16i Dizin% 15s çoklu boş\n"
194 STRING_DIR_HELP7 "\n %s dizini\n\n"
195 STRING_DIR_HELP8 "%16i Kütük% 14s çoklu\n"
196 STRING_DIRSTACK_HELP1 "POPD komutuyla kullanmak için şimdiki dizini saklar, sonra\n\
197 belirtilen dizini değiştirir.\n\n\
198 PUSHD [yol | ..]\n\n\
199 yol Şimdiki dizin yapmak için dizini belirtir.\n"
200 STRING_DIRSTACK_HELP2 "PUSHD komutuyla saklanan dizini değiştirir.\n\nPOPD"
201 STRING_DIRSTACK_HELP3 "Dizin yığınının içeriğini yazdırır.\n\nDIRS"
202 STRING_DIRSTACK_HELP4 "Dizin yığını boş"
203 STRING_ECHO_HELP1 "Yataç başı ve yataç sonu izlemesi olmadan bir ileti görüntüler.\n\n\
204 ECHOS ileti"
205 STRING_ECHO_HELP2 "Ölçünlü yanışlık çıktısı için bir ileti görüntüler.\n\n\
206 ECHOERR ileti\n\
207 ECHOERR. boş bir yataç yazdırır"
208 STRING_ECHO_HELP3 "Yataç başı ve yataç sonu izlemesi olmadan ölçünlü yanışlık çıktısı için bir ileti yazdırır.\n\n\
209 ECHOSERR ileti"
210 STRING_ECHO_HELP4 "Bir ileti görüntüler ya da komut yankılanmasını açar ya da kapatır.\n\n\
211 ECHO [ON | OFF]\n\
212 ECHO [ileti]\n\
213 ECHO. boş bir yataç yazdırır\n\n\
214 Şimdiki ECHO ayârını görüntülemek için bir değişken olmadan ECHO yazınız."
215 STRING_ECHO_HELP5 "ECHO %s\n"
216 STRING_EXIT_HELP "Komut yatacı yorumcusundan çıkar.\n\nEXIT [/b] [çıkış kodu]\n\n\
217 /B Yalnızca bir toplu iş kütüğünden çıkar. \n\
218 Bir toplu iş kütüğünün dışında çalışırsa cmd.exe'den çıkacaktır.\n\
219 çıkış kodu Bu değer çıkışta ERRORLEVEL'e atanacaktır.\n"
220 STRING_FOR_HELP1 "Bir takım kütükte tüm kütükler için belirtilen bir komut çalıştırır.\n\n\
221 FOR %değişken IN (takım) DO komut [değişkenler]\n\
222 FOR /L %değişken IN (start,step,end) DO komut [değişkenler]\n\
223 FOR /D %değişken IN (takım) DO komut [değişkenler]\n\
224 FOR /R [[drive:]path] IN (takım) DO komut [değişkenler]\n\
225 FOR /F [""options""] IN (takım) DO komut [değişkenler]\n\n\
226 /L Generates a number sequence from start to end incrementing by step.\n\
227 /D Modifies the set to refer to directories instead of files.\n\
228 /R Executes command for files in the set in the specified path (or current\n\
229 working directory if not specified) and every directory below.\n\
230 /F Modifies the set to refer to the contents of the files in the set.\n\n\
231 %değişken Yerine geçebilir bir değişken belirtir.\n\
232 (takım) Bir ya da daha çok kütük takımını belirtir. Umûmî arama damgaları\n\
233 kullanılabilir.\n\
234 komut Tüm kütükler için yürütülecek komutu belirtir.\n\
235 değişkenler Belirtilen komut için değişkenleri ya da seçenekleri belirtir.\n\n\
236 Replacable parameters can be modified by adding a ~ and an optional qualifier\n\
237 after the % and before the name (e.g. %~X). Supported qualifiers are:\n\
238 f,d,p,n,x,s,a,t,z.\n\n\
239 FOR komutunu bir toplu iş kütüğünde kullanmak için %değişken yerine %%değişken\n\
240 belirtiniz.\n"
241 STRING_FREE_HELP1 "\n%s sürücüsünde birim %-11s\n\
242 Dizilik numarası %s\n\
243 %16s çoklu tüm disk alanı\n\
244 %16s çoklu kullanılan\n\
245 %16s çoklu boş\n"
246 STRING_FREE_HELP2 "Sürücü bilgisini görüntüler.\n\nFREE [sürücü: ...]\n"
247 STRING_GOTO_HELP1 "Bir toplu iş betiğinde CMD'yi etiketlenmiş bir yataca yönlendirir.\n\n\
248 GOTO etiket\n\n\
249 etiket Bir metin dizgisini, kullanılan bir toplu iş betiğinde bir etiket\n\
250 olarak belirtir.\n\n\
251 Bir dikeçle başlayan tek başına bir yataç üzerinde bir etiket yazınız."
252 STRING_IF_HELP1 "Toplu iş izlencelerinde şartlı işlemeyi gerçekleştirir.\n\n\
253 IF [NOT] ERRORLEVEL sayı komut\n\
254 IF [NOT] dizgi1==dizgi2 komut\n\
255 IF [NOT] EXIST kütük adı komut\n\
256 IF [NOT] DEFINED değişken komut\n\n\
257 NOT Şart yalnışsa CMD yalnızca komutu yürütmeli olduğunu\n\
258 belirtir.\n\
259 ERRORLEVEL sayı Son izlence çalışması belirtilen sayıdan daha büyük ya da\n\
260 belirtilen sayıyla eşit bir çıkış kodu döndürdüyse bir doğru\n\
261 şart belirtir.\n\
262 komut Şart sağlanmışsa yürütülecek komutu belirtir.\n\
263 dizgi1==dizgi2 Belirtilen metin dizgileri birbiriyle uyuşuyorsa bir doğru\n\
264 şart belirtir.\n\
265 EXIST kütük adı Belirtilen kütük adı varsa bir doğru şart belirtir.\n\
266 DEFINED değişken Belirtilen değişken tanımlanmışsa bir doğru şart belirtir.\n"
267 STRING_LABEL_HELP1 "Sürücü etiketini görüntüler ya da değiştirir.\n\nLABEL [sürücü:][etiket]\n"
268 STRING_LABEL_HELP2 "%c sürücüsünde birim %s\n"
269 STRING_LABEL_HELP3 "%c sürücüsünde birimin etiketi yok\n"
270 STRING_LABEL_HELP4 "Birim Dizilik Numarası %04X-%04X\n"
271 STRING_LABEL_HELP5 "Sürücü etiketi (11 damga, yok için Giriş)? "
272 STRING_LOCALE_HELP1 "Şimdiki zaman"
273 STRING_MKDIR_HELP "Bir dizin oluşturur.\n\n\
274 MKDIR [sürücü:]yol\nMD [sürücü:]yol"
275 STRING_MKLINK_HELP "Bir kütük dizgesi bağlantı nesnesi oluşturur.\n\n\
276 MKLINK [/D | /H | /J] bağlantı adı varış\n\n\
277 /D Simgelik bağlantı varışının bir dizin olduğunu belirtir.\n\
278 /H Bir değişmez bağlantı oluştur.\n\
279 /J Bir dizin bağlantısı oluştur.\n\n\
280 /H ve /J belirtilmemişse bir simgelik bağlantı oluşmuştur."
281 STRING_MEMORY_HELP1 "Dizge belleğinin niceliğini görüntüler.\n\nMEMORY"
282 STRING_MEMORY_HELP2 "\n Bellek %%%12s yüklü.\n\n\
283 %13s çoklu tüm fizîkî RAM.\n\
284 %13s çoklu kullanılabilir fizîkî RAM.\n\n\
285 %13s çoklu tüm sayfalama kütüğü.\n\
286 %13s çoklu kullanılabilir sayfalama kütüğü.\n\n\
287 %13s çoklu tüm farazî bellek.\n\
288 %13s çoklu kullanılabilir farazî bellek.\n"
289 STRING_MISC_HELP1 "Sürdürmek için bir düğmeye basınız..."
290 STRING_MOVE_HELP1 "Üzerine yaz: %s (Evet/Hayır/Tümü)? "
291 STRING_MOVE_HELP2 "Kütükleri taşır ve kütükleri ve dizinleri yeniden adlandırır.\n\n\
292 Bir ya da daha çok kütüğü taşımak için:\n\
293 MOVE [/N][sürücü:][yol]kütük adı1[,...] varış\n\n\
294 Bir dizini yeniden adlandırmak için:\n\
295 MOVE [/N][sürücü:][yol]dizin adı1 dizin adı2\n\n\
296 [sürücü:][yol]kütük adı1 Taşımak istediğiniz kütüğün ya da kütüklerin\n\
297 konumunu ve adını belirtir.\n\
298 /N Hiçbir şey. Tüm şeyleri yapar ama kütükleri ve dizinleri taşır.\n\n\
299 Şimdiki kısıtlamalar:\n\
300 - Bir kütüğü ya da dizini bir sürücüden bir başkasına taşıyamazsınız.\n"
301 STRING_MSGBOX_HELP "Bir ileti kutusu görünütüler ve kullanıcı yanıtı döndürür.\n\n\
302 MSGBOX tür ['başlık'] ileti\n\n\
303 tür görüntülenen düğme\n\
304 olası değerler: OK, OKCANCEL,\n\
305 YESNO, YESNOCANCEL\n\
306 başlık ileti kutusunun başlığı\n\
307 ileti ileti kutusuyla görüntülenen metin\n\n\n\
308 ERRORLEVEL basılan düğmeye göre ayarlanmıştır:\n\n\
309 YES : 10 | NO : 11\n\
310 OK : 10 | CANCEL : 12\n"
311 STRING_PATH_HELP1 "Çalıştırılabilir kütükler için bir arama yolu görüntüler ya da ayarlar.\n\n\
312 PATH [[sürücü:]yol[;...]]\nPATH ;\n\n\
313 PATH yazınız, tüm arama yolu ayarlarını silmek ve komut kabuğunu yalnızca\n\
314 şimdiki dizinde aramaya yönlendirmek için.\n\
315 Şimdiki yolu görüntülemek için değişkensiz PATH yazınız.\n"
316 STRING_PROMPT_HELP1 "Komut istemini değiştirir.\n\n\
317 PROMPT [metin]\n\n\
318 metin Yeni bir komut istemi belirtir.\n\n\
319 İstem, düzgülü damgalardan ve aşağıdaki husûsî kodlardan oluşabilir:\n\n\
320 $A & (ve imi)\n\
321 $B | (dikey çizgi)\n\
322 $C ( (Sol ayraç)\n\
323 $D Şimdiki zaman\n\
324 $E Çıkış kodu (ASCII kodu 27)\n\
325 $F ) (Sağ ayraç)\n\
326 $G > (büyüktür imi)\n\
327 $H Silme (önceki damgaları siler)\n\
328 $I Bilgi çizgisi\n\
329 $L < (küçüktür imi)\n\
330 $N Şimdiki sürücü\n\
331 $P Şimdiki sürücü ve yol\n\
332 $Q = (eşittir imi)\n\
333 $S (boşluk)\n\
334 $T Şimdiki zaman\n\
335 $V OS sürüm numarası\n\
336 $_ Yataç başı ve yataç sonu\n\
337 $$ $ (dolar imi)\n"
338 STRING_PAUSE_HELP1 "Bir toplu iş kütüğünün çalışmasını durdurur ve aşağıdaki iletiyi gösterir:\n\
339 ""Sürdürmek için bir düğmeye basınız..."" ya da kullanıcı tanımlı bir ileti.\n\n\
340 PAUSE [ileti]"
341 STRING_PROMPT_HELP2 " $+ Dizin yığınının şimdiki derinliğini görüntüler."
342 STRING_PROMPT_HELP3 "\nÖn tanımlı ayarlamaya istemi sıfırlamak için değişkensiz PROMPT yazınız."
343 STRING_REM_HELP "Bir toplu iş kütüğünde bir açıklama yatacı başlatır.\n\nREM [Açıklama]"
344 STRING_RMDIR_HELP "Bir dizin siler.\n\n\
345 RMDIR [sürücü:]yol\nRD [sürücü:]yol\n\
346 /S Varış içinde tüm kütükleri ve dizinleri siler.\n\
347 /Q Kullanıcı için sorma.\n"
348 STRING_RMDIR_HELP2 "Dizin boş değil!\n"
349 STRING_REN_HELP1 "Bir kütüğü/dizini ya da kütükleri/dizinleri yeniden adlandırır.\n\n\
350 RENAME [/E /N /P /Q /S /T] eski ad ... yeni ad\n\
351 REN [/E /N /P /Q /S /T] eski ad ... yeni ad\n\n\
352 /E Yanlışlık iletileri yok.\n\
353 /N Hiçbir şey.\n\
354 /P Bir kütüğü yeniden adlandırmadan önce onaylama için sor.\n\
355 (Daha bitirilmedi!)\n\
356 /Q Sessiz.\n\
357 /S Alt dizinleri yeniden adlandır.\n\
358 /T Yeniden adlandırılan kütüklerin toplam sayısını görüntüler.\n\n\
359 Varışınız için yeni bir sürücü ya da yol belirtemeyeceğinizi göz önünde bulundurunuz.\n\
360 Bu amaç için MOVE komutunu kullanınız.\n"
361 STRING_REN_HELP2 " %lu kütük yeniden adlandırıldı.\n"
362 STRING_REN_HELP3 " %lu kütük yeniden adlandırıldı.\n"
363 STRING_REPLACE_HELP1 "Kütülerin yerlerini değiştirir.\n\n\
364 REPLACE [sürücü1:][yol1]kütük adı [sürücü2:][yol2] [/A] [/P] [/R] [/W]\n\
365 REPLACE [sürücü1:][yol1]kütük adı [sürücü2:][yol2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]\n\n\
366 [sürücü1:][yol1]kütük adı Kaynak kütüğünü ya da kaynak kütüklerini belirtir.\n\
367 [sürücü2:][yol2] Kütüklerin değiştirileceği dizini belirtir.\n\
368 /A Varış dizinine yeni kütükler ekler. /S ya da /U\n\
369 seçenekleriyle kullanılamaz.\n\
370 /P Bir kütüğün yerini değiştirmeden ya da bir kaynak\n\
371 kütüğü eklemeden önce onay için sorar.\n\
372 /R Yalnızca okunur kütükleri korumasız kütüklerle\n\
373 değiştirir.\n\
374 /S Varış dizininin tüm alt kütüklerinde kütüklerin\n\
375 yerlerini değiştirir. /A seçeneğiyle kullanılamaz.\n\
376 /W Başlamadan önce bir disk eklemenizi bekler.\n\
377 /U Yalnızca kaynak kütüklerden daha eski olan\n\
378 kütüklerin yerlerini değiştirir (şimdikileştirir).\n\
379 /A seçeneğiyle kullanılamaz.\n"
380 STRING_REPLACE_HELP2 "Kaynak yolu gerekli\n"
381 STRING_REPLACE_HELP3 "Bir kütük değiştirilmedi\n"
382 STRING_REPLACE_HELP4 "%lu kütük değiştirildi\n"
383 STRING_REPLACE_HELP5 "%s değiştiriliyor\n"
384 STRING_REPLACE_HELP6 "%s değiştir\n"
385 STRING_REPLACE_HELP7 "Bir kütük eklenmedi\n"
386 STRING_REPLACE_HELP8 "%lu kütük eklendi\n"
387 STRING_REPLACE_HELP9 "Ekle %s (E/H)? "
388 STRING_REPLACE_HELP10 "Değiştir %s (E/H)? "
389 STRING_REPLACE_HELP11 "%s ekleniyor\n"
390 STRING_SHIFT_HELP "Bir toplu iş kütüğünde yerleri değiştirilebilir değişkenlerin konumunu değiştirir.\n\n\
391 SHIFT [DOWN]"
392 STRING_SCREEN_HELP "İmleci devindirir ve seçimlik olarak metni yazdırır.\n\n\
393 SCREEN yataç dikeç [metin]\n\n\
394 yataç imlecin devindirileceği yataç\n\
395 dikeç imlecin devindirileceği dikeç"
396 STRING_SET_HELP "Ortam değişkenlerini görüntüler, ayarlar ya da kaldırır.\n\n\
397 SET [değişken[=][dizgi]]\n\n\
398 değişken Ortam değişkeni adını belirtir.\n\
399 string Değişkene atamak için bir dizi damgayı belirtir.\n\n\
400 Şimdiki ortam değişkenlerini görüntülemek için değişkensiz SET yazınız.\n"
401 STRING_START_HELP1 "Bir komut başlatır.\n\n\
402 START [""title""] [/D path] [/I] [/B] [/MIN] [/MAX] [/WAIT]\n\
403 [command/program] [parameters]\n\n\
404 ""title"" Title of the window.\n\
405 path Specifies the startup directory.\n\
406 I Uses the original environment given to cmd.exe,\n\
407 instead of the current environment.\n\
408 B Starts the command or program without creating any window.\n\
409 MIN Starts with a minimized window.\n\
410 MAX Starts with a maximized window.\n\
411 WAIT Starts the command or program and waits for its termination.\n\
412 komut Çalıştırılacak komutu belirtir.\n\
413 parameters Specifies the parameters to be given to the command or program.\n"
414 STRING_TITLE_HELP "Komut istemi penceresi için pencere başlığını ayarlar.\n\n\
415 TITLE [dizgi]\n\n\
416 dizgi Komut istemi penceresi için başlığı belirtir.\n"
417 STRING_TIME_HELP1 "Dizge saatini görüntüler ya da ayarlar.\n\n\
418 TIME [/T][saat]\n\n\
419 /T yalnızca görüntüle\n\n\
420 Yeni bir saat için bir istemi ve şimdiki saat ayârını görüntülemek için\n\
421 değişkensiz TIME yazınız. Aynı saati sürdürmek için Giriş'e basınız.\n"
422 STRING_TIME_HELP2 "Yeni saati giriniz: "
423 STRING_TIMER_HELP1 "%d mili sâniye oldu.\n"
424 STRING_TIMER_HELP2 "%02d%c%02d%c%02d%c%02d oldu.\n"
425 STRING_TIMER_HELP3 "On süreölçer kullanımına izin verir.\n\n\
426 TIMER [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
427 ON Süreölçeri AÇIK olarak ayarla.\n\
428 OFF Süreölçeri KAPALI olarak ayarla.\n\
429 /S Ayırma süresi. Değeri değişmeden\n\
430 süreölçer ayırma süresi döndür.\n\
431 /n Süreölçer numarasını belirt.\n\
432 Süreölçerler 0'dan 9'a dek kullanılabilir.\n\
433 Belirtilmemişse ön tanımlı 1'dir.\n\
434 /Fn Çıktı için biçim\n\
435 n olabilir:\n\
436 0 mili sâniye\n\
437 1 hh%cmm%css%cdd\n\n\
438 ON, OFF ve /S belirtilmezse komut, süreölçer durumunu\n\
439 değiştirecek.\n\n"
440 STRING_TYPE_HELP1 "Metin kütüklerinin içeriklerini görüntüler.\n\nTYPE [sürücü:][yol]kütük adı \n\
441 /P Bir kezde bir görüntülük çıktı gösterir.\n"
442 STRING_VERIFY_HELP1 "Bu komut şimdi bir işlevsiz şeydir!!\n\
443 Kütüklerinizin bir diske doğru yazıldığının doğrulanıp doğrulanmayacağını\n\
444 ayarlar.\n\n\
445 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
446 Şimdiki VERIFY ayârını görüntülemek için değişkensiz VERIFY yazınız.\n"
447 STRING_VERIFY_HELP2 "VERIFY %s.\n"
448 STRING_VERIFY_HELP3 "ON ya da OFF belirtmeelisiniz."
449 STRING_VERSION_HELP1 "Kabuk sürümü bilgisini görüntüler.\n\n\
450 VER [/C][/R][/W]\n\n\
451 /C Tanıtma yazısını görüntüler.\n\
452 /R Yeniden dağıtma bilgisini görüntüler.\n\
453 /W Güvence bilgisini görüntüler."
454 STRING_VERSION_HELP2 " KESİNLİKLE GÜVENCESİZ gelir, ayrıntılar için\n\
455 ""ver /w"" yazınız. Bu özgür yazılımdır, belirli şartlar altında onu\n\
456 yeniden dağıtmakta özgürsünüz, ayrıntılar için ""ver /r"" yazınız. Tanıtma\n\
457 yazısı dizelgesi için ""ver /c"" yazınız."
458 STRING_VERSION_HELP3 "\n Bu izlence kullanışlı olacağı umuduyla ama BİR GÜVENCE OLMADAN\n\
459 dağıtılmıştır, demek istenilen SATILABİLİRLİK veyâ BELİRLİ BİR\n\
460 AMACA UYGUNLUK güvencesiyle bile. Daha çok ayrıntı için GNU\n\
461 Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız."
462 STRING_VERSION_HELP4 "\n Bu izlence özgür yazılımdır, Özgür Yazılım Vakfı eliyle yayımlanan GNU\n\
463 Umûmî Kamu Ruhsatı'nın 2. sürümü ya da (seçiminizde) sonraki bir sürümü\n\
464 şartları altında onu yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\n"
465 STRING_VERSION_HELP5 "\nYanlışlık bildirimlerini ros-dev@reactos.org adresine gönderiniz.\n\
466 Şimdikileştirmeler http://www.reactos.org adresinde vardır."
467 STRING_VERSION_HELP6 "\nFreeDOS sürümü şu kişilerle yazılmıştır:\n"
468 STRING_VERSION_HELP7 "\nReactOS sürümü şu kişilerle yazılmıştır:\n"
469 STRING_VOL_HELP1 " %c sürücüsünde birim %s\n"
470 STRING_VOL_HELP2 " %c sürücüsünde birimin etiketi yok.\n"
471 STRING_VOL_HELP3 " Birim Dizilik Numarası %04X-%04X\n"
472 STRING_VOL_HELP4 "Eğer varsa disk birim etiketini ve dizilik numarasını görüntüler.\n\nVOL [sürücü:]"
473 STRING_WINDOW_HELP1 "Konsol penceresi görünüşünü değiştir.\n\n\
474 WINDOW [/POS[=]sol,üst,genişlik,yükseklik]\n\
475 [MIN|MAX|RESTORE] ['başlık']\n\n\
476 /POS Pencere yerleşimini ve boyutlarını belirle.\n\
477 MIN Pencereyi simge durumuna küçült.\n\
478 MAX Pencereyle görüntülüğü kaplat.\n\
479 RESTORE Pencereyi eski durumuna döndür."
480 STRING_WINDOW_HELP2 "Konsol penceresi görünüşünü değiştir.\n\n\
481 ACTIVATE 'pencere' [/POS[=]sol,üst,genişlik,yükseklik]\n\
482 [MIN|MAX|RESTORE] ['başlık']\n\n\
483 pencere Üzerinde eylemler gerçekleştirilecek pencere döşemesi.\n\
484 /POS Pencere yerleşimini ve boyutlarını belirle.\n\
485 MIN Pencereyi simge durumuna küçült.\n\
486 MAX Pencereyle görüntülüğü kaplat.\n\
487 RESTORE Pencereyi eski durumuna döndür.\n\
488 başlık Yeni başlık\n"
489 STRING_CHOICE_OPTION "EH"
490 STRING_COPY_OPTION "EHT"
491 STRING_ALIAS_ERROR "Başka ad açılımından sonra komut yatacı çok uzun!\n"
492 STRING_ASSOC_ERROR "%s uzantısı için kütük ilişkilendirmesi bulunamadı.\n"
493 STRING_BATCH_ERROR "Toplu iş kütüğünü açma yanlışlığı\n"
494 STRING_CHOICE_ERROR "Geçersiz seçenek. Beklenen biçim: /C[:]seçenekler"
495 STRING_CHOICE_ERROR_TXT "Geçersiz seçenek. Beklenen biçim: /T[:]c,nn"
496 STRING_CHOICE_ERROR_OPTION "Geçersiz seçenek: %s"
497 STRING_CMD_ERROR1 "%s kütüğünden girdi yönlendirilemiyor.\n"
498 STRING_CMD_ERROR2 "Boru verisi için geçici kütük oluşturma yanlışlığı\n"
499 STRING_CMD_ERROR3 "%s kütüğüne yönlendirilemiyor.\n"
500 STRING_CMD_ERROR4 "%s çalıştırılıyor...\n"
501 STRING_CMD_ERROR5 "cmdexit.bat çalıştırılıyor...\n"
502 STRING_COLOR_ERROR1 "Aynı renk yanlışlığı! (Arka plan ve ön plan aynı renk olamaz.)"
503 STRING_COLOR_ERROR2 "Renk belirtmede yanlışlık"
504 STRING_CONSOLE_ERROR "Bilinmeyen yanlışlık: %d\n"
505 STRING_COPY_ERROR1 "Yanlışlık: %s kaynağı açılamıyor!\n"
506 STRING_COPY_ERROR2 "Yanlışlık: Kendisinin üstüne çoğaltılamıyor!\n"
507 STRING_COPY_ERROR3 "Varışa yazmada yanlışlık!\n"
508 STRING_COPY_ERROR4 "Yanlışlık: Daha bitirilmedi!\n"
509 STRING_DATE_ERROR "Geçersiz târih."
510 STRING_DEL_ERROR5 "%s kütüğü silinecek! "
511 STRING_DEL_ERROR6 "Emin misiniz (E/H)? "
512 STRING_DEL_ERROR7 "Siliniyor: %s\n"
513 STRING_ERROR_ERROR1 "Bilinmeyen yanlışlık! Yanlışlık kodu: 0x%lx\n"
514 STRING_ERROR_ERROR2 "Yazım yanlışlığı"
515 STRING_FOR_ERROR1 "for deyişi içinde ""in"" eksik."
516 STRING_FOR_ERROR2 "Ayraç bulunamadı."
517 STRING_FOR_ERROR3 """do"" eksik."
518 STRING_FOR_ERROR4 """do"" deyişinden sonra komut yok."
519 STRING_FREE_ERROR1 "Geçersiz sürücü"
520 STRING_FREE_ERROR2 "etiketlenmemiş"
521 STRING_GOTO_ERROR1 "GOTO için bir etiket belirlenmemiş."
522 STRING_GOTO_ERROR2 """%s"" etiketi bulunamadı.\n"
523 STRING_MD_ERROR "Bir alt dizin ya da kütük önceden var.\n"
524 STRING_MD_ERROR2 "Yeni dizin için yol yok.\n"
525 STRING_MOVE_ERROR1 "[Tamam]\n"
526 STRING_MOVE_ERROR2 "[Yanlışlık]\n"
527 STRING_REN_ERROR1 "MoveFile() başarısız oldu. Yanlışlık: %lu\n"
528 STRING_TIME_ERROR1 "Geçersiz saat."
529 STRING_TYPE_ERROR1 "Geçersiz seçenek ""/%s""\n"
530 STRING_WINDOW_ERROR1 "Pencere bulunamadı."
531 STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR "Değişken biçimi doğru değil - %c\n"
532 STRING_ERROR_INVALID_SWITCH "Geçersiz seçenek - /%c\n"
533 STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS "Çok değişken var - %s\n"
534 STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND "Yol bulunamadı.\n"
535 STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND "Kütük bulunamadı.\n"
536 STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING "Gerekli değişken eksik.\n"
537 STRING_ERROR_INVALID_DRIVE "Geçersiz sürücü belirtmesi.\n"
538 STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT "Geçersiz değişken biçimi - %s\n"
539 STRING_ERROR_BADCOMMAND "Geçersiz komut ya da kütük adı - %s\n"
540 STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY "Yetersiz bellek yanlışlığı.\n"
541 STRING_ERROR_CANNOTPIPE "Yanlışlık! Borulanamıyor! Geçici kütük açılamıyor!\n"
542 STRING_ERROR_D_PAUSEMSG "Sürdürmek için bir düğmeye basınız . . ."
543 STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY "Sürücü anık değil."
544 STRING_PATH_ERROR "CMD: ""%s"" ortamda yok.\n"
545 STRING_REPLACE_ERROR1 "Geçersiz seçenek - %s\n"
546 STRING_REPLACE_ERROR2 "Yol bulunamadı - %s\n"
547 STRING_REPLACE_ERROR3 "Kütük adı, dizin adı ya da birim etiketi yazımı yanlış.\n"
548 STRING_REPLACE_ERROR4 "Geçersiz değişken birleşimi.\n"
549 STRING_REPLACE_ERROR5 "Erişim engellendi - %s\n"
550 STRING_REPLACE_ERROR6 "Bir kütük yok - %s\n"
551 STRING_REPLACE_ERROR7 "Ek Yanlışlık 32\n"
552 STRING_CMD_INFOLINE " ReactOS Komut İstemi HELP yazmak = Yardım "
553 STRING_REACTOS_VERSION "ReactOS İşletim Dizgesi [Sürüm %s %s]\n"
554 STRING_CMD_SHELLINFO "\nReactOS Komut Yatacı Yorumlayıcısı\nSürüm %s %s"
555 STRING_VERSION_RUNNING_ON "Üzerinde çalışıyor: "
556 STRING_VERSION_RUNVER "%s [Sürüm %d.%d.%d] %s"
557 STRING_COPY_FILE " %d kütük çoğaltıldı\n"
558 STRING_DELETE_WIPE "yok edildi"
559 STRING_FOR_ERROR "Geçersiz değişken belirtmesi."
560 STRING_SCREEN_COL "Dikeç için geçersiz değer."
561 STRING_SCREEN_ROW "Yataç için geçersiz değer."
562 STRING_TIMER_TIME "Zamanlayıcı %d %s idir: "
563 STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC "%s için simgelik bağlantı oluşturuldu <<===>> %s\n"
564 STRING_MKLINK_CREATED_HARD "%s için değşmez bağlantı oluşturuldu <<===>> %s\n"
565 STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION "%s için bağlantı oluşturuldu <<===>> %s\n"
566 STRING_MORE "Daha? "
567 STRING_CANCEL_BATCH_FILE "\r\nDenetim'e ve Duraklat'a birlikte basıldı. Toplu iş kütüğünü iptal et? (Evet/Hayır/Tümü) "
568 STRING_INVALID_OPERAND "Geçersiz işlenen."
569 STRING_EXPECTED_CLOSE_PAREN """)"" bekleniyordu."
570 STRING_EXPECTED_NUMBER_OR_VARIABLE "Sayı ya da değişken adı bekleniyordu."
571 STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT "Komutun yazımı yanlış."
572 END