* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / shell / explorer-new / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Jun,2007)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * updated by niski - Maciej Bialas (bjauy@o2.pl), July 2009
7 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
11
12 IDM_TRAYWND MENU DISCARDABLE
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "Menedżer zadań", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "&Zablokuj Pasek zadań", ID_LOCKTASKBAR
20 MENUITEM "&Właściwości", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
21 END
22 END
23
24 IDM_STARTMENU MENUEX DISCARDABLE
25 BEGIN
26 POPUP ""
27 BEGIN
28 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
29 POPUP "&Programy", IDM_PROGRAMS
30 BEGIN
31 MENUITEM "(Pusty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
32 END
33 POPUP "&Ulubione", IDM_FAVORITES
34 BEGIN
35 MENUITEM "(Pusty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
36 END
37 POPUP "&Dokumenty", IDM_DOCUMENTS
38 BEGIN
39 MENUITEM "(Pusty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
40 END
41 POPUP "Us&tawienia", IDM_SETTINGS
42 BEGIN
43 MENUITEM "P&anel sterowania", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
44 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
45 MENUITEM "Za&bezpieczenia...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
46 MENUITEM "P&ołączenia sieciowe", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
47 MENUITEM "&Drukarki i faksy", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
48 MENUITEM "P&asek zadań i Menu Start", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
49 END
50 POPUP "&Szukaj", IDM_SEARCH
51 BEGIN
52 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
53 END
54 MENUITEM "Po&moc", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
55 MENUITEM "&Uruchom...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
56 MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
57 MENUITEM "S&ynchronizuj", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
58 MENUITEM "&Wyloguj %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
59 MENUITEM "&Rozłącz...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
60 MENUITEM "Oddokuj &komputer", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
61 MENUITEM "&Zamknij system...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
62 END
63 END
64
65
66 IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
67 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
68 CAPTION "Pasek zadań"
69 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
70 BEGIN
71 GROUPBOX "Wygląd paska zadań", IDC_STATIC, 6,6,240,121
72 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN, 13,18,224,21
73 AUTOCHECKBOX "&Zablokuj pasek zadań", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13,45,200,10
74 AUTOCHECKBOX "A&utomatyczne ukrywanie paska zadań", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13,58,200,10
75 AUTOCHECKBOX "Zawsze &na wierzchu", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13,71,200,10
76 AUTOCHECKBOX "&Grupuj programy w pasku zadań", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13,84,200,10
77 AUTOCHECKBOX "Pokaż pasek &Szybkiego uruchamiania", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13,97,200,10
78 AUTOCHECKBOX "&Pokaż podgląd okien (miniaturki)", IDC_TASKBARPROP_WNDPREV, 13,110,200,10
79 END
80
81 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
82 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Menu Start"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
85 BEGIN
86 AUTORADIOBUTTON "&Menu Start", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7,7,105,10
87 LTEXT "Ten styl menu pozwala na łatwy dostąp do Twoich folderów, ulubionych programów i wyszukiwania.", IDC_STATIC, 20,17,150,24, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Dostosuj...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192,4,53,14, WS_DISABLED
89 AUTORADIOBUTTON "&Klasyczne Menu Start", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7,47,105,10, WS_DISABLED
90 LTEXT "Ten styl menu zawiera klasyczny wygląd i funkcjonalność",-1,20,57,150,24, WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "&Dostosuj...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192,44,53,14, WS_DISABLED
92 GROUPBOX "Prywatność",IDC_STATIC, 7,100,238,42
93 AUTOCHECKBOX "Zachowaj i wyświetl listę niedawno &otwartych plików", IDC_TASKBARPROP_RECENTFILES, 14,114,224,10, WS_DISABLED
94 AUTOCHECKBOX "Zachowaj i wyświetl listę niedawno otwartych &programów",IDC_TASKBARPROP_RECENTFOLDERS, 14,128,224,10, WS_DISABLED
95 END
96
97 IDD_TASKBARPROP_NOTIFICATION DIALOGEX 0, 0, 252, 218
98 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
99 CAPTION "Obszar powiadomień"
100 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
101 BEGIN
102 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7,6,238,21, WS_DISABLED
103 GROUPBOX "Ikony", IDC_STATIC, 6,33,240,58, WS_DISABLED
104 LTEXT "Możesz uporządkować obszar powiadomień poprzez ukrycie rzadko używanych ikon.", IDC_STATIC, 13,48,223,16, WS_DISABLED
105 AUTOCHECKBOX "&Ukryj nieaktywne ikony", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13,70,125,10, WS_DISABLED
106 PUSHBUTTON "&Dostosuj...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188,70,50,14, WS_DISABLED
107 GROUPBOX "Ikony systemowe", IDC_STATIC, 6,97,240,84, WS_DISABLED
108 LTEXT "Wybierz zawsze widoczne ikony systemowe.", IDC_STATIC, 13,112,223,16, WS_DISABLED
109 AUTOCHECKBOX "&Zegar", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13,126,200,10, WS_DISABLED
110 AUTOCHECKBOX "&Głośność", IDC_TASKBARPROP_VOLUME, 13,139,200,10, WS_DISABLED
111 AUTOCHECKBOX "&Sieć", IDC_TASKBARPROP_NETWORK, 13,152,200,10, WS_DISABLED
112 AUTOCHECKBOX "Z&arządzanie energią", IDC_TASKBARPROP_POWER, 13,164,200,10, WS_DISABLED
113
114 END
115
116 IDD_TASKBARPROP_TOOLBARS DIALOGEX 0, 0, 252, 218
117 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
118 CAPTION "Paski narzędzi"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
120 BEGIN
121 LTEXT "Wybierz paski narzędzi, które chcesz dodać do paska zadań.", IDC_STATIC, 7,7,223,12, WS_DISABLED
122 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_DESKBANDLIST, "SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 7,20,236,160, WS_EX_CLIENTEDGE
123 END
124
125
126 STRINGTABLE DISCARDABLE
127 BEGIN
128 IDS_START "Start"
129 IDS_PROPERTIES "Właś&ciwości"
130 IDS_OPEN_ALL_USERS "&Otwórz - wszyscy użytkownicy"
131 IDS_EXPLORE_ALL_USERS "&Eksploruj - wszyscy użytkownicy"
132 IDS_STARTUP_ERROR "System nie może uruchomić eksploratora, ponieważ rejestr jest niedostępny lub uszkodzony."
133 END
134
135 STRINGTABLE DISCARDABLE
136 BEGIN
137 IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Właściwości paska zadań i Menu Start"
138 END