784ba327d63caa912a396ee27d7e02d94bf78ad4
[reactos.git] / base / shell / explorer / lang / cs-CZ.rc
1 /*
2 * FILE: base/shell/explorer/lang/cs-CZ.rc
3 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
4 * UPDATED: 2015-04-12
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDM_TRAYWND MENU
10 BEGIN
11 POPUP ""
12 BEGIN
13 MENUITEM SEPARATOR
14 MENUITEM "Změnit &datum a čas", ID_SHELL_CMD_ADJUST_DAT
15 MENUITEM "&Upravit notifikace...", ID_SHELL_CMD_CUST_NOTIF
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "Okna na &sebe", ID_SHELL_CMD_CASCADE_WND
18 MENUITEM "Zobrazit okna &vedle sebe", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
19 MENUITEM "Zobrazit okna &nad sebou", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
20 MENUITEM "Zobrazit &plochu", ID_SHELL_CMD_SHOW_DESKTOP
21 MENUITEM "&Zpět", ID_SHELL_CMD_UNDO_ACTION
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "Sp&rávce úloh", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "Uzamknout &hlavní panel", ID_LOCKTASKBAR
26 MENUITEM "Vl&astnosti", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
27 END
28 END
29
30 IDM_STARTMENU MENUEX
31 BEGIN
32 POPUP ""
33 BEGIN
34 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
35 POPUP "&Programy", IDM_PROGRAMS
36 BEGIN
37 MENUITEM "(Prázdné)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
38 END
39 POPUP "&Oblíbené", IDM_FAVORITES
40 BEGIN
41 MENUITEM "(Prázdné)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
42 END
43 POPUP "&Dokumenty", IDM_DOCUMENTS
44 BEGIN
45 MENUITEM "(Prázdné)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
46 END
47 POPUP "&Nastavení", IDM_SETTINGS
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Ovládací panely", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
50 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
51 MENUITEM "&Zabezpečení...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
52 MENUITEM "&Síťová připojení", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
53 MENUITEM "&Tiskárny a faxy", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
54 MENUITEM "&Hlavní panel a nabídka Start", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
55 END
56 POPUP "&Hledat", IDM_SEARCH
57 BEGIN
58 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
59 END
60 MENUITEM "Nápověd&a a odborná pomoc", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
61 MENUITEM "&Spustit...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
62 MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
63 MENUITEM "S&ynchronizovat", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
64 MENUITEM "Odh&lásit %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
65 MENUITEM "Odpoj&it...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
66 MENUITEM "Odpo&jit počítač z doku", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
67 MENUITEM "&Vypnout...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
68 END
69 END
70
71 IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
72 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
73 CAPTION "Hlavní panel"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
75 BEGIN
76 GROUPBOX "Vzhled hlavního panelu", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
77 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 18, 229, 24
78 AUTOCHECKBOX "Uzamknout &hlavní panel", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
79 AUTOCHECKBOX "&Automaticky sktývat hlavní panel", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
80 AUTOCHECKBOX "&Zobrazit hlavní panel nad ostatními okny", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
81 AUTOCHECKBOX "&Seskupovat podobná tlačítka hlavního panelu", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
82 AUTOCHECKBOX "Zobrazit &panel Snadné spuštění", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
83 GROUPBOX "Oznamovací oblast", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 99
84 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 126, 229, 24
85 AUTOCHECKBOX "&Zobrazit hodiny", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
86 AUTOCHECKBOX "Zobrazit sekundy", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
87 LTEXT "Přehlednost oznamovací oblasti lze zachovat pomocí skrytí nepoužívaných ikon.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
88 AUTOCHECKBOX "Sk&rýt neaktivní ikony", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
89 PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
90 END
91
92 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Nabídka Start"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
96 BEGIN
97 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU_BITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7, 7, 183, 108
98 AUTORADIOBUTTON "Nabídka &Start", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 135, 105, 10, WS_DISABLED
99 LTEXT "Tento styl menu umožňuje snadný přístup ke složkám, oblíbeným programům a vyhledávání.", IDC_STATIC, 20, 145, 150, 24, WS_DISABLED
100 PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192, 132, 53, 14, WS_DISABLED
101 AUTORADIOBUTTON "&Klasická nabídka Start", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 175, 105, 10
102 LTEXT "Tento styl menu umožňuje používat klasický vzhled a funkce", IDC_STATIC, 20, 185, 150, 24
103 PUSHBUTTON "Up&ravit...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192, 172, 53, 14
104 END
105
106 IDD_NOTIFICATIONS_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240
107 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
108 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
109 CAPTION "Přizpůsobit oznámení"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 LTEXT "ReactOS zobrazuje ikony aktivních a důležitých upozornění a skrývá neaktivní. Toto chování je možné změnit pro položky z následujícího seznamu.", IDC_STATIC, 6, 6, 220, 30
113 LTEXT "Vyberte položku a poté její chování:", IDC_STATIC, 6, 40, 220, 10
114 CONTROL "", IDC_NOTIFICATION_LIST, "SysListView32", WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER | 0x00008005, 6, 50, 220, 128
115 COMBOBOX IDC_NOTIFICATION_BEHAVIOUR, 103, 178, 78, 200, CBS_DROPDOWNLIST | NOT WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS
116 PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", IDC_TASKBARPROP_NOTIREST, 164, 188, 62, 14
117 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
118 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
119 END
120
121 IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
122 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
123 CAPTION "Upravit klasickou nabídku Start"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 GROUPBOX "Nabídka Start", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
127 ICON IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
128 LTEXT "Nabídku Start lze přizpůsobit přidáním nebo odebráním položek.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
129 PUSHBUTTON "&Přidat...", IDC_CLASSICSTART_ADD, 162, 18, 53, 14
130 PUSHBUTTON "&Odebrat...", IDC_CLASSICSTART_REMOVE, 162, 33, 53, 14
131 PUSHBUTTON "&Pokročilé", IDC_CLASSICSTART_ADVANCED, 162, 49, 53, 14
132 PUSHBUTTON "&Seřadit", IDC_CLASSICSTART_SORT, 162, 65, 53, 14
133 ICON IDI_RECYCLEBIN, IDC_STATIC, 20, 85, 20, 20
134 LTEXT "Kliknutím na Vyčistit odstraníte záznamy o naposledy použitých programech a zobrazených dokumentech a webových stránkách.", IDC_STATIC, 49, 85, 108, 33
135 PUSHBUTTON "&Vyčistit", IDC_CLASSICSTART_CLEAR, 162, 94, 53, 14
136 LTEXT "Pokročilé &možnosti nabídky Start:", IDC_STATIC, 8, 129, 150, 8
137 CONTROL "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
138 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
139 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
140 END
141
142 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
143 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
144 CAPTION "Kontrola názvů souborů"
145 FONT 8, "MS Shell Dlg"
146 BEGIN
147 DEFPUSHBUTTON "&Ignorovat", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
148 PUSHBUTTON "&Přejmenovat", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
149 LTEXT "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
150 AUTOCHECKBOX "&Neprovádět tuto kontrolu při spouštění systému", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
151 ICON 32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
152 LTEXT "Na Vašem počítači se nachází soubor nebo složka s názvem %s, který by mohl způsobit, že některé aplikace nebudou fungovat správně. Přejmenování na %s tento problém vyřeší. Přejete si provést přejmenování?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
153 END
154
155 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
156 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
157 CAPTION "Rozšířené"
158 FONT 8, "MS Shell Dlg"
159 BEGIN
160 GROUPBOX "Nastavení nabídky Start", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
161 AUTOCHECKBOX "&Ponecháním kurzoru na položce otevřít podnábidku", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
162 AUTOCHECKBOX "Zvýraznit &nově nainstalované programy", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
163 LTEXT "Položky nabídky &Start:", IDC_STATIC, 7, 53, 238, 8
164 CONTROL "StartMenuSe&ttings", IDC_ITEMS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 7, 63, 238, 67, WS_EX_CLIENTEDGE
165 GROUPBOX "Naposledy otevřené dokumenty", IDC_STATIC, 7, 133, 238, 56
166 LTEXT "Vyberte tuto možnost pro zjednodušený přístup k naposledy otevřeným dokumentům. Vymazání tohoto seznamu neodstraní soubory.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
167 AUTOCHECKBOX "&Zobrazovat naposledy otevřené dokumenty", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
168 PUSHBUTTON "&Vymazat", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
169 END
170
171 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
172 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
173 CAPTION "Obecné"
174 FONT 8, "MS Shell Dlg"
175 BEGIN
176 GROUPBOX "Velikost ikon", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
177 ICON IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
178 ICON IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
179 AUTORADIOBUTTON "&Velké ikony", IDC_CHOOSELARGE, 43, 25, 53, 10
180 AUTORADIOBUTTON "&Malé ikony", IDC_CHOOSESMALL, 177, 25, 51, 10, NOT WS_TABSTOP
181 GROUPBOX "Programy", IDC_STATIC, 7, 49, 238, 70
182 LTEXT "Nabídka Start obsahuje zástupce programů, které používáte nejčastěji. Vymazání seznamu neodstraní programy.", IDC_STATIC, 14, 63, 224, 20
183 LTEXT "&Počet programů v nabídce Start:", IDC_STATIC, 14, 86, 112, 8
184 EDITTEXT IDC_NUMBEROFPROGRAMS, 133, 84, 27, 12, ES_LEFT | ES_RIGHT | ES_NUMBER
185 CONTROL "", IDC_NUMBERUPDOWN, "msctls_updown32", WS_BORDER | 0x000000B6, 160, 84, 11, 12
186 PUSHBUTTON "&Vymazat", IDC_CLEARLIST, 182, 98, 57, 14
187 GROUPBOX "V nabídce Start zobrazovat", IDC_STATIC, 7, 126, 238, 63
188 AUTOCHECKBOX "&Internet:", IDC_SHOWINTERNET, 14, 140, 42, 10
189 COMBOBOX IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
190 AUTOCHECKBOX "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
191 COMBOBOX IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
192 END
193
194 STRINGTABLE
195 BEGIN
196 IDS_START "Start"
197 IDS_PROPERTIES "Vl&astnosti"
198 IDS_OPEN_ALL_USERS "Ote&vřít složku All Users"
199 IDS_EXPLORE_ALL_USERS "Pro&cházet složku All Users"
200 IDS_STARTUP_ERROR "Systém nemohl spustit proces Explorer, protože registry jsou poškozené nebo nedostupné."
201 END
202
203 STRINGTABLE
204 BEGIN
205 IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Vlastnosti hlavního panelu a Start menu"
206 END