[TRANSLATION] Translate Explorer into Finnish, by Lauri Ojansivu (#218)
[reactos.git] / base / shell / explorer / lang / fi-FI.rc
1 LANGUAGE LANG_FINNISH, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDM_TRAYWND MENU
4 BEGIN
5 POPUP ""
6 BEGIN
7 MENUITEM SEPARATOR
8 MENUITEM "Muokkaa päivämäärää/&aikaa", ID_SHELL_CMD_ADJUST_DAT
9 MENUITEM "Muokkaa ilmo&ituksia...", ID_SHELL_CMD_CUST_NOTIF
10 MENUITEM SEPARATOR
11 MENUITEM "&Limitä ikkunat", ID_SHELL_CMD_CASCADE_WND
12 MENUITEM "Näytä ikkunat &päällekkäin", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
13 MENUITEM "Näytä ikkunat &vierekkäin", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
14 MENUITEM "Näytä &työpöytä", ID_SHELL_CMD_SHOW_DESKTOP
15 MENUITEM "Per&uuta", ID_SHELL_CMD_UNDO_ACTION
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "Tehtävien&hallinta", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "Lu&kitse tehtäväpalkki", ID_LOCKTASKBAR
20 MENUITEM "&Ominaisuudet", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
21 END
22 END
23
24 IDM_STARTMENU MENUEX
25 BEGIN
26 POPUP ""
27 BEGIN
28 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
29 POPUP "&Ohjelmat", IDM_PROGRAMS
30 BEGIN
31 MENUITEM "(Tyhjä)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
32 END
33 POPUP "&Suosikit", IDM_FAVORITES
34 BEGIN
35 MENUITEM "(Tyhjä)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
36 END
37 POPUP "&Tiedostot", IDM_DOCUMENTS
38 BEGIN
39 MENUITEM "(Tyhjä)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
40 END
41 POPUP "&Asetukset", IDM_SETTINGS
42 BEGIN
43 MENUITEM "&Ohjauspaneeli", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
44 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
45 MENUITEM "&Suojaus...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
46 MENUITEM "&Verkko ja Internet", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
47 MENUITEM "&Tulostimet ja faksit", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
48 MENUITEM "Tehtäväpalkki ja &Käynnistä Valikko", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
49 END
50 POPUP "&Etsi", IDM_SEARCH
51 BEGIN
52 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
53 END
54 MENUITEM "O&hjeet ja tuki", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
55 MENUITEM "&Suorita...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
56 MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
57 MENUITEM "S&ynkronoi", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
58 MENUITEM "&Kirjaudu ulos %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
59 MENUITEM "Ka&tkaise yhteys...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
60 MENUITEM "&Irrota tietokone telakasta", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
61 MENUITEM "Samm&uta...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
62 END
63 END
64
65 IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
67 CAPTION "Tehtäväpalkki"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Tehtäväpalkin ulkoasu", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
71 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 18, 229, 24
72 AUTOCHECKBOX "&Lukitse tehtäväpalkki", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
73 AUTOCHECKBOX "Piilota tehtäväpalkki &automaattisesti", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
74 AUTOCHECKBOX "&Pidä tehtäväpalkki muiden ikkunoiden päällä", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
75 AUTOCHECKBOX "&Ryhmitä samankaltaiset tehtäväpalkin painikkeet", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
76 AUTOCHECKBOX "Näytä p&ikakäynnistys", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
77 GROUPBOX "Ilmoitusalue", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 98
78 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 126, 229, 24
79 AUTOCHECKBOX "Näytä &kello", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
80 AUTOCHECKBOX "Näytä &sekunnit", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
81 LTEXT "Voit pitää ilmoitusalueen siistinä piilottamalla kuvakkeet joita et ole klikannut viimeaikoina.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
82 AUTOCHECKBOX "Piilota &ei-aktiiviset kuvakkeet", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
83 PUSHBUTTON "&Mukauta...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
84 END
85
86 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "Käynnistä Valikko"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
90 BEGIN
91 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU_BITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7, 7, 183, 108
92 AUTORADIOBUTTON "&Käynnistä Valikko", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 135, 105, 10, WS_DISABLED
93 LTEXT "Tämä valikkotyyli tarjoaa helpon pääsyn kansioihisi, suosikki ohjelmiisi, ja etsimiseen.", IDC_STATIC, 20, 145, 150, 24, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Mukauta...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192, 132, 53, 14, WS_DISABLED
95 AUTORADIOBUTTON "Klassinen Käynnistä &valikko", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 175, 105, 10
96 LTEXT "Tämä valikkotyyli tarjoaa klassisen tyylin ja toiminnallisuuden", IDC_STATIC, 20, 185, 150, 24
97 PUSHBUTTON "M&ukauta...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192, 172, 53, 14
98 END
99
100 IDD_NOTIFICATIONS_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240
101 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
102 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
103 CAPTION "Mukauta ilmoituksia"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 LTEXT "ReactOS näyttää kuvakkeet aktiivisille ja kiireellisille ilmoituksille, ja piilottaa ei-aktiiviset. Voit muuttaa tätä käyttäytymistä kohteille allaolevassa listassa.", IDC_STATIC, 6, 6, 220, 30
107 LTEXT "Valitse kohde, sitten valitse sen ilmoitus käyttäytyminen:", IDC_STATIC, 6, 40, 220, 10
108 CONTROL "", IDC_NOTIFICATION_LIST, "SysListView32", WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER | 0x00008005, 6, 50, 220, 128
109 COMBOBOX IDC_NOTIFICATION_BEHAVIOUR, 103, 178, 78, 200, CBS_DROPDOWNLIST | NOT WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS
110 PUSHBUTTON "Palauta &oletus", IDC_TASKBARPROP_NOTIREST, 164, 188, 62, 14
111 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
112 PUSHBUTTON "Peruuta", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
113 END
114
115 IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
116 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
117 CAPTION "Mukauta klassista Käynnistä Valikkoa"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 {
120 GROUPBOX "Käynnistä Valikko", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
121 ICON IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
122 LTEXT "Voit mukauttaa Käynnistä Valikkoa lisäämällä tai poistamalla kohteita.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
123 PUSHBUTTON "&Lisää...", IDC_CLASSICSTART_ADD, 162, 18, 53, 14
124 PUSHBUTTON "&Poista...", IDC_CLASSICSTART_REMOVE, 162, 33, 53, 14
125 PUSHBUTTON "Lisäa&setukset", IDC_CLASSICSTART_ADVANCED, 162, 49, 53, 14
126 PUSHBUTTON "La&jittele", IDC_CLASSICSTART_SORT, 162, 65, 53, 14
127 ICON IDI_RECYCLEBIN, IDC_STATIC, 20, 85, 20, 20
128 LTEXT "Poistaaksesi tiedot viimeksi käytetyistä tiedostoista, ohjelmista, nettisivuista, klikkaa Tyhjennä.", IDC_STATIC, 49, 85, 108, 33
129 PUSHBUTTON "&Tyhjennä", IDC_CLASSICSTART_CLEAR, 162, 94, 53, 14
130 LTEXT "K&äynnistä valikko lisäasetukset:", IDC_STATIC, 8, 129, 150, 8
131 CONTROL "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
132 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
133 PUSHBUTTON "Peruuta", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
134 }
135
136 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
137 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
138 CAPTION "Tiedoston nimi varoitus"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 {
141 DEFPUSHBUTTON "&Jätä huomiotta", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
142 PUSHBUTTON "&Nimeä uudelleen", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
143 LTEXT "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
144 AUTOCHECKBOX "&Älä suoritä tätä tarkistusta käynnistettäessä", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
145 ICON 32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
146 LTEXT "On tiedosto tai kansio tietokoneellasi nimeltään %s joka voi aiheuttaa sen että tietyt ohjelmat eivät toimi oikein. Sen uudelleenimeäminen nimelle %s ratkaisisi tämän ongelman. Haluatko nimetä sen uudelleen nyt?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
147 }
148
149 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
150 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
151 CAPTION "Lisäasetukset"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 {
154 GROUPBOX "Käynnistä Valikko asetukset ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
155 AUTOCHECKBOX "&Avaa alivalikko kun keskeytän ne hiirellä", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
156 AUTOCHECKBOX "Korosta &uudet asennetut ohjelmat", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
157 LTEXT "Käynnistä &valikko kohteet:", IDC_STATIC, 7, 53, 238, 8
158 CONTROL "StartMenuSe&ttings", IDC_ITEMS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 7, 63, 238, 67, WS_EX_CLIENTEDGE
159 GROUPBOX "Viimeisimmät tiedostot ", IDC_STATIC, 7, 133, 238, 56
160 LTEXT "Valitse tämä vaihtoehto saadaksesi nopean pääsyn tiedostoihin jotka olet avannut lähiaikoina. Tämän listan tyhjentäminen ei poista tiedostoja.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
161 AUTOCHECKBOX "Listaa &useimmin avatut tiedostot", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
162 PUSHBUTTON "&Tyhjennä lista", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
163 }
164
165 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
166 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
167 CAPTION "Yleinen"
168 FONT 8, "MS Shell Dlg"
169 {
170 GROUPBOX "Valiset kuvakekoko ohjelmille ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
171 ICON IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
172 ICON IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
173 AUTORADIOBUTTON "&Suuret kuvakkeet", IDC_CHOOSELARGE, 43, 25, 53, 10
174 AUTORADIOBUTTON "&Pienet kuvakkeet", IDC_CHOOSESMALL, 177, 25, 51, 10, NOT WS_TABSTOP
175 GROUPBOX "Ohjelmat ", IDC_STATIC, 7, 49, 238, 70
176 LTEXT "Käynnistä Valikko sisältää pikakuvakkeet ohjelmiin joita käytät usein. Tämän pikakuvakelistan tyhjentäminen ei poista ohjelmia.", IDC_STATIC, 14, 63, 224, 20
177 LTEXT "Ohjelmien &määrä Käynnistä Valikossa:", IDC_STATIC, 14, 86, 112, 8
178 EDITTEXT IDC_NUMBEROFPROGRAMS, 133, 84, 27, 12, ES_LEFT | ES_RIGHT | ES_NUMBER
179 CONTROL "", IDC_NUMBERUPDOWN, "msctls_updown32", WS_BORDER | 0x000000B6, 160, 84, 11, 12
180 PUSHBUTTON "&Tyhjennä lista", IDC_CLEARLIST, 182, 98, 57, 14
181 GROUPBOX "Näytä Käynnistä Valikossa ", IDC_STATIC, 7, 126, 238, 63
182 AUTOCHECKBOX "&Internet:", IDC_SHOWINTERNET, 14, 140, 42, 10
183 COMBOBOX IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
184 AUTOCHECKBOX "&Sähköposti:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
185 COMBOBOX IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
186 }
187
188 STRINGTABLE
189 BEGIN
190 IDS_START "Käynnistä"
191 IDS_PROPERTIES "&Ominaisuudet"
192 IDS_OPEN_ALL_USERS "&Avaa kaikki käyttäjät"
193 IDS_EXPLORE_ALL_USERS "&Selaa kaikkia käyttäjiä"
194 IDS_STARTUP_ERROR "Tämä järjestelmä ei voi käynnistää resurssienhallintaa koska rekisteri on vioittunut tai ei saatavilla."
195 END
196
197 STRINGTABLE
198 BEGIN
199 IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Tehtäväpalkki ja Käynnistä Valikko"
200 END