fc88968a62d3254f49f30fde48d4d31988826f61
[reactos.git] / base / shell / explorer / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by Caemyr - Olaf Siejka (Jun, 2007)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * Updated by niski - Maciej Bialas (bjauy@o2.pl), July 2009
7 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
8 * Updated by Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in> (September, 2017)
9 */
10
11 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
12
13 IDM_TRAYWND MENU
14 BEGIN
15 POPUP ""
16 BEGIN
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "&Ustaw datę/godzinę", ID_SHELL_CMD_ADJUST_DAT
19 MENUITEM "&Dostosuj powiadomienia...", ID_SHELL_CMD_CUST_NOTIF
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Okna &kaskadowo", ID_SHELL_CMD_CASCADE_WND
22 MENUITEM "Okna sąsiadująco w pozio&mie", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
23 MENUITEM "Okna sąsiadująco w pio&nie", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
24 MENUITEM "&Pokaż pulpit", ID_SHELL_CMD_SHOW_DESKTOP
25 MENUITEM "&Cofnij", ID_SHELL_CMD_UNDO_ACTION
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "Menedżer zadań", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "&Zablokuj pasek zadań", ID_LOCKTASKBAR
30 MENUITEM "&Właściwości", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
31 END
32 END
33
34 IDM_STARTMENU MENUEX
35 BEGIN
36 POPUP ""
37 BEGIN
38 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
39 POPUP "&Programy", IDM_PROGRAMS
40 BEGIN
41 MENUITEM "(Pusty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
42 END
43 POPUP "&Ulubione", IDM_FAVORITES
44 BEGIN
45 MENUITEM "(Pusty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
46 END
47 POPUP "&Dokumenty", IDM_DOCUMENTS
48 BEGIN
49 MENUITEM "(Pusty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
50 END
51 POPUP "Us&tawienia", IDM_SETTINGS
52 BEGIN
53 MENUITEM "P&anel sterowania", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
54 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
55 MENUITEM "Za&bezpieczenia...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
56 MENUITEM "P&ołączenia sieciowe", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
57 MENUITEM "&Drukarki i faksy", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
58 MENUITEM "P&asek zadań i menu Start", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
59 END
60 POPUP "&Szukaj", IDM_SEARCH
61 BEGIN
62 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
63 END
64 MENUITEM "Po&moc", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
65 MENUITEM "&Uruchom...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
66 MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
67 MENUITEM "S&ynchronizuj", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
68 MENUITEM "&Wyloguj %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
69 MENUITEM "&Rozłącz...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
70 MENUITEM "Oddokuj &komputer", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
71 MENUITEM "&Zamknij system...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
72 END
73 END
74
75 IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Pasek zadań"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
79 BEGIN
80 GROUPBOX "Wygląd paska zadań", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
81 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 18, 229, 24
82 AUTOCHECKBOX "Za&blokuj pasek zadań", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
83 AUTOCHECKBOX "&Włącz autoukrywanie paska zadań", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
84 AUTOCHECKBOX "&Trzymaj pasek zadań na wierzchu", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
85 AUTOCHECKBOX "&Grupuj podobne przyciski paska zadań", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
86 AUTOCHECKBOX "Pokaż pasek &Szybkiego uruchamiania", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
87 GROUPBOX "Pasek powiadomień", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 96
88 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 126, 229, 24
89 AUTOCHECKBOX "&Zegar", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
90 AUTOCHECKBOX "Pokazuj sekundy", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
91 LTEXT "Możesz uporządkować obszar powiadomień poprzez ukrycie rzadko używanych ikon.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
92 AUTOCHECKBOX "&Ukryj nieaktywne ikony", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
93 PUSHBUTTON "&Dostosuj...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
94 END
95
96 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Menu Start"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
100 BEGIN
101 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU_BITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7, 7, 183, 108
102 AUTORADIOBUTTON "&Menu Start", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 135, 105, 10, WS_DISABLED
103 LTEXT "Ten styl menu pozwala na łatwy dostęp do twoich folderów, ulubionych programów i wyszukiwania.", IDC_STATIC, 20, 145, 150, 24, WS_DISABLED
104 PUSHBUTTON "&Dostosuj...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192, 132, 53, 14, WS_DISABLED
105 AUTORADIOBUTTON "&Klasyczne Menu Start", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 175, 105, 10
106 LTEXT "Ten styl menu zawiera klasyczny wygląd i funkcjonalność", IDC_STATIC, 20, 185, 150, 24
107 PUSHBUTTON "&Dostosuj...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192, 172, 53, 14
108 END
109
110 IDD_NOTIFICATIONS_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240
111 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
112 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
113 CAPTION "Dostosuj powiadomienia"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 LTEXT "Domyślnie ReactOS wyświetla ikony aktywnych i ważnych powiadomień, ukrywając te nieaktywne. Możesz zmienić to zachowanie lub wybrać elementy korzystając z poniższej listy.", IDC_STATIC, 6, 6, 220, 30
117 LTEXT "Zaznacz element, a następnie wybierz zachowanie powiadomienia:", IDC_STATIC, 6, 40, 220, 10
118 CONTROL "", IDC_NOTIFICATION_LIST, "SysListView32", WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER | 0x00008005, 6, 50, 220, 128
119 COMBOBOX IDC_NOTIFICATION_BEHAVIOUR, 103, 178, 78, 200, CBS_DROPDOWNLIST | NOT WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS
120 PUSHBUTTON "&Przywróć domyślne", IDC_TASKBARPROP_NOTIREST, 156, 188, 70, 14
121 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
122 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
123 END
124
125 IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
126 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
127 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg"
129 {
130 GROUPBOX "Menu Start", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
131 ICON IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
132 LTEXT "Możesz dostosować menu Start, dodając lub usuwając jego elementy.", IDC_STATIC, 48, 17, 100, 39
133 PUSHBUTTON "&Dodaj...", IDC_CLASSICSTART_ADD, 150, 18, 70, 14
134 PUSHBUTTON "&Usuń...", IDC_CLASSICSTART_REMOVE, 150, 33, 70, 14
135 PUSHBUTTON "&Zaawansowane", IDC_CLASSICSTART_ADVANCED, 150, 49, 70, 14
136 PUSHBUTTON "&Sortuj", IDC_CLASSICSTART_SORT, 150, 65, 70, 14
137 ICON IDI_RECYCLEBIN, IDC_STATIC, 20, 85, 20, 20
138 LTEXT "Kliknij przycisk Wyczyść, aby usunąć informacje o ostatnio otwieranych dokumentach, programach i witrynach sieci Web.", IDC_STATIC, 49, 61, 100, 33
139 PUSHBUTTON "&Wyczyść", IDC_CLASSICSTART_CLEAR, 150, 94, 70, 14
140 LTEXT "Zaawansowane opcje menu Start:", IDC_STATIC, 8, 129, 150, 8
141 CONTROL "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
142 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
143 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
144 }
145
146 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
147 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
148 CAPTION "Ostrzeżenie o nazwie pliku"
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 {
151 DEFPUSHBUTTON "&Ignoruj", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
152 PUSHBUTTON "&Zmień nazwę", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
153 LTEXT "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
154 AUTOCHECKBOX "&Nie sprawdzaj tego przy starcie systemu", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
155 ICON 32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
156 LTEXT "Na Twoim komputerze znajduje się plik folderu o nazwie %s , który może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych aplikacji. Zmienienie nazwy na %s rozwiązało by ten problem. Czy chcesz teraz zmienić nazwę tego pliku?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
157 }
158
159 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
160 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
161 CAPTION "Zaawansowane"
162 FONT 8, "MS Shell Dlg"
163 {
164 GROUPBOX "Ustawienia menu Start ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
165 AUTOCHECKBOX "&Otwieraj podmenu po zatrzymaniu na nich wskaźnika myszy", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
166 AUTOCHECKBOX "Wyróżnij &nowo zainstalowane programy", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
167 LTEXT "Elementy %menu Start:", IDC_STATIC, 7, 53, 238, 8
168 CONTROL "StartMenuSe&ttings", IDC_ITEMS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 7, 63, 238, 67, WS_EX_CLIENTEDGE
169 GROUPBOX "Niedawno używane dokumenty ", IDC_STATIC, 7, 133, 238, 56
170 LTEXT "Zaznacz tę opcję, aby zapewnić szybki dostęp do niedawno otwieranych dokumentów. Wyczyszczenie tej listy nie powoduje usunięcia dokumentów.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
171 AUTOCHECKBOX "Wyczyść &moje ostatnio otwierane dokumenty", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
172 PUSHBUTTON "Wy&czyść listę", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
173 }
174
175 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
176 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
177 CAPTION "Ogólne"
178 FONT 8, "MS Shell Dlg"
179 {
180 GROUPBOX "Wybierz rozmiar ikon dla programów ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
181 ICON IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
182 ICON IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
183 AUTORADIOBUTTON "&Duże ikony", IDC_CHOOSELARGE, 43, 25, 53, 10
184 AUTORADIOBUTTON "&Małe ikony", IDC_CHOOSESMALL, 177, 25, 51, 10, NOT WS_TABSTOP
185 GROUPBOX "Programy ", IDC_STATIC, 7, 49, 238, 70
186 LTEXT "Menu Start zawiera skróty do najczęściej używanych programów. Wyczyszczenie tej listy nie spowoduje usunięcia programów.", IDC_STATIC, 14, 63, 224, 20
187 LTEXT "Liczba programów w me&nu Start:", IDC_STATIC, 14, 86, 112, 8
188 EDITTEXT IDC_NUMBEROFPROGRAMS, 133, 84, 27, 12, ES_LEFT | ES_RIGHT | ES_NUMBER
189 CONTROL "", IDC_NUMBERUPDOWN, "msctls_updown32", WS_BORDER | 0x000000B6, 160, 84, 11, 12
190 PUSHBUTTON "Wy&czyść listę", IDC_CLEARLIST, 182, 98, 57, 14
191 GROUPBOX "Pokazuj w menu Start ", IDC_STATIC, 7, 126, 238, 63
192 AUTOCHECKBOX "&Internet:", IDC_SHOWINTERNET, 14, 140, 42, 10
193 COMBOBOX IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
194 AUTOCHECKBOX "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
195 COMBOBOX IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
196 }
197
198 STRINGTABLE
199 BEGIN
200 IDS_START "Start"
201 IDS_PROPERTIES "Właś&ciwości"
202 IDS_OPEN_ALL_USERS "&Otwórz - wszyscy użytkownicy"
203 IDS_EXPLORE_ALL_USERS "&Eksploruj - wszyscy użytkownicy"
204 IDS_STARTUP_ERROR "System nie może uruchomić eksploratora, ponieważ rejestr jest niedostępny lub uszkodzony."
205 END
206
207 STRINGTABLE
208 BEGIN
209 IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Właściwości paska zadań i menu Start"
210 END