[TRANSLATION] Update Simplified Chinese translation and notice. (#1108)
[reactos.git] / base / system / chkdsk / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 IDS_USAGE "\n\
8 Usage: %s [drive:] [-F] [-V] [-R] [-C] \n\n\
9 [drive:] Specifies the drive to check.\n\
10 -F Disk üzerindeki hataları onarır.\n\
11 -V Disk üzerindeki bütün dosyaların tam yollarını görüntüler.\n\
12 -R Bozuk sektörlerin yerlerini saptar ve okunabilir bilgiyi kurtarır.\n\
13 -C Yalnızca bozuksa diski denetler.\n\
14 \n"
15
16 IDS_PERCENT_COMPL "Yüzde %d tamamlandı.\r"
17 IDS_FILE_SYSTEM "Dosya sistemin türü %s'tır.\n"
18 IDS_ABOUT "\n\
19 Chkdskx v1.0.1 by Mark Russinovich\n\
20 Systems Internals - http://www.sysinternals.com\n\
21 ReactOS'a uyarlaması 1999 Emanuele Aliberti tarafından\n\n"
22 END
23
24 STRINGTABLE
25 BEGIN
26 IDS_VOLUME_IN_USE "Bölüm kullanımda ve kilitlenmiyor.\n"
27 IDS_CHKDSK_FAIL "Chkdsk, başarıyla tamamlanamadı.\n\n"
28 IDS_NO_ENTRY_POINT "FMIFS giriş noktaların yerleri saptanamıyor.\n\n"
29 IDS_BAD_ARGUMENT "Bilinmeyen argüman: %s\n"
30 IDS_NO_CURRENT_DIR "Gerçerli dizin alınamıyor. Hata kodu: "
31 IDS_NO_QUERY_VOL "Bölüm sorgulanamıyor. Hata kodu: "
32 IDS_VOLUME_IN_USE_PROC "Chkdsk çalıştırılamıyor; çünkü, bölüm, bir başka işlem tarafından kullanılıyor.\n\n"
33 END