[BOOTDATA][CMAKE] Sort 2 directories out
[reactos.git] / base / system / subst / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 STRINGTABLE
4 BEGIN
5 IDS_INCORRECT_PARAMETER_COUNT "Неправилен брой ключове - %s\n"
6 IDS_INVALID_PARAMETER "Неправилен брой ключове - %s\n"
7 IDS_INVALID_PARAMETER2 "Недопустим ключ - %s\n"
8 IDS_PATH_NOT_FOUND "Path not found - %s\n"
9 IDS_ACCESS_DENIED "Access denied - %s\n"
10 IDS_DRIVE_ALREADY_SUBSTED "Устройството вече е подложено на SUBST\n"
11 IDS_FAILED_WITH_ERRORCODE "Грешка номер: 0x%x: %s\n"
12 IDS_USAGE "Обвързва път с име на устройство (дял).\n\n\
13 SUBST [drive1: [drive2:]path]\n\
14 SUBST drive1: /D\n\n\
15 drive1: Указва мнимото устройство и пъта, с който искате да обвържете пътя.\n\
16 [drive2:]path Указва действително устройство и пътя, с който искате да обвържете\n\
17 мнимо устройство.\n\
18 /D Изтрива заместеното (мнимо) устройство.\n\n\
19 Напишете „SUBST“ без ключове, за да се изведе списък с текущите мними устройства.\n"
20 END