* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / system / subst / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (May, 2011)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 #include "resource.h"
10
11 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
12
13 STRINGTABLE
14 BEGIN
15 IDS_INCORRECT_PARAMETER_COUNT "Nieprawidłowa liczba parametrów - %s\n"
16 IDS_INVALID_PARAMETER "Nieprawidłowy parametr - %s\n"
17 IDS_INVALID_PARAMETER2 "Nieprawidłowe parametry - %s\n"
18 IDS_DRIVE_ALREAD_SUBSTED "Na tym dysku już użyto komendy SUBST\n"
19 IDS_FAILED_WITH_ERROCODE "Błąd 0x%x: %s\n"
20 IDS_USAGE "Powiązuje ścieżkę z literą napędu.\n\n\
21 SUBST [napęd1: [napęd2:]ścieżka]\n\
22 SUBST napęd1: /D\n\n\
23 napęd1: Określa wirutalny napęd do litery któreego chcesz powiązać ścieżkę.\n\
24 [napęd2:]ścieżka Określa istniejącą ścieżkę, którą chcesz powiązać z literą napędu \n wirtualnego.\n\
25 /D Kasuje aktywny (wirtualny) napęd.\n\n\
26 Użycie SUBST bez żadnych parametrów wyświetla aktualną listę napędów wirtualnych.\n"
27 END