[BOOTDATA][CMAKE] Sort 2 directories out
[reactos.git] / base / system / subst / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by Caemyr - Olaf Siejka (May, 2011)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE
12 BEGIN
13 IDS_INCORRECT_PARAMETER_COUNT "Nieprawidłowa liczba parametrów - %s\n"
14 IDS_INVALID_PARAMETER "Nieprawidłowy parametr - %s\n"
15 IDS_INVALID_PARAMETER2 "Nieprawidłowe parametry - %s\n"
16 IDS_PATH_NOT_FOUND "Nie odnaleziono ścieżki - %s\n"
17 IDS_ACCESS_DENIED "Odmowa dostępu - %s\n"
18 IDS_DRIVE_ALREADY_SUBSTED "Na tym dysku już użyto komendy SUBST\n"
19 IDS_FAILED_WITH_ERRORCODE "Błąd 0x%x: %s\n"
20 IDS_USAGE "Powiązuje ścieżkę z literą napędu.\n\n\
21 SUBST [napęd1: [napęd2:]ścieżka]\n\
22 SUBST napęd1: /D\n\n\
23 napęd1: Określa wirutalny napęd do litery któreego chcesz powiązać ścieżkę.\n\
24 [napęd2:]ścieżka Określa istniejącą ścieżkę, którą chcesz powiązać z literą napędu\n\
25 wirtualnego.\n\
26 /D Kasuje aktywny (wirtualny) napęd.\n\n\
27 Użycie SUBST bez żadnych parametrów wyświetla aktualną listę napędów wirtualnych.\n"
28 END