[BOOTDATA][CMAKE] Sort 2 directories out
[reactos.git] / base / system / subst / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2015-2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net), 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 IDS_INCORRECT_PARAMETER_COUNT "Değişken sayısı yanlış - %s\n"
8 IDS_INVALID_PARAMETER "Değişken sayısı yanlış - %s\n"
9 IDS_INVALID_PARAMETER2 "Geçersiz değişken - %s\n"
10 IDS_PATH_NOT_FOUND "Yol bulunamadı - %s\n"
11 IDS_ACCESS_DENIED "Erişim engellendi - %s\n"
12 IDS_DRIVE_ALREADY_SUBSTED "Sürücü önceden SUBST edilmiş.\n"
13 IDS_FAILED_WITH_ERRORCODE "Yanlışlık kodu ile başarısız oldu 0x%x: %s\n"
14 IDS_USAGE "Bir sürücü harfiyle bir yolu ilişkilendirir.\n\n\
15 SUBST [sürücü1: [sürücü2:]yol]\n\
16 SUBST sürücü1: /D\n\n\
17 sürücü: Bir yol atamak için istediğiniz bir sanal sürücüyü belirtir.\n\
18 [sürücü2:]yol Bir sanal sürücüye atamak için istediğiniz bir fiziki sürücüyü ve yolu belirtir.\n\
19 /D Bir yerine koyulmuş (sanal) sürücüyü siler.\n\n\
20 Güncel sanal sürücülerin bir listesini görüntülemek için değişkensiz olarak SUBST yazınız.\n"
21 END