[WINLOGON] Fix some dialog control dimensions.
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / cs-CZ.rc
1 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Vypnutí počítače"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Nyní můžete Váš počítač bez obav vypnout.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 6, 132, 18
9 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
10 DEFPUSHBUTTON "&Restartovat", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 58, 32, 48, 14
11 END
12
13 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Chyba uživatelského rozhraní"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 LTEXT "Dynamická knihovna %s selhala při nahrávaní.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
19 LTEXT "Kontaktujte správce počítače pro nahrazení dynamickě knihovny nebo obnovte původní dynamickou knihovnu.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
20 DEFPUSHBUTTON "&Restart", 1, 80, 91, 68, 14
21 END
22
23 IDD_SYSSHUTDOWN DIALOGEX 50, 50, 180, 140
24 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_POPUP
25 CAPTION "System Shutdown"
26 FONT 8, "MS Shell Dlg"
27 BEGIN
28 ICON IDI_WARNING, IDC_SYSSHUTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
29 LTEXT "A system shutdown has been initiated. Please save all your work and terminate your session. All unsaved work will be lost when the system shuts down.", -1, 38, 7, 135, 40
30 LTEXT "The system shuts down in:", -1, 38, 50, 90, 8
31 LTEXT "00:00:00", IDC_SYSSHUTDOWNTIMELEFT, 132, 50, 41, 8
32 LTEXT "Message:", -1, 38, 65, 135, 8
33 LTEXT "", IDC_SYSSHUTDOWNMESSAGE, 38, 75, 135, 58
34 END
35
36 STRINGTABLE
37 BEGIN
38 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Příprava síťových připojení..."
39 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Nastavení počítače..."
40 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Spouštěcí skripty..."
41 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Ukončovací skripty..."
42 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Osobní nastavení..."
43 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Skripty po odhlášení..."
44 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Skripty po přihlášení..."
45 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Nahrávání osobního nastavení..."
46 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Ukončení síťových připojení..."
47 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "ReactOS se vypíná..."
48 IDS_PREPARETOSTANDBY "Příprava k přechodu do úsporného režimu..."
49 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Příprava k přechodu do režimu hibernace..."
50 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Ukládání osobního nastavení..."
51 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "ReactOS se spouští..."
52 END
53
54 STRINGTABLE
55 BEGIN
56 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Aplikace Winlogon selhala při aktivaci uživatelského rozhraní!"
57 END