Sync with trunk head (part 1 of 2)
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Slår av datamaskin"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Du kan slå av datamaskinen nå.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
9 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
10 DEFPUSHBUTTON "&Restart", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
11 END
12
13 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Bruker grensesnitt mislykkes"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 LTEXT "Logg på bruker Interface DLL %s mislykkes å laste.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
19 LTEXT "Kontakt din system administrator for å erstatte DLL, eller få tilbake orginale DLL.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
20 DEFPUSHBUTTON "&Restart", 1, 80, 91, 68, 14
21 END
22
23 STRINGTABLE
24 BEGIN
25 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Forbreder nettverk tilkoblinger..."
26 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Bruker datamaskin innstillinger..."
27 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Kjører oppstart skripter..."
28 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Kjører avsluttende skripter..."
29 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Bruker dine personlige innstillinger..."
30 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Kjører logg av skripter..."
31 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Kjører pålogging skripter..."
32 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Laster dine personlige innstillinger..."
33 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Avslutter nettverk tilkoblinger..."
34 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "ReactOS avsluttes..."
35 IDS_PREPARETOSTANDBY "Forbreder ventemodus..."
36 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Forbreder dvalemodus..."
37 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Lagrer innstillingene..."
38 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "ReactOS starter opp..."
39 END
40
41 STRINGTABLE
42 BEGIN
43 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon mislykket å aktivere bruker skall!"
44 END
45
46