2c3f93c3117caed16ea6a461fa7938ef82cb96ff
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by Sebastian Gasiorek
3 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
4 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
5 * Updated by Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in> (September, 2017)
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
11 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
12 CAPTION "Wyłączanie komputera"
13 FONT 8, "MS Shell Dlg"
14 BEGIN
15 LTEXT "Możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
16 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
17 DEFPUSHBUTTON "&Uruchom ponownie", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
18 END
19
20 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
21 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
22 CAPTION "Błąd interfejsu użytkownika"
23 FONT 8, "MS Shell Dlg"
24 BEGIN
25 LTEXT "Nie można załadować biblioteki DLL interfejsu logowania użytkownika %s.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
26 LTEXT "Skontaktuj się z administratorem systemu, aby zamienić bibliotekę DLL lub odtworzyć jej oryginalną wersję.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
27 DEFPUSHBUTTON "&Uruchom ponownie", 1, 80, 91, 68, 14
28 END
29
30 IDD_SYSSHUTDOWN DIALOGEX 50, 50, 180, 140
31 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_POPUP
32 CAPTION "System Shutdown"
33 FONT 8, "MS Shell Dlg"
34 BEGIN
35 ICON IDI_WARNING, IDC_SYSSHUTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
36 LTEXT "A system shutdown has been initiated. Please save all your work and terminate your session. All unsaved work will be lost when the system shuts down.", -1, 38, 7, 135, 40
37 LTEXT "The system shuts down in:", -1, 38, 50, 90, 8
38 LTEXT "00:00:00", IDC_SYSSHUTDOWNTIMELEFT, 132, 50, 41, 8
39 LTEXT "Message:", -1, 38, 65, 135, 8
40 LTEXT "", IDC_SYSSHUTDOWNMESSAGE, 38, 75, 135, 58
41 END
42
43 STRINGTABLE
44 BEGIN
45 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Trwa przygotowywanie połączeń sieciowych..."
46 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Trwa wprowadzanie ustawień komputera..."
47 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów startowych..."
48 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów zamykania..."
49 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Trwa wprowadzanie ustawień osobistych..."
50 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów wylogowania..."
51 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów logowania..."
52 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Trwa ładowanie ustawień osobistych..."
53 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Trwa zamykanie połączeń sieciowych..."
54 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "Trwa zamykanie systemu ReactOS..."
55 IDS_PREPARETOSTANDBY "Trwa przygotowywanie do przejścia w stan wstrzymania..."
56 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Trwa przygotowywanie do hibernacji..."
57 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Trwa zapisywanie ustawień..."
58 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "Trwa uruchamianie systemu ReactOS..."
59 END
60
61 STRINGTABLE
62 BEGIN
63 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon nie mógł aktywować powłoki użytkownika!"
64 END