Sync with trunk head (part 1 of 2)
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / sv-SE.rc
1 //Swedish resources by David Nordenberg 2005-04-29
2
3 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
6 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
7 CAPTION "Stäng av datorn"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 LTEXT "Du kan nu stänga av datorn.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
11 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
12 DEFPUSHBUTTON "&Starta om", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
13 END
14
15 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
16 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
17 CAPTION "Användargränssnittet kunde inte starta"
18 FONT 8, "MS Shell Dlg"
19 BEGIN
20 LTEXT "DLL-filen %s kunde inte laddas.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
21 LTEXT "Kontakta din systemadministratör för att ersätta eller återställa DLL-filen.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
22 DEFPUSHBUTTON "&Starta om", 1, 80, 91, 68, 14
23 END
24
25 STRINGTABLE
26 BEGIN
27 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Förbereder nätverksanslutningar..."
28 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Verkställer datorns inställningar..."
29 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Kör uppstartsskript..."
30 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Kör avstängningsskript..."
31 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Verkställer dina personliga inställningar..."
32 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Kör utloggningsskript..."
33 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Kör inloggningsskript..."
34 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Laddar dina personliga inställningar..."
35 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Stänger nätverksanslutningar..."
36 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "ReactOS håller på att stängas av..."
37 IDS_PREPARETOSTANDBY "Förbereder för vänteläge..."
38 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Förbereder för viloläge..."
39 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Sparar dina inställningar..."
40 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "ReactOS startas..."
41 END
42
43 STRINGTABLE
44 BEGIN
45 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon kunde inte ladda användarskalet!"
46 END
47