[FDEBUG][OSK][WINHLP32] Turkish translations update. (#1022)
[reactos.git] / boot / freeldr / fdebug / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATORS: 2005 un.real, 2013-2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net), 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 /* Menu */
6 IDC_FDEBUG MENU
7 BEGIN
8 POPUP "&Dosya"
9 BEGIN
10 MENUITEM "&Bağlan", IDM_FILE_CONNECT
11 MENUITEM "B&ağlantıyı Kes", IDM_FILE_DISCONNECT, GRAYED
12 MENUITEM SEPARATOR
13 MENUITEM "&Görüntüyü Sil", IDM_FILE_CLEARDISPLAY
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "&Yakalamayı Başlat", IDM_FILE_STARTCAPTURE
16 MENUITEM "Ya&kalamayı Durdur", IDM_FILE_STOPCAPTURE, GRAYED
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "Yerel Yankı", IDM_FILE_LOCALECHO
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "&Çıkış", IDM_EXIT
21 END
22 POPUP "&Yardım"
23 BEGIN
24 MENUITEM "&Hakkında...", IDM_ABOUT
25 END
26 END
27
28 /* Accelerators */
29 IDC_FDEBUG ACCELERATORS
30 BEGIN
31 63, IDM_ABOUT, ASCII, ALT // "?"
32 47, IDM_ABOUT, ASCII, ALT // "/"
33 END
34
35 /* Dialogs */
36
37 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 17, 259, 210
38 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
39 CAPTION "FreeLoader Hata Ayıklayıcı Hakkında"
40 FONT 8, "MS Shell Dlg"
41 BEGIN
42 CONTROL "FreeLoader Hata Ayıklayıcı - Sürüm 1.0\nTelif Hakkı: 2003\nBrian Palmer(brianp@reactos.org) ile.", IDC_STATIC, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 53, 28, 122, 26
43 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 183, 189, 44, 14, WS_GROUP
44 ICON IDI_FDEBUG, IDC_STATIC, 19, 30, 20, 20
45 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 53, 63, 174, 107, ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
46 END
47
48 IDD_CONNECTION DIALOGEX 0, 0, 196, 100
49 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
50 CAPTION "Bağlantı Seçenekleri"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg"
52 BEGIN
53 LTEXT "COM girişini giriniz (Örnek: COM1): ", IDC_STATIC, 7, 7, 108, 8
54 EDITTEXT IDC_COMPORT, 7, 17, 182, 14, ES_AUTOHSCROLL
55 LTEXT "Baud hızını giriniz (Örnek: 115200): ", IDC_STATIC, 7, 38, 114, 8
56 EDITTEXT IDC_BAUTRATE, 7, 48, 182, 14, ES_AUTOHSCROLL
57 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 45, 79, 50, 14
58 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 100, 79, 50, 14
59 END
60
61 IDD_CAPTURE DIALOGEX 0, 0, 251, 95
62 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
63 CAPTION "Yakalama Dosyası"
64 FONT 8, "MS Shell Dlg"
65 BEGIN
66 LTEXT "Yakalama Dosyası Adı:", IDC_STATIC, 7, 17, 62, 8
67 EDITTEXT IDC_CAPTUREFILENAME, 7, 26, 181, 14, ES_AUTOHSCROLL
68 PUSHBUTTON "&Göz At", IDC_BROWSE, 194, 26, 50, 14
69 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 139, 74, 50, 14
70 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 194, 74, 50, 14
71 END
72
73 /* String Tables */
74
75 STRINGTABLE
76 BEGIN
77 IDS_APP_TITLE "FreeLoader Hata Ayıklayıcı"
78 IDS_HELLO "Merhaba Dünya!"
79 IDC_FDEBUG "FDEBUG"
80 END
81
82 STRINGTABLE
83 BEGIN
84 IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu program özgür yazılımdır; bunu, Özgür Yazılım Vakfı'nın yayımladığı GNU Genel Kamu Lisansı'nın, 2. sürümünün ya da daha sonraki bir sürümünün (Orası size bağlı.) şartları altında yeniden dağıtabilir veya değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu program, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır; ancak, bu izlencenin HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR, SATILABİLİRLİĞİN ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUN demek istenilen güvencesi bile. Daha çok bilgi için GNU Genel Kamu Lisansı'na bakınız.\r\n\r\nBu izlenceyle birlikte GNU Genel Kamu Lisansı'nın bir kopyasını almış olmalısınız, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı AŞ'ye (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
85 END