[ACCESS] Reposition the "ToggleKeys" group box control (#1541)
[reactos.git] / dll / cpl / access / lang / cs-CZ.rc
1 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, 246, 228
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Klávesnice"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 GROUPBOX "Jedním prstem", -1, 6, 11, 234, 62
9 LTEXT "Tuto funkci použijte, pokud chcete používat Shift, Ctrl nebo Alt stisknutím pouze jedné klávesy najednou.",
10 -1, 12, 20, 222, 29
11 AUTOCHECKBOX "Používat funkci &Jedním prstem", IDC_STICKY_BOX, 12, 49, 126, 14
12 PUSHBUTTON "&Nastavení", IDC_STICKY_BUTTON, 144, 49, 90, 14
13 GROUPBOX "Filtrování kláves", -1, 6, 79, 234, 67
14 LTEXT "Použijte funkci Filtrování kláves, pokud chcete, aby ReactOS ignoroval náhodná nebo opakovaná stisknutí kláves.",
15 -1, 12, 89, 222, 29
16 AUTOCHECKBOX "Používat funkci &Filtrování kláves", IDC_FILTER_BOX, 12, 121, 126, 14
17 PUSHBUTTON "N&astavení", IDC_FILTER_BUTTON, 144, 121, 90, 14
18 GROUPBOX "Ozvučení kláves", -1, 6, 148, 234, 62
19 LTEXT "Použijte funkci Ozvučení kláves, chcete-li být upozorněni na stisk kláves Caps Lock, Num Lock a Scroll Lock zvukovým signálem.",
20 -1, 12, 161, 222, 26
21 AUTOCHECKBOX "Používat funkci O&zvučení kláves", IDC_TOGGLE_BOX, 12, 186, 126, 14
22 PUSHBUTTON "Na&stavení", IDC_TOGGLE_BUTTON, 144, 186, 90, 14
23 AUTOCHECKBOX "&V programech zobrazovat dodatečnou nápovědu ke klávesám.", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
24 6, 212, 234, 14
25 END
26
27 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, 246, 228
28 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
29 CAPTION "Zvuk"
30 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
31 BEGIN
32 GROUPBOX "Funkce Popis zvuku", -1, 6, 11, 234, 98
33 LTEXT "Použijte funkci Zobrazení zvuku, pokud chcete aby ReactOS vizuálně upozorňoval na každý zvuk vydaný systémem.",
34 -1, 12, 20, 222, 29
35 AUTOCHECKBOX "&Používat funkci Popis zvuku", IDC_SENTRY_BOX, 12, 49, 120, 14
36 LTEXT "Use the following warning:", IDC_SENTRY_TEXT, 12, 72, 222, 11
37 COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, 12, 83, 222, 56,
38 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
39 GROUPBOX "Funkce Zobrazení zvuku", -1, 6, 115, 234, 67
40 LTEXT "Použijte Zobrazení zvuku, aby programy zobrazovaly textový popis zároveň se zvukem.",
41 -1, 12, 125, 222, 29
42 AUTOCHECKBOX "Používat funkci &Zobrazení zvuku", IDC_SSHOW_BOX, 12, 148, 222, 14
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, 246, 228
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Zobrazení"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 GROUPBOX "Funkce Vysoký kontrast", -1, 6, 11, 234, 62
51 LTEXT "Vyberte tuto možnost pokud chcete, aby ReactOS používal barvy a písma určené pro snadnou čitelnost.",
52 -1, 12, 20, 222, 29
53 AUTOCHECKBOX "&Použít funkci Vysoký kontrast", IDC_CONTRAST_BOX, 12, 49, 126, 14
54 PUSHBUTTON "&Nastavení", IDC_CONTRAST_BUTTON, 144, 49, 90, 14
55 GROUPBOX "Cursor options", -1, 6, 79, 234, 115
56 LTEXT "Use the track bars to modify the blinking speed of the cursor and its width.",
57 -1, 12, 88, 222, 20
58 CTEXT "Blinking speed:", -1, 12, 115, 222, 11
59 LTEXT "None", -1, 18, 130, 36, 11
60 LTEXT "Fast", -1, 192, 130, 36, 11
61 CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
62 60, 124, 126, 20
63 CTEXT "Cursor width:", -1, 12, 151, 222, 11
64 LTEXT "Narrow", -1, 18, 171, 36, 11
65 LTEXT "Wide", -1, 192, 171, 36, 11
66 CONTROL "", IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
67 60, 169, 126, 20
68 LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, 18, 142, 24, 16
69 END
70
71 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
72 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
73 CAPTION "Myš"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
75 BEGIN
76 GROUPBOX "Funkce Myš klávesnicí", -1, 6, 11, 234, 62
77 LTEXT "Vyberte tuto možnost, pokud chcete ovládat myš pomocí šipek na numerické klávesnici.",
78 -1, 12, 20, 222, 29
79 AUTOCHECKBOX "Použít funkci &Myš klávesnicí", IDC_MOUSE_BOX, 12, 49, 126, 14
80 PUSHBUTTON "&Nastavení", IDC_MOUSE_BUTTON, 144, 49, 90, 14
81 END
82
83 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
84 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
85 CAPTION "Obecné"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
87 BEGIN
88 GROUPBOX "Automatické vypnutí", -1, 6, 11, 234, 47
89 AUTOCHECKBOX "Vypnout &funkce usnadnění po nečinnosti delší než:",
90 IDC_RESET_BOX, 12, 18, 222, 14
91 COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, 24, 38, 60, 47,
92 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
93 GROUPBOX "Upozornění", -1, 6, 63, 234, 47
94 AUTOCHECKBOX "Při zapnutí funkce zobrazit upozornění.", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
95 12, 72, 222, 14
96 AUTOCHECKBOX "Upozornit na zapnutí nebo vypnutí funkce usnadnění zvukem.", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
97 12, 90, 222, 14
98 GROUPBOX "Funkce SerialKey", -1, 6, 115, 234, 47
99 LTEXT "Funkce SerialKey Vám umožní alternativní přístup k funkcím myši a klávesnice.",
100 -1, 12, 124, 222, 20
101 AUTOCHECKBOX "Použít funkci &SerialKey", IDC_SERIAL_BOX, 12, 142, 126, 14
102 PUSHBUTTON "Na&stavení", IDC_SERIAL_BUTTON, 144, 142, 90, 14
103 GROUPBOX "Možnosti správy", -1, 6, 169, 234, 47
104 AUTOCHECKBOX "Použít &nastavení při přihlášení.", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
105 12, 178, 222, 14
106 AUTOCHECKBOX "Po&užít nastavení jako výchozí pro nové uživatele.", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
107 12, 196, 222, 14
108 END
109
110 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 CAPTION "Sticky Keys Settings"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 BEGIN
115 GROUPBOX "Keys", -1, 6, 11, 234, 62
116 LTEXT "Press the SHIFT-Key 5 times in order to activate the Sticky Keys feature.",
117 -1, 12, 20, 222, 29
118 AUTOCHECKBOX "A&ctivate sticky keys", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
119 GROUPBOX "Options", -1, 6, 83, 234, 44
120 AUTOCHECKBOX "&Press modifier key twice to lock", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
121 12, 94, 222, 14
122 AUTOCHECKBOX "&Turn StickyKeys off if two keys are pressed at once", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
123 12, 106, 222, 14
124 GROUPBOX "Notifications", -1, 6, 133, 234, 44
125 AUTOCHECKBOX "&Make sounds when the modifier key is pressed", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
126 12, 148, 222, 14
127 AUTOCHECKBOX "&Show StickyKeys status on screen", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
128 12, 160, 222, 14
129 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
130 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
131 END
132
133 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
134 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
135 CAPTION "Filter Keys Settings"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 GROUPBOX "Keyboard shortcut", -1, 6, 11, 234, 62
139 LTEXT "The shortcut for FilterKeys is: \nHold down <Right Shift> for eight seconds.",
140 -1, 12, 20, 222, 29
141 AUTOCHECKBOX "&Use shortcut", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 126, 14
142 GROUPBOX "Filter options", -1, 6, 79, 234, 79
143 AUTORADIOBUTTON "Ign&ore repeated keystrokes", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
144 12, 91, 120, 11, WS_GROUP | WS_TABSTOP
145 AUTORADIOBUTTON "Ig&nore quick keystrokes and slow down the repeat rate", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
146 12, 106, 120, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
147 PUSHBUTTON "&Settings", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, 144, 88, 90, 14, WS_GROUP
148 PUSHBUTTON "S&ettings", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, 144, 106, 90, 14, WS_GROUP
149 LTEXT "&Click here and type here to test the settings:", -1, 12, 129, 222, 11
150 EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, 12, 138, 222, 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
151 GROUPBOX "Notifications", -1, 6, 161, 234, 41
152 AUTOCHECKBOX "&Beep when keys pressed or accepted", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
153 12, 169, 222, 10
154 AUTOCHECKBOX "S&how FilterKey status on screen", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
155 12, 188, 222, 10
156 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
157 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
158 END
159
160 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
161 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
162 CAPTION "Toggle Keys Settings"
163 FONT 8, "MS Shell Dlg"
164 BEGIN
165 GROUPBOX "Keyboard shortcut", -1, 6, 11, 234, 62
166 LTEXT "The shortcut for ToggleKeys is: \nHold down <Num Lock> for five seconds.",
167 -1, 12, 20, 222, 29
168 AUTOCHECKBOX "Use &shortcut", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
169 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
170 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
171 END
172
173 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
174 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
175 CAPTION "High Contrast Settings"
176 FONT 8, "MS Shell Dlg"
177 BEGIN
178 GROUPBOX "Keyboard shortcut", -1, 6, 11, 234, 62
179 LTEXT "The shortcut for High Contrast is: \nPress <Left Alt+Left Shift+Print Screen>.",
180 -1, 12, 20, 222, 29
181 AUTOCHECKBOX "&Use shortcut", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
182 GROUPBOX "High Contrast Color Scheme", -1, 6, 83, 234, 44
183 LTEXT "Current Color Scheme:", -1, 12, 94, 222, 11
184 COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, 12, 103, 222, 56,
185 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
186 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
187 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
188 END
189
190 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
191 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
192 CAPTION "Mouse Keys Settings"
193 FONT 8, "MS Shell Dlg"
194 BEGIN
195 GROUPBOX "Keyboard shortcut", -1, 6, 11, 234, 62
196 LTEXT "The shortcut for Mouse Keys is: \nPress <Left Alt+Left Shift+Num Lock>.",
197 -1, 12, 20, 222, 29
198 AUTOCHECKBOX "&Use shortcut", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
199 12, 49, 222, 14
200 GROUPBOX "Pointer speed", -1, 6, 83, 234, 83
201 LTEXT "&Top speed:", -1, 12, 96, 48, 11
202 LTEXT "Low", -1, 66, 96, 18, 11
203 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
204 90, 94, 114, 20
205 LTEXT "High", -1, 204, 96, 18, 11
206 LTEXT "&Acceleration:", -1, 12, 123, 48, 11
207 LTEXT "Slow", -1, 66, 123, 18, 11
208 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
209 90, 121, 114, 20
210 LTEXT "Fast", -1, 204, 123, 18, 11
211 AUTOCHECKBOX "&Hold down Ctrl to speed up and Shift to slow down", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
212 12, 142, 222, 14
213 LTEXT "Use MouseKeys when NumLock is:", -1, 6, 171, 120, 11
214 AUTORADIOBUTTON "O&n", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, 162, 171, 30, 11
215 AUTORADIOBUTTON "Of&f", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, 198, 171, 30, 11
216 AUTOCHECKBOX "&Show MouseKey status on screen", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
217 6, 184, 222, 14
218 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
219 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
220 END
221
222 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
223 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
224 CAPTION "Advanced FilterKeys Settings"
225 FONT 8, "MS Shell Dlg"
226 BEGIN
227 GROUPBOX "Bounce Keys", -1, 6, 11, 234, 47
228 LTEXT "&Ignore keystrokes repeated faster than:", -1, 12, 21, 222, 20
229 COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, 12, 34, 222, 56,
230 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
231 LTEXT "&Test area:", -1, 6, 68, 48, 11
232 EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, 60, 65, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
233 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
234 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
235 END
236
237 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
238 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
239 CAPTION "Advanced FilterKeys Settings"
240 FONT 8, "MS Shell Dlg"
241 BEGIN
242 GROUPBOX "Repeat Keys", -1, 6, 11, 234, 106
243 LTEXT "Override settings on the Keyboard control panel:",
244 -1, 12, 20, 222, 20
245 AUTORADIOBUTTON "&No keyboard repeat", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, 12, 32, 78, 11, WS_GROUP
246 AUTORADIOBUTTON "&Slow down keyboard repeat rates", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, 12, 45, 131, 11
247 LTEXT "Repeat &delay:", -1, 24, 60, 60, 11
248 COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, 24, 71, 210, 56,
249 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
250 LTEXT "Repeat &rate:", -1, 24, 89, 60, 11
251 COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, 24, 100, 210, 65,
252 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
253 GROUPBOX "Slow Keys", -1, 6, 124, 234, 42
254 LTEXT "&Keys must be held down for:", -1, 12, 133, 222, 11
255 COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, 12, 150, 222, 74,
256 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
257 LTEXT "&Test area:", -1, 6, 178, 48, 11
258 EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, 60, 180, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
259 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
260 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
261 END
262
263 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
264 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
265 CAPTION "SerialKeys Settings"
266 FONT 8, "MS Shell Dlg"
267 BEGIN
268 GROUPBOX "Serial Keys", -1, 6, 11, 234, 92
269 LTEXT "Choose the port where you connect an alternative input device.",
270 -1, 12, 20, 222, 20
271 LTEXT "&Serial port:", -1, 12, 34, 222, 20
272 COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, 12, 45, 222, 56,
273 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
274 LTEXT "&Baud rate:", -1, 12, 65, 222, 20
275 COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, 12, 76, 222, 74,
276 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
277 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
278 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
279 END
280
281 STRINGTABLE
282 BEGIN
283 IDS_CPLSYSTEMNAME "Možnosti usnadnění"
284 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Upraví možnosti usnadnění pro tento počítač."
285 IDS_SENTRY_NONE "[None]"
286 IDS_SENTRY_TITLE "Flash the titlebar"
287 IDS_SENTRY_WINDOW "Flash the active window"
288 IDS_SENTRY_DISPLAY "Flash the desktop"
289 IDS_SECONDS "Seconds"
290 IDS_MINUTES "Minutes"
291 END