[TRANSLATION] Polish translation update (#328)
[reactos.git] / dll / cpl / access / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by Emil Kaczmarek (2005)
3 * Revised and updated by Olaf Siejka (May, 2007) & (Jan, 2008)
4 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, 260, 228
10 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
11 CAPTION "Klawiatura"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
13 BEGIN
14 GROUPBOX "Klawisze Trwałe", -1, 6, 11, 248, 62
15 LTEXT "Użyj funkcji Klawisze Trwałe jeśli chcesz używać Shift, Ctrl albo Alt naciskając je tylko raz.",
16 -1, 12, 20, 238, 29
17 AUTOCHECKBOX "&Użyj Klawiszy Trwałych", IDC_STICKY_BOX, 12, 49, 126, 14
18 PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_STICKY_BUTTON, 154, 49, 90, 14
19 GROUPBOX "Klawisze Filtra", -1, 6, 79, 248, 67
20 LTEXT "Użyj funkcji Klawisze Filtra, jeśli chcesz, żeby ReactOS ignorował krótkie albo powtarzające się naciskanie klawiszy albo zmniejszał częstość powtarzania.",
21 -1, 12, 89, 238, 29
22 AUTOCHECKBOX "Klawisze &Filtra", IDC_FILTER_BOX, 12, 121, 126, 14
23 PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_FILTER_BUTTON, 154, 121, 90, 14
24 GROUPBOX "Klawisze Przełączające", -1, 6, 150, 248, 62
25 LTEXT "Użyj funkcji Klawisze Przełączające, jeśli chcesz słyszeć dźwięk przy naciskaniu klawiszy Caps Lock, Num Lock albo Scroll Lock.",
26 -1, 12, 161, 238, 29
27 AUTOCHECKBOX "Użyj &Klawiszy Przełączających", IDC_TOGGLE_BOX, 12, 189, 126, 14
28 PUSHBUTTON "Ustawie&nia", IDC_TOGGLE_BUTTON, 154, 189, 90, 14
29 AUTOCHECKBOX "&Pokaż dodatkową pomoc klawiatury w programach", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
30 6, 215, 234, 14
31 END
32
33 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, 260, 228
34 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
35 CAPTION "Dźwięk"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
37 BEGIN
38 GROUPBOX "Wartownik Dźwięku", -1, 6, 11, 248, 98
39 LTEXT "Użyj funkcji Wartownik Dźwięku jeśli chcesz, żeby ReactOS pokazywał wizualne ostrzeżenia w chwili generacji dźwięku.",
40 -1, 12, 20, 238, 29
41 AUTOCHECKBOX "Użyj funkcji &Wartownik Dźwięku", IDC_SENTRY_BOX, 12, 49, 120, 14
42 LTEXT "Użyj następującego ostrzeżenia:", IDC_SENTRY_TEXT, 12, 72, 222, 11
43 COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, 12, 83, 230, 56,
44 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
45 GROUPBOX "Pokaż Dźwięki", -1, 6, 115, 248, 67
46 LTEXT "Użyj funkcji Pokaż Dźwięki, aby nakazać swoim programom wyświetlanie napisów w chwili generacji dźwięku lub mowy.",
47 -1, 12, 125, 238, 29
48 AUTOCHECKBOX "Użyj funkcji &Pokaż Dźwięki", IDC_SSHOW_BOX, 12, 148, 222, 14
49 END
50
51 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, 246, 228
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
53 CAPTION "Ekran"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
55 BEGIN
56 GROUPBOX "Wysoki Kontrast", -1, 6, 11, 248, 62
57 LTEXT "Użyj tej funkcji, jeśli chcesz, żeby ReactOS używał kolorów i czcionek zaprojektowanych do łatwego czytania.",
58 -1, 12, 20, 238, 29
59 AUTOCHECKBOX "&Użyj funkcji Wysoki Kontrast", IDC_CONTRAST_BOX, 12, 49, 126, 14
60 PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_CONTRAST_BUTTON, 154, 49, 90, 14
61 GROUPBOX "Ustawienia kursora", -1, 6, 79, 248, 115
62 LTEXT "Za pomocą suwaków możesz ustawić częstotliwość migotania kursora i jego szerokość.",
63 -1, 12, 88, 238, 20
64 CTEXT "Częstotliwość migotania:", -1, 12, 115, 222, 11
65 LTEXT "Brak", -1, 18, 130, 36, 11
66 LTEXT "Szybko", -1, 192, 130, 36, 11
67 CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
68 60, 124, 126, 20
69 CTEXT "Szerokość kursora:", -1, 12, 151, 222, 11
70 LTEXT "Wąski", -1, 18, 171, 36, 11
71 LTEXT "Szeroki", -1, 192, 171, 36, 11
72 CONTROL "", IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
73 60, 169, 126, 20
74 LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, 18, 142, 24, 16
75 END
76
77 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
78 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
79 CAPTION "Mysz"
80 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
81 BEGIN
82 GROUPBOX "Klawisze Myszy", -1, 6, 11, 248, 62
83 LTEXT "Użyj tej opcji, jeśli chcesz kontrolować wskaźnik myszy przy pomocy klawiatury numerycznej.",
84 -1, 12, 20, 238, 29
85 AUTOCHECKBOX "Użyj funkcji Klawisze &Myszy", IDC_MOUSE_BOX, 12, 49, 126, 14
86 PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_MOUSE_BUTTON, 154, 49, 90, 14
87 END
88
89 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
90 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
91 CAPTION "Ogólne"
92 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
93 BEGIN
94 GROUPBOX "Automatyczny reset", -1, 6, 11, 248, 47
95 AUTOCHECKBOX "&Wyłącz funkcje ułatwiające dostęp po czasie bezczynności:",
96 IDC_RESET_BOX, 12, 18, 222, 14
97 COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, 24, 38, 60, 47,
98 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
99 GROUPBOX "Powiadomienia", -1, 6, 63, 248, 47
100 AUTOCHECKBOX "Ostrzegaj kiedy funkcja jest włączana", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
101 12, 72, 222, 14
102 AUTOCHECKBOX "Odgrywaj dźwięk, kiedy funkcja jest włączana albo wyłączana", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
103 12, 90, 222, 14
104 GROUPBOX "Urządzenia klawiszy szeregowych", -1, 6, 115, 248, 47
105 LTEXT "Urządzenia klawiszy szeregowych zapewniają alternatywny dostęp do funkcji klawiatury lub myszy.",
106 -1, 12, 124, 222, 20
107 AUTOCHECKBOX "Wspieraj urządzenia klawi&szy szeregowych", IDC_SERIAL_BOX, 12, 142, 156, 14
108 PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_SERIAL_BUTTON, 174, 142, 70, 14
109 GROUPBOX "Opcje zarządzania", -1, 6, 169, 248, 47
110 AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do pu&lpitu logowania", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
111 12, 178, 222, 14
112 AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do &domyślnych dla nowych użytkowników", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
113 12, 196, 240, 14
114 END
115
116 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
117 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
118 CAPTION "Ustawienia Klawiszy Trwałych"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg"
120 BEGIN
121 GROUPBOX "Klawisze", -1, 6, 11, 234, 62
122 LTEXT "Naciśnij klawisz SHIFT 5 razy by aktywować funkcję Klawisze Trwałe.",
123 -1, 12, 20, 222, 29
124 AUTOCHECKBOX "A&ktywuj Klawisze Trwałe", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
125 GROUPBOX "Ustawienia", -1, 6, 83, 234, 44
126 AUTOCHECKBOX "&Naciśnij klawisz modyfikujący dwukrotnie, aby zablokować", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
127 12, 94, 222, 14
128 AUTOCHECKBOX "&Wyłącz Klawisze Trwałe gdy dwa klawisze zostaną wciśnięte naraz", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
129 12, 106, 225, 14
130 GROUPBOX "Powiadomienia", -1, 6, 133, 234, 44
131 AUTOCHECKBOX "W&ydaj dźwięk, po naciśnięciu klawisza modyfikującego", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
132 12, 148, 222, 14
133 AUTOCHECKBOX "&Pokaż stan Klawiszy Trwałych na ekranie", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
134 12, 160, 222, 14
135 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
136 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
137 END
138
139 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
140 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
141 CAPTION "Ustawienia Filtrów Klawiszy"
142 FONT 8, "MS Shell Dlg"
143 BEGIN
144 GROUPBOX "Skrót klawiszowy", -1, 6, 11, 234, 62
145 LTEXT "Skrót do Filtrów Klawiszy: \nPrzytrzymaj <Prawy Shift> naciśnięty przez 8 sekund.",
146 -1, 12, 20, 222, 29
147 AUTOCHECKBOX "&Używaj skrótu", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 126, 14
148 GROUPBOX "Ustawienia Filtrów", -1, 6, 79, 234, 79
149 AUTORADIOBUTTON "Ign&oruj powtarzane naciskanie klawiszy", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
150 12, 91, 140, 11, WS_GROUP | WS_TABSTOP
151 AUTORADIOBUTTON "Ig&noruj szybkie naciskanie klawiszy i spowolnij tempo powtarzania", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
152 12, 106, 140, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
153 PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, 164, 88, 70, 14, WS_GROUP
154 PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, 164, 106, 70, 14, WS_GROUP
155 LTEXT "&Kliknij tutaj i wpisz cokolwiek by przetestować ustawienia:", -1, 12, 129, 222, 11
156 EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, 12, 138, 222, 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
157 GROUPBOX "Powiadomienia", -1, 6, 161, 234, 41
158 AUTOCHECKBOX "&Wydaj dźwięk gdy klawisz został naciśnięty bądź zaakceptowany", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
159 12, 169, 222, 10
160 AUTOCHECKBOX "&Pokaż stan Filtrów Klawiszy na ekranie", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
161 12, 188, 222, 10
162 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
163 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
164 END
165
166 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
167 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
168 CAPTION "Ustawienia Klawiszy Przełączających"
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 GROUPBOX "Skrót klawiszowy", -1, 6, 11, 234, 62
172 LTEXT "Skrót do Klawiszy Przełączających: \nPrzytrzymaj <Num Lock> naciśnięty przez 5 sekund.",
173 -1, 12, 20, 222, 29
174 AUTOCHECKBOX "Użyj &skrótu", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
175 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
176 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
177 END
178
179 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
180 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
181 CAPTION "Ustawienia Wysokiego Kontrastu"
182 FONT 8, "MS Shell Dlg"
183 BEGIN
184 GROUPBOX "Skrót klawiszowy", -1, 6, 11, 234, 62
185 LTEXT "Skrót do Wysokiego Kontrastu: \nNaciśnij <Lewy Alt+Lewy Shift+Print Screen>.",
186 -1, 12, 20, 222, 29
187 AUTOCHECKBOX "&Użyj skrótu", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, 24, 49, 222, 14
188 GROUPBOX "Schemat kolorów Wysokiego Kontrastu", -1, 6, 83, 234, 44
189 LTEXT "Obecny schemat kolorów:", -1, 12, 94, 222, 11
190 COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, 12, 103, 222, 56,
191 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
192 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
193 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
194 END
195
196 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
197 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
198 CAPTION "Ustawienia Klawiszy Myszy"
199 FONT 8, "MS Shell Dlg"
200 BEGIN
201 GROUPBOX "Skrót klawiszowy", -1, 6, 11, 234, 62
202 LTEXT "Skrót do Klawiszy Myszy: \nNaciśnij <Lewy Alt+Lewy Shift+Num Lock>.",
203 -1, 12, 20, 222, 29
204 AUTOCHECKBOX "&Użyj skrótu", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
205 12, 49, 222, 14
206 GROUPBOX "Szybkość kursora", -1, 6, 83, 234, 83
207 LTEXT "&Szybkość maksymalna:", -1, 12, 96, 48, 11
208 LTEXT "Mała", -1, 66, 96, 18, 11
209 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
210 90, 94, 114, 20
211 LTEXT "Duża", -1, 204, 96, 18, 11
212 LTEXT "&Przyspieszenie:", -1, 12, 123, 48, 11
213 LTEXT "Wolno", -1, 66, 123, 18, 11
214 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
215 90, 121, 114, 20
216 LTEXT "Szybko", -1, 204, 123, 22, 11
217 AUTOCHECKBOX "P&rzytrzymaj klawisz Ctrl by przyspieszyć i Shift by spowolnić", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
218 12, 142, 222, 14
219 LTEXT "Użyj Klawiszy Myszy gdy NumLock jest:", -1, 6, 171, 140, 11
220 AUTORADIOBUTTON "&Włączony", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, 142, 171, 50, 11
221 AUTORADIOBUTTON "Wyłą&czony", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, 193, 171, 50, 11
222 AUTOCHECKBOX "P&okaż stan Klawiszy Myszy na ekranie", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
223 6, 184, 222, 14
224 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
225 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
226 END
227
228 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
229 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
230 CAPTION "Ustawienia zaawansowane Filtrów Klawiszy"
231 FONT 8, "MS Shell Dlg"
232 BEGIN
233 GROUPBOX "Klawisze powtarzane", -1, 6, 11, 234, 47
234 LTEXT "&Ignoruj powtarzające się naciskanie, szybsze niż:", -1, 12, 21, 222, 20
235 COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, 12, 34, 222, 56,
236 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
237 LTEXT "&Pole testowe:", -1, 6, 68, 48, 11
238 EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, 60, 65, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
239 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
240 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
241 END
242
243 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
244 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
245 CAPTION "Ustawienia zaawansowane Filtrów Klawiszy"
246 FONT 8, "MS Shell Dlg"
247 BEGIN
248 GROUPBOX "Klawisze powtarzane", -1, 6, 11, 234, 106
249 LTEXT "Zastąp ustawienia Klawiatury w Panelu Sterowania:",
250 -1, 12, 20, 222, 20
251 AUTORADIOBUTTON "&Bez powtarzania klawiszy", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, 12, 32, 98, 11, WS_GROUP
252 AUTORADIOBUTTON "&Zmniejsz częstotliwość powtarzania", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, 12, 45, 131, 11
253 LTEXT "O&późnienie powtarzania:", -1, 24, 60, 60, 11
254 COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, 24, 71, 210, 56,
255 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
256 LTEXT "Częs&totliwość powtarzania:", -1, 24, 89, 60, 11
257 COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, 24, 100, 210, 65,
258 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
259 GROUPBOX "Spowolnienie Klawiszy", -1, 6, 124, 234, 42
260 LTEXT "&Klawisz musi być przyciśnięty przez:", -1, 12, 133, 222, 11
261 COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, 12, 150, 222, 74,
262 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
263 LTEXT "Po&le Testowe:", -1, 6, 178, 48, 11
264 EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, 60, 180, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
265 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
266 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
267 END
268
269 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
270 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
271 CAPTION "Ustawienia Urządzeń Dodatkowych"
272 FONT 8, "MS Shell Dlg"
273 BEGIN
274 GROUPBOX "Urządzenie Dodatkowe", -1, 6, 11, 234, 92
275 LTEXT "Wybierz port do którego podłączone jest dodatkowe urządzenie wejścia.",
276 -1, 12, 20, 222, 20
277 LTEXT "&Port Szeregowy:", -1, 12, 34, 222, 20
278 COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, 12, 45, 222, 56,
279 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
280 LTEXT "&Prędkość transmisji:", -1, 12, 65, 222, 20
281 COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, 12, 76, 222, 74,
282 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
283 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
284 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
285 END
286
287 STRINGTABLE
288 BEGIN
289 IDS_CPLSYSTEMNAME "Ułatwienia dostępu"
290 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Personalizuje funkcje ułatwień dostępu na twoim komputerze."
291 IDS_SENTRY_NONE "[Brak]"
292 IDS_SENTRY_TITLE "Migający pasek tytułu"
293 IDS_SENTRY_WINDOW "Migające okno aktywne"
294 IDS_SENTRY_DISPLAY "Migający pulpit"
295 IDS_SECONDS "Sekund"
296 IDS_MINUTES "Minut"
297 END