[ACCESS] Reposition the "ToggleKeys" group box control (#1541)
[reactos.git] / dll / cpl / access / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * Translators: Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
3 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
7
8 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, 246, 228
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Tastatură"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
12 BEGIN
13 GROUPBOX "TasteLipicioase", -1, 6, 11, 234, 62
14 LTEXT "TasteLipicioase e o cale de a utiliza tastele utilizate în combinații, precum «Shift», «Alt» sau «Ctrl», fără necesitatea acționării simultane.",
15 -1, 12, 20, 222, 29
16 AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de Taste&Lipicioase", IDC_STICKY_BOX, 12, 49, 126, 14
17 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_STICKY_BUTTON, 144, 49, 90, 14
18 GROUPBOX "FiltruTaste", -1, 6, 79, 234, 67
19 LTEXT "Utilizați FiltruTaste pentru a ignora apăsarea prea scurtă, prea îndelungată sau repetată a tastelor.",
20 -1, 12, 89, 222, 29
21 AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de Filt&ruTaste", IDC_FILTER_BOX, 12, 121, 126, 14
22 PUSHBUTTON "O&pțiuni…", IDC_FILTER_BUTTON, 154, 121, 80, 14
23 GROUPBOX "TasteDeComutare", -1, 6, 148, 234, 62
24 LTEXT "Utilizați TasteDeComutare pentru a semnala sonor apăsarea tastelor «Caps Lock», «Num Lock» sau «Scroll Lock».",
25 -1, 12, 161, 222, 20
26 AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de TasteDe&Comutare", IDC_TOGGLE_BOX, 12, 184, 136, 14
27 PUSHBUTTON "Opți&uni…", IDC_TOGGLE_BUTTON, 154, 184, 80, 14
28 AUTOCHECKBOX "Afișează în programe informații ale tastaturii e&xtinse", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
29 6, 212, 234, 14
30 END
31
32 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, 246, 228
33 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
34 CAPTION "Sunet"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
36 BEGIN
37 GROUPBOX "SantinelăSunet", -1, 6, 11, 234, 98
38 LTEXT "Utilizați SantinelăSunet dacă doriți afișarea de avertismente vizuale atunci când sistemul redă un sunet.",
39 -1, 12, 20, 222, 29
40 AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de Santin&elăSunet", IDC_SENTRY_BOX, 12, 49, 140, 14
41 LTEXT "Modalitatea aleasă de avertizare:", IDC_SENTRY_TEXT, 12, 72, 222, 11
42 COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, 12, 83, 222, 56,
43 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
44 GROUPBOX "AfișareSunete", -1, 6, 115, 234, 67
45 LTEXT "Folosiți AfișareSunete pentru a genera înștiințări grafice ce vor însoți vorbirea și sunetele produse de programe.",
46 -1, 12, 125, 222, 29
47 AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de AfișareS&unete", IDC_SSHOW_BOX, 12, 148, 222, 14
48 END
49
50 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, 246, 228
51 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
52 CAPTION "Afișaj"
53 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
54 BEGIN
55 GROUPBOX "ContrastSporit", -1, 6, 11, 234, 62
56 LTEXT "Utilizați această opțiune dacă întâmpinați dificultăți la utilizarea interfețelor cu fonturile și culorile implicite ale ReactOS.",
57 -1, 12, 20, 222, 29
58 AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de &ContrastSporit", IDC_CONTRAST_BOX, 12, 49, 126, 14
59 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_CONTRAST_BUTTON, 144, 49, 90, 14
60 GROUPBOX "Opțiuni ale cursorului", -1, 6, 79, 234, 115
61 LTEXT "Folosiți controalele glisoare pentru a ajusta lățimea și frecvența de clipire a cursorului de text.",
62 -1, 12, 88, 222, 20
63 CTEXT "Frecvența de clipire:", -1, 12, 115, 222, 11
64 LTEXT "Mică", -1, 18, 130, 36, 11
65 LTEXT "Mare", -1, 192, 130, 36, 11
66 CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
67 60, 124, 126, 20
68 CTEXT "Lățimea cursorului:", -1, 12, 151, 222, 11
69 LTEXT "Mică", -1, 18, 171, 36, 11
70 LTEXT "Mare", -1, 192, 171, 36, 11
71 CONTROL "", IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
72 60, 169, 126, 20
73 LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, 18, 142, 24, 16
74 END
75
76 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
77 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
78 CAPTION "Șoricel"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
80 BEGIN
81 GROUPBOX "TasteȘoricel", -1, 6, 11, 234, 62
82 LTEXT "Folosiți această opțiune dacă sunteți constrânși să controlați indicatorul șoricelului folosind tastele numerice ale tastaturii.",
83 -1, 12, 20, 222, 29
84 AUTOCHECKBOX "&Doresc folosirea de TasteȘoricel", IDC_MOUSE_BOX, 12, 49, 126, 14
85 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_MOUSE_BUTTON, 144, 49, 90, 14
86 END
87
88 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
89 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
90 CAPTION "Generale"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
92 BEGIN
93 GROUPBOX "Destituire automată", -1, 6, 11, 234, 47
94 AUTOCHECKBOX "Oprește facilitățile din Accesi&bilitate după o perioadă inactivă de:",
95 IDC_RESET_BOX, 12, 18, 222, 14
96 COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, 24, 38, 60, 47,
97 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
98 GROUPBOX "Notificare", -1, 6, 63, 234, 47
99 AUTOCHECKBOX "Afișează &mesaj de înștiințare la pornirea unei facilități", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
100 12, 72, 222, 14
101 AUTOCHECKBOX "S&emnalizează sonor activarea/dezactivarea funcționalităților", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
102 12, 90, 222, 14
103 GROUPBOX "Dispozitive de intrare alternative", -1, 6, 115, 234, 47
104 LTEXT "Această opțiune vă permite conectarea dispozitivelor de intrare alternative tastaturii sau șoricelului.",
105 -1, 12, 124, 222, 20
106 AUTOCHECKBOX "Permite &dispozitive alternative", IDC_SERIAL_BOX, 12, 142, 126, 14
107 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_SERIAL_BUTTON, 144, 142, 90, 14
108 GROUPBOX "Opțiuni administrative", -1, 6, 169, 234, 47
109 AUTOCHECKBOX "Aplică preferințele de accesibilitate la a&utentificare", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
110 12, 178, 222, 14
111 AUTOCHECKBOX "Instituie &configurația curentă ca implicită pentru noii utilizatori", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
112 12, 196, 222, 14
113 END
114
115 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
117 CAPTION "Opțiuni pentru TasteLipicioase"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 BEGIN
120 GROUPBOX "Activare din taste", -1, 6, 11, 234, 62
121 LTEXT "Apăsați tasta «Shift» de 5 ori pentru a activa TasteLipicioase.",
122 -1, 12, 20, 222, 29
123 AUTOCHECKBOX "&Permite activarea din taste", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
124 GROUPBOX "Preferințe", -1, 6, 83, 234, 44
125 AUTOCHECKBOX "&Blochează tasta specială prin dubla ei apăsare", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
126 12, 94, 222, 14
127 AUTOCHECKBOX "&Dezactivează TasteLipicioase la apăsarea simultană a două taste", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
128 12, 106, 222, 14
129 GROUPBOX "Notificări", -1, 6, 133, 234, 44
130 AUTOCHECKBOX "S&emnalizează sonor apăsarea tastelor speciale", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
131 12, 148, 222, 14
132 AUTOCHECKBOX "&Afișează pe ecran starea accesibilității TasteLipicioase", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
133 12, 160, 222, 14
134 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 135, 207, 50, 14
135 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
136 END
137
138 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
139 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
140 CAPTION "Opțiuni pentru FiltruTaste"
141 FONT 8, "MS Shell Dlg"
142 BEGIN
143 GROUPBOX "Activare din taste", -1, 6, 11, 234, 62
144 LTEXT "Combinația de activare a accesibilității FiltruTaste: \nApăsați «Shift» (dreapta) timp de 8 secunde.",
145 -1, 12, 20, 222, 29
146 AUTOCHECKBOX "&Permite activarea din taste", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 126, 14
147 GROUPBOX "Opțiuni de filtrare", -1, 6, 79, 234, 79
148 AUTORADIOBUTTON "Ign&oră apăsarea repetată", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
149 12, 91, 120, 11, WS_GROUP | WS_TABSTOP
150 AUTORADIOBUTTON "Igno&ră apăsarea scurtă și reduce rata de repetiție", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
151 12, 106, 120, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
152 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, 144, 88, 90, 14, WS_GROUP
153 PUSHBUTTON "Opți&uni…", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, 144, 106, 90, 14, WS_GROUP
154 LTEXT "&Câmp de text pentru testarea opțiunilor FiltruTaste:", -1, 12, 129, 222, 11
155 EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, 12, 138, 222, 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
156 GROUPBOX "Notificări", -1, 6, 161, 234, 41
157 AUTOCHECKBOX "S&emnalizează sonor apăsarea și acceptul unei taste", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
158 12, 169, 222, 10
159 AUTOCHECKBOX "&Afișează pe ecran starea pentru FiltruTaste", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
160 12, 188, 222, 10
161 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 135, 207, 50, 14
162 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
163 END
164
165 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
166 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
167 CAPTION "Opțiuni pentru TasteDeComutare"
168 FONT 8, "MS Shell Dlg"
169 BEGIN
170 GROUPBOX "Activare din taste", -1, 6, 11, 234, 62
171 LTEXT "Combinația de activare a accesibilității TasteDeComutare: \nApăsați «Num Lock» timp de 5 secunde.",
172 -1, 12, 20, 222, 29
173 AUTOCHECKBOX "&Permite activarea din taste", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
174 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 135, 207, 50, 14
175 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
176 END
177
178 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
179 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
180 CAPTION "Opțiuni pentru ContrastSporit"
181 FONT 8, "MS Shell Dlg"
182 BEGIN
183 GROUPBOX "Activare din taste", -1, 6, 11, 234, 62
184 LTEXT "Combinația de activare a accesibilității ContrastSporit: \nApăsați «Alt» (stânga) + «Shift» (stânga) + «Print Screen».",
185 -1, 12, 20, 222, 29
186 AUTOCHECKBOX "&Permite activarea din taste", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
187 GROUPBOX "Schema de culori ContrastSporit:", -1, 6, 83, 234, 44
188 LTEXT "S&chema de culori curentă:", -1, 12, 94, 222, 11
189 COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, 12, 103, 222, 56,
190 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
191 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 135, 207, 50, 14
192 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
193 END
194
195 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
196 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
197 CAPTION "Opțiuni TasteȘoricel"
198 FONT 8, "MS Shell Dlg"
199 BEGIN
200 GROUPBOX "Activare din taste", -1, 6, 11, 234, 62
201 LTEXT "Combinația de activare a accesibilității TasteȘoricel: \nApăsați «Alt» (stâng) + «Shift» (stâng) + «Num Lock».",
202 -1, 12, 20, 222, 29
203 AUTOCHECKBOX "P&ermite activarea din taste", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
204 12, 49, 222, 14
205 GROUPBOX "Viteză indicator", -1, 6, 83, 234, 83
206 LTEXT "Viteză &maximă:", -1, 12, 96, 48, 11
207 LTEXT "Mică", -1, 66, 96, 18, 11
208 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
209 90, 94, 114, 20
210 LTEXT "Mare", -1, 204, 96, 18, 11
211 LTEXT "A&ccelerație:", -1, 12, 123, 48, 11
212 LTEXT "Mică", -1, 66, 123, 18, 11
213 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
214 90, 121, 114, 20
215 LTEXT "Mare", -1, 204, 123, 18, 11
216 AUTOCHECKBOX "&Voi folosi «Ctrl» pentru a mări viteza, «Shift» pentru a o micșora", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
217 12, 142, 222, 14
218 LTEXT "Pornire TasteȘoricel când «Num Lock» este:", -1, 6, 171, 150, 11
219 AUTORADIOBUTTON "&Pornit", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, 162, 171, 30, 11
220 AUTORADIOBUTTON "&Oprit", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, 198, 171, 30, 11
221 AUTOCHECKBOX "&Afișează pe ecran starea pentru TasteȘoricel", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
222 6, 184, 222, 14
223 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 135, 207, 50, 14
224 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
225 END
226
227 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
228 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
229 CAPTION "Opțiuni avansate pentru FiltruTaste"
230 FONT 8, "MS Shell Dlg"
231 BEGIN
232 GROUPBOX "Taste bruște", -1, 6, 11, 234, 47
233 LTEXT "Ign&oră apăsările repetate de taste mai rapide de:", -1, 12, 21, 222, 20
234 COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, 12, 34, 222, 56,
235 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
236 LTEXT "&Zonă de test:", -1, 6, 68, 48, 11
237 EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, 60, 65, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
238 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 135, 207, 50, 14
239 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
240 END
241
242 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
243 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
244 CAPTION "Opțiuni avansate pentru FiltruTaste"
245 FONT 8, "MS Shell Dlg"
246 BEGIN
247 GROUPBOX "Repetare tastă apăsată", -1, 6, 11, 234, 106
248 LTEXT "Înlocuiește opțiunile de Tastatură (din Panoul de control):",
249 -1, 12, 20, 222, 20
250 AUTORADIOBUTTON "N&u permite apăsarea continuă a tastelor", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, 12, 32, 150, 11, WS_GROUP
251 AUTORADIOBUTTON "În&cetinește rata de repetiție a tastelor:", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, 12, 45, 140, 11
252 LTEXT "Acti&vează modul de apăsare repetată (abia) după:", -1, 24, 60, 180, 11
253 COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, 24, 71, 210, 56,
254 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
255 LTEXT "&Rata de repetare a tastei (încontinuu) apăsate:", -1, 24, 89, 160, 11
256 COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, 24, 100, 210, 65,
257 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
258 GROUPBOX "Taste lente", -1, 6, 124, 234, 42
259 LTEXT "T&astele necesită o apăsare de minim:", -1, 12, 133, 222, 11
260 COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, 12, 150, 222, 74,
261 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
262 LTEXT "&Zonă de test:", -1, 6, 178, 48, 11
263 EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, 60, 180, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
264 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 135, 207, 50, 14
265 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
266 END
267
268 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
269 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
270 CAPTION "Opțiuni pentru dispozitive de intrare alternative"
271 FONT 8, "MS Shell Dlg"
272 BEGIN
273 GROUPBOX "Dispozitive de intrare alternative", -1, 6, 11, 234, 92
274 LTEXT "Specificați portul de la care veți conecta dispozitivele alternative.",
275 -1, 12, 20, 222, 20
276 LTEXT "&Portul serial:", -1, 12, 34, 222, 20
277 COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, 12, 45, 222, 56,
278 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
279 LTEXT "&Rata baud:", -1, 12, 65, 222, 20
280 COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, 12, 76, 222, 74,
281 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
282 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 135, 207, 50, 14
283 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
284 END
285
286 STRINGTABLE
287 BEGIN
288 IDS_CPLSYSTEMNAME "Accesibilitate"
289 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Modificarea opțiunilor de accesibilitate pentru acest calculator."
290 IDS_SENTRY_NONE "[nespecificată]"
291 IDS_SENTRY_TITLE "Clipire bară de titlu"
292 IDS_SENTRY_WINDOW "Clipire fereastră activă"
293 IDS_SENTRY_DISPLAY "Clipire spațiu de lucru"
294 IDS_SECONDS "secunde"
295 IDS_MINUTES "minute"
296 END