c430a3435767e6a6dd0c0a3091de8f745b8f21df
[reactos.git] / dll / cpl / access / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, 246, 228
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Düğme Takımı"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 GROUPBOX "Yapışkan Düğmeler", -1, 6, 11, 234, 62
11 LTEXT "Eğer bir kez bir düğmeye basarak Üst Damga, Denetim ve Seçenek düğmelerini kullanmak istiyorsanız Yapışkan Düğmeler'i kullanınız.",
12 -1, 12, 20, 222, 29
13 AUTOCHECKBOX "&Yapışkan Düğmeler'i Kullan", IDC_STICKY_BOX, 12, 49, 126, 14
14 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_STICKY_BUTTON, 144, 49, 90, 14
15 GROUPBOX "Süzgeç Düğmeleri", -1, 6, 79, 234, 67
16 LTEXT "Eğer ReactOS'un kısa veyâ yinelenen düğme vuruşlarını yok saymasını veyâ yinelenme hızını yavaşlatmasını istiyorsanız Süzgeç Düğmeleri'ni kullanınız.",
17 -1, 12, 89, 222, 29
18 AUTOCHECKBOX "&Süzgeç Düğmeleri'ni Kullan", IDC_FILTER_BOX, 12, 121, 126, 14
19 PUSHBUTTON "Aya&rlar", IDC_FILTER_BUTTON, 144, 121, 90, 14
20 GROUPBOX "Geçiş Düğmeleri", -1, 6, 145, 234, 62
21 LTEXT "Eğer Büyük Harf Kilidi'ni, Sayılık Kilit'i ve Kaydırma Kilidi'ni basarken ses duymanızı istiyorsanız Geçiş Düğmeleri'ni kullanınız.",
22 -1, 12, 161, 222, 20
23 AUTOCHECKBOX "&Geçiş Düğmeleri'ni Kullan", IDC_TOGGLE_BOX, 12, 184, 126, 14
24 PUSHBUTTON "Ayar&lar", IDC_TOGGLE_BUTTON, 144, 184, 90, 14
25 AUTOCHECKBOX "&İzlencelerde Ek Düğme Takımı Yardımı Göster", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
26 6, 212, 234, 14
27 END
28
29 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, 246, 228
30 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
31 CAPTION "Ses"
32 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
33 BEGIN
34 GROUPBOX "Ses Nöbetçisi", -1, 6, 11, 234, 98
35 LTEXT "Eğer dizgeniz bir ses çıkardığında ReactOS'un görmelik uyarılar oluşturmasını istiyorsanız Ses Nöbetçisi'ni kullanınız.",
36 -1, 12, 20, 222, 29
37 AUTOCHECKBOX "&Ses Nöbetçisi'ni Kullan", IDC_SENTRY_BOX, 12, 49, 90, 14
38 LTEXT "&Aşağıdaki Uyarıyı Kullan:", IDC_SENTRY_TEXT, 12, 72, 222, 11
39 COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, 12, 83, 222, 56,
40 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
41 GROUPBOX "Ses Göster", -1, 6, 115, 234, 67
42 LTEXT "Konuşma alt yazılarını ve çıkardıkları sesleri göstermek nedeniyle izlencelerinize bildirmek için Ses Göster'i kullanınız.",
43 -1, 12, 125, 222, 29
44 AUTOCHECKBOX "S&es Göster'i Kullan", IDC_SSHOW_BOX, 12, 148, 222, 14
45 END
46
47 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, 246, 228
48 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
49 CAPTION "Görüntü"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
51 BEGIN
52 GROUPBOX "Yüksek Karşıtlık", -1, 6, 11, 234, 62
53 LTEXT "Eğer ReactOS'un kolay okuma için tasarlanmış renklerle yazı tiplerini kullanmasını istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.",
54 -1, 12, 20, 222, 29
55 AUTOCHECKBOX "&Yüksek Karşıtlık Kullan", IDC_CONTRAST_BOX, 12, 49, 126, 14
56 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_CONTRAST_BUTTON, 144, 49, 90, 14
57 GROUPBOX "İmleç Ayarları", -1, 6, 79, 234, 115
58 LTEXT "İmleç genişliğini ve imlecin yanıp sönme hızını değiştirmek için sürgüleri kullanınız.",
59 -1, 12, 88, 222, 20
60 CTEXT "Ya&nıp Sönme Hızı:", -1, 12, 115, 222, 11
61 LTEXT "Yok", -1, 18, 130, 36, 11
62 LTEXT "Hızlı", -1, 192, 130, 36, 11
63 CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
64 60, 124, 126, 20
65 CTEXT "&İmleç Genişliği:", -1, 12, 151, 222, 11
66 LTEXT "Dar", -1, 18, 171, 36, 11
67 LTEXT "Geniş", -1, 192, 171, 36, 11
68 CONTROL "", IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
69 60, 169, 126, 20
70 LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, 18, 142, 24, 16
71 END
72
73 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
74 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
75 CAPTION "Fâre"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
77 BEGIN
78 GROUPBOX "Fâre Düğmeleri", -1, 6, 11, 234, 62
79 LTEXT "Eğer imleci düğme takımınızdaki sayılık düğme takımıyla denetlemek istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.",
80 -1, 12, 20, 222, 29
81 AUTOCHECKBOX "&Fâre Düğmeleri'ni Kullan", IDC_MOUSE_BOX, 12, 49, 126, 14
82 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_MOUSE_BUTTON, 144, 49, 90, 14
83 END
84
85 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
86 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
87 CAPTION "Umûmî"
88 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
89 BEGIN
90 GROUPBOX "Kendiliğinden Sıfırla", -1, 6, 11, 234, 47
91 AUTOCHECKBOX "&Şu Denli Boşta Kaldıktan Sonra Erişilebilirlik Husûsiyetlerini Kapat:",
92 IDC_RESET_BOX, 12, 18, 222, 14
93 COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, 24, 38, 60, 47,
94 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
95 GROUPBOX "Bildirim", -1, 6, 63, 234, 47
96 AUTOCHECKBOX "&Bir Husûsiyet Açıldığında Uyarı İletisi Göster", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
97 12, 72, 222, 14
98 AUTOCHECKBOX "B&ir Husûsiyet Açıldığında ve Kapatıldığında Bir Ses Çıkar", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
99 12, 90, 222, 14
100 GROUPBOX "Dizilik Düğme Aygıtları", -1, 6, 115, 234, 47
101 LTEXT "Dizilik Düğme aygıtları, düğme takımı ve fâre husûsiyetleri için başka erişim sağlar.",
102 -1, 12, 124, 222, 20
103 AUTOCHECKBOX "&Dizilik Düğme Aygıtlarını Destekle", IDC_SERIAL_BOX, 12, 142, 126, 14
104 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_SERIAL_BUTTON, 144, 142, 90, 14
105 GROUPBOX "Yönetim Seçenekleri", -1, 6, 169, 234, 47
106 AUTOCHECKBOX "&Oturum Açma Masaüstüne Tüm Ayarları Uygula", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
107 12, 178, 222, 14
108 AUTOCHECKBOX "&Yeni Oluşturulacak Kullanıcılar İçin Ön Tanımlılara Tüm Ayarları Uygula", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
109 12, 196, 222, 14
110 END
111
112 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
113 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
114 CAPTION "Yapışkan Düğmeler Ayarları"
115 FONT 8, "MS Shell Dlg"
116 BEGIN
117 GROUPBOX "Düğmeler", -1, 6, 11, 234, 62
118 LTEXT "Yapışkan Düğmeler husûsiyetini etkinleştirmek için Üst Damga düğmesine 5 kez basınız.",
119 -1, 12, 20, 222, 29
120 AUTOCHECKBOX "&Yapışkan Düğmeler'i Etkinleştir", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
121 GROUPBOX "Seçenekler", -1, 6, 83, 234, 44
122 AUTOCHECKBOX "&Kilitlemek İçin İki Kez Değiştirici Düğmeye Bas", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
123 12, 94, 222, 14
124 AUTOCHECKBOX "&Eğer İki Düğmeye Birden Basılırsa Yapışkan Düğmeler'i Kapat", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
125 12, 106, 222, 14
126 GROUPBOX "Bildirimler", -1, 6, 133, 234, 44
127 AUTOCHECKBOX "&Değiştirici Düğmeye Basıldığında Ses Çıkar", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
128 12, 148, 222, 14
129 AUTOCHECKBOX "&Görüntülükte Yapışkan Düğmeler Durumunu Göster", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
130 12, 160, 222, 14
131 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 135, 207, 50, 14
132 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
133 END
134
135 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
136 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
137 CAPTION "Süzgeç Düğmeleri Ayarları"
138 FONT 8, "MS Shell Dlg"
139 BEGIN
140 GROUPBOX "Düğme Takımı Kısayolu", -1, 6, 11, 234, 62
141 LTEXT "Süzgeç Düğmeleri İçin Kısayol: \nSağ Üst Damga'ya 8 sâniye süresince basılı tutunuz.",
142 -1, 12, 20, 222, 29
143 AUTOCHECKBOX "&Kısayol Kullan", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 126, 14
144 GROUPBOX "Süzgeç Ayarları", -1, 6, 79, 234, 79
145 AUTORADIOBUTTON "&Yinelenen Düğme Vuruşlarını Yok Say", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
146 12, 91, 120, 11, WS_GROUP | WS_TABSTOP
147 AUTORADIOBUTTON "&Hızlı Düğme Vuruşlarını Yok Say ve Yinelenme Hızını Düşür", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
148 12, 106, 120, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
149 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, 144, 88, 90, 14, WS_GROUP
150 PUSHBUTTON "Aya&rlar", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, 144, 106, 90, 14, WS_GROUP
151 LTEXT "Ayar&ları sınamak için şuraya tıklayınız ve birşeyler yazınız:", -1, 12, 129, 222, 11
152 EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, 12, 138, 222, 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
153 GROUPBOX "Bildirimler", -1, 6, 161, 234, 41
154 AUTOCHECKBOX "&Düğmelere Basıldığında veyâ Doğrulandığında Ses Çıkar", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
155 12, 169, 222, 10
156 AUTOCHECKBOX "&Görüntülükte Süzgeç Düğmeleri Durumunu Göster", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
157 12, 188, 222, 10
158 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 135, 207, 50, 14
159 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
160 END
161
162 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
163 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
164 CAPTION "Geçiş Düğmeleri Ayarları"
165 FONT 8, "MS Shell Dlg"
166 BEGIN
167 GROUPBOX "Düğme Takımı Kısayolu", -1, 6, 11, 234, 62
168 LTEXT "Geçiş Düğmeleri İçin Kısayol: \nSayılık Kilit'e beş sâniye süresince basılı tutunuz.",
169 -1, 12, 20, 222, 29
170 AUTOCHECKBOX "&Kısayol Kullan", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
171 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 135, 207, 50, 14
172 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
173 END
174
175 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
176 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
177 CAPTION "Yüksek Karşıtlık Ayarları"
178 FONT 8, "MS Shell Dlg"
179 BEGIN
180 GROUPBOX "Düğme Takımı Kısayolu", -1, 6, 11, 234, 62
181 LTEXT "Yüksek Karşıtlık İçin Kısayol: \nSol Seçenek, Sol Üst Damga ve Görüntülüğü Yazdır'a birlikte basınız.",
182 -1, 12, 20, 222, 29
183 AUTOCHECKBOX "&Kısayol Kullan", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
184 GROUPBOX "Yüksek Karşıtlık Renk Düzeni", -1, 6, 83, 234, 44
185 LTEXT "&Şimdiki Renk Düzeni:", -1, 12, 94, 222, 11
186 COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, 12, 103, 222, 56,
187 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
188 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 135, 207, 50, 14
189 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
190 END
191
192 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
193 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
194 CAPTION "Fâre Düğmeleri Ayarları"
195 FONT 8, "MS Shell Dlg"
196 BEGIN
197 GROUPBOX "Düğme Takımı Kısayolu", -1, 6, 11, 234, 62
198 LTEXT "Fâre Düğmeleri İçin Kısayol: \nSol Seçenek, Sol Üst Damga ve Sayılık Kilit'e birlikte basınız.",
199 -1, 12, 20, 222, 29
200 AUTOCHECKBOX "&Kısayol Kullan", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
201 12, 49, 222, 14
202 GROUPBOX "İmleç Hızı", -1, 6, 83, 234, 83
203 LTEXT "&En Yüksek Hız:", -1, 12, 96, 48, 11
204 LTEXT "Düşük", -1, 66, 96, 18, 11
205 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
206 90, 94, 114, 20
207 LTEXT "Yüksek", -1, 204, 96, 18, 11
208 LTEXT "&İvme:", -1, 12, 123, 48, 11
209 LTEXT "Az", -1, 66, 123, 18, 11
210 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
211 90, 121, 114, 20
212 LTEXT "Çok", -1, 204, 123, 18, 11
213 AUTOCHECKBOX "&Hızlandırmak İçin Denetim'e, Yavaşlatmak İçin Üst Damga'ya Basılı Tut", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
214 12, 142, 222, 14
215 LTEXT "Sayılık Kilit Şöyleyken Fâre Düğmeleri'ni Kullan:", -1, 6, 171, 120, 11
216 AUTORADIOBUTTON "&Açık", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, 162, 171, 30, 11
217 AUTORADIOBUTTON "Ka&palı", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, 198, 171, 30, 11
218 AUTOCHECKBOX "&Görüntülükte Fâre Düğmeleri Durumunu Göster", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
219 6, 184, 222, 14
220 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 135, 207, 50, 14
221 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
222 END
223
224 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
225 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
226 CAPTION "Gelişmiş Süzgeç Düğmeleri Ayarları"
227 FONT 8, "MS Shell Dlg"
228 BEGIN
229 GROUPBOX "Sıçrama Düğmeleri", -1, 6, 11, 234, 47
230 LTEXT "&Şundan Daha Hızlı Yinelenen Düğme Vuruşlarını Yok Say:", -1, 12, 21, 222, 20
231 COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, 12, 34, 222, 56,
232 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
233 LTEXT "&Sınama Yeri:", -1, 6, 68, 48, 11
234 EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, 60, 65, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
235 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 135, 207, 50, 14
236 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
237 END
238
239 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
240 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
241 CAPTION "Gelişmiş Süzgeç Düğmeleri Ayarları"
242 FONT 8, "MS Shell Dlg"
243 BEGIN
244 GROUPBOX "Yinelenen Düğmeler", -1, 6, 11, 234, 106
245 LTEXT "Düğme Takımı Denetim Masası'ndaki Ayarları Geçersiz Kıl:",
246 -1, 12, 20, 222, 20
247 AUTORADIOBUTTON "&Düğme Takımı Yinelenmesi Yok", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, 12, 32, 78, 11, WS_GROUP
248 AUTORADIOBUTTON "D&üğme Takımı Yinelenme Hızını Düşür", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, 12, 45, 131, 11
249 LTEXT "&Yinelenme Gecikmesi:", -1, 24, 60, 60, 11
250 COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, 24, 71, 210, 56,
251 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
252 LTEXT "Y&inelenme Hızı:", -1, 24, 89, 60, 11
253 COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, 24, 100, 210, 65,
254 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
255 GROUPBOX "Yavaşlatma Düğmeleri", -1, 6, 124, 234, 42
256 LTEXT "Dü&ğmeler Şu Denli Basılı Tutulmuş Olmalıdır:", -1, 12, 133, 222, 11
257 COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, 12, 150, 222, 74,
258 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
259 LTEXT "&Sınama Yeri:", -1, 6, 178, 48, 11
260 EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, 60, 180, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
261 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 135, 207, 50, 14
262 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
263 END
264
265 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
266 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
267 CAPTION "Dizilik Düğme Ayarları"
268 FONT 8, "MS Shell Dlg"
269 BEGIN
270 GROUPBOX "Dizilik Düğmeler", -1, 6, 11, 234, 92
271 LTEXT "Başka bir giriş aygıtı bağlayacağınız bir giriş seçiniz.",
272 -1, 12, 20, 222, 20
273 LTEXT "&Dizilik Giriş:", -1, 12, 34, 222, 20
274 COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, 12, 45, 222, 56,
275 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
276 LTEXT "&Baud Hızı:", -1, 12, 65, 222, 20
277 COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, 12, 76, 222, 74,
278 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
279 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 135, 207, 50, 14
280 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
281 END
282
283 STRINGTABLE
284 BEGIN
285 IDS_CPLSYSTEMNAME "Erişilebilirlik"
286 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Bilgisayarınız için erişilebilirlik husûsiyetlerini şahsîleştirir."
287 IDS_SENTRY_NONE "[Yok]"
288 IDS_SENTRY_TITLE "Başlık Çubuğunu Yanıp Söndür"
289 IDS_SENTRY_WINDOW "Etkin Pencereyi Yanıp Söndür"
290 IDS_SENTRY_DISPLAY "Masaüstüyü Yanıp Söndür"
291 IDS_SECONDS "Sâniye"
292 IDS_MINUTES "Dakîka"
293 END