[ACCESS] Reposition the "ToggleKeys" group box control (#1541)
[reactos.git] / dll / cpl / access / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: Accessibility Control Panel Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/access/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for Accessibility Control Panel Applet
6 * TRANSLATORS: Rostislav Zabolotny, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, 246, 228
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Клавіатура"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 GROUPBOX "Залипання клавіш", -1, 6, 11, 234, 62
17 LTEXT "Введення комбінацій з клавішами Shift, Ctrl чи Alt, натискаючи клавіші послідовно.",
18 -1, 12, 20, 222, 29
19 AUTOCHECKBOX "&Залипання клавіш", IDC_STICKY_BOX, 12, 53, 126, 14
20 PUSHBUTTON "&Налаштування", IDC_STICKY_BUTTON, 149, 53, 85, 14
21 GROUPBOX "Фільтрація вводу", -1, 6, 79, 234, 67
22 LTEXT "Ігнорування випадкових короткочасних або повторюваних затискань клавіш.",
23 -1, 12, 89, 222, 29
24 AUTOCHECKBOX "Використовувати &фільтрацію вводу", IDC_FILTER_BOX, 12, 125, 150, 14
25 PUSHBUTTON "Н&алаштування", IDC_FILTER_BUTTON, 149, 125, 85, 14
26 GROUPBOX "Озвучування переключення режимів", -1, 6, 148, 234, 62
27 LTEXT "При зміні стану клавіш Caps Lock, Num Lock і Scroll Lock звучить сигнал.",
28 -1, 12, 161, 222, 20
29 AUTOCHECKBOX "&Озвучування", IDC_TOGGLE_BOX, 12, 188, 126, 14
30 PUSHBUTTON "На&лаштування", IDC_TOGGLE_BUTTON, 149, 188, 85, 14
31 AUTOCHECKBOX "&Додаткові відомості про роботу із клавіатурою в програмах", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
32 6, 212, 234, 14
33 END
34
35 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, 246, 228
36 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
37 CAPTION "Звук"
38 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
39 BEGIN
40 GROUPBOX "Візуальне сповіщення", -1, 6, 11, 234, 98
41 LTEXT "Звукові сигнали системи супроводжуються візуальною інформацією.",
42 -1, 12, 20, 222, 29
43 AUTOCHECKBOX "Віз&уальне сповіщення", IDC_SENTRY_BOX, 12, 49, 92, 14
44 LTEXT "Інформувати користувача:", IDC_SENTRY_TEXT, 12, 72, 222, 11
45 COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, 12, 83, 222, 56,
46 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
47 GROUPBOX "Субтитри", -1, 6, 115, 234, 67
48 LTEXT "Супровід звуку і мови в програмах субтитрами.",
49 -1, 12, 125, 222, 29
50 AUTOCHECKBOX "С&убтитри", IDC_SSHOW_BOX, 12, 148, 222, 14
51 END
52
53 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, 246, 228
54 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
55 CAPTION "Екран"
56 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
57 BEGIN
58 GROUPBOX "Висока контрастність", -1, 6, 11, 234, 62
59 LTEXT "Використання системи кольорів і шрифтів, які полекшують зорове сприйняття тексту.",
60 -1, 12, 20, 222, 29
61 AUTOCHECKBOX "&Висока контрастність", IDC_CONTRAST_BOX, 12, 49, 126, 14
62 PUSHBUTTON "Н&алаштування", IDC_CONTRAST_BUTTON, 144, 49, 90, 14
63 GROUPBOX "Параметри курсору", -1, 6, 79, 234, 115
64 LTEXT "Налаштування частоти миготіння і товщини курсору.",
65 -1, 12, 88, 222, 20
66 CTEXT "Частота миготіння:", -1, 12, 115, 222, 11
67 LTEXT "Відсутнє", -1, 18, 130, 36, 11
68 LTEXT "Швидке", -1, 192, 130, 36, 11
69 CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
70 60, 124, 126, 20
71 CTEXT "Товщина курсору:", -1, 12, 151, 222, 11
72 LTEXT "Вузький", -1, 18, 171, 36, 11
73 LTEXT "Широкий", -1, 192, 171, 36, 11
74 CONTROL "", IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
75 60, 169, 126, 20
76 LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, 18, 142, 24, 16
77 END
78
79 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
80 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
81 CAPTION "Миша"
82 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
83 BEGIN
84 GROUPBOX "Керування вказівником миші з клавіатури", -1, 6, 11, 234, 62
85 LTEXT "Керування мишею із цифрової панелі клавіатури.",
86 -1, 12, 20, 222, 29
87 AUTOCHECKBOX "&Керування з клавіатури", IDC_MOUSE_BOX, 12, 49, 126, 14
88 PUSHBUTTON "Н&алаштування", IDC_MOUSE_BUTTON, 144, 49, 90, 14
89 END
90
91 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
92 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
93 CAPTION "Загальні"
94 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
95 BEGIN
96 GROUPBOX "Автоматичне скидання спеціальних можливостей", -1, 6, 11, 234, 47
97 AUTOCHECKBOX "&Відключати спеціальні можливості в разі простою протягом:",
98 IDC_RESET_BOX, 12, 18, 222, 14
99 COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, 24, 38, 60, 47,
100 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
101 GROUPBOX "Сповіщення", -1, 6, 63, 234, 47
102 AUTOCHECKBOX "&Показувати попередження при ввімкненні режиму", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
103 12, 72, 222, 14
104 AUTOCHECKBOX "П&одавати звуковий сигнал при зміні режиму", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
105 12, 90, 222, 14
106 GROUPBOX "Альтрернативні пристрої вводу", -1, 6, 115, 234, 47
107 LTEXT "Використання альтернативних пристроїв вводу, які заміняють мишу і клавіатуру.",
108 -1, 12, 124, 222, 20
109 AUTOCHECKBOX "&Альтернативні пристрої вводу", IDC_SERIAL_BOX, 12, 142, 126, 14
110 PUSHBUTTON "&Налаштування", IDC_SERIAL_BUTTON, 144, 142, 90, 14
111 GROUPBOX "Адміністративні параметри", -1, 6, 169, 234, 47
112 AUTOCHECKBOX "Зас&тосувати до робочого стола входу до системи", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
113 12, 178, 222, 14
114 AUTOCHECKBOX "&Застосовувати для всіх нових користувачів", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
115 12, 196, 222, 14
116 END
117
118 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
119 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
120 CAPTION "Налаштування режиму залипання клавіш"
121 FONT 8, "MS Shell Dlg"
122 BEGIN
123 GROUPBOX "Увімкнення режиму", -1, 6, 11, 234, 62
124 LTEXT "Натискання клавіші SHIFT 5 разів активує режим залипання клавіш.",
125 -1, 12, 20, 222, 29
126 AUTOCHECKBOX "&Використовувати такий спосіб увімкнення", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
127 GROUPBOX "Параметри", -1, 6, 83, 234, 44
128 AUTOCHECKBOX "&Щоб заблокувати службову клавішу, натисніть її двічі", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
129 12, 94, 222, 14
130 AUTOCHECKBOX "&Вимикати залипання натисненням двох клавіш одночасно", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
131 12, 106, 222, 14
132 GROUPBOX "Інформування", -1, 6, 133, 234, 44
133 AUTOCHECKBOX "&Звуковий сигнал при натискансненні службової клавіші", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
134 12, 148, 222, 14
135 AUTOCHECKBOX "&Показувати стан Залипання клавіш на екрані", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
136 12, 160, 222, 14
137 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
138 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
139 END
140
141 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
142 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
143 CAPTION "Налаштування режиму фільтрації"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 GROUPBOX "Увімкнення режиму", -1, 6, 11, 234, 62
147 LTEXT "Викликом з клавіатури є \nУтримування правої клавіші <Shift> впродовж 8 секунд",
148 -1, 12, 20, 222, 29
149 AUTOCHECKBOX "&Використовувати швидкий виклик", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 126, 14
150 GROUPBOX "Налаштування фільтру", -1, 6, 79, 234, 79
151 AUTORADIOBUTTON "&Ігнорувати повторні натискання", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
152 12, 91, 126, 11, WS_GROUP | WS_TABSTOP
153 AUTORADIOBUTTON "Ігнорувати &короткочасні натис-\nнення і зменшити їх частоту", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
154 12, 106, 120, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
155 PUSHBUTTON "&Налаштування", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, 144, 88, 90, 14, WS_GROUP
156 PUSHBUTTON "На&лаштування", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, 144, 106, 90, 14, WS_GROUP
157 LTEXT "Н&атисніть тут щоб перевірити налаштування:", -1, 12, 129, 222, 11
158 EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, 12, 138, 222, 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
159 GROUPBOX "Інформування", -1, 6, 161, 234, 41
160 AUTOCHECKBOX "&Подавати тон, коли натискання клавіші прийнято", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
161 12, 169, 222, 10
162 AUTOCHECKBOX "По&казувати стан 'Фільтрації вводу' на екрані", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
163 12, 188, 222, 10
164 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
165 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
166 END
167
168 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
170 CAPTION "Озвучування перемикання режимів"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 GROUPBOX "Увімкнення режиму", -1, 6, 11, 234, 62
174 LTEXT "Для швикої активації\nУтримуйте клавішу <Num Lock> впродовж п'яти секунд.",
175 -1, 12, 20, 222, 29
176 AUTOCHECKBOX "Вико&ристовувати такий швикдий виклик", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
177 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
178 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
179 END
180
181 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
182 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
183 CAPTION "Налаштування високої контрастності"
184 FONT 8, "MS Shell Dlg"
185 BEGIN
186 GROUPBOX "Увімкнення режиму", -1, 6, 11, 234, 62
187 LTEXT "Для активації \nнатисніть <ALT_зліва+SHIFT_зліва +PRINT SCREEN>.",
188 -1, 12, 20, 222, 29
189 AUTOCHECKBOX "&Використовувати такий спосіб увімкнення", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
190 GROUPBOX "Контрастна схема оформлення", -1, 6, 83, 234, 44
191 LTEXT "Поточна контрастна схема оформлення:", -1, 12, 94, 222, 11
192 COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, 12, 103, 222, 56,
193 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
194 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
195 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
196 END
197
198 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
199 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
200 CAPTION "Налаштування керування вказівником із клавіатури"
201 FONT 8, "MS Shell Dlg"
202 BEGIN
203 GROUPBOX "Увімкнення режиму", -1, 6, 11, 234, 62
204 LTEXT "Щоб увімкнути режим керування вказівником із клавіатури: \nНатисніть клавіші <ALT_зліва+SHIFT_зліва + NUM LOCK>.",
205 -1, 12, 20, 222, 29
206 AUTOCHECKBOX "&Використовувати такий спосіб увімкнення", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
207 12, 49, 222, 14
208 GROUPBOX "Швидкість руху вказівника", -1, 6, 83, 234, 83
209 LTEXT "&Найбільша:", -1, 12, 96, 48, 11
210 LTEXT "нижче", -1, 66, 96, 24, 11
211 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
212 90, 94, 114, 20
213 LTEXT "вище", -1, 204, 96, 18, 11
214 LTEXT "&Прискорення:", -1, 12, 123, 48, 11
215 LTEXT "нижче", -1, 66, 123, 24, 11
216 CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
217 90, 121, 114, 20
218 LTEXT "вище", -1, 204, 123, 18, 11
219 AUTOCHECKBOX "CTRL - прис&корення, SHIFT - уповільення", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
220 12, 142, 222, 14
221 LTEXT "Використовувати, якщо NumLock:", -1, 6, 171, 120, 11
222 AUTORADIOBUTTON "Уві&мк", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, 162, 171, 30, 11
223 AUTORADIOBUTTON "В&имк", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, 198, 171, 30, 11
224 AUTOCHECKBOX "П&оказувати стан керування вказівником на екрані", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
225 6, 184, 222, 14
226 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
227 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
228 END
229
230 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
231 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
232 CAPTION "Додаткові параметри режиму фільтрації"
233 FONT 8, "MS Shell Dlg"
234 BEGIN
235 GROUPBOX "Повторення символів", -1, 6, 11, 234, 47
236 LTEXT "&Ігнорувати натискання клавіш, які повторюються частіше ніж:", -1, 12, 21, 222, 20
237 COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, 12, 34, 222, 56,
238 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
239 LTEXT "&Перевірка:", -1, 6, 68, 48, 11
240 EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, 60, 65, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
241 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
242 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
243 END
244
245 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
246 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
247 CAPTION "Додаткові параметри режиму фільтрації"
248 FONT 8, "MS Shell Dlg"
249 BEGIN
250 GROUPBOX "Повторення символів", -1, 6, 11, 234, 106
251 LTEXT "Зміна параметрів клавіатури на панелі керування:",
252 -1, 12, 20, 222, 20
253 AUTORADIOBUTTON "&не повторювати", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, 12, 32, 78, 11, WS_GROUP
254 AUTORADIOBUTTON "&уповільнення повторів", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, 12, 45, 131, 11
255 LTEXT "&Затримка перед повторенням:", -1, 24, 60, 60, 11
256 COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, 24, 71, 210, 56,
257 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
258 LTEXT "&Швидкість повторення:", -1, 24, 89, 60, 11
259 COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, 24, 100, 210, 65,
260 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
261 GROUPBOX "Повільне натискання клавіш", -1, 6, 124, 234, 42
262 LTEXT "&Утримування натиснутої клавіші:", -1, 12, 133, 222, 11
263 COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, 12, 150, 222, 74,
264 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
265 LTEXT "&Перевірка:", -1, 6, 178, 48, 11
266 EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, 60, 180, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
267 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
268 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
269 END
270
271 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
272 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
273 CAPTION "Настройка альтернативного пристрою вводу"
274 FONT 8, "MS Shell Dlg"
275 BEGIN
276 GROUPBOX "послідовний пристрій вводу", -1, 6, 11, 234, 92
277 LTEXT "Укажіть порт, до якого підключено альтернативний пристрій вводу.",
278 -1, 12, 20, 222, 20
279 LTEXT "&Послідовний порт:", -1, 12, 34, 222, 20
280 COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, 12, 45, 222, 56,
281 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
282 LTEXT "&Швидкість:", -1, 12, 65, 222, 20
283 COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, 12, 76, 222, 74,
284 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
285 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
286 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
287 END
288
289 STRINGTABLE
290 BEGIN
291 IDS_CPLSYSTEMNAME "Спеціальні можливості"
292 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Налаштування спеціальних можливостей Вашого комп'ютера."
293 IDS_SENTRY_NONE "[немає]"
294 IDS_SENTRY_TITLE "Підсвічувати загловок"
295 IDS_SENTRY_WINDOW "Підсвічувати активне вікно"
296 IDS_SENTRY_DISPLAY "Підсвічувати робочий стіл"
297 IDS_SECONDS "секунд"
298 IDS_MINUTES "хвилин"
299 END