- Update to r53061
[reactos.git] / dll / cpl / inetcpl / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Internet control panel applet
3 *
4 * Copyright 2010 Łukasz Wojniłowicz
5 *
6 * This library is free software; you can redistribute it and/or
7 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 * License as published by the Free Software Foundation; either
9 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 *
11 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 * Lesser General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 * License along with this library; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
19 *
20 */
21
22 #include "inetcpl.h"
23
24 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
25
26 /* UTF-8 */
27 #pragma code_page(65001)
28
29 /* "General" propsheet */
30 IDD_GENERAL DIALOG 0, 0, 320, 220
31 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
32 FONT 8, "MS Shell Dlg"
33 CAPTION "Ogólne"
34 BEGIN
35
36 GROUPBOX " Strona domowa ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 52
37 LTEXT "Możesz wybrać adres strony, która będzie twoją stroną domową.",
38 IDC_STATIC, 58, 10, 252, 10
39 EDITTEXT IDC_HOME_EDIT, 58, 22, 252, 12, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL
40 PUSHBUTTON "Użyj &bieżącej", IDC_HOME_CURRENT, 58, 36, 80, 14
41 PUSHBUTTON "Użyj d&omyślnej", IDC_HOME_DEFAULT, 144, 36, 80, 14
42 PUSHBUTTON "Użyj pu&stej", IDC_HOME_BLANK, 230, 36, 80, 14
43 GROUPBOX " Historia przeglądania ", IDC_STATIC, 4, 60, 312, 46
44 LTEXT "Możesz usunąć przechowywane strony, ciasteczka i inne dane.",
45 IDC_STATIC, 58, 72, 252, 10
46 PUSHBUTTON "&Usuń pliki...", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 86, 80, 14
47 PUSHBUTTON "Ustawie&nia...", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 86, 80, 14
48
49 END
50
51 /* "Delete browsing history" dialog */
52 IDD_DELETE_HISTORY DIALOG 0, 0, 250, 250
53 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 CAPTION "Usuwanie historii przeglądania"
56 BEGIN
57
58 AUTOCHECKBOX "Tymczasowe pliki internetowe\nKopie stron sieci Web, obrazów i certyfikatów.",
59 IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
60 AUTOCHECKBOX "Pliki cookies\nPliki przechowywane na komputerze przez witryny sieci Web w celu zapisania preferencji takich jak informacje logowania.",
61 IDC_DELETE_COOKIES, 10, 38, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
62 AUTOCHECKBOX "Historia\nLista odwiedzonych witryn sieci Web.",
63 IDC_DELETE_HISTORY, 10, 68, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
64 AUTOCHECKBOX "Dane formularzy\nZapisane informacje, które zostały wpisane w formularzach.",
65 IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 98, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
66 AUTOCHECKBOX "Hasła\nHasła uzupełniane automatycznie po zalogowaniu się do wcześniej odwiedzonej witryny Web.",
67 IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 128, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
68 DEFPUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 185, 230, 60, 15, WS_GROUP
69 PUSHBUTTON "Usuń", IDOK, 120, 230, 60, 15, WS_GROUP
70
71 END
72
73 /* "Security" propsheet */
74 IDD_SECURITY DIALOG 0, 0, 320, 220
75 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
76 FONT 8, "MS Shell Dlg"
77 CAPTION "Bezpieczeństwo"
78 BEGIN
79
80 CONTROL "Listview", IDC_SEC_LISTVIEW, "SysListView32",
81 LVS_ICON | LVS_ALIGNLEFT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_VSCROLL,
82 4, 4, 312, 58
83 LTEXT "", IDC_SEC_ZONE_INFO, 4, 68, 312, 20
84 GROUPBOX "", IDC_SEC_GROUP, 4, 88, 312, 126
85 CONTROL "trackbar", IDC_SEC_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",
86 TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_REVERSED, 8, 98, 32, 100
87 LTEXT "", IDC_SEC_LEVEL, 48, 102, 180, 12
88 LTEXT "", IDC_SEC_LEVEL_INFO, 48, 114, 260, 80
89 END
90
91 /* "Content" propsheet */
92 IDD_CONTENT DIALOG 0, 0, 320, 220
93 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
94 FONT 8, "MS Shell Dlg"
95 CAPTION "Zawartość"
96 BEGIN
97
98 GROUPBOX " Certyfikaty ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 50
99 LTEXT "Certyfikaty są używane do twojej osobistej identyfikacji oraz do identyfikacji wydawców i urzędów certyfikujących.",
100 IDC_STATIC, 58, 14, 252, 18
101 PUSHBUTTON "Certyfikaty...", IDC_CERT, 146, 34, 80, 14
102 PUSHBUTTON "Wydawcy...", IDC_CERT_PUBLISHER, 230, 34, 80, 14
103
104 END