input: Overwrite font substitutes settings on lang change
[reactos.git] / dll / cpl / input / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/input/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2015-04-12
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_PROPPAGESETTINGS DIALOGEX 0, 0, 254, 228
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Nastavení"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 LTEXT "Zvolte služby pro každý vstupní jazyk v seznamu.\nSeznam lze měnit pomocí tlačítek Přidat a Odebrat.", -1, 9, 6, 238, 25
14 CONTROL "TEXT", IDC_KEYLAYOUT_LIST, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | LVS_SINGLESEL | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_REPORT, 8, 36, 237, 101
15 PUSHBUTTON "Nas&tavit výchozí", IDC_SET_DEFAULT, 101, 159, 144, 14
16 PUSHBUTTON "&Přidat...", IDC_ADD_BUTTON, 27, 142, 70, 14
17 PUSHBUTTON "&Odebrat", IDC_REMOVE_BUTTON, 101, 142, 70, 14
18 PUSHBUTTON "&Vlastnosti...", IDC_PROP_BUTTON, 175, 142, 70, 14
19 GROUPBOX "Předvolby", -1, 7, 185, 240, 36
20 PUSHBUTTON "&Nastavení kláves...", IDC_KEY_SET_BTN, 14, 198, 110, 14
21 END
22
23 IDD_PROPPAGEADVANCEDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 254, 228
24 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
25 CAPTION "Rozšířená nastavení"
26 FONT 8, "MS Shell Dlg"
27 BEGIN
28 GROUPBOX "Nastavení systému", -1, 7, 7, 240, 70
29 AUTOCHECKBOX "&Vypnout rozšířené textové služby", IDC_TURNOFFTEXTSVCS_CB, 14, 20, 220, 12
30 LTEXT "Vybráním tohoto políčka se vypnou rozšířené textové služby ve všech\nprogramech. Toto není doporučeno pro uživatele východoasijských\njazyků, protože se zavře panel jazyků.\n", -1, 14, 40, 230, 35
31 END
32
33 IDD_KEYSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 272, 163
34 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
35 CAPTION "Pokročilé nastavení kláves"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg"
37 BEGIN
38 GROUPBOX "Caps Lock vypnout", -1, 7, 7, 258, 26
39 AUTORADIOBUTTON "Stisknutím klávesy &CAPS LOCK", IDC_PRESS_CL_KEY_RB, 14, 17, 120, 11, WS_GROUP
40 AUTORADIOBUTTON "Stisknutím klávesy &SHIFT", IDC_PRESS_SHIFT_KEY_RB, 144, 17, 120, 11, NOT WS_TABSTOP
41 GROUPBOX "Klávesové zkratky pro vstupní jazyky", -1, 7, 37, 258, 95
42 LTEXT "Akce", -1, 14, 47, 60, 9
43 RTEXT "&Posloupnost kláves", -1, 177, 47, 79, 9
44 CONTROL "", IDC_KEY_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL, 14, 57, 244, 52, WS_EX_CLIENTEDGE
45 PUSHBUTTON "&Změnit posloupnost kláves...", IDC_CHANGE_KEY_SEQ_BTN, 152, 113, 106, 14, WS_GROUP
46 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 140, 70, 14
47 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 146, 140, 70, 14
48 END
49
50 IDD_ADD DIALOGEX 20, 20, 227, 90
51 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
52 CAPTION "Přidat vstupní jazyk"
53 FONT 8, "MS Shell Dlg"
54 BEGIN
55 LTEXT "&Vstupní jazyk:", -1, 7, 7, 61, 10
56 COMBOBOX IDC_INPUT_LANG_COMBO, 7, 17, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
57 LTEXT "&Rozložení kláves/IME:", -1, 7, 36, 110, 10
58 COMBOBOX IDC_KEYBOARD_LO_COMBO, 7, 47, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
59 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 68, 50, 14
60 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 169, 68, 50, 14
61 END
62
63 IDD_CHANGE_KEY_SEQ DIALOGEX 5, 100, 230, 125
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
65 CAPTION "Změnit posloupnost kláves"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 GROUPBOX "", -1, 9, 5, 155, 110
69 AUTOCHECKBOX "&Přepnout vstupní jazyky", IDC_SWITCH_INPUT_LANG_CB, 15, 15, 105, 12
70 LTEXT "Shift", -1, 73, 37, 27, 12
71 CTEXT "+", -1, 62, 37, 8, 9
72 AUTORADIOBUTTON "&CTRL", IDC_CTRL_LANG, 29, 31, 30, 11
73 AUTORADIOBUTTON "Levý &ALT", IDC_LEFT_ALT_LANG, 29, 45, 46, 12
74 AUTOCHECKBOX "Přepnout &rozložení kláves", IDC_SWITCH_KBLAYOUTS_CB, 16, 65, 141, 12
75 LTEXT "Shift", -1, 74, 87, 27, 12
76 CTEXT "+", -1, 63, 87, 8, 9
77 AUTORADIOBUTTON "C&TRL", IDC_CTRL_LAYOUT, 30, 81, 30, 11
78 AUTORADIOBUTTON "Levý A&LT", IDC_LEFT_ALT_LAYOUT, 30, 95, 44, 12
79 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 9, 50, 14
80 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 172, 27, 50, 14
81 END
82
83 IDD_INPUT_LANG_PROP DIALOGEX 20, 20, 227, 75
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
85 CAPTION "Vlastnosti vstupních jazyků"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 LTEXT "Vstupní jazyk:", -1, 7, 7, 61, 8
89 LTEXT "", IDC_INPUT_LANG_STR, 73, 7, 129, 8
90 LTEXT "&Rozložení kláves/IME:", -1, 7, 21, 110, 10
91 COMBOBOX IDC_KB_LAYOUT_IME_COMBO, 7, 32, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
92 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 53, 52, 14
93 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 169, 53, 52, 14
94 END
95
96 STRINGTABLE
97 BEGIN
98 IDS_CPLSYSTEMNAME "Služby textu a vstupní jazyky"
99 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Upravuje nastavení pro textový vstup jazyků."
100 IDS_KEYBOARD "Klávesnice"
101 IDS_NONE "(Žádné)"
102 IDS_UNKNOWN "(Neznámé)"
103 IDS_RESTART "Restartovat počítač nyní?"
104 IDS_WHATS_THIS "Co je tohle?"
105 IDS_LANGUAGE "Jazyk"
106 IDS_LAYOUT "Rozložení kláves"
107 IDS_REM_QUESTION "Odebrat zvolené rozložení kláves?"
108 IDS_CONFIRMATION "Potvrzení"
109 IDS_LAYOUT_EXISTS "Toto rozložení již existuje."
110 IDS_LAYOUT_EXISTS2 "Toto rozložení již existuje a nemůže být přidáno."
111 IDS_CTRL_SHIFT "Ctrl+Shift"
112 IDS_LEFT_ALT_SHIFT "Levý Alt+Shift"
113 IDS_SWITCH_BET_INLANG "Přepnout mezi vstupními jazyky"
114 IDS_REBOOT_NOW, "Reboot now?"
115 END
116
117 STRINGTABLE
118 BEGIN
119 IDS_ALBANIAN_LAYOUT "Albánština"
120 IDS_ARABIC_101_LAYOUT "Arabština (101)"
121 IDS_ARABIC_102_LAYOUT "Arabština (102)"
122 IDS_ARABIC_102_AZERTY_LAYOUT "Arabština (102) AZERTY"
123 IDS_ARMENIAN_EASTERN_LAYOUT "Arménština (Východní)"
124 IDS_ARMENIAN_WESTERN_LAYOUT "Arménština (Západní)"
125 IDS_ASSAMESE_LAYOUT "Ásámština"
126 IDS_AZERI_CYRILLIC_LAYOUT "Azerština (Cyrilice)"
127 IDS_AZERI_LATIN_LAYOUT "Azerština (Latinka)"
128 IDS_BELARUSIAN_LAYOUT "Běloruština"
129 IDS_BELGIAN_COMMA_LAYOUT "Belgická (Čárka)"
130 IDS_BELGIAN_FRENCH_LAYOUT "Belgická (Francouzština)"
131 IDS_BELGIAN_LAYOUT "Belgická (Tečka)"
132 IDS_BENGALI_LAYOUT "Bengálština"
133 IDS_BULGARIAN_LAYOUT "Bulharština"
134 IDS_BULGARIAN_BDS_LAYOUT "Bulharština (BDS 5237-1978)"
135 IDS_BULGARIAN_LATIN_LAYOUT "Bulharština (Latinka)"
136 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_BDS_LAYOUT "Bulharština (Fonetická) (BDS 5237-1978)"
137 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_CLASSIC_LAYOUT "Bulharština (Fonetická) (Klasická)"
138 IDS_BURMESE_LAYOUT "Barmština"
139 IDS_CANADIAN_FRENCH_LAYOUT "Kanadské (Francouzština)"
140 IDS_CANADIAN_FRENCH_LEGACY_LAYOUT "Kanadské (Francouzština) (Staré)"
141 IDS_CANADIAN_MULTILINGUAL_STD_LAYOUT "Kanadské (Vícejazyčné standardní)"
142 IDS_CANTONESE_PHONETIC_LAYOUT "Kantonština (Fonetická)"
143 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_MSPINYINIME30_LAYOUT "Čínština (Zjednodušená) - Microsoft Pinyin IME 3.0"
144 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_NEIMA_LAYOUT "Čínština (Zjednodušená) - NeiMa"
145 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_QUANPIN_LAYOUT "Čínština (Zjednodušená) - QuanPin"
146 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_SHUANGPIN_LAYOUT "Čínština (Zjednodušená) - ShuangPin"
147 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_USKEYBOARD_LAYOUT "Čínština (Zjednodušená) - US klávesnice"
148 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_ZHENGMA_LAYOUT "Čínština (Zjednodušená) - ZhengMa"
149 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ALPHANUMERIC_LAYOUT "Čínština (Tradiční) - Alfanumerická"
150 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ARRAY_LAYOUT "Čínština (Tradiční) - Array"
151 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_BIG5CODE_LAYOUT "Čínština (Tradiční) - Big5 Code"
152 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_CHANGJIE_LAYOUT "Čínština (Tradiční) - ChangJie"
153 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_DAYI_LAYOUT "Čínština (Tradiční) - DaYi"
154 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWCHANGJIE_LAYOUT "Čínština (Tradiční) - Nová ChangJie"
155 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWPHONETIC_LAYOUT "Čínština (Tradiční) - Nová fonetická"
156 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_PHONETIC_LAYOUT "Čínština (Tradiční) - Fonetická"
157 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_QUICK_LAYOUT "Čínština (Tradiční) - Rychlá"
158 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_UNICODE_LAYOUT "Čínština (Tradiční) - Unicode"
159 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_USKEYBOARD_LAYOUT "Čínština (Tradiční) - US Klávesnice"
160 IDS_CROATIAN_LAYOUT "Chorvatština"
161 IDS_CZECH_LAYOUT "Čeština"
162 IDS_CZECH_PROGRAMMERS_LAYOUT "Čeština (Programátorská)"
163 IDS_CZECH_QWERTY_LAYOUT "Čeština (QWERTY)"
164 IDS_DANISH_LAYOUT "Dánština"
165 IDS_DEVANAGARI_INSCRIPT_LAYOUT "Dévanágarí - INSCRIPT"
166 IDS_DIVEHI_PHONETIC_LAYOUT "Divehština (Fonetická)"
167 IDS_DIVEHI_TYPEWRITER_LAYOUT "Divehština (Psací stroj)"
168 IDS_DUTCH_LAYOUT "Holandština"
169 IDS_ESPERANTO_LAYOUT "Esperanto"
170 IDS_ESTONIAN_LAYOUT "Estonština"
171 IDS_FAEROESE_LAYOUT "Faerština"
172 IDS_FARSI_LAYOUT "Fársí"
173 IDS_FINNISH_LAYOUT "Finština"
174 IDS_FRENCH_LAYOUT "Francouzština"
175 IDS_GAELIC_LAYOUT "Galicijština"
176 IDS_GEORGIAN_LAYOUT "Gruzínština"
177 IDS_GERMAN_LAYOUT "Němčima"
178 IDS_GERMAN_DE_ERGO_LAYOUT "Němčima (de_ergo)"
179 IDS_GERMAN_IBM_LAYOUT "Němčima (IBM)"
180 IDS_GERMAN_NEO_11_LAYOUT "Němčima (NEO-1.1)"
181 IDS_GERMAN_RISTOME_LAYOUT "Němčima (RISTOME)"
182 IDS_GREEK_LAYOUT "Řečtina"
183 IDS_GREEK_220_LAYOUT "Řečtina (220)"
184 IDS_GREEK_220_LATIN_LAYOUT "Řečtina (220) (Latinka)"
185 IDS_GREEK_319_LAYOUT "Řečtina (319)"
186 IDS_GREEK_319_LATIN_LAYOUT "Řečtina (319) (Latinka)"
187 IDS_GREEK_LATIN_LAYOUT "Řečtina (Latinka)"
188 IDS_GREEK_POLYTONIC_LAYOUT "Řečtina (Polytonická)"
189 IDS_GUJARATI_LAYOUT "Gudžarátština"
190 IDS_HEBREW_LAYOUT "Hebrejština"
191 IDS_HINDI_TRADITIONAL_LAYOUT "Hindština (Tradiční)"
192 IDS_HUNGARIAN_LAYOUT "Maďarština"
193 IDS_HUNGARIAN_101_KEY_LAYOUT "Maďarština (101 kláves)"
194 IDS_ICELANDIC_LAYOUT "Islandština"
195 IDS_IRISH_LAYOUT "Irština"
196 IDS_ITALIAN_LAYOUT "Italština"
197 IDS_ITALIAN_142_LAYOUT "Italština (142)"
198 IDS_JAPANESE_LAYOUT "Japonština"
199 IDS_JAPANESE_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT "Japonský vstupní systém (MS-IME2002)"
200 IDS_KANNADA_LAYOUT "Kannadština"
201 IDS_KAZAKH_LAYOUT "Kazaština"
202 IDS_KOREAN_LAYOUT "Korejština"
203 IDS_KOREAN_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT "Korjský vstupní systém (MS-IME2002)"
204 IDS_KYRGYZ_CYRILLIC_LAYOUT "Kyrgyzština (Cyrilice)"
205 IDS_LATIN_AMERICAN_LAYOUT "Latinská Amerika"
206 IDS_LATVIAN_LAYOUT "Lotyština"
207 IDS_LATVIAN_QWERTY_LAYOUT "Lotyština (QWERTY)"
208 IDS_LITHUANIAN_LAYOUT "Litevština"
209 IDS_LITHUANIAN_IBM_LAYOUT "Litevština (IBM)"
210 IDS_FYRO_MACEDONIAN_LAYOUT "FYRO Makedonština"
211 IDS_MALAYALAM_LAYOUT "Malajámština"
212 IDS_MARATHI_LAYOUT "Maráthština"
213 IDS_MONGOLIAN_CYRILLIC_LAYOUT "Mongolština (Cyrilice)"
214 IDS_NORWEGIAN_LAYOUT "Norština"
215 IDS_ORIYA_LAYOUT "Orijština"
216 IDS_POLISH_214_LAYOUT "Polština (214)"
217 IDS_POLISH_LAYOUT "Polština (Programátorská)"
218 IDS_PORTUGUESE_LAYOUT "Portugalština"
219 IDS_PORTUGUESE_BRAZILIAN_ABNT_LAYOUT "Portugalština (Brazilská ABNT)"
220 IDS_PORTUGUESE_BRAZIL_ABNT2_LAYOUT "Portugalština (Brazilská ABNT2)"
221 IDS_PUNJABI_LAYOUT "Paňdžábština"
222 IDS_ROMANIAN_LAYOUT "Rumunština"
223 IDS_RUSSIAN_LAYOUT "Ruština"
224 IDS_RUSSIAN_TYPEWRITER_LAYOUT "Ruština (Psací stroj)"
225 IDS_SERBIAN_CYRILLIC_LAYOUT "Srbština (Cyrilice)"
226 IDS_SERBIAN_LATIN_LAYOUT "Srbština (Latinka)"
227 IDS_SLOVAK_LAYOUT "Slovenština"
228 IDS_SLOVAK_QWERTY_LAYOUT "Slovenština (QWERTY)"
229 IDS_SLOVENIAN_LAYOUT "Slovinština"
230 IDS_SPANISH_LAYOUT "Španělština"
231 IDS_SPANISH_VARIANTION_LAYOUT "Španělština (Variace)"
232 IDS_SWEDISH_LAYOUT "Švédština"
233 IDS_SWISS_FRENCH_LAYOUT "Švýcarská francouzština"
234 IDS_SWISS_GERMAN_LAYOUT "Švýcarská němčina"
235 IDS_SYRIAC_LAYOUT "Syrština"
236 IDS_SYRIAC_PHONETIC_LAYOUT "Syrština (Fonetická)"
237 IDS_TAMIL_LAYOUT "Tamilština"
238 IDS_TATAR_LAYOUT "Tatarština"
239 IDS_TELUGU_LAYOUT "Telugština"
240 IDS_THAI_KEDMANEE_LAYOUT "Thajština Kedmanee"
241 IDS_THAI_KEDMANEE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT "Thajština Kedmanee (non-ShiftLock)"
242 IDS_THAI_PATTACHOTE_LAYOUT "Thajština Pattachote"
243 IDS_THAI_PATTACHOTE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT "Thajština Pattachote (non-ShiftLock)"
244 IDS_TURKISH_F_LAYOUT "Turečtina F"
245 IDS_TURKISH_Q_LAYOUT "Turečtina Q"
246 IDS_UKRAINIAN_LAYOUT "Ukrajinština"
247 IDS_UKRAINIAN_STUDENT_LAYOUT "Ukrajinština (Student)"
248 IDS_UNITED_KINGDOM_LAYOUT "Spojené království"
249 IDS_UNITED_STATES_DVIRAK_LAYOUT "Spojené státy-Dvorak"
250 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_LEFT_HAND_LAYOUT "Spojené státy-Dvorak pro levou ruku"
251 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_RIGHT_HAND_LAYOUT "Spojené státy-Dvorak pro pravou ruku"
252 IDS_UNITED_STATES_INTERNATIONAL_LAYOUT "Spojené státy-Mezinárodní"
253 IDS_URDU_LAYOUT "Urdština"
254 IDS_US_LAYOUT "US"
255 IDS_USENG_TABLE_IBM_ARABIC238L_LAYOUT "US anglická tabulka pro IBM arabštinu 238_L"
256 IDS_UZBEK_CYRILLIC_LAYOUT "Uzbečtina (Cyrilice)"
257 IDS_VIETNAMESE_LAYOUT "Vietnamština"
258 END