[TRANSLATIONS] Update the email address and add a note in the Turkish translation...
[reactos.git] / dll / cpl / openglcfg / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2017 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Umûmî"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 8, 0, 21, 20
11 GROUPBOX "İşleyici Ayarları", -1, 5, 25, 230, 90
12 LTEXT "&İşleyici:", -1, 15, 42, 37, 10
13 COMBOBOX IDC_RENDERER, 55, 40, 160, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
14 LTEXT "Bu, çizge sürücünüz için ön tanımlı ayarları geçersiz kılacak! Özgün ayarlara dönmek için ""Ön Tanımlı""yı seçiniz.", -1, 15, 60, 210, 40
15 GROUPBOX "Yanlşlık Ayıklama", -1, 5, 125, 230, 90
16 LTEXT "DEBUGCHANNEL:", -1, 15, 142, 65, 10
17 COMBOBOX IDC_DEBUG_OUTPUT, 80, 140, 135, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
18 LTEXT "opengl32'den yanlışlık ayıklama çıktısını etkinleştirir ya da edilginleştirir.\n\nUYARI: ""Ayarla""yı ya da ""Sil""i seçme DEBUGCHANNEL ortam değişkeninin içeriğine yazacak!", -1, 15, 165, 210, 40
19 END
20
21 STRINGTABLE
22 BEGIN
23 IDS_RENDERER_DEFAULT "Dizge Ön Tanımlı"
24 IDS_RENDERER_RSWR "ReactOS Yazılım Gerçekleştirmesi"
25 IDS_CPLNAME "OpenGL yapılandırması"
26 IDS_CPLDESCRIPTION "OpenGL işleyicisini yapılandırır."
27 IDS_DEBUG_SET "Ayarla"
28 IDS_DEBUG_CLEAR "Sil"
29 IDS_DEBUG_DNM "Değiştirme"
30 END