[ACPPAGE] Make use of the PCH.
[reactos.git] / dll / cpl / powercfg / lang / cs-CZ.rc
1 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEPOWERSCHEMES DIALOGEX 0, 0, 252, 237
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Schémata napájení"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
9 LTEXT "Vyberte napájecí schéma, které se nejvíce hodí pro tento počítač. Všechny změny nastavení se uloží do vybraného schématu.", -1, 37, 6, 209, 36
10 GROUPBOX "&Schéma napájení", -1, 6, 43, 240, 50
11 COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 54, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
12 PUSHBUTTON "&Uložit jako...", IDC_SAVEAS_BTN, 109, 72, 70, 14, WS_DISABLED
13 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_DELETE_BTN, 183, 72, 55, 14, WS_DISABLED
14 GROUPBOX "Neznámý", IDC_GRPDETAIL, 6, 95, 240, 136
15 LTEXT "Pokud je počítač:", IDC_SAT, 12, 109, 60, 12
16 LTEXT "Připojen", IDC_SAC, 123, 110, 45, 15
17 ICON IDI_AC, IDC_IAC, 97, 108, 21, 20
18 LTEXT "Funguje na baterie", IDC_SDC, 195, 110, 45, 15
19 ICON IDI_DC, IDC_IDC, 170, 108, 21, 20
20 LTEXT "Vypnout &monitor:", IDC_MONITOR, 13, 148, 84, 10
21 COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
22 COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 173, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
23 LTEXT "Vypnout pevné &disky:", IDC_DISK, 13, 171, 84, 10
24 COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
25 COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 173, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
26 LTEXT "Úsporný &režim:", IDC_STANDBY, 13, 191, 84, 10
27 COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
28 COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 173, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
29 LTEXT "&Režim spánku:", IDC_HYBERNATE, 13, 212, 84, 10
30 COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
31 COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 173, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
32 END
33
34 IDD_PROPPAGEALARMS DIALOGEX 0, 0, 252, 237
35 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
36 CAPTION "Varování"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Varování o nízkém stavu baterie", -1, 10, 15, 235, 95
40 AUTOCHECKBOX "Aktivovat &varování o nízkém stavu baterie, když úroveň nabití dosáhne:", IDC_ALARM1, 15, 17, 190, 15, WS_TABSTOP
41 LTEXT "neznámá", IDC_ALARMVALUE1, 215, 20, 20, 10
42 LTEXT "0%", -1, 28, 43, 15, 10
43 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR1, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 45, 170, 15
44 LTEXT "100%", -1, 214, 43, 25, 10
45 PUSHBUTTON "&Akce při varování...", -1, 17, 69, 70, 14, WS_DISABLED
46 LTEXT "Oznámení:", -1, 95, 71, 57, 10
47 LTEXT "Neznámé", IDC_ALARMMSG1, 154, 71, 84, 10
48 LTEXT "Akce:", -1, 95, 83, 55, 10
49 LTEXT "Neznámá", IDC_ALARMAKTION1, 154, 83, 84, 10
50 LTEXT "Spustit program:", -1, 95, 95, 55, 10
51 LTEXT "Neznámý", IDC_ALARMPROG1, 154, 95, 84, 10
52 GROUPBOX "Varování o kritickém stavu baterie", -1, 6, 120, 239, 106
53 AUTOCHECKBOX "Aktivovat varování o &kritickém stavu baterie, když úroveň nabití dosáhne:", IDC_ALARM2, 15, 131, 180, 15, WS_TABSTOP
54 LTEXT "neznámá", IDC_ALARMVALUE2, 215, 134, 20, 10
55 LTEXT "0%", -1, 28, 154, 15, 10
56 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR2, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 158, 170, 15
57 LTEXT "100%", -1, 214, 154, 25, 10
58 PUSHBUTTON "Akce &při varování...", -1, 17, 183, 70, 14, WS_DISABLED
59 LTEXT "Oznámení:", -1, 95, 185, 50, 10
60 LTEXT "Neznámé", IDC_ALARMMSG2, 154, 185, 84, 10
61 LTEXT "Akce:", -1, 95, 198, 45, 10
62 LTEXT "Neznámá", IDC_ALARMAKTION2, 154, 198, 84, 10
63 LTEXT "Spustit program:", -1, 95, 211, 50, 10
64 LTEXT "Neznámý", IDC_ALARMPROG2, 154, 211, 84, 10
65 END
66
67 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 252, 237
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
69 CAPTION "Upřesnit"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg"
71 BEGIN
72 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 20, 20
73 LTEXT "Vyberte, které nastavení snížené spotřeby chcete použít.", -1, 37, 6, 207, 20
74 GROUPBOX "Možnosti", -1, 6, 30, 240, 65
75 AUTOCHECKBOX "Vždy zobrazovat &ikonu na hlavním panelu", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, 17, 43, 220, 10, WS_TABSTOP
76 AUTOCHECKBOX "Dotázat se na &heslo při přechodu z úsporného režimu", IDC_PASSWORDLOGON, 17, 60, 220, 10, WS_TABSTOP
77 AUTOCHECKBOX "&Snížit jas displeje při chodu na baterie.", IDC_VIDEODIMDISPLAY, 17, 78, 220, 10, WS_TABSTOP
78 GROUPBOX "Tlačítka napájení", -1, 6, 101, 240, 127
79 LTEXT "&Při sklopení displeje přenosného počítače:", IDC_SLIDCLOSE, 15, 115, 222, 10
80 COMBOBOX IDC_LIDCLOSE, 15, 127, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
81 LTEXT "Při stisknutí tlačítka &napájení:", IDC_SPOWERBUTTON, 15, 153, 222, 10
82 COMBOBOX IDC_POWERBUTTON, 15, 165, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
83 LTEXT "Při stisknutí tlačítka režimu &spánku:", IDC_SSLEEPBUTTON, 15, 191, 222, 10
84 COMBOBOX IDC_SLEEPBUTTON, 15, 203, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
85 END
86
87 IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOGEX 0, 0, 252, 237
88 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
89 CAPTION "Režim spánku"
90 FONT 8, "MS Shell Dlg"
91 BEGIN
92 ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 7, 7, 20, 20
93 LTEXT "Pokud Váš počítač přejde do režimu spánku, uloží obsah své paměti na pevný disk a vypne se. Po opětovném spuštění se vrátí do původního stavu.", -1, 37, 6, 210, 35
94 GROUPBOX "Režim spánku", -1, 6, 41, 240, 32
95 AUTOCHECKBOX "Zapnout funkci režim &spánku", IDC_HIBERNATEFILE, 17, 55, 210, 10, WS_TABSTOP
96 GROUPBOX "Místo na disku potřebné pro režim spánku", -1, 6, 80, 240, 76
97 LTEXT "Volné místo:", -1, 15, 95, 140, 10
98 LTEXT "Neznámé", IDC_FREESPACE, 160, 95, 80, 10
99 LTEXT "Potřebné místo na disku:", -1, 15, 115, 140, 10
100 LTEXT "Neznámé", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 160, 115, 80, 10
101 LTEXT "Pro funkci režim spánku musíte uvolnit místo na disku. ", IDC_TOLESSFREESPACE, 15, 135, 224, 20
102 END
103
104 STRINGTABLE
105 BEGIN
106 IDS_CPLNAME_1 "Možnosti napájení"
107 IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Nastaví možnosti napájení a šetření energií pro tento počítač."
108 IDS_PROCENT "%i%%"
109 IDS_SOUND "Zvuk"
110 IDS_TEXT "Text"
111 IDS_CONFIG1 "Nastavení pro schéma napájení %1"
112 IDS_CONFIG2 "Pokročilá nastavení pro %1"
113 IDS_NOACTION "Nedělat nic"
114 IDS_PowerActionNone1 "Žádná akce"
115 IDS_PowerActionUnknown "Neznámý"
116 IDS_PowerActionSleep "Úsporný režim"
117 IDS_PowerActionHibernate "Režim spánku"
118 IDS_PowerActionShutdown "Vypnout"
119 IDS_PowerActionRestart "Restartovat"
120 IDS_PowerActionShutdownOff "Vypnout a odpojit napájení"
121 IDS_PowerActionWarmEject "Zeptat se na požadovanou akci"
122 IDS_PowerActionNone2 "Není"
123 IDS_TIMEOUT1 "Po 1 minutě"
124 IDS_TIMEOUT2 "Po 2 minutách"
125 IDS_TIMEOUT3 "Po 3 minutách"
126 IDS_TIMEOUT4 "Po 5 minutách"
127 IDS_TIMEOUT5 "Po 10 minutách"
128 IDS_TIMEOUT6 "Po 15 minutách"
129 IDS_TIMEOUT7 "Po 20 minutách"
130 IDS_TIMEOUT8 "Po 25 minutách"
131 IDS_TIMEOUT9 "Po 30 minutách"
132 IDS_TIMEOUT10 "Po 45 minutách"
133 IDS_TIMEOUT11 "Po 1 hodině"
134 IDS_TIMEOUT12 "Po 2 hodinách"
135 IDS_TIMEOUT13 "Po 3 hodinách"
136 IDS_TIMEOUT14 "Po 4 hodinách"
137 IDS_TIMEOUT15 "Po 5 hodinách"
138 IDS_TIMEOUT16 "Nikdy"
139 IDS_DEL_SCHEME "Opravdu si přejete smazat toto schéma napájení?"
140 IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Smazat schéma"
141 END