[ACPPAGE] Make use of the PCH.
[reactos.git] / dll / cpl / powercfg / lang / nl-NL.rc
1 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_PROPPAGEPOWERSCHEMES DIALOGEX 0, 0, 250, 220
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Energie schema's"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
9 LTEXT "Selecteer het energie schema met de beste instellingen voor deze computer. Instellingen worden gewijzigd in het geselecteerde schema.", -1, 45, 13, 194, 36
10 GROUPBOX "&Energie schema's", -1, 7, 57, 240, 46
11 COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 70, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
12 PUSHBUTTON "&Opslaan als...", IDC_SAVEAS_BTN, 100, 85, 75, 15, WS_DISABLED
13 PUSHBUTTON "&Verwijderen", IDC_DELETE_BTN, 180, 85, 55, 15, WS_DISABLED
14 GROUPBOX "Onbekend", IDC_GRPDETAIL, 7, 108, 240, 105
15 LTEXT "Wanneer computer:", IDC_SAT, 15, 120, 60, 10
16 LTEXT "Op netvoeding werkt", IDC_SAC, 100, 120, 45, 15
17 ICON IDI_AC, IDC_IAC, 75, 115, 25, 15
18 LTEXT "Op batterijen werkt", IDC_SDC, 197, 120, 45, 15
19 ICON IDI_DC, IDC_IDC, 165, 115, 25, 15
20 LTEXT "Beeldscherm &uitschakelen:", IDC_MONITOR, 15, 145, 80, 10
21 COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 140, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
22 COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 175, 140, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
23 LTEXT "V&aste schijven uitschakelen:", IDC_DISK, 15, 160, 80, 10
24 COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 155, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
25 COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 175, 155, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
26 LTEXT "Op stand-&by:", IDC_STANDBY, 15, 180, 80, 10
27 COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 175, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
28 COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 175, 175, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
29 LTEXT "In slaapstand:", IDC_HYBERNATE, 15, 195, 80, 10
30 COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 190, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
31 COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 175, 190, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
32 END
33
34 IDD_PROPPAGEALARMS DIALOGEX 0, 0, 250, 220
35 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
36 CAPTION "Waarschuwingen"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Low battery alarm", -1, 10, 15, 235, 95
40 AUTOCHECKBOX "Activate &low battery alarm when power level reaches:", IDC_ALARM1, 15, 25, 185, 15, WS_TABSTOP
41 LTEXT "Onbekend", IDC_ALARMVALUE1, 200, 28, 40, 10
42 LTEXT "0%", -1, 20, 40, 15, 15
43 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR1, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 40, 170, 15
44 LTEXT "100%", -1, 215, 40, 25, 10
45 PUSHBUTTON "Alar&m Action...", -1, 20, 70, 70, 15, WS_DISABLED
46 LTEXT "Notification:", -1, 95, 70, 50, 10
47 LTEXT "Onbekend", IDC_ALARMMSG1, 145, 70, 95, 10
48 LTEXT "Action:", -1, 95, 80, 45, 10
49 LTEXT "Onbekend", IDC_ALARMAKTION1, 145, 80, 95, 10
50 LTEXT "Run Program:", -1, 95, 90, 50, 10
51 LTEXT "Onbekend", IDC_ALARMPROG1, 150, 90, 40, 10
52 GROUPBOX "Critical battery alarm", -1, 10, 115, 235, 95
53 AUTOCHECKBOX "Activate &low battery alarm when power level reaches:", IDC_ALARM2, 15, 125, 185, 15, WS_TABSTOP
54 LTEXT "Onbekend", IDC_ALARMVALUE2, 200, 128, 40, 10
55 LTEXT "0%", -1, 20, 140, 15, 15
56 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR2, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 140, 170, 15
57 LTEXT "100%", -1, 215, 140, 25, 10
58 PUSHBUTTON "Alar&m Action...", -1, 20, 170, 70, 15, WS_DISABLED
59 LTEXT "Notification:", -1, 95, 170, 50, 10
60 LTEXT "Onbekend", IDC_ALARMMSG2, 145, 170, 95, 10
61 LTEXT "Action:", -1, 95, 180, 45, 10
62 LTEXT "Onbekend", IDC_ALARMAKTION2, 145, 180, 95, 10
63 LTEXT "Run Program:", -1, 95, 190, 50, 10
64 LTEXT "Onbekend", IDC_ALARMPROG2, 150, 190, 40, 10
65 END
66
67 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 250, 220
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
69 CAPTION "Geavanceerd"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg"
71 BEGIN
72 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 5, 5, 20, 20
73 LTEXT "Selecteer de energiebesparende instellingen die u wilt gebruiken.", -1, 30, 5, 205, 20
74 GROUPBOX "Opties", -1, 5, 35, 225, 55
75 AUTOCHECKBOX "&Pictogram altijd in het systeemvak weergeven", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, 15, 45, 200, 10, WS_TABSTOP
76 AUTOCHECKBOX "&Wachtwoord vragen als de computer uit stand-by wordt gehaald", IDC_PASSWORDLOGON, 15, 55, 200, 10, WS_TABSTOP
77 AUTOCHECKBOX "&Beeldscherm dimmen als de computer op batterijen werkt.", IDC_VIDEODIMDISPLAY, 15, 65, 200, 10, WS_TABSTOP
78 GROUPBOX "Energie knoppen", -1, 5, 100, 230, 105
79 LTEXT "W&anneer ik het deksel van mijn computer sluit:", IDC_SLIDCLOSE, 10, 110, 210, 10
80 COMBOBOX IDC_LIDCLOSE, 10, 120, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
81 LTEXT "Wanneer ik de aan/&uit-schakelaar van de computer indruk:", IDC_SPOWERBUTTON, 10, 135, 210, 10
82 COMBOBOX IDC_POWERBUTTON, 10, 150, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
83 LTEXT "Wanneer ik de slaap&knop van de computer indruk:", IDC_SSLEEPBUTTON, 10, 165, 210, 10
84 COMBOBOX IDC_SLEEPBUTTON, 10, 180, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
85 END
86
87 IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOGEX 0, 0, 250, 220
88 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
89 CAPTION "Slaapstand"
90 FONT 8, "MS Shell Dlg"
91 BEGIN
92 ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 5, 5, 20, 20
93 LTEXT "Als de computer in de slaapstand gaat, wordt de hele inhoud van het geheugen op schijf opgeslagen, waarna de computer wordt afgesloten. Zodra de computer uit de slaapstand komt, wordt de oude situatie hersteld.", -1, 35, 5, 195, 35
94 GROUPBOX "Slaapstand", -1, 5, 45, 235, 25
95 AUTOCHECKBOX "&Slaapstand inschakelen", IDC_HIBERNATEFILE, 10, 55, 210, 10, WS_TABSTOP
96 GROUPBOX "Schijfruimte voor slaapstand", -1, 5, 80, 240, 60
97 LTEXT "Beschikbare schijfruimte:", -1, 10, 90, 100, 10
98 LTEXT "Onbekend", IDC_FREESPACE, 120, 90, 70, 10
99 LTEXT "Benodigde schijfruimte voor slaapstand:", -1, 10, 100, 115, 10
100 LTEXT "Onbekend", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 120, 100, 55, 10
101 LTEXT "U heeft onvoldoende schijfruimte om slaapstand in te schakelen. ", IDC_TOLESSFREESPACE, 10, 115, 220, 20
102 END
103
104 STRINGTABLE
105 BEGIN
106 IDS_CPLNAME_1 "Energie opties"
107 IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Configure energy-saving settings for your computer."
108 IDS_PROCENT "%i%%"
109 IDS_SOUND "Sound"
110 IDS_TEXT "Text"
111 IDS_CONFIG1 "Settings for %1 power scheme"
112 IDS_CONFIG2 "Advanced settings for %1"
113 IDS_NOACTION "Doe niets"
114 IDS_PowerActionNone1 "Geen actie"
115 IDS_PowerActionUnknown "Onbekend"
116 IDS_PowerActionSleep "Stand-by"
117 IDS_PowerActionHibernate "Slaapstand"
118 IDS_PowerActionShutdown "Afsluiten"
119 IDS_PowerActionRestart "Opnieuw opstarten"
120 IDS_PowerActionShutdownOff "Afsluiten en uitschakelen"
121 IDS_PowerActionWarmEject "Mij vragen wat te doen"
122 IDS_PowerActionNone2 "Niets"
123 IDS_TIMEOUT1 "Na 1 minuut"
124 IDS_TIMEOUT2 "Na 2 minuten"
125 IDS_TIMEOUT3 "Na 3 minuten"
126 IDS_TIMEOUT4 "Na 5 minuten"
127 IDS_TIMEOUT5 "Na 10 minuten"
128 IDS_TIMEOUT6 "Na 15 minuten"
129 IDS_TIMEOUT7 "Na 20 minuten"
130 IDS_TIMEOUT8 "Na 25 minuten"
131 IDS_TIMEOUT9 "Na 30 minuten"
132 IDS_TIMEOUT10 "Na 45 minuten"
133 IDS_TIMEOUT11 "Na 1 uur"
134 IDS_TIMEOUT12 "Na 2 uur"
135 IDS_TIMEOUT13 "Na 3 uur"
136 IDS_TIMEOUT14 "Na 4 uur"
137 IDS_TIMEOUT15 "Na 5 uur"
138 IDS_TIMEOUT16 "Nooit"
139 IDS_DEL_SCHEME "Are you sure you want to delete the power scheme?"
140 IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Delete Scheme"
141 END