[ACPPAGE] Make use of the PCH.
[reactos.git] / dll / cpl / powercfg / lang / no-NO.rc
1 /* Norwegian translation by LMH1 */
2
3 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_PROPPAGEPOWERSCHEMES DIALOGEX 0, 0, 252, 237
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Strømstyringsplan"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
11 LTEXT "Velg Strømstyringsplan med den mest passende innstilling for denne datamaskinen. Vær oppmerksom på å endre innstillingene under vil forandre valgte plan.", -1, 37, 6, 209, 36
12 GROUPBOX "S&trømstyringsplan", -1, 6, 43, 240, 50
13 COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 54, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
14 PUSHBUTTON "&Lagre som...", IDC_SAVEAS_BTN, 109, 72, 70, 14, WS_DISABLED
15 PUSHBUTTON "&Slett", IDC_DELETE_BTN, 183, 72, 55, 14, WS_DISABLED
16 GROUPBOX "Ukjent", IDC_GRPDETAIL, 6, 95, 240, 136
17 LTEXT "Mens datamaskinen er:", IDC_SAT, 12, 109, 60, 12
18 LTEXT "Koblet til", IDC_SAC, 123, 110, 45, 15
19 ICON IDI_AC, IDC_IAC, 97, 108, 21, 20
20 LTEXT "Kjører på batterier", IDC_SDC, 195, 110, 45, 15
21 ICON IDI_DC, IDC_IDC, 170, 108, 21, 20
22 LTEXT "Slå av &skjermen:", IDC_MONITOR, 13, 148, 84, 10
23 COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
24 COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 173, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
25 LTEXT "Slå av hardd&isker:", IDC_DISK, 13, 171, 84, 10
26 COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
27 COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 173, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
28 LTEXT "System h&vilemodus:", IDC_STANDBY, 13, 191, 84, 10
29 COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
30 COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 173, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
31 LTEXT "System &dvalemodus:", IDC_HYBERNATE, 13, 212, 84, 10
32 COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
33 COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 173, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 END
35
36 IDD_PROPPAGEALARMS DIALOGEX 0, 0, 252, 237
37 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
38 CAPTION "Alarmer"
39 FONT 8, "MS Shell Dlg"
40 BEGIN
41 GROUPBOX "Svakt battery alarm", -1, 6, 7, 239, 104
42 AUTOCHECKBOX "Aktivere &svakt batteri alarm mens strømnivået passerer:", IDC_ALARM1, 15, 17, 190, 15, WS_TABSTOP
43 LTEXT "ukjent", IDC_ALARMVALUE1, 215, 20, 20, 10
44 LTEXT "0%", -1, 28, 43, 15, 10
45 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR1, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 45, 170, 15
46 LTEXT "100%", -1, 214, 43, 25, 10
47 PUSHBUTTON "Alar&m handling...", -1, 17, 69, 70, 14,WS_DISABLED
48 LTEXT "Varsel:", -1, 95, 71, 57, 10
49 LTEXT "Ukjent", IDC_ALARMMSG1, 154, 71, 84, 10
50 LTEXT "Handling:", -1, 95, 83, 55, 10
51 LTEXT "Ukjent", IDC_ALARMAKTION1, 154, 83, 84, 10
52 LTEXT "Kjør Program:", -1, 95, 95, 55, 10
53 LTEXT "Ukjent", IDC_ALARMPROG1, 154, 95, 84, 10
54 GROUPBOX "Kritisk batteri alarm", -1, 6, 120, 239, 106
55 AUTOCHECKBOX "Aktivere svakt batteri alarm mens strømnivået passerer:", IDC_ALARM2, 15, 131, 180, 15, WS_TABSTOP
56 LTEXT "Ukjent", IDC_ALARMVALUE2, 209, 133, 33, 10
57 LTEXT "0%", -1, 28, 154, 15, 10
58 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR2, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 158, 170, 15
59 LTEXT "100%", -1, 214, 154, 25, 10
60 PUSHBUTTON "Alar&m handling...", -1, 17, 183, 70, 14, WS_DISABLED
61 LTEXT "Handling:", -1, 95, 185, 50, 10
62 LTEXT "Ukjent", IDC_ALARMMSG2, 154, 185, 84, 10
63 LTEXT "Handling:", -1, 95, 198, 45, 10
64 LTEXT "Ukjent", IDC_ALARMAKTION2, 154, 198, 84, 10
65 LTEXT "Kjør program:", -1, 95, 211, 50, 10
66 LTEXT "Ukjent", IDC_ALARMPROG2, 154, 211, 84, 10
67 END
68
69 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 252, 237
70 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
71 CAPTION "Avansert"
72 FONT 8, "MS Shell Dlg"
73 BEGIN
74 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 20, 20
75 LTEXT "Velg strøm-sparing innstillinger som du vil bruke.", -1, 37, 6, 207, 20
76 GROUPBOX "Valg", -1, 6, 30, 240, 65
77 AUTOCHECKBOX "Allti&d vis ikon på oppgavelinjen", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, 17, 43, 220, 10, WS_TABSTOP
78 AUTOCHECKBOX "&Spør etter passord ved gjenopptakelse etter dvalemodus", IDC_PASSWORDLOGON, 17, 60, 220, 10, WS_TABSTOP
79 AUTOCHECKBOX "&Dim vis når pcen kjører på batteri strøm", IDC_VIDEODIMDISPLAY, 17, 78, 220, 10, WS_TABSTOP
80 GROUPBOX "Strømknapper", -1, 6, 101, 240, 127
81 LTEXT "&When I close the lid of my portable computer:", IDC_SLIDCLOSE, 15, 115, 222, 10
82 COMBOBOX IDC_LIDCLOSE, 15, 127, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
83 LTEXT "Wh&en I press the power button on my computer:", IDC_SPOWERBUTTON, 15, 153, 222, 10
84 COMBOBOX IDC_POWERBUTTON, 15, 165, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
85 LTEXT "Whe&n I press the sleep button on my computer:", IDC_SSLEEPBUTTON, 15, 191, 222, 10
86 COMBOBOX IDC_SLEEPBUTTON, 15, 203, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
87 END
88
89 IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOGEX 0, 0, 252, 237
90 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
91 CAPTION "Dvalemodus"
92 FONT 8, "MS Shell Dlg"
93 BEGIN
94 ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 7, 7, 20, 20
95 LTEXT "Når din datamaskin går i dvalemodus, lagres all data i minnet til din harddisk også blir pcen slått av. Når din datamaskin våkner fra dvalemodus, gjennoppretter den økten til forrige stand. ", -1, 37, 6, 210, 35
96 GROUPBOX "Dvalemodus", -1, 6, 41, 240, 32
97 AUTOCHECKBOX "Aktiver &dvalemodus", IDC_HIBERNATEFILE, 17, 55, 210, 10, WS_TABSTOP
98 GROUPBOX "Ledig plass for dvalemodus", -1, 6, 80, 240, 76
99 LTEXT "Ledig plass:", -1, 15, 95, 140, 10
100 LTEXT "Ukjent", IDC_FREESPACE, 160, 95, 80, 10
101 LTEXT "Ledig plass som trengs for dvalemodus:", -1, 15, 115, 140, 10
102 LTEXT "Ukjent", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 160, 115, 80, 10
103 LTEXT "Du trenger ledig plass før din datamaskin kan gå i dvalemodus. ", IDC_TOLESSFREESPACE, 15, 135, 224, 20
104 END
105
106 STRINGTABLE
107 BEGIN
108 IDS_CPLNAME_1 "Strømvalg"
109 IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Konfigurere energi-sparing innstillinger for din datamaskin."
110 IDS_PROCENT "%i%%"
111 IDS_SOUND "Lyd"
112 IDS_TEXT "Tekst"
113 IDS_CONFIG1 "Innstillinger for %1 strømplan"
114 IDS_CONFIG2 "Avanserte innstillinger for %1"
115 IDS_NOACTION "Ikke gjør noe"
116 IDS_PowerActionNone1 "Ingen handling"
117 IDS_PowerActionUnknown "Ukjent"
118 IDS_PowerActionSleep "Ventemodus"
119 IDS_PowerActionHibernate "Dvalemodus"
120 IDS_PowerActionShutdown "Slå av"
121 IDS_PowerActionRestart "Start på nytt"
122 IDS_PowerActionShutdownOff "Slå av og slå av strømmen"
123 IDS_PowerActionWarmEject "Spør meg hva som skal gjøres"
124 IDS_PowerActionNone2 "Ingen"
125 IDS_TIMEOUT1 "Etter 1 min"
126 IDS_TIMEOUT2 "Etter 2 min"
127 IDS_TIMEOUT3 "Etter 3 min"
128 IDS_TIMEOUT4 "Etter 5 min"
129 IDS_TIMEOUT5 "Etter 10 min"
130 IDS_TIMEOUT6 "Etter 15 min"
131 IDS_TIMEOUT7 "Etter 20 min"
132 IDS_TIMEOUT8 "Etter 25 min"
133 IDS_TIMEOUT9 "Etter 30 min"
134 IDS_TIMEOUT10 "Etter 45 min"
135 IDS_TIMEOUT11 "Etter 1 time"
136 IDS_TIMEOUT12 "Etter 2 timer"
137 IDS_TIMEOUT13 "Etter 3 timer"
138 IDS_TIMEOUT14 "Etter 4 timer"
139 IDS_TIMEOUT15 "Etter 5 timer"
140 IDS_TIMEOUT16 "Aldri"
141 IDS_DEL_SCHEME "Er du sikker på at du vil slette strømplanen?"
142 IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Slett planen"
143 END