[ACPPAGE] Make use of the PCH.
[reactos.git] / dll / cpl / powercfg / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by aart3k
3 * aart3k@gmail.com
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEPOWERSCHEMES DIALOGEX 0, 0, 250, 220
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Schematy zasilania"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
17 LTEXT "Wybierz schemat zasilana najbardziej pasujący do Twojego komputera. Miej na uwadze, że zmiany poniżej spowodują modyfikację wybranego schematu.", -1, 45, 13, 194, 36
18 GROUPBOX "&Schematy zasilania", -1, 7, 57, 240, 46
19 COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 70, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
20 PUSHBUTTON "&Zapisz jako...", IDC_SAVEAS_BTN, 100, 85, 75, 15, WS_DISABLED
21 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_DELETE_BTN, 180, 85, 55, 15, WS_DISABLED
22 GROUPBOX "Nieznany", IDC_GRPDETAIL, 7, 108, 240, 105
23 LTEXT "Kiedy komputer jest:", IDC_SAT, 15, 120, 60, 10
24 LTEXT "Podłączony", IDC_SAC, 100, 120, 45, 15
25 ICON IDI_AC, IDC_IAC, 75, 115, 25, 15
26 LTEXT "Zasilany akumulatorem", IDC_SDC, 197, 120, 45, 15
27 ICON IDI_DC, IDC_IDC, 165, 115, 25, 15
28 LTEXT "Wyłącz &monitor:", IDC_MONITOR, 15, 145, 80, 10
29 COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 140, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
30 COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 175, 140, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
31 LTEXT "Wyłącz &dysk twardy:", IDC_DISK, 15, 160, 80, 10
32 COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 155, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
33 COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 175, 155, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 LTEXT "System w stan &czuwania:", IDC_STANDBY, 15, 180, 80, 10
35 COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 175, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
36 COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 175, 175, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
37 LTEXT "System &hibernuje:", IDC_HYBERNATE, 15, 195, 80, 10
38 COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 190, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
39 COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 175, 190, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
40 END
41
42 IDD_PROPPAGEALARMS DIALOGEX 0, 0, 250, 220
43 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
44 CAPTION "Ostrzeżenia"
45 FONT 8, "MS Shell Dlg"
46 BEGIN
47 GROUPBOX "Słaba bateria", -1, 10, 15, 235, 95
48 AUTOCHECKBOX "Aktywuj ostrzeżenie, kiedy &poziom mocy sięga:", IDC_ALARM1, 15, 25, 180, 15, WS_TABSTOP
49 LTEXT "nieznany", IDC_ALARMVALUE1, 200, 25, 40, 10
50 LTEXT "0%", -1, 20, 40, 15, 15
51 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR1, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 40, 170, 15
52 LTEXT "100%", -1, 215, 40, 25, 10
53 PUSHBUTTON "Działanie &alarmu...", -1, 20, 70, 70, 15, WS_DISABLED
54 LTEXT "Powiadomienie:", -1, 95, 70, 50, 10
55 LTEXT "Nieznane", IDC_ALARMMSG1, 145, 70, 95, 10
56 LTEXT "Działanie:", -1, 95, 80, 45, 10
57 LTEXT "Nieznane", IDC_ALARMAKTION1, 145, 80, 95, 10
58 LTEXT "Uruchom program:", -1, 95, 90, 50, 10
59 LTEXT "Nieznany", IDC_ALARMPROG1, 150, 90, 40, 10
60 GROUPBOX "Krytycznie słaba bateria", -1, 10, 115, 235, 95
61 AUTOCHECKBOX "Aktywuj ostrzeżenie, kiedy &poziom mocy sięga:", IDC_ALARM2, 15, 125, 180, 15, WS_TABSTOP
62 LTEXT "nieznany", IDC_ALARMVALUE2, 200, 125, 40, 10
63 LTEXT "0%", -1, 20, 140, 15, 15
64 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR2, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 140, 170, 15
65 LTEXT "100%", -1, 215, 140, 25, 10
66 PUSHBUTTON "Działanie &alarmu...", -1, 20, 170, 70, 15, WS_DISABLED
67 LTEXT "Powiadomienie:", -1, 95, 170, 50, 10
68 LTEXT "Nieznane", IDC_ALARMMSG2, 145, 170, 95, 10
69 LTEXT "Działanie:", -1, 95, 180, 45, 10
70 LTEXT "Nieznane", IDC_ALARMAKTION2, 145, 180, 95, 10
71 LTEXT "Uruchom program:", -1, 95, 190, 50, 10
72 LTEXT "Nieznany", IDC_ALARMPROG2, 150, 190, 40, 10
73 END
74
75 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 250, 220
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Zaawansowane"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 5, 5, 20, 20
81 LTEXT "Wybierz, których ustawień oszczędzania energii chcesz używać.", -1, 30, 5, 205, 20
82 GROUPBOX "Opcje", -1, 5, 35, 225, 55
83 AUTOCHECKBOX "&Zawsze pokazuj ikonę w zasobniku systemowym", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, 15, 45, 200, 10, WS_TABSTOP
84 AUTOCHECKBOX "Zapytaj o &hasło kiedy komputer powraca ze stanu czuwania", IDC_PASSWORDLOGON, 15, 55, 210, 10, WS_TABSTOP
85 AUTOCHECKBOX "&Przyciemniaj ekran, kiedy zasilanie z akumulatora", IDC_VIDEODIMDISPLAY, 15, 65, 200, 10, WS_TABSTOP
86 GROUPBOX "Przyciski zasilania", -1, 5, 100, 230, 105
87 LTEXT "&Kiedy zamykam mój komputer przenośny:", IDC_SLIDCLOSE, 10, 110, 210, 10
88 COMBOBOX IDC_LIDCLOSE, 10, 120, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
89 LTEXT "K&iedy naciskam przycisk zasilania mojego komputera:", IDC_SPOWERBUTTON, 10, 135, 210, 10
90 COMBOBOX IDC_POWERBUTTON, 10, 150, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
91 LTEXT "Ki&edy naciskam przycisk uśpienia:", IDC_SSLEEPBUTTON, 10, 165, 210, 10
92 COMBOBOX IDC_SLEEPBUTTON, 10, 180, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
93 END
94
95 IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOGEX 0, 0, 250, 220
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 CAPTION "Hibernacja"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 5, 5, 20, 20
101 LTEXT "Kiedy Twój komputer przechodzi w stan hibernacji cała zawartość pamięci jest zrzucana na dysk twardy i komputer jest wyłączany. Kiedy komputer budzi się z hibernacji, powraca on do poprzedniego stanu. ", -1, 35, 5, 195, 35
102 GROUPBOX "Hibernacja", -1, 5, 45, 235, 25
103 AUTOCHECKBOX "Włącz &hibernację", IDC_HIBERNATEFILE, 10, 55, 210, 10, WS_TABSTOP
104 GROUPBOX "Przestrzeń dyskowa dla hibernacji", -1, 5, 80, 240, 60
105 LTEXT "Wolna przestrzeń dyskowa:", -1, 10, 90, 100, 10
106 LTEXT "Nieznana", IDC_FREESPACE, 140, 90, 70, 10
107 LTEXT "Przestrzeń wymagana do hibernacji:", -1, 10, 100, 135, 10
108 LTEXT "Nieznana", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 140, 100, 55, 10
109 LTEXT "Musisz zwolnić więcej miejsca na dysku przed przejściem w stan hibernacji. ", IDC_TOLESSFREESPACE, 10, 115, 220, 20
110 END
111
112 STRINGTABLE
113 BEGIN
114 IDS_CPLNAME_1 "Opcje zasilania"
115 IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Konfiguracja ustawień oszczędzania energii dla Twojego komputera."
116 IDS_PROCENT "%i%%"
117 IDS_SOUND "Dźwięk"
118 IDS_TEXT "Tekst"
119 IDS_CONFIG1 "Ustawienia dla schematu %1"
120 IDS_CONFIG2 "Zaawansowane ustawienia dla %1"
121 IDS_NOACTION "Nie rób nic"
122 IDS_PowerActionNone1 "Brak akcji"
123 IDS_PowerActionUnknown "Nieznana"
124 IDS_PowerActionSleep "Przejdź w stan czuwania"
125 IDS_PowerActionHibernate "Hibernuj"
126 IDS_PowerActionShutdown "Zamknij"
127 IDS_PowerActionRestart "Uruchom ponownie"
128 IDS_PowerActionShutdownOff "Zamknij i wyłącz"
129 IDS_PowerActionWarmEject "Zapytaj co zrobić"
130 IDS_PowerActionNone2 "Nic nie rób"
131 IDS_TIMEOUT1 "Po 1 minucie"
132 IDS_TIMEOUT2 "Po 2 minutach"
133 IDS_TIMEOUT3 "Po 3 minutach"
134 IDS_TIMEOUT4 "Po 5 minutach"
135 IDS_TIMEOUT5 "Po 10 minutach"
136 IDS_TIMEOUT6 "Po 15 minutach"
137 IDS_TIMEOUT7 "Po 20 minutach"
138 IDS_TIMEOUT8 "Po 25 minutach"
139 IDS_TIMEOUT9 "Po 30 minutach"
140 IDS_TIMEOUT10 "Po 45 minutach"
141 IDS_TIMEOUT11 "Po 1 godzinie"
142 IDS_TIMEOUT12 "Po 2 godzinach"
143 IDS_TIMEOUT13 "Po 3 godzinach"
144 IDS_TIMEOUT14 "Po 4 godzinach"
145 IDS_TIMEOUT15 "Po 5 godzinach"
146 IDS_TIMEOUT16 "Nigdy"
147 IDS_DEL_SCHEME "Czy na pewno chcesz skasować schemat oszczędzania energii?"
148 IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Skasuj schemat"
149 END