[ACPPAGE] Make use of the PCH.
[reactos.git] / dll / cpl / powercfg / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_PROPPAGEPOWERSCHEMES DIALOGEX 0, 0, 252, 237
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Güç Düzenleri"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
11 LTEXT "Bu bilgisayar için en uygun ayarlarla bir güç düzeni seçiniz. Aşağıdaki ayarların değiştirilmesi seçili düzeni değiştireceğini göz önünde bulundurunuz.", -1, 37, 6, 209, 36
12 GROUPBOX "&Güç Düzenleri", -1, 6, 43, 240, 50
13 COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 54, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
14 PUSHBUTTON "&Ayrı Sakla...", IDC_SAVEAS_BTN, 109, 72, 70, 14, WS_DISABLED
15 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_DELETE_BTN, 183, 72, 55, 14, WS_DISABLED
16 GROUPBOX "Bilinmiyor", IDC_GRPDETAIL, 6, 95, 240, 136
17 LTEXT "Bilgisyar:", IDC_SAT, 12, 109, 60, 12
18 LTEXT "Prize Takılıyken", IDC_SAC, 123, 110, 45, 15
19 ICON IDI_AC, IDC_IAC, 97, 108, 21, 20
20 LTEXT "Pilde Çalışıyorken", IDC_SDC, 195, 110, 45, 15
21 ICON IDI_DC, IDC_IDC, 170, 108, 21, 20
22 LTEXT "G&östergeci Kapat:", IDC_MONITOR, 13, 148, 84, 10
23 COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
24 COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 173, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
25 LTEXT "Sâ&bit Diskleri Kapat:", IDC_DISK, 13, 171, 84, 10
26 COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
27 COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 173, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
28 LTEXT "&Dizgeyi Uykuya Geçir:", IDC_STANDBY, 13, 191, 84, 10
29 COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
30 COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 173, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
31 LTEXT "D&izgeyi Anıkta Beklet:", IDC_HYBERNATE, 13, 212, 84, 10
32 COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
33 COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 173, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 END
35
36 IDD_PROPPAGEALARMS DIALOGEX 0, 0, 252, 237
37 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
38 CAPTION "Uyarılar"
39 FONT 8, "MS Shell Dlg"
40 BEGIN
41 GROUPBOX "Azalmış Pil Uyarısı", -1, 6, 7, 239, 104
42 AUTOCHECKBOX "&Güç düzeyi şuraya geldiğinde azalmış pil uyarısını etkinleştir:", IDC_ALARM1, 15, 17, 190, 15, WS_TABSTOP
43 LTEXT "Bilinmiyor", IDC_ALARMVALUE1, 215, 20, 20, 10
44 LTEXT "%0", -1, 28, 43, 15, 10
45 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR1, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 45, 170, 15
46 LTEXT "%100", -1, 214, 43, 25, 10
47 PUSHBUTTON "&Uyarı Eylemi...", -1, 17, 69, 70, 14,WS_DISABLED
48 LTEXT "Bildirim:", -1, 95, 71, 57, 10
49 LTEXT "Bilinmiyor", IDC_ALARMMSG1, 154, 71, 84, 10
50 LTEXT "Eylem:", -1, 95, 83, 55, 10
51 LTEXT "Bilinmiyor", IDC_ALARMAKTION1, 154, 83, 84, 10
52 LTEXT "İzlence Çalıştır:", -1, 95, 95, 55, 10
53 LTEXT "Bilinmiyor", IDC_ALARMPROG1, 154, 95, 84, 10
54 GROUPBOX "Çok Azalmış Pil Uyarısı", -1, 6, 120, 239, 106
55 AUTOCHECKBOX "G&üç düzeyi şuraya geldiğinde çok azalmış pil uyarısını etkinleştir:", IDC_ALARM2, 15, 131, 180, 15, WS_TABSTOP
56 LTEXT "Bilinmiyor", IDC_ALARMVALUE2, 209, 133, 33, 10
57 LTEXT "%0", -1, 28, 154, 15, 10
58 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR2, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 158, 170, 15
59 LTEXT "%100", -1, 214, 154, 25, 10
60 PUSHBUTTON "U&yarı Eylemi...", -1, 17, 183, 70, 14, WS_DISABLED
61 LTEXT "Bildirim:", -1, 95, 185, 50, 10
62 LTEXT "Bilinmiyor", IDC_ALARMMSG2, 154, 185, 84, 10
63 LTEXT "Eylem:", -1, 95, 198, 45, 10
64 LTEXT "Bilinmiyor", IDC_ALARMAKTION2, 154, 198, 84, 10
65 LTEXT "İzlence Çalıştır:", -1, 95, 211, 50, 10
66 LTEXT "Bilinmiyor", IDC_ALARMPROG2, 154, 211, 84, 10
67 END
68
69 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 252, 237
70 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
71 CAPTION "Gelişmiş"
72 FONT 8, "MS Shell Dlg"
73 BEGIN
74 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 20, 20
75 LTEXT "Kullanmak istediğiniz güç tutumu ayarlarını seçiniz.", -1, 37, 6, 207, 20
76 GROUPBOX "Seçenekler", -1, 6, 30, 240, 65
77 AUTOCHECKBOX "&Görev Çubuğunda Sürekli Simge Göster", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, 17, 43, 220, 10, WS_TABSTOP
78 AUTOCHECKBOX "&Bilgisayar Uykudan Döndüğünde Şifre İste", IDC_PASSWORDLOGON, 17, 60, 220, 10, WS_TABSTOP
79 AUTOCHECKBOX "&Pilde Çalışıyorken Görüntü Parlaklığını Azalt", IDC_VIDEODIMDISPLAY, 17, 78, 220, 10, WS_TABSTOP
80 GROUPBOX "Güç Düğmeleri", -1, 6, 101, 240, 127
81 LTEXT "&Taşınabilir Bilgisayarımın Kapağını Kapattığımda:", IDC_SLIDCLOSE, 15, 115, 222, 10
82 COMBOBOX IDC_LIDCLOSE, 15, 127, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
83 LTEXT "B&ilgisayarımdaki Güç Düğmesine Bastığımda:", IDC_SPOWERBUTTON, 15, 153, 222, 10
84 COMBOBOX IDC_POWERBUTTON, 15, 165, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
85 LTEXT "Bi&lgisayarımdaki Uyku Düğmesine Bastığımda:", IDC_SSLEEPBUTTON, 15, 191, 222, 10
86 COMBOBOX IDC_SLEEPBUTTON, 15, 203, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
87 END
88
89 IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOGEX 0, 0, 252, 237
90 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
91 CAPTION "Anıkta Bekleme"
92 FONT 8, "MS Shell Dlg"
93 BEGIN
94 ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 7, 7, 20, 20
95 LTEXT "Bilgisayar anıkta bekletildiğinde sâbit diskinize bellekte ne varsa saklanır ve sonra bilgisayar kapatılır. Bilgisayarınız anıkta beklemeden çıktığında bir önceki durumuna döner.", -1, 37, 6, 210, 35
96 GROUPBOX "Anıkta Bekleme", -1, 6, 41, 240, 32
97 AUTOCHECKBOX "&Anıkta Beklemeyi Etkinleştir", IDC_HIBERNATEFILE, 17, 55, 210, 10, WS_TABSTOP
98 GROUPBOX "Anıkta Bekleme İçin Disk Alanı", -1, 6, 80, 240, 76
99 LTEXT "Boş Disk Alanı:", -1, 15, 95, 140, 10
100 LTEXT "Bilinmiyor", IDC_FREESPACE, 160, 95, 80, 10
101 LTEXT "Anıkta Bekleme İçin Gereken Disk Alanı:", -1, 15, 115, 140, 10
102 LTEXT "Bilinmiyor", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 160, 115, 80, 10
103 LTEXT "Bilgisayarınız anıkta bekleyebilmeden önce biraz disk alanı oluşturmalısınız.", IDC_TOLESSFREESPACE, 15, 135, 224, 20
104 END
105
106 STRINGTABLE
107 BEGIN
108 IDS_CPLNAME_1 "Güç Seçenekleri"
109 IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Bilgisayarınız için erke tutumu ayarlarını yapılandırır."
110 IDS_PROCENT "%%%i"
111 IDS_SOUND "Ses"
112 IDS_TEXT "Metin"
113 IDS_CONFIG1 "%1 Güç Düzeni İçin Ayarlar"
114 IDS_CONFIG2 "%1 İçin Gelişmiş Ayarlar"
115 IDS_NOACTION "Bir Şey Yapma"
116 IDS_PowerActionNone1 "Eylem Yok"
117 IDS_PowerActionUnknown "Bilinmiyor"
118 IDS_PowerActionSleep "Uykuya Geçir"
119 IDS_PowerActionHibernate "Anıkta Beklet"
120 IDS_PowerActionShutdown "Kapat"
121 IDS_PowerActionRestart "Yeniden Başlat"
122 IDS_PowerActionShutdownOff "Kapat ve Gücü Kes"
123 IDS_PowerActionWarmEject "Bana Ne Yapılacağını Sor"
124 IDS_PowerActionNone2 "Yok"
125 IDS_TIMEOUT1 "1 Dakîka Sonra"
126 IDS_TIMEOUT2 "2 Dakîka Sonra"
127 IDS_TIMEOUT3 "3 Dakîka Sonra"
128 IDS_TIMEOUT4 "5 Dakîka Sonra"
129 IDS_TIMEOUT5 "10 Dakîka Sonra"
130 IDS_TIMEOUT6 "15 Dakîka Sonra"
131 IDS_TIMEOUT7 "20 Dakîka Sonra"
132 IDS_TIMEOUT8 "25 Dakîka Sonra"
133 IDS_TIMEOUT9 "30 Dakîka Sonra"
134 IDS_TIMEOUT10 "45 Dakîka Sonra"
135 IDS_TIMEOUT11 "1 Saat Sonra"
136 IDS_TIMEOUT12 "2 Saat Sonra"
137 IDS_TIMEOUT13 "3 Saat Sonra"
138 IDS_TIMEOUT14 "4 Saat Sonra"
139 IDS_TIMEOUT15 "5 Saat Sonra"
140 IDS_TIMEOUT16 "Hiçbir Zaman"
141 IDS_DEL_SCHEME "Güç düzenini silmek istediğinizden emin misiniz?"
142 IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Düzeni Sil"
143 END