[ACPPAGE] Make use of the PCH.
[reactos.git] / dll / cpl / powercfg / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Power Configuration Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/powercfg/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for powercfg
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEPOWERSCHEMES DIALOGEX 0, 0, 252, 237
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Схеми керування живленням"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
17 LTEXT "Виберіть схему керування живленням із найбільш прийнятними для цього комп'ютера параметрами. Якщо змінити нижченаведені параметри, вибрана схема також зміниться.", -1, 37, 6, 209, 36
18 GROUPBOX "&Схеми керування живленням", -1, 6, 43, 240, 50
19 COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 54, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
20 PUSHBUTTON "Зберегти &як...", IDC_SAVEAS_BTN, 109, 72, 70, 14, WS_DISABLED
21 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_DELETE_BTN, 183, 72, 55, 14, WS_DISABLED
22 GROUPBOX "Немає даних", IDC_GRPDETAIL, 6, 95, 240, 136
23 LTEXT "При живленні:", IDC_SAT, 12, 109, 60, 12
24 LTEXT "від мережі", IDC_SAC, 123, 110, 45, 15
25 ICON IDI_AC, IDC_IAC, 97, 108, 21, 20
26 LTEXT "від батарей", IDC_SDC, 195, 110, 45, 15
27 ICON IDI_DC, IDC_IDC, 170, 108, 21, 20
28 LTEXT "Вимкнення дисп&лея:", IDC_MONITOR, 13, 148, 84, 10
29 COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
30 COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 173, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
31 LTEXT "&Вимкнення дисків:", IDC_DISK, 13, 171, 84, 10
32 COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
33 COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 173, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 LTEXT "Ре&жим очікування:", IDC_STANDBY, 13, 191, 84, 10
35 COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
36 COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 173, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
37 LTEXT "С&плячий режим:", IDC_HYBERNATE, 13, 212, 84, 10
38 COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
39 COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 173, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
40 END
41
42 IDD_PROPPAGEALARMS DIALOGEX 0, 0, 250, 220
43 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
44 CAPTION "Сигналізація"
45 FONT 8, "MS Shell Dlg"
46 BEGIN
47 GROUPBOX "Сигнал значної розрядки батарей", -1, 10, 15, 235, 95
48 AUTOCHECKBOX "Подават&и сигнал, якщо рівень живлення досягає:", IDC_ALARM1, 15, 25, 180, 15, WS_TABSTOP
49 LTEXT "немає даних", IDC_ALARMVALUE1, 200, 25, 40, 10
50 LTEXT "0%", -1, 20, 40, 15, 15
51 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR1, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 40, 170, 15
52 LTEXT "100%", -1, 215, 40, 25, 10
53 PUSHBUTTON "&Дія...", -1, 20, 70, 70, 15, WS_DISABLED
54 LTEXT "Сповіщення:", -1, 95, 70, 50, 10
55 LTEXT "Немає даних", IDC_ALARMMSG1, 145, 70, 95, 10
56 LTEXT "Дія:", -1, 95, 80, 45, 10
57 LTEXT "Немає даних", IDC_ALARMAKTION1, 145, 80, 95, 10
58 LTEXT "Запуск програми:", -1, 95, 90, 50, 10
59 LTEXT "Немає даних", IDC_ALARMPROG1, 150, 90, 40, 10
60 GROUPBOX "Сигнал критичної розрядки батарей", -1, 10, 115, 235, 95
61 AUTOCHECKBOX "Подавати &сигнал, якщо рівень живлення досягає:", IDC_ALARM2, 15, 125, 180, 15, WS_TABSTOP
62 LTEXT "немає даних", IDC_ALARMVALUE2, 200, 125, 40, 10
63 LTEXT "0%", -1, 20, 140, 15, 15
64 CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR2, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 140, 170, 15
65 LTEXT "100%", -1, 215, 140, 25, 10
66 PUSHBUTTON "&Дія...", -1, 20, 170, 70, 15, WS_DISABLED
67 LTEXT "Сповіщення:", -1, 95, 170, 50, 10
68 LTEXT "Немає даних", IDC_ALARMMSG2, 145, 170, 95, 10
69 LTEXT "Дія:", -1, 95, 180, 45, 10
70 LTEXT "Немає даних", IDC_ALARMAKTION2, 145, 180, 95, 10
71 LTEXT "Запуск програми:", -1, 95, 190, 50, 10
72 LTEXT "Немає даних", IDC_ALARMPROG2, 150, 190, 40, 10
73 END
74
75 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 250, 220
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Додатково"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 5, 5, 20, 20
81 LTEXT "Виберіть бажані параметри енергозбереження.", -1, 30, 5, 205, 20
82 GROUPBOX "Параметри", -1, 5, 35, 225, 55
83 AUTOCHECKBOX "За&вжди показувати значок на панелі завдань", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, 15, 45, 200, 10, WS_TABSTOP
84 AUTOCHECKBOX "&Запитувати пароль при виході з режиму очікування", IDC_PASSWORDLOGON, 15, 55, 200, 10, WS_TABSTOP
85 AUTOCHECKBOX "З&меншити яскравість монітора в разі живлення від батарей.", IDC_VIDEODIMDISPLAY, 15, 65, 200, 10, WS_TABSTOP
86 GROUPBOX "Кнопки живлення", -1, 5, 100, 230, 105
87 LTEXT "&При закритті кришки &портативного комп'ютера:", IDC_SLIDCLOSE, 10, 110, 210, 10
88 COMBOBOX IDC_LIDCLOSE, 10, 120, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
89 LTEXT "При нат&исненні вимикача живлення на моєму комп'ютері:", IDC_SPOWERBUTTON, 10, 135, 210, 10
90 COMBOBOX IDC_POWERBUTTON, 10, 150, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
91 LTEXT "При нати&сненні кнопки переходу до сплячого режиму:", IDC_SSLEEPBUTTON, 10, 165, 210, 10
92 COMBOBOX IDC_SLEEPBUTTON, 10, 180, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
93 END
94
95 IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOGEX 0, 0, 250, 220
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 CAPTION "Сплячий режим"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 5, 5, 20, 20
101 LTEXT "Коли комп'ютер переходить до сплячого режиму, увесь вміст пам'яті записується на жорсткий диск і робота завершується. Виходячи зі сплячого режиму, комп'ютер повертається до попереднього стану. ", -1, 35, 5, 195, 35
102 GROUPBOX "Сплячий режим", -1, 5, 45, 235, 25
103 AUTOCHECKBOX "Дозволити сплячий &режим", IDC_HIBERNATEFILE, 10, 55, 210, 10, WS_TABSTOP
104 GROUPBOX "Місце на диску для сплячого режиму", -1, 5, 80, 240, 60
105 LTEXT "Доступно на диску:", -1, 10, 90, 100, 10
106 LTEXT "немає даних", IDC_FREESPACE, 120, 90, 70, 10
107 LTEXT "Для сплячого режиму потрібно:", -1, 10, 100, 115, 10
108 LTEXT "Немає даних", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 120, 100, 55, 10
109 LTEXT "Перед переведенням комп'ютера до сплячого режиму слід звільнити місце на диску. ", IDC_TOLESSFREESPACE, 10, 115, 220, 20
110 END
111
112 STRINGTABLE
113 BEGIN
114 IDS_CPLNAME_1 "Електроживлення"
115 IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Налаштування параметрів енергозбереження для комп'ютера."
116 IDS_PROCENT "%i%%"
117 IDS_SOUND "Звук"
118 IDS_TEXT "Текст"
119 IDS_CONFIG1 "Налаштування схеми живлення %1"
120 IDS_CONFIG2 "Додаткові налаштування для %1"
121 IDS_NOACTION "Не робити нічого"
122 IDS_PowerActionNone1 "Дія не потрібна"
123 IDS_PowerActionUnknown "Немає даних"
124 IDS_PowerActionSleep "Перехід до очікування"
125 IDS_PowerActionHibernate "Перехід до сплячого режиму"
126 IDS_PowerActionShutdown "Завершення роботи"
127 IDS_PowerActionRestart "Перезавантаження"
128 IDS_PowerActionShutdownOff "Завершення роботи і вимкнення живлення"
129 IDS_PowerActionWarmEject "Запитувати, що слід зробити"
130 IDS_PowerActionNone2 "Відсутня"
131 IDS_TIMEOUT1 "через 1 хв"
132 IDS_TIMEOUT2 "через 2 хв"
133 IDS_TIMEOUT3 "через 3 хв"
134 IDS_TIMEOUT4 "через 5 хв"
135 IDS_TIMEOUT5 "через 10 хв"
136 IDS_TIMEOUT6 "через 15 хв"
137 IDS_TIMEOUT7 "через 20 хв"
138 IDS_TIMEOUT8 "через 25 хв"
139 IDS_TIMEOUT9 "через 30 хв"
140 IDS_TIMEOUT10 "через 45 хв"
141 IDS_TIMEOUT11 "через 1 годину"
142 IDS_TIMEOUT12 "через 2 години"
143 IDS_TIMEOUT13 "через 3 години"
144 IDS_TIMEOUT14 "через 4 години"
145 IDS_TIMEOUT15 "через 5 годин"
146 IDS_TIMEOUT16 "ніколи"
147 IDS_DEL_SCHEME "Ви дійсно бажаєте видалити схему керування електроживленням?"
148 IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Видалення схеми"
149 END