[SYSDM] Add system uptime information
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2015-05-04
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Obecné"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
12 BEGIN
13 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
14 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
15 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
16 LTEXT "Verze", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
17 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
18 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
19 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
20 LTEXT "Počítač:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
27 CONTROL "Navštívit <A HREF=""http://www.reactos.org/"">stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
28 PUSHBUTTON "Zobrazit &licenci...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
29 END
30
31 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "Hardware"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
35 BEGIN
36 GROUPBOX "Správce zařízení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
37 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
38 LTEXT "Správce zařízení zobrazuje seznam všech hardwarových zařízení nainstalovaných na tomto počítači. Ve Správci zařízení lze změnit vlastnosti libovolného zařízení.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
39 PUSHBUTTON "&Správce zařízení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
40 GROUPBOX "Průvodce hardwarem", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
41 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Průvodce hardwarem umožňuje přidávat, odebírat, opravovat, odpojovat, vysouvat a konfigurovat hardware.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
43 PUSHBUTTON "&Průvodce hardwarem...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
44 GROUPBOX "Hardwarové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
45 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
46 LTEXT "Hardwarové profily dovolují nastavení a uložení různých hardwarových konfigurací.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
47 PUSHBUTTON "Hard&warové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
48 END
49
50 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
51 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
52 CAPTION "Pokročilé"
53 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
54 BEGIN
55 LTEXT "Pro většinu těchto nastavení jsou požadována administrátorská práva.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
56 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
57 LTEXT "Nastavení výkonu upravuje způsob použití paměti programy, což ovlivňuje rychlost počítače.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
58 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
59 GROUPBOX "Uživatelské profily", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
60 LTEXT "Nastavení plochy vztahující se k přihlášení", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
61 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
62 GROUPBOX "Spuštění a zotavení systému", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
63 LTEXT "Možnosti spuštění a zotavení říkají počítači, jak se spustit a co dělat, jestliže jej chyba donutí zastavit.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
64 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
65 PUSHBUTTON "Nastavení systému", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
66 PUSHBUTTON "Proměnné prostředí", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
67 PUSHBUTTON "Hlášení chyb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
68 END
69
70 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
71 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
72 CAPTION "Nastavení systému"
73 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
74 BEGIN
75 GROUPBOX "Informace o verzi", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
76 CONTROL "Hlásit se jako pracovní stanice", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
77 LTEXT "ReactOS je vytvořen jako serverový OS a jako takový se také hlásí. Po zaškrtnutí tohoto políčka se pro aplikace toto chování změní.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
78 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
79 END
80
81 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Hardwarové profily"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
87 LTEXT "Zde lze nastavovat hardwarové profily pro různé konfigurace hardwaru. Nastavení, které bude použito, lze vybrat při startu systému.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
88 LTEXT "Dostupné hardwarové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
89 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
90 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "&Kopírovat", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Přejmenovat", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 GROUPBOX "Výběr hardwarového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
97 LTEXT "Při spuštění systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
98 AUTORADIOBUTTON "Č&ekat, dokud nebude vybrán hardwarový profil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
99 AUTORADIOBUTTON "&Zvolit první profil, pokud nebude žádný zvolen během", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
100 LTEXT "vteřin", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
101 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
102 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
103 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
104 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
105 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
106 END
107
108 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
110 CAPTION "Obecné"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
114 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
115 LTEXT "ID doku:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
116 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
117 LTEXT "Sériové číslo:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
118 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
119 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
120 AUTOCHECKBOX "Toto je &přenosný počítač", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
121 AUTORADIOBUTTON "&Stav dokování je neznámý", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 AUTORADIOBUTTON "Tento počítač je &dokován", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
123 AUTORADIOBUTTON "Tento počítač &není dokován", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
124 GROUPBOX "Výběr hardwarových profilů", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
125 AUTOCHECKBOX "&Po spuštění systému vždy zahrnout tento profil do výběru.", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
126 END
127
128 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
129 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
130 CAPTION "Kopírovat profil"
131 FONT 8, "MS Shell Dlg"
132 BEGIN
133 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
134 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
135 LTEXT "Do:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
136 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
137 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
138 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
139 END
140
141 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
142 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
143 CAPTION "Přejmenovat profil"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
147 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
148 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
149 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
150 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
151 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
152 END
153
154 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Uživatelské profily"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
160 LTEXT "Uživatelské profily obsahují nastavení plochy a další informace vztahující se k přihlášení. Na každém použitém počítači může být vytvořen jiný profil, nebo lze zvolit sdílený profil, který je stejný na všech počítačích.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
161 LTEXT "Profily uložené na tomto počítači:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
162 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
163 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
164 PUSHBUTTON "Změnit typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
165 PUSHBUTTON "Odstranit", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
166 PUSHBUTTON "Kopírovat do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
167 CONTROL "Nové uživatelské účty lze vytvářet po otevření položky <A>Uživatelské účty</A> v Ovládacích panelech.",
168 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
169 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
170 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
171 END
172
173 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
174 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
175 CAPTION "Spuštění a zotavení"
176 FONT 8, "MS Shell Dlg"
177 BEGIN
178 GROUPBOX "Spuštění systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
179 LTEXT "Výchozí operační s&ystém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
180 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
181 AUTOCHECKBOX "Dob&a zobrazení seznamu operačních systémů:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
182 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
183 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
184 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
185 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
186 AUTOCHECKBOX "Doba zobrazení možnos&tí zotavení v případě potřeby:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
187 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
188 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
189 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
190 LTEXT "s", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
191 LTEXT "Soubor s možnostmi spuštění lze upravit ručně kliknutím na tlačítko Upravit.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
192 PUSHBUTTON "&Upravit", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
193 GROUPBOX "Při selhání systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
194 AUTOCHECKBOX "&Zapsat událost do systémového výpisu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
195 AUTOCHECKBOX "Odes&lat výstrahu správy", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
196 AUTOCHECKBOX "Automaticky &restartovat", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
197 GROUPBOX "Zapsat ladicí informace", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
198 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
199 LTEXT "Výpis ze &souboru:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
200 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
201 AUTOCHECKBOX "Přepsat &existující soubor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
202 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
203 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
204 END
205
206 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
207 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
208 CAPTION "Virtuální paměť"
209 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
210 BEGIN
211 LTEXT "Jednotka [Jmenovka]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
212 LTEXT "Velikost stránkovacího souboru (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
213 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
214 GROUPBOX "Velikost stránkovacího souboru vybrané jednotky", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
215 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
216 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
217 LTEXT "Volné místo:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
218 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
219 LTEXT "&Počáteční velikost (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
220 LTEXT "Ma&ximální velikost (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
221 AUTORADIOBUTTON "&Vlastní velikost", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
222 AUTORADIOBUTTON "Velikost určí s&ystém", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
223 AUTORADIOBUTTON "&Vypnout", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
224 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
225 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
226 PUSHBUTTON "N&astavit", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
227 GROUPBOX "Celková velikost stránkovacího souboru všech jednotek", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
228 LTEXT "Minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
229 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
230 LTEXT "Doporučeno:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
231 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
232 LTEXT "Aktuálně přiděleno:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
233 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
234 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
235 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
236 END
237
238 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
239 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
240 CAPTION "Proměnné prostředí"
241 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
242 BEGIN
243 GROUPBOX "Uživatelské proměnné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
244 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
245 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
246 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
247 PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
248 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
249 GROUPBOX "Systémové proměnné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
250 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
251 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
252 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
253 PUSHBUTTON "U&pravit...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
254 PUSHBUTTON "O&dstranit", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
255 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
256 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
257 END
258
259 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
260 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
261 CAPTION "Úpravy proměnných"
262 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
263 BEGIN
264 LTEXT "&Název proměnné:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
265 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
266 LTEXT "&Hodnota proměnné:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
267 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
268 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
269 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
270 END
271
272 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
273 CAPTION "Licence"
274 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
275 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
276 BEGIN
277 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
278 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
279 END
280
281 STRINGTABLE
282 BEGIN
283 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
284 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zde lze zobrazit informace o tomto počítači a změnit různá systémová a hardwarová nastavení."
285 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
286 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
287 IDS_TERABYTE "TB RAM"
288 IDS_PETABYTE "PB RAM"
289 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
290 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
291 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
292 IDS_VARIABLE "Proměnná"
293 IDS_VALUE "Hodnota"
294 IDS_NO_DUMP "(Není)"
295 IDS_MINI_DUMP "Zkrácený výpis (64KB)"
296 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis jádra"
297 IDS_FULL_DUMP "Úplný výpis"
298 IDS_USERPROFILE_NAME "Název"
299 IDS_USERPROFILE_SIZE "Velikost"
300 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
301 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stav"
302 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Upraveno"
303 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Systémový aplet kontrolních panelů"
304 IDS_WARNINITIALSIZE "Zadejte číselnou hodnotu pro počáteční velikost stránkovacího souboru."
305 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Zadejte číselnou hodnotu pro maximální velikost stránkovacího souboru."
306 IDS_WARNINITIALRANGE "Počáteční velikost stránkovacího souboru nesmí být menší než 16 MB a nesmí překročit množství volného místa na zvolené diskové jednotce."
307 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Maximální velikost stránkovacího souboru nesmí být menší než velikost počáteční, nesmí být větší než 4095 MB a nesmí překročit množství volného místa na zvolené diskové jednotce."
308 IDS_PAGEFILE_NONE "Není"
309 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Spravováno systémem"
310 IDS_INFOREBOOT "Změny se projeví po restartování počítače."
311 IDS_DEVS "\nTým ReactOS\n\nPKoordinátor\n\nAleksey Bragin\n\nVývojáři\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
312 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potvrďte smazání profilu"
313 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Opravdu chcete odstranit hardwarový profil ""%s""?"
314 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Zadané jméno profilu se již používá."
315 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
316 IDS_HWPROFILE_WARNING "Varování"
317 END