25f12d8f844cc54d52c0a1fbf64fab82b89e14c9
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2015-05-04
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Obecné"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
12 BEGIN
13 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
14 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
15 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
16 LTEXT "Verze ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
17 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 110, 9
19 LTEXT "Počítač:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
25 CONTROL "Navštívit <A HREF=""http://www.reactos.org/"">stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
26 PUSHBUTTON "Zobrazit &licenci...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
27 END
28
29 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
30 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
31 CAPTION "Hardware"
32 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
33 BEGIN
34 GROUPBOX "Správce zařízení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
35 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
36 LTEXT "Správce zařízení zobrazuje seznam všech hardwarových zařízení nainstalovaných na tomto počítači. Ve Správci zařízení lze změnit vlastnosti libovolného zařízení.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
37 PUSHBUTTON "&Správce zařízení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
38 GROUPBOX "Průvodce hardwarem", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
39 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
40 LTEXT "Průvodce hardwarem umožňuje přidávat, odebírat, opravovat, odpojovat, vysouvat a konfigurovat hardware.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
41 PUSHBUTTON "&Průvodce hardwarem...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
42 GROUPBOX "Hardwarové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
43 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
44 LTEXT "Hardwarové profily dovolují nastavení a uložení různých hardwarových konfigurací.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
45 PUSHBUTTON "Hard&warové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
46 END
47
48 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
49 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
50 CAPTION "Pokročilé"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
52 BEGIN
53 LTEXT "Pro většinu těchto nastavení jsou požadována administrátorská práva.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
54 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
55 LTEXT "Nastavení výkonu upravuje způsob použití paměti programy, což ovlivňuje rychlost počítače.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
56 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
57 GROUPBOX "Uživatelské profily", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
58 LTEXT "Nastavení plochy vztahující se k přihlášení", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
59 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
60 GROUPBOX "Spuštění a zotavení systému", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
61 LTEXT "Možnosti spuštění a zotavení říkají počítači, jak se spustit a co dělat, jestliže jej chyba donutí zastavit.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
62 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
63 PUSHBUTTON "Nastavení systému", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
64 PUSHBUTTON "Proměnné prostředí", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
65 PUSHBUTTON "Hlášení chyb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
66 END
67
68 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
69 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
70 CAPTION "Nastavení systému"
71 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
72 BEGIN
73 GROUPBOX "Informace o verzi", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
74 CONTROL "Hlásit se jako pracovní stanice", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
75 LTEXT "ReactOS je vytvořen jako serverový OS a jako takový se také hlásí. Po zaškrtnutí tohoto políčka se pro aplikace toto chování změní.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
76 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
77 END
78
79 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
80 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
81 CAPTION "Hardwarové profily"
82 FONT 8, "MS Shell Dlg"
83 BEGIN
84 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
85 LTEXT "Zde lze nastavovat hardwarové profily pro různé konfigurace hardwaru. Nastavení, které bude použito, lze vybrat při startu systému.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
86 LTEXT "Dostupné hardwarové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
87 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
88 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "&Kopírovat", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "&Přejmenovat", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 GROUPBOX "Výběr hardwarového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
95 LTEXT "Při spuštění systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
96 AUTORADIOBUTTON "Č&ekat, dokud nebude vybrán hardwarový profil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
97 AUTORADIOBUTTON "&Zvolit první profil, pokud nebude žádný zvolen během", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
98 LTEXT "vteřin", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
99 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
100 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
101 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
102 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
103 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
104 END
105
106 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
107 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
108 CAPTION "Obecné"
109 FONT 8, "MS Shell Dlg"
110 BEGIN
111 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
112 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
113 LTEXT "ID doku:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
114 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
115 LTEXT "Sériové číslo:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
116 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
117 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
118 AUTOCHECKBOX "Toto je &přenosný počítač", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 AUTORADIOBUTTON "&Stav dokování je neznámý", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 AUTORADIOBUTTON "Tento počítač je &dokován", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
121 AUTORADIOBUTTON "Tento počítač &není dokován", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
122 GROUPBOX "Výběr hardwarových profilů", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
123 AUTOCHECKBOX "&Po spuštění systému vždy zahrnout tento profil do výběru.", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
124 END
125
126 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
127 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
128 CAPTION "Kopírovat profil"
129 FONT 8, "MS Shell Dlg"
130 BEGIN
131 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
132 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
133 LTEXT "Do:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
134 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
135 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
136 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
137 END
138
139 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
140 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
141 CAPTION "Přejmenovat profil"
142 FONT 8, "MS Shell Dlg"
143 BEGIN
144 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
145 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
146 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
147 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
148 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
149 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
150 END
151
152 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
153 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
154 CAPTION "Uživatelské profily"
155 FONT 8, "MS Shell Dlg"
156 BEGIN
157 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
158 LTEXT "Uživatelské profily obsahují nastavení plochy a další informace vztahující se k přihlášení. Na každém použitém počítači může být vytvořen jiný profil, nebo lze zvolit sdílený profil, který je stejný na všech počítačích.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
159 LTEXT "Profily uložené na tomto počítači:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
160 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
161 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
162 PUSHBUTTON "Změnit typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
163 PUSHBUTTON "Odstranit", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
164 PUSHBUTTON "Kopírovat do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
165 CONTROL "Nové uživatelské účty lze vytvářet po otevření položky <A>Uživatelské účty</A> v Ovládacích panelech.",
166 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
167 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
168 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
169 END
170
171 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
172 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
173 CAPTION "Spuštění a zotavení"
174 FONT 8, "MS Shell Dlg"
175 BEGIN
176 GROUPBOX "Spuštění systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
177 LTEXT "Výchozí operační s&ystém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
178 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
179 AUTOCHECKBOX "Dob&a zobrazení seznamu operačních systémů:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
180 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
181 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
182 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
183 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
184 AUTOCHECKBOX "Doba zobrazení možnos&tí zotavení v případě potřeby:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
185 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
186 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
187 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
188 LTEXT "s", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
189 LTEXT "Soubor s možnostmi spuštění lze upravit ručně kliknutím na tlačítko Upravit.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
190 PUSHBUTTON "&Upravit", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
191 GROUPBOX "Při selhání systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
192 AUTOCHECKBOX "&Zapsat událost do systémového výpisu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
193 AUTOCHECKBOX "Odes&lat výstrahu správy", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
194 AUTOCHECKBOX "Automaticky &restartovat", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
195 GROUPBOX "Zapsat ladicí informace", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
196 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
197 LTEXT "Výpis ze &souboru:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
198 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
199 AUTOCHECKBOX "Přepsat &existující soubor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
200 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
201 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
202 END
203
204 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
205 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
206 CAPTION "Virtuální paměť"
207 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
208 BEGIN
209 LTEXT "Jednotka [Jmenovka]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
210 LTEXT "Velikost stránkovacího souboru (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
211 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
212 GROUPBOX "Velikost stránkovacího souboru vybrané jednotky", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
213 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
214 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
215 LTEXT "Volné místo:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
216 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
217 LTEXT "&Počáteční velikost (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
218 LTEXT "Ma&ximální velikost (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
219 AUTORADIOBUTTON "&Vlastní velikost", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
220 AUTORADIOBUTTON "Velikost určí s&ystém", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
221 AUTORADIOBUTTON "&Vypnout", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
222 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
223 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
224 PUSHBUTTON "N&astavit", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
225 GROUPBOX "Celková velikost stránkovacího souboru všech jednotek", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
226 LTEXT "Minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
227 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
228 LTEXT "Doporučeno:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
229 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
230 LTEXT "Aktuálně přiděleno:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
231 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
232 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
233 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
234 END
235
236 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
237 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
238 CAPTION "Proměnné prostředí"
239 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
240 BEGIN
241 GROUPBOX "Uživatelské proměnné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
242 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
243 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
244 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
245 PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
246 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
247 GROUPBOX "Systémové proměnné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
248 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
249 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
250 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
251 PUSHBUTTON "U&pravit...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
252 PUSHBUTTON "O&dstranit", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
253 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
254 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
255 END
256
257 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
258 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
259 CAPTION "Úpravy proměnných"
260 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
261 BEGIN
262 LTEXT "&Název proměnné:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
263 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
264 LTEXT "&Hodnota proměnné:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
265 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
266 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
267 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
268 END
269
270 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
271 CAPTION "Licence"
272 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
273 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
274 BEGIN
275 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
276 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
277 END
278
279 STRINGTABLE
280 BEGIN
281 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
282 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zde lze zobrazit informace o tomto počítači a změnit různá systémová a hardwarová nastavení."
283 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
284 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
285 IDS_TERABYTE "TB RAM"
286 IDS_PETABYTE "PB RAM"
287 IDS_VARIABLE "Proměnná"
288 IDS_VALUE "Hodnota"
289 IDS_NO_DUMP "(Není)"
290 IDS_MINI_DUMP "Zkrácený výpis (64KB)"
291 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis jádra"
292 IDS_FULL_DUMP "Úplný výpis"
293 IDS_USERPROFILE_NAME "Název"
294 IDS_USERPROFILE_SIZE "Velikost"
295 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
296 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stav"
297 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Upraveno"
298 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Systémový aplet kontrolních panelů"
299 IDS_WARNINITIALSIZE "Zadejte číselnou hodnotu pro počáteční velikost stránkovacího souboru."
300 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Zadejte číselnou hodnotu pro maximální velikost stránkovacího souboru."
301 IDS_WARNINITIALRANGE "Počáteční velikost stránkovacího souboru nesmí být menší než 16 MB a nesmí překročit množství volného místa na zvolené diskové jednotce."
302 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Maximální velikost stránkovacího souboru nesmí být menší než velikost počáteční, nesmí být větší než 4095 MB a nesmí překročit množství volného místa na zvolené diskové jednotce."
303 IDS_PAGEFILE_NONE "Není"
304 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Spravováno systémem"
305 IDS_INFOREBOOT "Změny se projeví po restartování počítače."
306 IDS_DEVS "\nTým ReactOS\n\nPKoordinátor\n\nAleksey Bragin\n\nVývojáři\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nColin Finck\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributers\nWine Team\n\n"
307 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potvrďte smazání profilu"
308 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Opravdu chcete odstranit hardwarový profil ""%s""?"
309 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Zadané jméno profilu se již používá."
310 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
311 IDS_HWPROFILE_WARNING "Varování"
312 END