[SYSDM] Move system information controls 16 points higher
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2015-05-04
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Obecné"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
12 BEGIN
13 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
14 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
15 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
16 LTEXT "Verze", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
17 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
18 LTEXT "Počítač:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
24 CONTROL "Navštívit <A HREF=""http://www.reactos.org/"">stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
25 PUSHBUTTON "Zobrazit &licenci...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
26 END
27
28 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
29 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
30 CAPTION "Hardware"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
32 BEGIN
33 GROUPBOX "Správce zařízení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
34 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
35 LTEXT "Správce zařízení zobrazuje seznam všech hardwarových zařízení nainstalovaných na tomto počítači. Ve Správci zařízení lze změnit vlastnosti libovolného zařízení.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
36 PUSHBUTTON "&Správce zařízení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
37 GROUPBOX "Průvodce hardwarem", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
38 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Průvodce hardwarem umožňuje přidávat, odebírat, opravovat, odpojovat, vysouvat a konfigurovat hardware.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
40 PUSHBUTTON "&Průvodce hardwarem...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
41 GROUPBOX "Hardwarové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
42 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Hardwarové profily dovolují nastavení a uložení různých hardwarových konfigurací.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
44 PUSHBUTTON "Hard&warové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
45 END
46
47 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
48 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
49 CAPTION "Pokročilé"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
51 BEGIN
52 LTEXT "Pro většinu těchto nastavení jsou požadována administrátorská práva.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
53 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
54 LTEXT "Nastavení výkonu upravuje způsob použití paměti programy, což ovlivňuje rychlost počítače.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
55 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
56 GROUPBOX "Uživatelské profily", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
57 LTEXT "Nastavení plochy vztahující se k přihlášení", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
58 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
59 GROUPBOX "Spuštění a zotavení systému", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
60 LTEXT "Možnosti spuštění a zotavení říkají počítači, jak se spustit a co dělat, jestliže jej chyba donutí zastavit.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
61 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
62 PUSHBUTTON "Nastavení systému", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
63 PUSHBUTTON "Proměnné prostředí", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
64 PUSHBUTTON "Hlášení chyb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
65 END
66
67 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
69 CAPTION "Nastavení systému"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
71 BEGIN
72 GROUPBOX "Informace o verzi", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
73 CONTROL "Hlásit se jako pracovní stanice", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
74 LTEXT "ReactOS je vytvořen jako serverový OS a jako takový se také hlásí. Po zaškrtnutí tohoto políčka se pro aplikace toto chování změní.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
75 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
76 END
77
78 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 CAPTION "Hardwarové profily"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
84 LTEXT "Zde lze nastavovat hardwarové profily pro různé konfigurace hardwaru. Nastavení, které bude použito, lze vybrat při startu systému.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
85 LTEXT "Dostupné hardwarové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
86 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
87 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Kopírovat", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "&Přejmenovat", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
93 GROUPBOX "Výběr hardwarového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
94 LTEXT "Při spuštění systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
95 AUTORADIOBUTTON "Č&ekat, dokud nebude vybrán hardwarový profil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
96 AUTORADIOBUTTON "&Zvolit první profil, pokud nebude žádný zvolen během", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
97 LTEXT "vteřin", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
98 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
99 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
100 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
101 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
102 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
103 END
104
105 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
106 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
107 CAPTION "Obecné"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
112 LTEXT "ID doku:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
114 LTEXT "Sériové číslo:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
115 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
116 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
117 AUTOCHECKBOX "Toto je &přenosný počítač", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 AUTORADIOBUTTON "&Stav dokování je neznámý", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 AUTORADIOBUTTON "Tento počítač je &dokován", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
120 AUTORADIOBUTTON "Tento počítač &není dokován", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
121 GROUPBOX "Výběr hardwarových profilů", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
122 AUTOCHECKBOX "&Po spuštění systému vždy zahrnout tento profil do výběru.", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
123 END
124
125 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
126 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
127 CAPTION "Kopírovat profil"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg"
129 BEGIN
130 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
131 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
132 LTEXT "Do:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
133 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
134 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
135 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
136 END
137
138 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
139 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
140 CAPTION "Přejmenovat profil"
141 FONT 8, "MS Shell Dlg"
142 BEGIN
143 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
144 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
145 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
146 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
147 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
148 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
149 END
150
151 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
152 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
153 CAPTION "Uživatelské profily"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 BEGIN
156 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
157 LTEXT "Uživatelské profily obsahují nastavení plochy a další informace vztahující se k přihlášení. Na každém použitém počítači může být vytvořen jiný profil, nebo lze zvolit sdílený profil, který je stejný na všech počítačích.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
158 LTEXT "Profily uložené na tomto počítači:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
159 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
160 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
161 PUSHBUTTON "Změnit typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
162 PUSHBUTTON "Odstranit", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
163 PUSHBUTTON "Kopírovat do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
164 CONTROL "Nové uživatelské účty lze vytvářet po otevření položky <A>Uživatelské účty</A> v Ovládacích panelech.",
165 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
166 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
167 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
168 END
169
170 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
171 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
172 CAPTION "Spuštění a zotavení"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg"
174 BEGIN
175 GROUPBOX "Spuštění systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
176 LTEXT "Výchozí operační s&ystém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
177 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
178 AUTOCHECKBOX "Dob&a zobrazení seznamu operačních systémů:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
179 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
180 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
181 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
182 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
183 AUTOCHECKBOX "Doba zobrazení možnos&tí zotavení v případě potřeby:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
184 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
185 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
186 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
187 LTEXT "s", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
188 LTEXT "Soubor s možnostmi spuštění lze upravit ručně kliknutím na tlačítko Upravit.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
189 PUSHBUTTON "&Upravit", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
190 GROUPBOX "Při selhání systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
191 AUTOCHECKBOX "&Zapsat událost do systémového výpisu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
192 AUTOCHECKBOX "Odes&lat výstrahu správy", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
193 AUTOCHECKBOX "Automaticky &restartovat", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
194 GROUPBOX "Zapsat ladicí informace", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
195 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
196 LTEXT "Výpis ze &souboru:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
197 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
198 AUTOCHECKBOX "Přepsat &existující soubor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
199 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
200 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
201 END
202
203 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
204 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
205 CAPTION "Virtuální paměť"
206 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
207 BEGIN
208 LTEXT "Jednotka [Jmenovka]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
209 LTEXT "Velikost stránkovacího souboru (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
210 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
211 GROUPBOX "Velikost stránkovacího souboru vybrané jednotky", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
212 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
213 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
214 LTEXT "Volné místo:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
215 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
216 LTEXT "&Počáteční velikost (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
217 LTEXT "Ma&ximální velikost (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
218 AUTORADIOBUTTON "&Vlastní velikost", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
219 AUTORADIOBUTTON "Velikost určí s&ystém", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
220 AUTORADIOBUTTON "&Vypnout", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
221 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
222 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
223 PUSHBUTTON "N&astavit", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
224 GROUPBOX "Celková velikost stránkovacího souboru všech jednotek", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
225 LTEXT "Minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
226 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
227 LTEXT "Doporučeno:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
228 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
229 LTEXT "Aktuálně přiděleno:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
230 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
231 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
232 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
233 END
234
235 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
236 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
237 CAPTION "Proměnné prostředí"
238 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
239 BEGIN
240 GROUPBOX "Uživatelské proměnné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
241 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
242 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
243 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
244 PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
245 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
246 GROUPBOX "Systémové proměnné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
247 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
248 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
249 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
250 PUSHBUTTON "U&pravit...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
251 PUSHBUTTON "O&dstranit", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
252 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
253 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
254 END
255
256 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
257 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
258 CAPTION "Úpravy proměnných"
259 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
260 BEGIN
261 LTEXT "&Název proměnné:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
262 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
263 LTEXT "&Hodnota proměnné:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
264 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
265 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
266 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
267 END
268
269 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
270 CAPTION "Licence"
271 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
272 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
273 BEGIN
274 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
275 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
276 END
277
278 STRINGTABLE
279 BEGIN
280 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
281 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zde lze zobrazit informace o tomto počítači a změnit různá systémová a hardwarová nastavení."
282 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
283 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
284 IDS_TERABYTE "TB RAM"
285 IDS_PETABYTE "PB RAM"
286 IDS_VARIABLE "Proměnná"
287 IDS_VALUE "Hodnota"
288 IDS_NO_DUMP "(Není)"
289 IDS_MINI_DUMP "Zkrácený výpis (64KB)"
290 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis jádra"
291 IDS_FULL_DUMP "Úplný výpis"
292 IDS_USERPROFILE_NAME "Název"
293 IDS_USERPROFILE_SIZE "Velikost"
294 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
295 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stav"
296 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Upraveno"
297 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Systémový aplet kontrolních panelů"
298 IDS_WARNINITIALSIZE "Zadejte číselnou hodnotu pro počáteční velikost stránkovacího souboru."
299 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Zadejte číselnou hodnotu pro maximální velikost stránkovacího souboru."
300 IDS_WARNINITIALRANGE "Počáteční velikost stránkovacího souboru nesmí být menší než 16 MB a nesmí překročit množství volného místa na zvolené diskové jednotce."
301 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Maximální velikost stránkovacího souboru nesmí být menší než velikost počáteční, nesmí být větší než 4095 MB a nesmí překročit množství volného místa na zvolené diskové jednotce."
302 IDS_PAGEFILE_NONE "Není"
303 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Spravováno systémem"
304 IDS_INFOREBOOT "Změny se projeví po restartování počítače."
305 IDS_DEVS "\nTým ReactOS\n\nPKoordinátor\n\nAleksey Bragin\n\nVývojáři\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
306 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potvrďte smazání profilu"
307 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Opravdu chcete odstranit hardwarový profil ""%s""?"
308 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Zadané jméno profilu se již používá."
309 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
310 IDS_HWPROFILE_WARNING "Varování"
311 END